Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:1976

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
03-02-2016
Datum publicatie
08-04-2016
Zaaknummer
4254958
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Had gedaagde als netbeheerder eisers moeten wijzen op de mogelijkheid hun elektriciteitsaansluiting te verlichten waardoor zij kosten konden besparen? Artikel 95m lid 2 Elektriciteitswet geeft een informatieverplichting voor uitsluitend leveranciers. Op grond van het artikel dienen leveranciers ervoor te zorgen dat afnemers als bedoeld in artikel 95a lid 1 Elektriciteitswet te allen tijd transparante informatie kunnen verkrijgen over de geldende tarieven en voorwaarden voor levering en transport van elektriciteit. De wetgever heeft niet voorzien in een soortgelijke of een andere informatieverplichting voor netbeheerders. Van een andere grond voor een dergelijke verplichting is niet gebleken

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTE 2016/28, UDH:NTE/13246 met annotatie van mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 4254958 \ CV EXPL 15-10238 \ 674

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

1.

[eiser 1]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. J.S.K. Joustra

2.

[eiser 2]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. J.S.K. Joustra

3.

[eiser 3]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. J.S.K. Joustra

4.

[eiser 4]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. J.S.K. Joustra

5.

[eiser 5]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. J.S.K. Joustra

eisende partijen

tegen

de naamloze vennootschap Liander N.V.

gevestigd te Arnhem

gemachtigde mr. J.E. Janssen

gedaagde partij

Partijen worden hierna eisers en Liander genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 september 2015 en de daarin genoemde processtukken

- de brief zijdens Liander van 28 oktober 2015 met een productie

- de brief zijdens eisers van 29 oktober 2015 met een productie (productie 13).

- de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen van 6 november 2015.

2 De feiten

2.1.

Eisers zijn bewoners van de appartementen gelegen aan de [adres plus huisnummers] te [woonplaats] .

2.2.

Liander is een regionaal netbeheerder in de zin van artikel 10 lid 3 Elektriciteitswet (hierna: E-wet). In die hoedanigheid beheert zij het elektriciteitsnet in [woonplaats] en zorgt zij voor het energietransport naar de appartementen. Als beheerder van een regionaal transportnet heeft Liander een aantal wettelijke taken en verplichtingen welke onder andere zijn neergelegd in de E-wet en zijn uitgewerkt in Technische Codes, de Tarievencode Elektriciteit en in ministeriële en andere uitvoeringsregelingen.

2.3.

Vóór 1 januari 2009 werden de kosten voor het energietransport berekend op basis van het werkelijk verbruik van de aansluiting. Op grond van een ministeriële regeling van 3 juli 2008 (nr. WJZ/8080769) wordt vanaf 1 januari 2009 door de netbeheerders een vast jaarbedrag in rekening gebracht dat wordt bepaald aan de hand van de capaciteit (doorlaatwaarde) van de aansluiting. Hoe groter de capaciteit, hoe hoger het jaarbedrag.

2.4.

Liander heeft bij de invoering van het hiervoor bedoelde capaciteitstarief informatie daarover gegeven in advertenties in landelijke dagbladen. Voorts heeft zij informatie daarover geplaatst op haar website, onder meer met de vermelding dat om kosten te beperken het interessant kan zijn om de aansluiting door Liander te laten verlichten.

2.5.

Kleinverbruikers die door de invoering van het capaciteitstarief substantieel nadeel hebben ondervonden, hebben op grond van een ministeriële regeling een tegemoetkoming van hun netbeheerder ontvangen voor de jaren 2009 en 2010. Ook eisers hebben een tegemoetkoming ontvangen omdat zij een zwaardere aansluiting hadden dan een, voor kleinverbruikers gebruikelijke, 25 ampère-aansluiting. Eisers zijn over deze tegemoetkoming geïnformeerd in een brief van Liander van juli 2010. In die brief is vermeld dat het om een eenmalige tegemoetkoming gaat.

2.6.

Vanaf maart 2014 zijn de elektrische installaties van eisers, op verzoek van eisers, door Liander aangepast naar 25 ampère.

2.7.

Eisers hebben met een e-mail van 18 mei 2014 Liander verzocht de volgens eisers vanaf 1 januari 2009 tot en met de datum van aanpassing van hun aansluitingen te veel betaalde transportvergoeding te restitueren.

2.8.

Bij brief van 10 juli 2014 heeft Liander eisers laten weten niet aan hun verzoek te voldoen.

2.9.

Bij brieven van hun gemachtigde van 2 april 2015 en 24 april 2015 hebben eisers Liander nogmaals verzocht en gesommeerd de in hun ogen te veel betaalde transportvergoeding te restitueren.

3 Het geschil en de beoordeling

3.1.

Eisers vorderen Liander te veroordelen, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling aan hen van:

- de hoofdsom ad € 15.645,10;

- de wettelijke rente ad € 1.571,05 tot aan de datum van dagvaarding;

- de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding, een en ander tot aan de dag der algehele voldoening;

- de incassokosten ad € 931,45;

- de proceskosten van dit geding;

- de nakosten.

3.2.

Eisers baseren hun vordering op artikel 95m lid 2 E-wet waarin is bepaald dat leveranciers moeten zorgen voor transparante informatie over tarieven en voorwaarden voor levering en transport. Liander had eisers bij de invoering van het capaciteitstarief ten minste moeten informeren over de capaciteit van hun aansluiting, moeten vermelden dat hun capaciteit te hoog was, de financiële gevolgen daarvan moeten duiden, en erop moeten wijzen dat de capaciteit van hun aansluiting kon worden aangepast. Eisers wijzen erop dat het laatste zelfs niet in de onder 2.5. vermelde brief van Liander van juli 2010 wordt genoemd. Volgens eisers ontstaat uit die brief de indruk dat zij (eisers) niets aan hun aansluiting konden doen. Liander wist dat de aansluitingen te zwaar waren voor het energieverbruik van eisers. Liander had hen daarover moeten informeren. Door dit na te laten is Liander tevens tekortgeschoten in de op haar uit artikel 95m E-wet volgende zorgplicht.

3.3.

Liander verweert zich met de stelling dat artikel 95m lid 2 E-wet uitsluitend van toepassing is op leveranciers, en niet op netbeheerders. Uit het artikel volgt dan ook geen op haar, als netbeheerder, rustende informatieverplichting. Voor zover op haar enige informatie- of zorgplicht mocht rusten heeft zij daaraan ruimschoots voldaan door het plaatsen van advertenties in landelijke dagbladen, informatie op haar website en haar onder 2.5. vermelde brief aan eisers van juli 2010. Ook in de door Nuon gezonden jaarafrekeningen 2009 en 2010 zijn eisers, althans enkelen van hen, over de invoering van het capaciteitstarief geïnformeerd. Liander mag gelet op het bepaalde in artikel 17 E-wet afnemers niet adviseren over de capaciteit van de aansluiting en zij zou, zonder nader onderzoek, afnemers daarover ook niet kunnen adviseren. De keuze voor een bepaalde capaciteit wordt bepaald door het zogenaamde piekverbruik, de maximale hoeveelheid elektrisch vermogen dat op enig moment gelijktijdig wordt afgenomen. Liander beschikt niet over de gegevens inzake de door eisers gelijktijdig te gebruiken apparatuur om te beoordelen wat het piekverbruik is.

3.4.

De beoordeling is als volgt. Artikel 95m lid 2 E-wet geeft een informatieverplichting voor uitsluitend leveranciers. Op grond van het artikel dienen leveranciers ervoor te zorgen dat afnemers als bedoeld in artikel 95a lid 1 E-wet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over de geldende tarieven en voorwaarden voor levering en transport van elektriciteit. De wetgever heeft niet voorzien in een soortgelijke of een andere informatieverplichting voor netbeheerders. Een andere grond voor een dergelijke verplichting hebben eisers niet gesteld en deze is ook niet gebleken. Liander is een netbeheerder en als zodanig is zij jegens afnemers van energie, waaronder eisers, verantwoordelijk voor het transport van energie. Zonder een nadere toelichting, die eisers niet hebben gegeven, vloeit uit die (contractuele) relatie niet voort een verplichting van Liander afnemers te attenderen op de mogelijkheid hun aansluiting te laten verlichten en aldus kosten te besparen. Liander heeft op die mogelijkheid gewezen op haar website en het zou, zoals ook tijdens de comparitie van partijen is besproken, een kleine moeite zijn geweest als zij iets dergelijks had opgenomen in haar onder 2.5. vermelde brief zodat het ook voor eisers duidelijk was dat zij wat aan hun aansluiting konden doen. Dat wat een kleine moeite is, is evenwel nog geen verplichting.

3.5.

De vorderingen worden daarom afgewezen. Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Liander worden begroot op € 600,00 in verband met het salaris van de gemachtigde.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

wijst de vorderingen af,

4.2.

veroordeelt [eisende partijen gezamenlijk] in de proceskosten, aan de zijde van Liander begroot op

€ 600,00,

4.3.

verklaart de veroordeling onder 4.2. uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op