Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:1117

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
26-02-2016
Datum publicatie
02-07-2019
Zaaknummer
4378766
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vraag of leaseovereenkomst en afnameovereenkomst tot stand zijn gekomen m.b.t. koffie (-apparaat). Wilsgebreken of dwaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Nijmegen

zaakgegevens 4378766 \ CV EXPL 15-4265 \ 610 \ 23214

uitspraak van 26 februari 2016

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volle Smaak B.V.

gevestigd te Den Bosch

eisende partij in conventie

verwerende partij in voorwaardelijke reconventie

gemachtigde mr. X.H.C. Woodhouse

tegen

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie]

wonende [woonplaats gedaagde]

gedaagde partij in conventie

eisende partij in voorwaardelijke reconventie

gemachtigde mr. T.M. Maters

Partijen worden hierna Volle Smaak en [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 september 2015 en de daarin genoemde processtukken;

- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in voorwaardelijke reconventie;

- de brief met producties 14 tot en met 18 van de zijde van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] ;

- het verhandelde ter gelegenheid van de comparitie van partijen van 8 december 2015.

2 De feiten

2.1.

Volle Smaak levert koffie en koffieapparatuur aan bedrijven. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] drijft een fitnesscentrum.

2.2.

In de eerste week van januari 2015 heeft de heer [accountmanager bij Volle Smaak] , accountmanager bij Volle Smaak, telefonisch contact gehad met het fitnesscentrum van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] over de mogelijkheid om koffie en koffieapparatuur bij Volle Smaak af te nemen.

2.3.

Op 8 januari 2015 is [accountmanager bij Volle Smaak] bij het fitnesscentrum van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] op bezoek geweest. Aan het eind van het bezoek heeft [accountmanager bij Volle Smaak] een exemplaar van een afnameovereenkomst bij [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] achtergelaten.

2.4.

Op 9 januari 2015 is [accountmanager bij Volle Smaak] opnieuw bij het fitnesscentrum van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] langs geweest. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft die middag twee overeenkomsten ondertekend, een afnameovereenkomst voor koffie en een leasecontract, alsmede een kopie van haar rijbewijs afgegeven.

2.5.

In een brief van 14 januari 2015 laat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] aan Volle Smaak weten dat zij de overeenkomsten wenst te ontbinden, omdat zij onder invloed van haar slaapziekte en medicijnen zou hebben ondertekend.

2.6.

Volle Smaak heeft [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] daarop laten weten dat er rechtsgeldige overeenkomsten tot stand zijn gekomen en dat Volle Smaak [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] wenst te houden aan haar verplichtingen uit die overeenkomsten.

2.7.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft geen betalingen aan Volle Smaak gedaan.

2.8.

Volle Smaak heeft (nog) geen koffieapparaat bij [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] geplaatst.

3 De vordering en het verweer in conventie

3.1.

Volle Smaakt vordert, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] te veroordelen om aan haar te betalen:

I. de hoofdsom van € 12.632,40;

II. de wettelijke handelsrente vanaf datum verzuim tot aan de dag der algehele voldoening;

III. de buitengerechtelijke incassokosten van € 1.894,96;

IV. de kosten van deze procedure, het salaris van de gemachtigde daaronder begrepen, alsmede de beslagkosten.

3.2.

Volle Smaak legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Volgens Volle Smaak zijn er rechtsgeldige overeenkomsten tot stand gekomen tussen Volle Smaak en [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] . Volle Smaak voert aan dat er geen sprake was van een wilsgebrek in de zin van artikel 3:33 BW bij [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten. Er was de accountmanager van Volle Smaak niets bekend over de slaapziekte van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] , terwijl voorts wordt betwist dat een dergelijke ziekte tot een wilsgebrek bij [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] zou hebben geleid. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft de overeenkomsten ondertekend en een kopie van haar rijbewijs afgegeven om haar instemming met de inhoud van de overeenkomsten te bekrachtigen. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft met haar handelwijze bovendien het vertrouwen gewekt dat zij wel degelijk de wil had om te contracteren.

Volle Smaak betwist voorts dat er sprake zou zijn van misbruik van omstandigheden in de zin van artikel 3:44 lid 4 BW. Nu de accountmanager niet op de hoogte was van de slaapziekte van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] , kon hij daar ook geen misbruik van maken.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] komt haar verplichtingen uit de overeenkomsten niet na en Volle Smaak lijdt daardoor schade. Tussen partijen zijn twee overeenkomsten gesloten: (1) een overeenkomst die ziet op de afname van koffie tegen betaling van € 35,00 exclusief btw per maand gedurende 72 maanden en (2) een leaseovereenkomst van een espressomachine tegen betaling van € 110,00 exclusief btw per maand gedurende 72 maanden. Het totaalbedrag over de hele looptijd bedraagt € 10.440,00 exclusief btw. Volle Smaak heeft [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] herhaaldelijk verzocht om haar verplichtingen na te komen en Volle Smaak toe te laten om de espressomachine bij haar te plaatsen.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en verkeert in verzuim (artikel 6:83 sub c BW). Op grond van artikel 18.1 van de toepasselijke algemene voorwaarden zijn alle vorderingen van Volle Smaak op [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] direct en ineens opeisbaar in geval van verzuim van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] . Volle Smaak vordert daarom het volledige bedrag van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] . Subsidiair maakt Volle Smaak aanspraak op (vervangende) schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW en 6:74 BW, eveneens bestaande uit voornoemd bedrag. Meer subsidiair maakt Volle Smaak aanspraak op voornoemd bedrag op grond van artikel 6:162 BW, nu [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] onrechtmatig handelt jegens Volle Smaak door de overeenkomsten niet na te komen.

3.3.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] voert gemotiveerd verweer. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] voert aan dat het leasecontract nimmer tot stand is gekomen, omdat uit de letterlijke tekst ervan blijkt dat het om een financieringsaanvraag bij Grenkefinance N.V. gaat. Niet gebleken is dat Grenkefinance deze aanvraag heeft aanvaard. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft haar aanbod bovendien herroepen en naar [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] aanneemt heeft Grenkefinance deze brief ook als zodanig begrepen. Ook de afnameovereenkomst is volgens [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] niet tot stand gekomen, omdat de overeenkomst niet door Volle Smaak is bevestigd en ondertekend, hetgeen volgens artikel 6 van de algemene voorwaarden wel vereist is. Volle Smaak heeft gedaan alsof [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] voor € 35,00 per maand zowel de koffie als de koffiemachine zou ontvangen en dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] bovendien € 2.000,00 netto zou ontvangen als zij de beide overeenkomsten zou sluiten. Volle Smaak heeft verzwegen dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] daar bovenop nog een bedrag van € 110,00 per maand aan leasemaatschappij Grenkefinance zou moeten betalen. Er bestond daarom geen wilsovereenstemming tussen partijen. Bovendien was er geen sprake van een met de verklaring overeenstemmende wil van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] , omdat zij ten tijde van de ondertekening nog suf was van de slaap en onder invloed van haar zware medicijnen. Subsidiair stelt [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] dat de overeenkomsten vernietigbaar zijn vanwege misbruik van omstandigheden en/of dwaling. Meer subsidiair stelt [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] dat Volle Smaak geen, althans zeer beperkte schade lijdt. Volle Smaak is geen partij bij de leaseovereenkomst en heeft aldus geen vordering die zij kan opeisen. Volle Smaak bespaart kosten omdat zij geen koffie en koffiemachine hoeft te leveren. Ook verzuimt Volle Smaak om de € 2.000,00 die aan [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] is toegezegd in mindering te brengen op de vordering. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] voert verder nog aan dat Volle Smaak geen beroep op de algemene voorwaarden toekomt, omdat aan [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] een onleesbare versie van algemene voorwaarden is verstrekt. Er is geen sprake van een onrechtmatige daad van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] , zodat de meer subsidiaire vordering van Volle Smaak dient te worden afgewezen.

4 De vordering en het verweer in voorwaardelijke reconventie

4.1.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] vordert in voorwaardelijke reconventie, indien en voor zover de rechtbank tot het oordeel komt dat het verweer van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] dat de afnameovereenkomst en het leasecontract niet tot stand zijn gekomen verworpen wordt, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. de afnameovereenkomst en het leasecontract te vernietigen wegens dwaling;

II. Volle Smaak te veroordelen in de kosten van deze procedure te vermeerderen met de wettelijke rente indien deze niet binnen 14 dagen na het te wijzen vonnis algeheel zijn voldaan.

4.2.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] verwijst ter onderbouwing van haar vordering in vooorwaardelijke reconventie naar haar verweer in conventie, dat hiervoor in r.o. 3.3 is samengevat.

4.3.

Volle Smaak voert gemotiveerd verweer. Volle Smaak betwist dat sprake is van dwaling aan de zijde van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] . De ziekte van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] was niet bekend bij de accountmanager van Volle Smaak. Volle Smaak heeft geen zaken verzwegen voor [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] . [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft weloverwogen de overeenkomsten ondertekend. Dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] achteraf spijt heeft gekregen van de gesloten overeenkomsten kan niet als legitieme reden worden gezien om er alsnog van af te zien. Ten slotte voert Volle Smaak aan dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] niet de afnameovereenkomst kan vernietigen wegens dwaling omdat zij niet wist dat zij een tweede overeenkomst heeft gesloten voor de lease van een koffieapparaat en vice versa. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft niet gesteld en bewezen dat zij heeft gedwaald bij het aangaan van beide op zichzelf staande overeenkomsten.

5. De beoordeling van het geschil in conventie en in voorwaardelijke reconventie

5.1.

Omdat de vorderingen in conventie en in voorwaardelijke reconventie nauw met elkaar samenhangen, bespreekt de kantonrechter deze gezamenlijk.

5.2.

Ten aanzien van de leaseovereenkomst overweegt de kantonrechter dat uit de overgelegde stukken blijkt dat, voor zover er al een leaseovereenkomst tot stand zou zijn gekomen, deze leaseovereenkomst is gesloten onder de in de het leasecontract genoemde voorwaarden tussen [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] en Grenkefinance N.V. (hierna: Grenke). Volle Smaak is de leverancier, niet de partij die met [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] een lease overeenkomst sluit. Reeds hierom moet de vordering van Volle Smaak die voortvloeit uit een gestelde tekortkoming in de nakoming van die lease overeenkomst worden afgewezen. Overigens blijkt uit de tekst van het leasecontract bovendien dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] door ondertekening daarvan kennelijk een verzoek doet aan Grenke tot het sluiten van een lease overeenkomst. Gesteld noch gebleken is dat Grenke heeft gereageerd op de in het document genoemde aanvraag, laat staan dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het koffieapparaat is bovendien, anders dan uit het afgifteformulier blijkt, ook niet geleverd aan [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] . De kantonrechter concludeert dan ook dat er geen rechtsgeldige leaseovereenkomst tot stand is gekomen. De vorderingen die zijn gegrond op de gestelde tekortkoming in de nakoming van de lease overeenkomst zullen derhalve worden afgewezen.

5.3.

Ten aanzien van de afnameovereenkomst overweegt de kantonrechter het volgende. Het betoog van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] , zoals dat ook ter comparitie is besproken, komt er op neer dat zij de afnameovereenkomst wel wenste te sluiten, maar dat zij niet had begrepen dat er een afnameverplichting was. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft ter zitting toegelicht dat haar verteld is dat de afname iedere maand bijgesteld kon worden, zodat zij had aangenomen dat een afname van 0,0 ook mogelijk was.

De kantonrechter stelt in dit verband vast dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft erkend dat Volle Smaak aan het eind van het eerste bezoek de afnameovereenkomst heeft achtergelaten. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft zich aldus van de inhoud van deze overeenkomst kunnen vergewissen. Naar het oordeel van de kantonrechter is in de tekst van de afnameovereenkomst geen aanknopingspunt te vinden voor de uitleg van de overeenkomst zoals [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] die voorstaat. In de afnameovereenkomst is immers een minimale afname per maand overeengekomen. Weliswaar is in de afnameovereenkomst tevens vermeld dat het een flexibel contract betreft dat op elk gewenst moment is aan te passen, maar artikel 14.9 van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden die op de achterzijde van de overeenkomst zijn afgedrukt, bevestigt dat de klant in financiële zin verplicht is maandelijks een minimale hoeveelheid ingrediënten af te nemen, zoals in de overeenkomst is afgesproken.

5.4.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] betoogt dat de afnameovereenkomst niet tot stand is gekomen, omdat de overeenkomst niet door Volle Smaak is bevestigd en ondertekend, hetgeen volgens artikel 6 van de algemene voorwaarden wel vereist is. Anders dan [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] stelt, staat artikel 6 van de algemene voorwaarden niet aan de totstandkoming van de afnameovereenkomst in de weg, nu die overeenkomst tot stand is gekomen op initiatief van Volle Smaak. Bovendien blijkt uit de pogingen van Volle Smaak om het koffieapparaat te installeren en de koffie te leveren genoegzaam van de instemming van Volle Smaak met de overeenkomst.

5.5.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft voorts bij wijze van verweer in conventie en als grondslag voor haar vordering in voorwaardelijke reconventie een beroep gedaan op dwaling. Zij legt daaraan ten grondslag dat zij een onjuiste voorstelling van zaken heeft gekregen omdat Volle Smaak haar heeft voorgehouden dat zij voor € 35,00 per maand koffie en een koffiemachine zou krijgen, dat de afname kon worden bijgesteld naar 0,0 en dat zij bovendien € 2.000,00 netto zou ontvangen. Volle Smaak heeft vervolgens betwist dat zij informatie heeft achtergehouden en toegelicht dat het bedrag van € 2.000,00 zag op afkoop van een lopend contract. De kantonrechter is van oordeel dat het beroep op dwaling niet slaagt. De kantonrechter neemt daarbij in aanmerking dat de afnameovereenkomst bij [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] is achtergelaten en dat daarin geen aanknopingspunten zijn te vinden voor het standpunt dat voor € 35,00 ook een koffieapparaat wordt geleverd. Evenmin zijn daarin, zoals in r.o. 5.3. reeds geoordeeld, aanknopingspunten te vinden voor het standpunt dat de afname tot 0,0 kan worden teruggebracht. Voorts wordt in aanmerking genomen dat uit de tekst van het document dat ziet op de betaling van die € 2.000,00 duidelijk blijkt dat die € 2.000,00 het maximaal te storten bedrag betreft ter afkoop van een lopende overeenkomst met betrekking tot voorheen geleverde koffiemachines. Het bedrag zal eerst op de rekening van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] worden gestort nadat zij een afkoopfactuur van haar huidige leverancier heeft ontvangen. Gelet hierop is niet vast komen te staan dat Volle Smaak aan [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] inlichtingen heeft verstrekt die een onjuiste voorstelling van zaken hebben veroorzaakt en evenmin is komen vast te staan dat Volle Smaak haar mededelingsplicht heeft geschonden.

5.6.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft daarnaast een beroep gedaan op misbruik van omstandigheden. Zij stelt dat Volle Smaak gebruik heeft gemaakt van de geestestoestand van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] (sufheid en onder invloed van morfine) en tegelijkertijd het tijdgebrek van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft benut om haar de overeenkomsten en andere formulieren te laten ondertekenen zonder deze toe te lichten en zonder haar te waarschuwen voor de financiële gevolgen ervan. De kantonrechter overweegt dat misbruik van omstandigheden aanwezig is, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden. Nog daargelaten de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] bewogen werd tot het ondertekenen van de overeenkomst, is de kantonrechter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Volle Smaak daarvan misbruik heeft gemaakt en de ondertekening door [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] op enigerlei wijze heeft bevorderd. Het feit dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] een slaapstoornis heeft en daarvoor medicijnen gebruikt, waarvan overigens niet vast staat dat deze aandoening Volle Smaak ook bekend was, betekent immers nog niet dat haar gedrag daardoor ook werd beïnvloed. Dat zij niet in staat was de gevolgen te overzien van het tekenen van een overeenkomst die daags daarvoor reeds bij haar was achtergelaten is onvoldoende gebleken, terwijl evenmin is komen vast te staan dat [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] zodanig onder invloed was van medicijnen dat zij tegen haar wil tekende en een kopie van haar rijbewijs ter beschikking stelde. Dat kan ook niet worden afgeleid uit haar eigen stellingen en de medische verklaring die zij in het geding heeft gebracht. Het beroep van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] op misbruik van omstandigheden wordt dan ook verworpen.

5.7.

Gelet op het hiervoor overwogene, is de kantonrechter van oordeel dat tussen partijen een rechtsgeldige afnameovereenkomst tot stand is gekomen.

5.8.

Volle Smaak stelt zich op het standpunt dat op grond van het bepaalde in artikel 18.1 van de toepasselijke algemene voorwaarden de vorderingen uit hoofde van de afnameovereenkomst in geval van verzuim van de opdrachtgever ineens opeisbaar zijn. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] voert aan dat aan Volle Smaak geen beroep op artikel 18.1 van de algemene voorwaarden kan toekomen, nu Volle Smaak een onleesbare versie van de algemene voorwaarden heeft verstrekt. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] kon derhalve niet weten wat de consequenties zouden zijn indien zij in verzuim zou komen te verkeren.

De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld. Dat deze voorwaarden zijn afgedrukt in een klein lettertype maakt naar het oordeel van de kantonrechter niet dat deze onleesbaar zijn. Voor zover [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] met haar stellingen heeft beoogd de vernietigbaarheid van dit beding in de algemene voorwaarden in te roepen, wordt dit beroep dan ook verworpen.

5.9.

Volle Smaak mocht uit de mededelingen van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] afleiden dat zij in de nakoming van de verbintenis tekort zou schieten. [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] is aldus zonder ingebrekestelling in verzuim geraakt. De vordering ligt derhalve voor toewijzing gereed. De stelling van [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] dat er geen schade is, behoeft, nu de vordering is gegrond op nakoming, geen bespreking meer.

5.10.

De slotsom is dat in conventie de vordering tot betaling van een bedrag van
€ 2.520,00, derhalve inclusief btw € 3.049,20 in hoofdsom zal worden toegewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.

5.11.

De gevorderde wettelijke handelsrente over het toegewezen deel van de hoofdsom in conventie wordt toegewezen, omdat daartegen geen verweer is gevoerd.

5.12.

Volle Smaak maakt aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 1.894,96. De kantonrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat Volle Smaak buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht dan wel heeft laten verrichten en dat hiervoor kosten zijn gemaakt. Nu slechts een deel van de hoofdsom in conventie wordt toegewezen, is het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten niet in overeenstemming met de gebruikelijke en redelijke tarieven. Op basis van deze tarieven wijst de kantonrechter een bedrag van € 520,20 (inclusief btw) toe.

5.13.

De gevorderde kosten van beslag worden afgewezen, omdat niet is gebleken dat die kosten zijn gemaakt.

5.14.

[gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

6 De beslissing

De kantonrechter

in conventie en in reconventie

6.1.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] om aan Volle Smaak te betalen een bedrag van € 3.049,20, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente daarover vanaf de datum van verzuim tot aan de dag van volledige betaling;

6.2.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] om aan Volle Smaak te betalen een bedrag van € 520,20 aan buitengerechtelijke incassokosten;

6.3.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie/eisende partij in voorwaardelijke reconventie] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Volle Smaak begroot op € 96,16 aan dagvaardingskosten, € 932,00 aan griffierecht en € 600,00 aan salaris voor de gemachtigde;

6.4.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. F.M.Th. Quaadvliet en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2016.