Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:8337

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23-12-2015
Datum publicatie
26-08-2016
Zaaknummer
4676997 BM VERZ 15-8344 en 4677027 BM VERZ 15-8345
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag bewindvoerder en benoeming opvolgend bewindvoerder

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaakgegevens 4676997 BM VERZ 15-8344

4677027 BM VERZ 15-8345

uitspraak van 23 december 2015

beschikking

in de zaak van

[rechthebbende] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] , en

[rechthebbende] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

beiden wonende te [adres] ,

hierna ook te noemen de rechthebbenden

van wie bewindvoerder is

[bewindvoerder] ,

[adres] .

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

-

-

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de beschikking waarbij het bewind is ingesteld van 10 oktober 2012;

- het schrijven van de rechtbank van 16 oktober 2012 met het verzoek de boedelbeschrijving in te dienen voor 16 december 2012;

- de ingediende boedelbeschrijving, ingekomen op 12 december 2012;

- het schrijven van de rechtbank van 8 februari 2013 met het verzoek de Rekening en Verantwoording over de periode 10 oktober 2012 tot en met 31 december 2013 voor 1 mei 2014 in te dienen;

- een rappel van de rechtbank met het verzoek de Rekening en Verantwoording over de periode 10 oktober 2012 tot en met 31 december 2013 en over 2014 in te zenden voor 1 mei 2015;

- de zitting op 19 mei 2015 naar aanleiding van het niet indienen van de Rekening en Verantwoordingen;

- het schrijven van de rechtbank van 27 mei 2015 met het verzoek de Rekening en Verantwoordingen voor 1 augustus 2015 in te dienen; indien de stukken niet tijdig worden ontvangen dient de bewindvoerder rekening te houden met ontslag;

- de Rekening en Verantwoording over de periode 10 oktober 2012 tot en met 31 december 2013, ingekomen op 31 juli 2015;

- het schrijven van de rechtbank van 4 augustus 2015 met het verzoek kopieën van bankafschriften met het saldo van de eerste en laatste dag van de periode in te zenden;

- de uitnodiging van 13 november 2015 voor de zitting op 15 december 2015;

- de mail van 14 december 2015 van de bewindvoerder met het verzoek tot uitstel van de zitting van 15 december 2015 en de mededeling dat zij niet kan verschijnen.

De beoordeling

Ingevolge artikel 1:448, lid 2, Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan hetzij op eigen verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden, zulks op verzoek van de medebewindvoerder of degene die gerechtigd is onderbewindstelling te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, dan wel ambtshalve.

De kantonrechter heeft geconstateerd dat de bewindvoerder vanaf de aanvang van het bewind haar taken niet voortvarend heeft opgepakt. In ruim drie tijd is de boedelbeschrijving en de eerste Rekening en Verantwoording ingezonden. Deze Rekening en Verantwoording is echter niet compleet, maar de gevraagde ontbrekende bankafschriften zijn nog steeds niet ontvangen.

Ook de Rekening en Verantwoording over 2014 is nog niet ontvangen.

Gezien de werkwijze van de bewindvoerder, waarbij voortdurend pas na herhaaldelijk rappelleren en dreigen met ontslag stukken worden ontvangen en waar de bewindvoerder zich herhaaldelijk heeft afgemeld voor zittingen, heeft de kantonrechter het laatste verzoek om uitstel van 14 december 2015 afgewezen.

De kantonrechter is gezien het bovenstaande van oordeel dat de bewindvoerder duidelijk tekort schiet in haar taakuitoefening en dat de kantonrechter door deze handelwijze niet kan voldoen aan zijn toezichthoudende taken.

De kantonrechter ziet hierin voldoende reden om tot ambtshalve ontslag van de bewindvoerder over te gaan.

[bewindvoerder] is bereid gevonden te worden benoemd tot opvolgend bewindvoerder. Nu van bezwaren tegen deze bewindvoerder niet is gebleken, zal de kantonrechter tot benoeming over gaan.

De kantonrechter draagt de nieuw te benoemen bewindvoerder op te onderzoeken of zich tijdens het bewind onregelmatigheden hebben voorgedaan die tot schade hebben geleden voor de rechthebbende.

De kantonrechter zal de jaarbeloning van de te benoemen bewindvoerder, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, vaststellen overeenkomstig artikel 7 lid 4 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De kantonrechter zal de beloning voor de aanvangswerkzaamheden van de bewindvoerder vaststellen op € 494,--, exclusief BTW. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de bewindvoerder geen werkzaamheden heeft verricht in het kader van de zitting.

Gelet op de dossierstukken wordt er van uitgegaan dat de rechthebbenden niet zelfstandig in staat zijn om de rekening en verantwoording op te nemen.

De beslissing

De kantonrechter:

 • -

  ontslaat ambtshalve per direct [bewindvoerder] te Nijmegen als bewindvoerder en benoemt per direct [bewindvoerder] , [adres] tot bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan [rechthebbende], geboren [geboortedatum] en [rechthebbende], geboren [geboortedatum] ;

 • -

  bepaalt dat [bewindvoerder] eindrekening en verantwoording dient af te leggen aan de opvolgend bewindvoerder;

 • -

  stelt de jaarbeloning van de bewindvoerder vast overeenkomstig artikel 7 lid 4 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

 • -

  stelt de beloning van de bewindvoerder voor de aanvangswerkzaamheden vast op een bedrag van € 494,--, exclusief BTW.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. W.C. Haasnoot en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2015.

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

Conc.: AG

Verzonden: