Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:8188

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
09-12-2015
Datum publicatie
04-01-2016
Zaaknummer
282141
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Internationale koopovereenkomst. Weens Koopverdrag van toepassing. Schimmelvorming op scharreleieren. Bewijsopdracht aan gedaagde dat de door eiseres geleverde scharreleieren in een nader genoemde order non-conform waren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/20
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/282141 / HA ZA 15-235 / 167

Vonnis van 9 december 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EICOM BARNEVELD B.V.,

gevestigd te Barneveld,

eiseres,

advocaat mr. J.R.L. van Gasteren te Leusden,

tegen

de vennootschap naar Deens recht

VN IMPORT CO APS,

gevestigd en kantoorhoudende te Ansager, Denenmarken,

gedaagde,

advocaat mr. drs. L. Heide-Jørgensen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Eicom en VN Import genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 8 juli 2015

- de brief van 27 oktober 2015 met producties van VN Import

- het verkort proces-verbaal van comparitie van 29 oktober 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

VN Import koopt eieren van diverse producenten in en buiten Denemarken en verkoopt deze eieren aan cliënten over de hele wereld. VN Import koopt sinds medio 2012 eieren van Eicom. Het gaat om scharreleieren (Fresh Barn Eggs), vrije uitloop eieren (Free Range Eggs) en biologische eieren (Organic Eggs).

2.2.

VN Import heeft op respectievelijk 6 november 2013 (ordernummer PO26848124), 11 december 2013 (ordernummer PO27112880) en 21 januari 2014 (ordernummer PO27492105) scharreleieren van Eicom afgenomen. Eicom heeft deze eieren “af fabriek” geleverd aan VN Import op de vestiging van Eicom in Barneveld. De eieren zijn daar door VN Import in een koelcontainer geladen en naar Rotterdam vervoerd en vervolgens per schip vervoerd naar de eindbestemming Hong Kong.

2.3.

VN Import heeft de door Eicom toegestuurde facturen voor deze orders (de nummers VF1344127, VF1350049 en VF1404004) voor een totaalbedrag van € 59.906,70 betaald.

2.4.

Na aankomst van de eieren in Hong Kong heeft de klant van VN Import, Park&Shop (hierna: P&S), bij VN Import geklaagd over schimmelvorming op de scharreleieren.

2.5.

Peter [naam] , directeur van VN Import (hierna: [naam] ), heeft aan Eicom bij emailbericht van 23 januari 2014 onder meer geschreven:

“We have a serious problem with the Select 10 pack for P&S.

PO27112880 arrived today and there was found mildew on 0,83% of the barn eggs

Your company will be kept responsible for eventual costs we might have on PO27112880 and 26848124 (…)

If the same problem will be found on PO27492105 ETA March 05 we have to reconsider our cooperation.

The new PO we got today is put on hold until you have found a solution.

I just wonder why it is only the barn eggs?”

2.6.

Bij emailbericht van 24 maart 2014 aan [naam] heeft [naam] , directeur van Eicom (hierna: [naam] , onder meer het volgende geschreven:

“Hereby our report and measures we take to avoid mould.

As mentioned we take the complaint very seriously and we did a lot of investigation and discussed a lot with experts.

We hope that the report and the measures will convince Park & Shop, and of course you also, that we solved the problem. We are convinced we solved the problem. (…)”

2.7.

Bij voormeld emailbericht is een rapport gevoegd van Eicom, getiteld “Investigation into the cause of the mould”. In dat rapport staat, voor zover van belang:

“Case: In the last 3 orders the quality control of Park & Shop discovered mould on the eggs. There has been an investigation about the temperature and other conditions during shipping transport. Since during the first 10 shipments no mould is discovered and the conditions of the shipment doesn’t changed, we had to investigate other causes.

The factory Eicom Barneveld was present at the time that the container arrived at the wharehouse from Park & Shop and the quality control internally and externally checked the container (7 March 2014).

Also present was the buying manager form Park & Shop (…) and together, unfortunately, we discovered mould again.

The external quality control of Park & Shop, SGS, suggested that the mould is the result of contamination on the outside of the egges.

This contamination can occur at the farmer and / or the factory.

(…)

Conclusions: After studying the survey report of SGS, the pictures and our meetings with IKE, NCAE and KBBL we came tot he following conclusions:

 The mould occured during transport, because of dirty shells.

 The soil of the mould is the contamination / pollution on the shell of the eggs.

 This contamination / pollution occured at the farmer and maybe also in our factory.

 Eicom used the quality standards according the Dutch and European legislation, but given the very long transport time these standards are inadequate.

 Our research and discussions with the above authorities indicate that if no contamination is present on the shell of the eggs there is no soil for mould.

 We have to take measures to adjust our quality system (…).

Het rapport noemt vervolgens acht maatregelen om eieren te leveren “without contamination and so to prevent mould”.

2.8.

Bij emailbericht van 7 april 2014 heeft [naam] aan Sweris onder meer het volgende geschreven:

”As you know P&S accepted to give us another try with Organic and Free Range Eggs in 20 fcl.

Barn Eggs are still put on hold from QA.

If you are the slightest in doubt that there can be a chance to have mould on this PO you better stop. We (you) can not afford to do one more mistake.

You have to gurantee me in writing that you take the full responability. (…)

Helle wil send you the cost we had by P&S on the last 3 containers.”

2.9.

Sweris heeft hierop bij emailbericht van 8 april 2014 onder meer geantwoord:

“Thanks again for your convidence and we are very glad with this new chance we get from P&S.

We are well aware that this is the last chance, but with all the measurements we took, we are confident that we did everything to solve the mould problem. (…)

We’ve got no doubt at all and when we have accepted the order, we will take complete responsibility. (…)”

2.10.

Eicom heeft op 28 mei 2014 aan VN Import een bedrag van € 57.678,55 terugbetaald. VN Import heeft Eicom voor dat bedrag een factuur gestuurd waarop staat “According to mildew on BARN Eggs here is our official claim voor total 2.335 cartons – 57.678,55 Euro as specified below”. De factuur betreft de ordernummers PO26848124, PO27112880 en PO27492105.

2.11.

Op 4 juli 2014 heeft VN Import weer een partij scharreleieren van Eicom afgenomen (ordernummer PO28649170) en geëxporteerd naar Hong Kong. Na aankomst in Hong Kong op 15 augustus 2014 bleek ook deze partij te zijn aangetast door schimmel. VN Import heeft de door Eicom toegestuurde factuur voor deze partij eieren met nummer VF1427067 ad € 20.123,10 niet betaald.

2.12.

Als productie 5 bij dagvaarding heeft Eicom een rapport overgelegd van SGS Hong Kong Ltd. (hierna: SGS), dat in opdracht van VN Import de hiervoor in 2.11. bedoelde partij eieren op 3 september 2014 heeft onderzocht. Door middel van een steekproefsgewijs onderzoek van 43 van de 852 dozen heeft SGS op 192 eieren van de in totaal 7.740 onderzochte scharreleieren schimmel aangetroffen, wat neerkomt op een percentage van 2,48%.

2.13.

De kwaliteitsafdeling van P&S (QA) heeft twee keer (op 27 augustus en 4 september 2014) een steekproefsgewijs onderzoek verricht naar de scharreleieren van ordernummer PO28649170 (productie 7 bij conclusie van antwoord). Daarbij is externe schimmel geconstateerd op 2,9% respectievelijk 2,2% van de onderzochte eieren. Verder heeft QA schimmel gevonden op de binnenkant van 2,1% van 280 eieren die zij heeft opengebroken.

3 Het geschil

3.1.

Eicom vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, VN Import te veroordelen tot betaling van:

a. a) € 57.678,55, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 8 november 2014;

b) € 20.123,10, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 3 augustus 2014;

c) € 1.039,35 aan buitengerechtelijke kosten

d) de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente, alsmede de nakosten.

3.2.

Eicom stelt dat niet is aangetoond dat de schimmelvorming die na aankomst van de scharreleieren in Hong Kong is geconstateerd, afkomstig is van Eicom c.q. ontstaan is ten gevolge van (verkeerd) handelen van Eicom. Zij heeft onder protest en uit coulance een bedrag van € 57.678,55 aan VN Import terugbetaald en maakt alsnog aanspraak op betaling van de facturen VF1344127 (gedeeltelijk), VF1350049 en VF1404004 voor een bedrag van in totaal € 57.678,55. Subsidiair stelt Eicom zich op het standpunt dat sprake is van onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking aan de zijde van VN Import. Ten aanzien van de order PO2864170 stelt Eicom zich eveneens op het standpunt dat de schimmelvorming niet heeft kunnen ontstaan bij de productie van de eieren, het verpakken en het laden ervan. Eicom is niet betrokken bij het logistieke traject van Barneveld via Rotterdam naar Hong Kong. De schimmelvorming is volgens Eicom naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door temperatuurwisselingen in de containers tijdens het transport naar Hong Kong. Eicom betwist de bevindingen van SGS, bij wiens onderzoek zij niet betrokken is geweest. Bovendien blijkt volgens Eicom uit de rapportage van SGS dat slechts 0,12% van de eieren kennelijk is aangetast door schimmel, zodat mag worden aangenomen dat de rest van de partij eieren gewoon is verkocht. Eicom vordert daarom betaling van de factuur VF1427067. Eicom maakt verder aanspraak op vergoeding van rente en buitengerechtelijke kosten, nu VN Import in verzuim is respectievelijk Eicom haar vordering ter incasso uit handen heeft moeten geven.

3.3.

VN Import voert aan dat Eicom in verband met de geconstateerde schimmel op drie orders scharreleieren een bedrag van € 57.678,55 heeft terugbetaald op grond van een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst (schikking). Die betaling is gedaan zonder enig voorbehoud van de zijde van Eicom en Eicom kan daar niet meer op terugkomen. Subsidiair stelt VN Import zich op het standpunt dat zij de drie overeenkomsten met betrekking tot deze drie orders scharreleieren heeft ontbonden, omdat Eicom scharreleieren heeft geleverd die niet aan de koopovereenkomst beantwoordden. Datzelfde geldt voor de vierde order (PO2864170). Die eieren waren zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant beschimmeld en daarom niet voor consumptie vatbaar. Deze koopovereenkomst is volgens VN Import ook al buitengerechtelijk ontbonden. VN Import schrijft in de conclusie van antwoord dat zij de betreffende overeenkomst ten overvloede nogmaals ontbindt.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid en toepasselijk recht

4.1.

Vanaf 1 maart 2002 geldt de Verordening (EG) 44/2001 (EEX-Verordening) voor alle toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van Denemarken (artikel 1 lid 3). Op 1 juli 2007 is in werking getreden de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Denenmarken betreffende rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke handelszaken (PbEU 2005, L 299/62 en PbEU 2007, L 94/70) (hierna: de Overeenkomst). Op grond van deze Overeenkomst worden de bepalingen uit de EEX-Verordening, met enkele wijzigingen, eveneens toegepast in de betrekkingen tussen Denemarken en de overige lidstaten van de Europese Unie, onder meer indien de verweerder zijn woonplaats in Denemarken heeft. Recent is de Verordening (EU) 1215/2012 van 12 december 2012 (Herschikking) in werking getreden. Deze Herschikte EEX-Verordening is van toepassing met ingang van 10 januari 2015. Overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de Overeenkomst heeft Denenmarken bij brief van 20 december 2012 de Europese Commissie meegedeeld dat het de inhoud van de Herschikte EEX-Verordening ten uitvoer zal leggen (PbEU 2013, L 79/4).

In het onderhavige geval is sprake van een verbintenis uit overeenkomst in de zin van artikel 7 lid 1 sub a van de Herschikte EEX-Verordening, op grond waarvan bevoegd is het gerecht van de plaats in een lidstaat waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Dat is ingevolge het bepaalde sub b van voormeld artikel de plaats in een lidstaat waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden. De eieren zijn door Eicom in Barneveld aan VN Import geleverd, zodat de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen.

Toepasselijk recht

4.2.

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de Verordening (EG) 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In dat geval geldt het Verdrag 80/934/EEG inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 19 juni 1980 (EVO). Bij gebreke van een rechtskeuze wordt ingevolge artikel 4 lid 1 EVO de overeenkomst beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst is verbonden. De overeenkomst wordt vermoed het nauwst verbonden te zijn met het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats, of, wanneer het een vennootschap, vereniging of rechtspersoon betreft, haar hoofdbestuur heeft. De kenmerkende prestatie is in dit geval de levering van de eieren door Eicom aan VN Import en die heeft plaatsgevonden op de vestiging van Eicom in Barneveld. Dat betekent dat op grond van artikel 4 lid 1 EVO op de koopovereenkomst tussen partijen Nederlands recht van toepassing is. In zaken met internationale aspecten waarbij de vordering betrekking heeft op een koopovereenkomst is naar Nederlands recht het Weens Koopverdrag (CISG) van toepassing. De rechtsverhouding tussen partijen wordt daarom beheerst door het Weens Koopverdrag en, aanvullend, door het (interne) Nederlands recht.

a) de orders PO26848124, PO27112880 en PO27492105

4.3.

De eerste vraag die voorligt is of de betaling van Eicom aan VN Import van een bedrag € 57.678,55 is verricht op grond van een vaststellingsovereenkomst (schikking) tussen partijen, waarop Eicom niet meer kan terugkomen, zoals VN Import stelt en Eicom betwist.

4.4.

Vast staat dat de betaling van Eicom aan VN Import betrekking heeft op de afwikkeling van de claim van VN Import met betrekking tot drie hierboven genoemde orders. Op de vraag of sprake is van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot deze drie orders is, gelet op de samenhang met de tussen partijen gesloten koopovereenkomsten, hetzelfde recht van toepassing als het recht dat de oorspronkelijke rechtsverhouding tussen partijen beheerst, in dit geval Nederlands recht.

4.5.

Niet in geschil is dat het door Eicom aan VN Import betaalde bedrag van € 57.678,55 een terugbetaling is die betrekking heeft op de ordernummers PO26848124, PO27112880 en PO27492105 en de op die orders betrekking hebbende facturen VF1344127, VF1350049 en VF1404004. Evenmin is in geschil dat die terugbetaling is gedaan nadat de klant van VN Import in Hong Kong, P&S, had geklaagd over schimmelvorming op de van Eicom afkomstige scharreleieren en de zendingen had geweigerd onder verrekening van haar betalingen met andere orders aan VN Import. VN Import heeft Eicom daarop aangesproken en terugbetaling verlangd van het overgrote deel van voormelde facturen. Eicom is daarmee akkoord gegaan. VN Import heeft Eicom terzake een factuur gestuurd (rov. 2.10.), die door Eicom is betaald.

4.6.

Eicom stelt dat zij deze betaling uit protest en slechts uit coulance aan VN Import heeft gedaan, omdat VN Import dreigde de samenwerking stop te zetten, en dat niet is aangetoond dat de schimmelvorming op de scharreleieren is ontstaan ten gevolge van (verkeerd) handelen van de zijde van Eicom.

VN Import stelt dat voorafgaand aan deze betaling onzekerheid bestond over de vraag voor wiens risico de beschimmelde eieren kwamen en dat er tussen partijen onenigheid bestond over hetgeen tussen hen rechtens gold met betrekking tot de schade als gevolg van het feit dat de scharreleieren beschimmeld bleken na aankomst in Hong Kong, waardoor VN Import de eieren niet kon doorverkopen. VN Import stelt dat partijen deze onzekerheid en dit geschil hebben beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan Eicom een bedrag aan VN Import heeft terugbetaald. Dat is inmiddels meer dan een jaar geleden. VN Import stelt dat zij er dan ook op mocht vertrouwen dat het geschil van partijen op dit punt was afgewikkeld en dat zij er geen rekening mee hoefde te houden dat Eicom op die afspraak zou terugkomen. VN Import stelt dat, voor zover Eicom die betaling heeft gedaan omdat VN Import dreigde de samenwerking stop te zetten, VN Import mocht verwachten dat zij deugdelijke eieren geleverd zou krijgen. Toen later (opnieuw) bleek dat dat niet het geval was, stond het haar vrij de samenwerking met Eicom (alsnog) te beëindigen, aldus VN Import.

4.7.

De rechtbank overweegt dat nergens uit blijkt dat Eicom de (terug)betaling aan VN Import onder protest heeft gedaan en evenmin dat Eicom bij die betaling een voorbehoud heeft gemaakt, en zo ja welk voorbehoud. Eicom heeft verder de stelling van VN Import niet weersproken dat partijen voorafgaand aan de betaling onenigheid hadden over de vraag voor wiens risico, en dus voor wiens rekening, de beschimmelde eieren kwamen. Eicom heeft ten slotte niet betwist dat met de (terug)betaling van een bedrag aan VN Import de kwestie tussen partijen over de drie betreffende orders was afgewikkeld. Dat niet is aangetoond dat de schimmelvorming op de scharreleieren is ontstaan ten gevolge van (verkeerd) handelen van de zijde van Eicom en dat Eicom de (terug)betaling uit coulance deed, doet aan het voorgaande niet af. De rechtbank is van oordeel dat uit het vorenstaande genoegzaam blijkt dat het de bedoeling van beide partijen was om een bestaand geschil te beëindigen, dan wel een (verder) geschil tussen hen te voorkomen, zodat sprake is van een vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 BW). Een andere uitleg met betrekking tot de (terug)betaling heeft Eicom niet gegeven. Nu geen grond voor ontbinding van de vaststellingsovereenkomst is gesteld of gebleken, is Eicom aan die overeenkomst gebonden en kan zij daar niet op terugkomen. De vraag wat de oorzaak van de schimmelvorming op deze drie orders scharreleieren is geweest, behoeft in dat geval geen bespreking meer.

4.8.

Het voorgaande betekent ook dat geen sprake is van onverschuldigde betaling, zoals Eicom subsidiair betoogt. De vaststellingsovereenkomst vormt immers de rechtsgrond voor de (terug)betaling van Eicom aan VN Import. Om diezelfde reden is een eventuele verrijking, zou daarvan sprake zijn, ook niet ongerechtvaardigd. De slotsom is dat de vordering van Eicom onder a. zal worden afgewezen.

b) factuur VF1427067 ad € 20.123,10 (order PO28649170)

4.9.

Niet in geschil is dat op een deel van de scharreleieren van deze order na aankomst in Hong Kong schimmel is aangetroffen. In geschil is de vraag wat de oorzaak is van de schimmelvorming is. VN Import stelt zich op het standpunt dat Eicom non-conforme eieren aan haar heeft geleverd.

4.10.

VN Import stelt dat in dezelfde container, waarin de scharreleieren zijn vervoerd, ook door Eicom aan VN Import geleverde vrije uitloopeieren en biologische eieren zijn vervoerd, maar dat uitsluitend de scharreleieren na aankomst in Hong Kong waren aangetast met schimmel, niet de andere (vrije uitloop- en biologische) eieren. Dat was ook het geval bij de eerdere drie orders, waar schimmel was aangetroffen. Aangezien alleen de scharreleieren beschimmeld waren, waren deze eieren kennelijk al ondeugdelijk op het moment van levering in Barneveld, aldus VN Import. Als de oorzaak van de schimmelvorming zou zijn gelegen in temperatuurwisselingen tijdens het transport, dan zouden volgens VN Import de andere eieren ook aangetast moeten zijn door schimmel. Daaruit concludeert VN Import dat het transport niet de oorzaak kan zijn geweest van de schimmelvorming op/in de scharreleieren. VN Import voert verder aan dat op grond van de afgegeven certificaten besmetting met schimmelsporen bij de productie en verpakking van de eieren niet kan worden uitgesloten. Uit de vrachtbrieven blijkt dat er 14 dagen waren verstreken tussen het moment van productie van de scharreleieren en het laden ervan. VN Import beroept zich verder op een brief van de heer P. Visser, MSc, microbioloog, gedateerd 16 juni 2015 (productie 9 bij conclusie van antwoord). Visser verklaart dat schimmel ontstaat door het uitgroeien van schimmelsporen onder bepaalde gunstige omstandigheden. Zonder schimmelsporen kan geen schimmel ontstaan. Het is mogelijk dat schimmel al aanwezig is terwijl dit voor het menselijke oog nog niet zichtbaar is. Visser verklaart dat geen uitspraak kan worden gedaan over de oorzaak van schimmelgroei zonder eerst vast te stellen om welk type schimmel het gaat en dat het niet mogelijk is met het blote oog (bijvoorbeeld op basis van fotomateriaal) vast te stellen om welk type schimmel het gaat. VN Import concludeert dat de schimmelsporen waarschijnlijk afkomstig zijn uit de kippenhokken van de boerderijen waarvan de scharreleieren afkomstig zijn en dat deze schimmelsporen zich onder bepaalde omstandigheden (juiste nutriënten, temperatuur en vochtigheid) ontwikkelen tot schimmel. Het beschimmelingsproces kan al enige tijd aan de gang zijn geweest zonder dat dit voor het menselijk oog zichtbaar was. Dat betekent volgens VN Import dat de scharreleieren al besmet moeten zijn geweest met schimmelsporen op het moment van aflevering aan VN Import in Barneveld.

4.11.

Eicom betwist dat de schimmelvorming op de scharreleieren afkomstig is van haar bedrijf. Zij stelt dat de schimmelvorming naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan als gevolg van temperatuurwisselingen in de containers tijdens het transport. Eicom stelt, onder verwijzing naar correspondentie tussen VN Import en de transporteur, Yang Ming Line, dat VN Import die mening aanvankelijk ook was toegedaan. Toen Yang Ming Line echter weigerde de koelrapporten van de transporten af te geven en elke aansprakelijkheid afwees, heeft VN Import zich alsnog tot Eicom gewend, aldus Eicom.

Eicom betwist de bevindingen van SGS, bij welk onderzoek zij niet aanwezig en/of betrokken is geweest. Datzelfde geldt voor de onderzoeken die de afdeling QA van P&S heeft verricht. Eicom stelt dat zowel bij de productie van de eieren, het verpakken ervan als bij het laden van de containers, controle en goedkeuring heeft plaatsgevonden door de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en dat er een gezondheidscertificaat is afgegeven door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Eicom beroept zich verder op een brief van de heer P. Smakman van Instituut voor kwaliteitsbepalingen van eieren (productie 9 bij dagvaarding). Smakman heeft aan de hand van de foto’s die waren gevoegd bij het rapport van SGS, kort gezegd, geconcludeerd dat externe omstandigheden de schimmelvorming op de eieren hebben veroorzaakt.

4.12.

Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft VN Import toegelicht dat zij sinds juni 2012 in totaal 19 orders bij Eicom heeft geplaatst, welke allemaal zijn vervoerd naar Hong Kong. Met uitzondering van de 16e order ging het bij alle orders om een mix van scharreleieren, vrije uitloopeieren en biologische eieren. Bij de orders 13, 14 en 15 (ordernummers PO26848124, PO27112880 en PO27492105) en order 18 (ordernummer PO28649170) is na aankomst in Hong Kong schimmelvorming op/in de scharreleieren geconstateerd, bij alle overige orders niet. Ook de 19e order die nog is gevolgd op ordernummer PO28649170 bleek goed te zijn. VN Import heeft verder verklaard dat zij in dezelfde periode dat zij orders bij Eicom heeft geplaatst ook 30 orders heeft geplaatst bij eierleveranciers in Denemarken, die allemaal naar Hong Kong zijn vervoerd met dezelfde transporteur (Yang Ming Line) en dat met die orders nooit iets mis was. VN Import bestrijdt dan ook de conclusie van Smakman, dat externe omstandigheden de oorzaak van de schimmelvorming zijn. VN Import twijfelt bovendien aan de onafhankelijkheid van Smakman, die zelf werkzaam is bij de NCAE.

4.13.

Eicom heeft ter gelegenheid van de comparitie verklaard dat uit het emailbericht van Eicom aan VN Import van 24 maart 2014 en het bijgevoegde rapport (rov. 2.6. en 2.7.), dat in nauw overleg met VN Import is opgesteld, niet kan worden afgeleid dat Eicom erkent dat de schimmelvorming afkomstig is van haar bedrijf, wel dat met die mogelijkheid rekening werd gehouden, reden waarom er in overleg met VN Import ook aanvullende maatregelen werden voorgesteld. Eicom heeft verder toegelicht dat het in Nederland wettelijk verboden is om de eieren te wassen. Dat betekent dat er op sommige eieren wat vervuiling op de buitenkant van een ei kan achterblijven, hetgeen op 5 à 6% van de eieren is toegestaan. Daar wordt ook door de NCAE op gecontroleerd. Dat zelfde geldt voor het NVNA gezondheidscertificaat. Als de eieren bij de juiste, constante temperatuur worden vervoerd, ontstaat er geen schimmelvorming, dat kan alleen onder invloed van temperatuurverschillen. De heer Sweris van Eicom is in maart 2014 in Hong Kong geweest en hij heeft geconstateerd dat voornamelijk de scharreleieren werden gecontroleerd, niet de andere eieren. Sweris stelt dat de eieren pas gecontroleerd worden als er een klacht komt en dat er vervolgens maar een zeer beperkt aantal dozen zijn gecontroleerd. Naar aanleiding van de weigering van P&S om de order PO28649170 in ontvangst te nemen, is Sweris opnieuw naar Hong Kong gereisd om de eerstvolgende lading eieren te inspecteren. Hij stelt dat hij bij die gelegenheid vervuiling op de eieren heeft gezien en heeft geconstateerd dat er sprake was van temperatuurschommelingen. Volgens de vrachtbrief zou de temperatuur in de container tussen 0ºC en 6ºC moeten zijn, maar de temperatuur in de container bleek te zijn opgelopen tot 17-18ºC. Hij zegt dat dat zijn eerdere idee bevestigde dat de schimmelvorming tijdens het transport was ontstaan. In mei 2014 hebben [naam] en zijn vrouw een bezoek aan Eicom gebracht en heeft Eicom laten zien wat er door temperatuurverschillen op de eierschalen ontstaat. Sweris stelt dat er van de laatste zending foto’s zijn gemaakt van de thermometer van de container die werd gelost.

4.14.

De rechtbank overweegt dat de rapporten van SGS en de afdeling QA van P&S niets vermelden over de oorzaak van de schimmelvorming. De conclusie van de door Eicom ingeschakelde deskundige Smakman dat externe omstandigheden de oorzaak zijn van de schimmelvorming is uitsluitend gebaseerd op fotomateriaal en is verder niet onderbouwd. De door Eicom geraadpleegde deskundige Visser concludeert dat geen uitspraak kan worden gedaan over de oorzaak van schimmelgroei zonder eerst vast te stellen om welk type schimmel het gaat en dat het niet mogelijk is met het blote oog (bijvoorbeeld op basis van fotomateriaal) vast te stellen om welk type schimmel het gaat. Nu VN Import zich beroept op een tekortkoming van Eicom in de nakoming van haar verplichtingen op de daaraan verbonden rechtsgevolgen (ontbinding van de overeenkomst), rust op haar de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van haar stelling dat de door Eicom geleverde scharreleieren van order PO28649170 non-conform waren. Gelet op het gemotiveerde verweer van Eicom zal de rechtbank VN Import overeenkomstig haar aanbod toelaten tot bewijslevering op dit punt.

4.15.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

draagt VN Import op te bewijzen dat de door Eicom geleverde scharreleieren van order PO28649170 non-conform waren,

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 23 december 2015 voor uitlating door VN Import of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.3.

bepaalt dat VN Import, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4.

bepaalt dat VN Import, indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op donderdagen in de maanden januari tot en met maart 2016 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. K. van Vlimmeren-van Ommen in het gerechtsgebouw te Arnhem aan de Walburgstraat 2 - 4,

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. van Vlimmeren-van Ommen en in het openbaar uitgesproken op 9 december 2015.FORMULIER DATUMBEPALING

[interne formilier]

[interne formilier]

[interne formilier]

: