Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:7921

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-12-2015
Datum publicatie
18-12-2015
Zaaknummer
96/135343-15 en 96-135423-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Personenauto kan niet omgebouwd worden tot motorrijtuig met beperkte snelheid, landbouw- of bosbouwtrekker (T5-motorrijtuig). Ondanks snelheidsbegrenzing en verwijderen passagiersstoelen blijft een rijbewijs B en een kenteken verplicht voor een personenauto nu deze van oorsprong is bedoeld voor personenvervoer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2016/9
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummers : 96/135343-15 en 96-135423-15

Datum uitspraak : 18 december 2015

Tegenspraak

vonnis van de kantonrechter

in de zaken van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]

wonende [adres] te [woonplaats]

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 december 2015 in de zaken met parketnummers 96/135343-15 en 96-135423-15. Gelet op de samenhang van de verweten overtredingen is door de kantonrechter één vonnis gewezen.

1 De inhoud van de tenlasteleggingen

Aan verdachte is onder parketnummer 96/135343-15 ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 28 april 2015 te Barneveld, op de weg, de Postweg, een stoom- of motorwals, dan wel een motorrijtuig van de rijbewijscategorie A1 of B of E bij B of C1 of E bij C1, dan wel in het bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid een motorrijtuig van de rijbewijscategorie C of E bij C of D1 of E bij D1, te weten een bedrijfsauto, heeft bestuurd, terwijl hij de minimumleeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt;

(art 110 Wegenverkeerswet 1994)

Aan verdachte is onder parketnummer 96/135423-15 ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 28 april 2015 te Barneveld, als eigenaar of houder van een motorrijtuig (bedrijfsauto), dit motorrijtuig op de weg, de Postweg, heeft laten staan en/of heeft laten rijden, zonder dat aan de eigenaar of houder door de Dienst Wegverkeer voor dit motorrijtuig een kenteken was opgegeven;

(art 36 lid 1 Wegenverkeerswet 1994, art 36 lid 3 ahf/ond a Wegenverkeerswet 1994, art 36 lid 3 ahf/ond b Wegenverkeerswet 1994, art 36 lid 3 ahf/ond c Wegenverkeerswet 1994, art 36 lid 3 ahf/ond d Wegenverkeerswet 1994 )

De in deze tenlasteleggingen gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 28 april 2015 reed verdachte, toen 16 jaar oud, in Barneveld op de Postweg in een motorrijtuig, merk SSangyong Korandor TD. Het motorrijtuig had geen officiële snelheidsbegrenzer maar de constructiesnelheid was eigenhandig beperkt tot 92 km/uur.2

Op het motorrijtuig was een afgeknotte driehoek geplaatst en het had een 45 km-plaat. Voor het motorrijtuig was op dat moment geen kenteken afgegeven. Het motorrijtuig had een zitting voor de bestuurder en een passagier. Het motorrijtuig had geen aftakas.3

De massa van het motorrijtuig bedroeg 1915 kg.4

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de beide tenlastegelegde feiten.

Het standpunt van de verdachte

Verdachte heeft aangevoerd dat het motorrijtuig waarin hij reed een motorrijtuig met beperkte snelheid (verder MMBS) ofwel een landbouwmotorrijtuig/trekker is. Voor dit motorrijtuig is geen kenteken nodig. Om erin te mogen rijden, hoeft hij geen 18 jaar te zijn. Hij heeft wel zijn tractorrijbewijs. Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft verdachte een RDW-document overgelegd waaruit blijkt dat het motorrijtuig is aangemerkt als T5-motorrijtuig. Ook heeft hij een polisblad overgelegd waaruit blijkt dat het motorrijtuig is verzekerd.

Beoordeling door de kantonrechter

Het motorrijtuig waarin verdachte reed, was een Ssangyong Korando TD. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit – wanneer de auto de fabriek verlaat - een personenauto is. De auto is - gezien zijn carrosserietype, constructie, motorkracht en passagiersstoelen - ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen.

Uit het RDW-document blijkt dat de massa van het motorrijtuig 1915 kg bedroeg. Het besturen van een motorrijtuig met deze massa vereist een rijbewijs van de categorie B (artikel 15, eerste lid, sub 3 Reglement Rijbewijzen). Daaruit volgt ook dat het slechts bestuurd mag worden door een persoon van minimaal 18 jaar oud (artikel 107 juncto 110 Wegenverkeerswet 1994: verder WVW).

De rijbewijsplicht is niet van toepassing op bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

Een personenauto is kentekenplichtig volgens artikel 36 WVW. Artikel 37 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt welke motorrijtuigen in Nederland zijn vrijgesteld van de kentekenplicht. Hieronder vallen onder meer landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

De vraag is of het motorrijtuig van verdachte - door de aanpassingen die verdachte en zijn vader hadden aangebracht - een MMBS of een landbouw- of bosbouwtrekker was geworden. Om die vraag te kunnen beantwoorden is de volgende regelgeving van belang.

De Wegenverkeerswet 1994 wordt tot in detail uitgewerkt in de Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994 (verder: Regeling motorrijtuigen).

In artikel 1.1. van de Regeling motorrijtuigen wordt de omschrijving gegeven van een MMBS. Deze luidt als volgt:

motorrijtuig met beperkte snelheid: motormotorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

 a. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;

 b. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

In artikel 1.1. van de Regeling motorrijtuigen wordt ook de omschrijving gegeven van een motorrijtuig van de motorrijtuigcategorie T. Het relevante deel daarvan als volgt:

motorrijtuig van de motorrijtuigcategorie T: motorrijtuig op wielen, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, die voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de landbouw of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de landbouw of bosbouw, welk motormotorrijtuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders, gedefinieerd overeenkomstig onderstaande motorrijtuigclassificatie:

T5: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/h;

Het motorrijtuig van verdachte kon een snelheid halen van 92 km per uur. Daarmee voldeed het niet aan de vereisten van een MMBS. Deze moet begrensd zijn tot maximaal 25 of maximaal 45 km per uur. Zou het motorrijtuig van verdachte daadwerkelijk zijn begrensd tot 25 of 45 km per uur, dan was het naar het oordeel van de kantonrechter nog steeds geen MMBS. Ook aan de andere eisen die een motorrijtuig tot een MMBS maken, voldeed het motorrijtuig niet.

Het motorrijtuig van verdachte is naar het oordeel van de kantonrechter ook geen T5-motorrijtuig. Een motorrijtuig kan alleen onder deze categorie vallen als het een landbouw- of bosbouwtrekker is. Uit de definitie van een landbouw- of bosbouwtrekker volgt dat deze motorrijtuigen voornamelijk bestemd zijn voor tractiedoeleinden én in het bijzonder zijn ontworpen om te trekken, duwen, dragen of het in beweging te brengen van verwisselbare uitrustingstukken. Het motorrijtuig van verdachte is ontworpen als personenauto en is daarmee in het bijzonder bestemd voor personenvervoer. Het enkele terugbrengen van de constructiesnelheid brengt daarin geen verandering.5 Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat ook het aanbrengen van een aftakas en/of het verwijderen van passagiersstoelen hierin geen verandering kan brengen. Dit zou niets veranderen aan de bestemming en het doel waarvoor het motorrijtuig in het bijzonder is ontworpen.

Het RDW-document dat verdachte heeft overgelegd brengt hierin geen verandering. De kantonrechter heeft de regelgeving die van toepassing is op de feiten die verdachte worden verweten zelf te beoordelen en is niet gebonden aan de door de Rijksdienst voor het Wegverkeer vastgestelde voertuigcategorie.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat verdachte heeft gereden in een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B terwijl hij de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt. Ook was voor het motorrijtuig geen kenteken afgegeven terwijl dat wel had gemoeten.

Nu het om een motorrijtuig ging met een voormalig V-kenteken en het motorijtuig alleen een bestuurdersstoel en passagiersstoel had, merkt de kantonrechter het motorrijtuig als bedrijfsauto aan.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de kantonrechter is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

onder parketnummer 96//135343-15:

hij op of omstreeks 28 april 2015 te Barneveld, op de weg, de Postweg, een stoom- of motorwals, dan wel een motorrijtuig van de rijbewijscategorie A1 of B of E bij B of C1 of E bij C1, dan wel in het bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid een motorrijtuig van de rijbewijscategorie C of E bij C of D1 of E bij D1, te weten een bedrijfsauto, heeft bestuurd, terwijl hij de minimumleeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt.

onder parketnummer 96/135423-15:

hij op of omstreeks 28 april 2015 te Barneveld, als eigenaar of houder van een motorrijtuig (bedrijfsauto), dit motorrijtuig op de weg, de Postweg, heeft laten staan en/of heeft laten rijden, zonder dat aan de eigenaar of houder door de Dienst Wegverkeer voor dit motorrijtuig een kenteken was opgegeven.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

onder parketnummer 96/135343-15:

overtreding van artikel 110 van de Wegenverkeerswet 1994.

onder parketnummer 96/135423-15:

overtreding van artikel 36, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994.

5 De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte wordt veroordeeld ter zake van parketnummer 96/135343-15 tot een geldboete van € 340,00, subsidiair 6 dagen hechtenis en het zake parketnummer 96/135423-15 tot een geldboete van € 370,00, subsidiair 7 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdachte

Verdachte heeft aangevoerd zich niet schuldig te hebben gemaakt aan de feiten.

Beoordeling door de kantonrechter

Verdachte heeft gereden in een personenauto terwijl hij daar eigenlijk te jong voor was. Hij beschikte daarom niet over het rijbewijs dat voor het veilig besturen van deze auto nodig is. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar. Ook had de auto geen kenteken. Dat maakt het lastig bij overtredingen de eigenaar of bestuurder van de auto te achterhalen. Om die reden staan op deze feiten forse geldboetes.

Verdachte heeft geen strafblad. Daarnaast is gebleken is dat de regelgeving op dit gebied ingewikkeld is en de RDW blijkbaar een ander signaal afgeeft. De kantonrechter zal aan verdachte deze geldboetes daarom wel opleggen maar geheel voorwaardelijk. Omdat verdachte volgend jaar 18 wordt, legt de kantonrechter een kortere proeftijd op dan gebruikelijk, namelijk van één 1 jaar.

8 De beslissing

De kantonrechter:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het onder parketnummer 96/135343-15 bewezenverklaarde tot een geldboete van € 340,00 (driehonderdenveertig euro, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis;

bepaalt, dat deze geldboete niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde voor het einde van de proeftijd die op één (1) jaar wordt bepaald;

o dat de veroordeelde zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

 veroordeelt verdachte wegens het onder parketnummer 96/135423-15 bewezenverklaarde tot een geldboete van € 370,00 (driehonderdenzeventig euro, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 (zeven) dagen hechtenis;

bepaalt, dat deze geldboete niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde voor het einde van de proeftijd die op één (1) jaar wordt bepaald;

o dat de veroordeelde zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

Dit vonnis is gegeven door mr. M.G.J. Post, in tegenwoordigheid van D. Waizy, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 december 2015.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Gelderland-Midden, West Veluwe Vallei, unit BPZ Noord, opgemaakte processen-verbaal, dossiernummer PL0743/280420152221026359, gesloten op 1 juni 2015 te Barneveld en zaaknummer 001494609, gesloten op 15 mei 2015 te Barneveld, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Verklaring van verdachte ter terechtzitting.

3 Proces-verbaal met zaaknummer 001494608, pagina 5.

4 Schriftelijk bescheid inhoudende een RDW-document, pagina 3 van 5.

5 De kantonrechter vindt bevestiging van dit oordeel in de uitspraak van het Hof Den Bosch van 22 juli 2009 (ECLI:2009:BJ7103).