Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:783

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-02-2015
Datum publicatie
10-02-2015
Zaaknummer
05/720107-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vijf jaar gevangenisstraf voor een gewelddadig woningoverval.

De rechtbank in Arnhem heeft een 26 jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar.

Verdachte heeft samen met een ander in Westervoort een brutale en agressieve overval in een woning gepleegd en daarbij gebruik gemaakt van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De slachtoffers zijn gedwongen naar de kelder te gaan en zijn daar vastgebonden. Dergelijke gewelddadige en bedreigende activiteiten hebben grote impact op de slachtoffers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/720107-14

Data zittingen : 12 augustus 2014, 4 november 2014 en 27 januari 2015

Datum uitspraak : 10 februari 2015

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Somalië)

adres : zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

thans gedetineerd in : [verblijfplaats].

raadsman : mr. J.A. Schadd, advocaat te Arnhem.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 12 juni 2013 te Westervoort

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit een woning ( gelegen aan de [adres])

- een portemonnee (onder meer inhoudende (een) bankpas(sen), rijbewijs en ongeveer 400 Euro, althans een geldbedrag) en/of

- een (Rabo)bankpas en/of

- een pincode (behorend bij (een) van die bankpas(sen) , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1],

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde 1] en/of tegen [benadeelde 2],

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te

maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld onder meer hierin bestond(en)

dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- met gezichtsbedekkende kleding en/of met (een)(vuur)wapen(s), althans met (een) daarop gelijkende voorwerp(en) (via de keuken) die woning heeft/hebben betreden en/of

- met een pistool, althans met een daarop gelijkend voorwerp heeft gezwaaid en/of dat pistool/voorwerp op die [benadeelde 1] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden en/of (daarbij) die [benadeelde 1] heeft gevraagd waar de kluis is en/of

-(nadat die [benadeelde 1] naar de kelderdeur had gewezen) die [benadeelde 1] heeft/hebben gesommeerd om naar de kelderdeur te lopen en/of

- ( toen die [benadeelde 1] onder aan de keldertrap stond) die [benadeelde 1] heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en/of deze heeft/hebben vastgebonden en/of

- een pistool, althans een daarop gelijkend voorwerp tegen de slaap/hoofd van die [benadeelde 2] heeft gedrukt en/of deze heeft/hebben gesommeerd om de kelder in te lopen en/of

- die [benadeelde 2] heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en/of deze heeft/hebben vastgebonden en/of

- tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen/gezegd: "Pinpassen, ik wil pinpassen, waar zijn die?" en/of

- ( nadat die [benadeelde 1] had gezegd dat zijn portemonnee in zijn kontzak zat) tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen : "Opstaan" en/of die [benadeelde 1] ruw omhoog heeft/hebben getrokken en/of vervolgens de portemonnee van die [benadeelde 1] uit een broekzak van die [benadeelde 1] heeft/hebben getrokken en/of

- op dreigende toon die [benadeelde 1] om diens pincode(s) heeft/hebben gevraagd en/of

- op dreigende toon tegen die [benadeelde 1] heeft/hebben gezegd dat hij/zij terug zouden komen als die [benadeelde 1] zijn pincodes niet zou geven;

EN/OF

hij op of omstreeks 12 juni 2013 te Westervoort tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 1] heeft gedwongen tot

de afgifte van - een portemonnee (onder meer inhoudende (een) bankpas(sen), rijbewijs en ongeveer 400 Euro, althans een geldbedrag) en/of

- een (Rabo)bankpas en/of - een pincode (behorend bij (een) van die bankpas(sen)), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die

[benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- met gezichtsbedekkende kleding en/of met (een)(vuur)wapens, althans met (een) daarop gelijkende voorwerp(en) (via de keuken) de woning van die [benadeelde 1] (gelegen aan de [adres]) heeft/hebben betreden en/of

- met een pistool, althans met een daarop gelijkend voorwerp heeft gezwaaid en/of dat pistool/voorwerp op die [benadeelde 1] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden en/of (daarbij) die [benadeelde 1] heeft gevraagd waar de kluis is en/of

-(nadat die [benadeelde 1] naar de kelderdeur had gewezen) die [benadeelde 1]

heeft/hebben gesommeerd om naar de kelderdeur te lopen en/of

- ( toen die [benadeelde 1] onder aan de keldertrap stond) die [benadeelde 1]

heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en/of deze heeft/hebben

vastgebonden en/of

- een pistool, althans een daarop gelijkend voorwerp tegen de slaap/hoofd van

[benadeelde 2] heeft gedrukt en/of deze heeft/hebben gesommeerd om de kelder

in te lopen en/of

- die [benadeelde 2] heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en/of deze

heeft/hebben vastgebonden en/of

- tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen/gezegd:

“Pinpassen, ik wil pinpassen, waar zijn die?” en/of

- ( nadat die [benadeelde 1] had gezegd dat zijn portemonnee in zijn kontzak zat)

tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen : “Opstaan” en/of

die [benadeelde 1] ruw omhoog heeft/hebben getrokken en/of vervolgens de

portemonnee van die [benadeelde 1] uit een broekzak van die [benadeelde 1]

heeft/hebben getrokken en/of

- op dreigende toon die [benadeelde 1] om diens pincode(s) heeft/hebben gevraagd

en/of

- op dreigende-toon tegen die [benadeelde 1] heeft/hebben gezegd dat hij/zij

terug zouden komen als die [benadeelde 1] zijn pincodes niet zou geven.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 27 januari 2015 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. J.A. Schadd, advocaat te Arnhem.

De officier van justitie, mr. H.C.C. Berendsen, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 12 juni 2013 zijn twee mannen de woning van [benadeelde 1] (hierna: aangever) aan de [adres] te Westervoort, binnengedrongen. Eén van de mannen had een panty over zijn hoofd en gezicht getrokken2 en is via de keuken de woning binnen gegaan. Hij zwaaide daarbij met een pistool dat hij in zijn rechterhand hield. Vervolgens richtte hij het wapen op aangever en vroeg hem naar de kluis. Nadat aangever naar de kelderdeur had gewezen, is hij gesommeerd de kelder in te gaan en beneden te gaan zitten. Vervolgens is hij met ducttape vastgebonden.3 Inmiddels was de heer [benadeelde 2], die in de tuin van aangever aan het werk was, in de woonkamer de andere man tegengekomen. Deze man drukte een zwart pistool tegen de slaap van [benadeelde 2] en droeg hem op naar de kelder te gaan. [benadeelde 2] werd vervolgens gemaand te gaan zitten en is vastgebonden met aluminiumtape dat in de kelder lag.4 Vervolgens werd aangever [benadeelde 1] gevraagd naar zijn pinpassen. Aangever gaf aan dat zijn pinpassen in zijn broekzak zaten. Vervolgens werd hij ruw omhoog getrokken en werd de portemonnee uit zijn achterzak getrokken. Aangever werd opgedragen zijn pincode af te geven. De mannen dreigden terug te komen indien de code niet juist zou blijken te zijn. Door de daders is de portemonnee meegenomen met daarin twee pinpassen, een rijbewijs en € 400,00.5

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een diefstal met geweld, in vereniging gepleegd.

Dat verdachte één van de daders is baseert de officier van justitie op de aangiften en de gegeven signalementen van de daders. Dit wordt gesteund door een postende agent die een donkere auto heeft zien stoppen in de buurt van de plaats van de overval. In deze auto is verdachte een paar dagen later aangehouden. Verder is DNA-materiaal dat matcht met het DNA van verdachte aangetroffen op een kartonnen rol die in die auto lag. Op grond van een NFI-rapport kan worden aangenomen dat dit de lege rol ducttape betreft die door de daders is gebruikt bij de overval. Ook is DNA-materiaal dat matcht met dat van verdachte aangetroffen op de aluminiumtape waarmee [benadeelde 2] is vastgebonden, De aluminiumtape is uit de kelder afkomstig en lag daar al jaren. Voorts is een dactyloscopisch spoor van verdachte aangetroffen op de plastic tas die bij de overval is achtergelaten in de kelder.

Voor zover er sprake is van een mogelijke persoonswisseling, is hierover een proces-verbaal opgenomen waarin staat vermeld dat door verdachte ooit een valse identiteit is opgegeven.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit tot vrijspraak. Verdachte ontkent het feit.

Dat de auto, waarin verdachte slapend is aangetroffen, een rol heeft gespeeld bij de overval is duidelijk, maar dat bewijst niet dat verdachte de overval heeft gepleegd. De signalementen die gegeven zijn, zijn te vaag om verdachte als dader aan te kunnen wijzen.

Aangever is een foto voorgehouden, maar er heeft geen herkenning plaatsgevonden. Wat overblijft als mogelijke link is het DNA op de rol tape en het spoor op de tas, alsmede de schoenen van één van de vermoedelijke daders. Door getuige [getuige 1] is verklaard over zwarte Nike schoenen met een rood logo. Dit komt niet overeen met de schoenen die verdachte bij zijn aanhouding droeg; op de foto daarvan in het dossier is althans niet het Nike-merkteken te zien. Voor zover er sporen van verdachte aan de zijkant van de AH-tas zijn aangetroffen, is het mogelijk dat hij de tas eerder heeft vastgepakt toen deze in auto lag. Het aantreffen van vingerafdrukken van verdachte op deze tas, maakt nog niet dat bewezen kan worden dat hij de tas de woning in heeft gebracht. Buiten het op de kartonnen rol en op de aluminiumtape aangetroffen DNA-materiaal is er geen ander objectief ondersteunend bewijsmiddel.

Er bestaan redenen om het NFI-rapport niet te gebruiken voor het bewijs. Het NFI is uitgegaan van de aanname dat [benadeelde 1] is getapet met het aluminiumtape. Dat is een verkeerde aanname, want dat is [benadeelde 2] geweest. Er had dus een nieuwe berekening gedaan moeten worden. Nu dat niet is gedaan, kunnen deze resultaten niet voor het bewijs worden gebruikt. Voorts bestaan er twee personen met de naam Jama. Het is goed mogelijk dat verdachtes broer een valse identiteit heeft opgegeven.

Ook is overdracht van DNA niet uit te sluiten. Indien de daders van de overval in de auto hebben gezeten waarin verdachte is aangehouden, dan is overdracht van zijn DNA-materiaal op de kartonnen rol, mogelijk.

Beoordeling door de rechtbank

De Skoda Octavia

Op 16 juni 2013 is verdachte in Rotterdam slapend in een gestolen6 blauwe Skoda Octavia, met kenteken [kenteken], aangetroffen.7 Verdachte was in deze auto vanuit Arnhem naar Rotterdam meegereden en had voordien in Arnhem ook al een paar keer in deze auto geslapen.8 In de nacht voorafgaand aan de overval is gezien dat een personenauto de Heilweg is ingereden en ter hoogte van nummer 54 stil is blijven staan. Een persoon met Noord-Afrikaans uiterlijk is uit de auto gestapt, liep de Heilweg in en keek nauwlettend om zich heen. Het kenteken van dit voertuig, een blauwe Skoda Octavia, was [kenteken].9 Rond het tijdstip van de overval is in de buurt van de plaats delict, door een beveiligingscamera vastgelegd dat een donkerkleurige auto een parkeervak in rijdt. Uit deze auto stapt eerst één persoon die wegloopt, waarna nog twee personen uitstappen, die richting de Heilweg lopen. Beide personen zijn donker gekleed, waarbij één van de personen lichtkleurige vlakken op zijn kleding heeft.10 Een paar minuten later komen de twee personen uit de richting van de Heilweg aangerend en rijden zij weer weg in de auto.11

Diezelfde dag, ongeveer een half uur na de overval, heeft men met de gestolen pinpas van aangever, drie keer proberen te pinnen bij de SNS bank aan de Kronenburgsingel 19 te Arnhem.12 Een beveiligingsmedewerker heeft rond het tijdstip van de mislukte pintransacties, een Skoda Octavia op het betreffende terrein van het bankencentrum waargenomen.13 Ongeveer een uur na de melding van de overval, is door een verbalisant de Skoda Octavia waargenomen in de buurt van de Nieuwe kade te Arnhem. De drie mannen in de auto vielen de verbalisant op doordat zij, bij het passeren van de agent, een schrikreactie lieten zien.14

Nadien is de auto op 16 juni 2013 tweemaal vanwege snelheidsovertredingen gefotografeerd. Dat was eerst op de Zutphenseweg te Arnhem en een uur later op de Rijksweg A-12 ter hoogte van hectometerpaal 58.7.15 Zoals hiervoor al is opgenomen, is dezelfde dag de auto in Rotterdam aangetroffen.

Vergelijkend onderzoek taperol en taperesten

In voornoemde Skoda Octavia is een lege kartonnen taperol aangetroffen.16 Deze rol17 alsmede stukken tape18 waarmee de daders de aangever(s) hebben vastgebonden, zijn aan vergelijkend onderzoek onderworpen door het NFI. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de bevindingen van het onderzoek aan de kartonnen rol en aan het stuk tape met bruine papierresten zeer veel waarschijnlijker zijn wanneer de resten papier op het tape van de uit de auto afkomstige rol afkomstig zijn dan wanneer deze resten van een willekeurige andere kartonnen taperol komen.19

DNA

Op de randen van de door de daders gebruikte rol aluminiumtape uit de kelder van aangever [benadeelde 1] is DNA-materiaal aangetroffen: een mengprofiel van het DNA van [benadeelde 1] en een afgeleid profiel van DNA dat matcht met het in de DNA-databank opgenomen profielcluster 20901, waarin de DNA-profiel(en) van [betrokkene] en/of [verdachte] zijn opgeslagen. De kans op een match tussen het DNA van een willekeurig ander persoon en dit afgeleide profiel is kleiner dan 1 miljard.20 Omdat het een mengprofiel en een afgeleid profiel betrof, heeft de deskundige van het NFI het onderzoek herhaald en deze uitslag bevestigd gezien. Er was ruim voldoende DNA-materiaal voor onderzoek aangetroffen. Bij het onderzoek en de uitslag ervan heeft de aanname dat [benadeelde 1] vastgebonden is geweest met dit tape en de aanwezigheid van zijn DNA op deze rol tape geen rol gespeeld.21

Op de zijkant van de lege kartonnen taperol is DNA-materiaal aangetroffen, waaronder een afgeleid DNA-hoofdprofiel dat matcht – met een matchkans die kleiner is dan 1 op 1 miljard – met het in de DNA-databank opgenomen DNA-profiel van [betrokkene] en [verdachte].22

Dr. Ir. [naam], Beheerder Nederlandse DNA-databanken voor Strafzaken, heeft per email aan de politie meegedeeld dat in cluster 20901 door dezelfde persoon verschillende namen en geboortedata zijn afgegeven bij de DNA-afnames.23

Vingerafdrukken

De AH-tas die in de kelder van aangever is aangetroffen en waarover hij heeft verklaard dat deze niet van hem is en dat deze niet vóór de overval al in zijn kelder heeft gelegen24, is ook bemonsterd. Aan de zijkant van de tas zijn vingerafdrukken gevonden die geschikt zijn bevonden voor onderzoek.25 Eén van de gevonden vingerafdrukken vertoonde een zeer grote mate van overeenkomst met een van verdachte in de databank opgeslagen vingerafdruk.

De kans dat deze mate van overeenkomst aan te treffen bij de vingerafdruk van een willekeurig anders persoon is verwaarloosbaar klein.26

Signalement

De aangevers, maar ook diverse getuigen hebben signalementen27 afgegeven van twee donkere mannen, waarbij aangever [benadeelde 1] het specifiek heeft over zwarte kleding met een wit logo bij één van de daders.28 Eén van de personen die rond het tijdstip van de overval uit richting van de Heilweg kwam rennen, was donker gekleed met witte vlakke op zijn bovenkleding.29

Op het moment dat verdachte werd aangehouden droeg hij donkere Nike schoenen met rode accenten. Dit komt in grote mate overeen met de waarneming van getuige [getuige 1].30

Conclusie
Op grond van bovengenoemde feiten, omstandigheden en onderzoeksuitslagen, in onderling verband bezien, heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte één van de gewapende personen is geweest die op 12 juni 2013 de woning van [benadeelde 1] zijn binnengegaan. Verdachte is aangetroffen in de bij de overval gebruikte auto. Een vingerafdruk van verdachte is gevonden op de door de daders in de kelder achtergelaten plastic tas. Het signalement van verdachte komt in aanzienlijke mate overeen met hetgeen aangevers en getuigen van de daders hebben gezien en hetgeen de politie heeft waargenomen. DNA met hetzelfde profiel als verdachte heeft is aangetroffen op het door de daders gebruikte aluminiumtape en op de lege rol ducttape. Verdachte heeft op geen enkele wijze geconcretiseerd dat (en hoe) zijn DNA op die zaken terecht kan zijn gekomen door secundaire overdracht. Voor onderzoek daarnaar, zoals door de raadsman bepleit, bestaat ook daarom geen aanleiding, zodat het (voorwaardelijk) verzoek van de raadsman tot aanhouding voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek wordt afgewezen. De rechtbank gaat ervan uit – op grond van de hierboven genoemde DNA-matches in combinatie met de van verdachte gevonden vingerafdruk en zijn aanwezigheid in de bij de overval betrokken auto – dat zich in profielcluster 20901 (in ieder geval) het DNA van verdachte bevindt. Dat bij dat cluster tevens de naam en de geboortedatum van een broer van verdachte staat vermeld, maakt dit niet anders.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op 12 juni 2013 te Westervoort tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning ( gelegen aan de [adres])

- een portemonnee (onder meer inhoudende bankpas(sen), rijbewijs en ongeveer 400 Euro, toebehorende aan [benadeelde 1],

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde 1] en tegen [benadeelde 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te

maken

welk geweld en welke bedreiging met geweld onder meer hierin bestond(en)

dat hij, verdachte, en/of zijn mededader

- met gezichtsbedekkende kleding en met (vuur)wapen(s), althans met daarop gelijkende voorwerp(en) (via de keuken) die woning heeft/hebben betreden en

- met een pistool, althans met een daarop gelijkend voorwerp heeft gezwaaid en dat pistool op die [benadeelde 1] heeft gericht en gericht heeft gehouden en daarbij die [benadeelde 1] heeft gevraagd waar de kluis is en

-(nadat die [benadeelde 1] naar de kelderdeur had gewezen) die [benadeelde 1] heeft/hebben gesommeerd om naar de kelderdeur te lopen en

- ( toen die [benadeelde 1] onder aan de keldertrap stond) die [benadeelde 1] heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en deze heeft/hebben vastgebonden en

- een pistool, althans een daarop gelijkend voorwerp tegen de slaap van die [benadeelde 2] heeft gedrukt en deze heeft/hebben gesommeerd om de kelder in te lopen en

- die [benadeelde 2] heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en deze heeft/hebben vastgebonden en

- tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen: "Pinpassen, ik wil pinpassen, waar zijn die?" en

- ( nadat die [benadeelde 1] had gezegd dat zijn portemonnee in zijn kontzak zat) tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen: "Opstaan" en die [benadeelde 1] ruw omhoog heeft/hebben getrokken en vervolgens de portemonnee van die [benadeelde 1] uit een broekzak van die [benadeelde 1] heeft/hebben getrokken en

- op dreigende toon die [benadeelde 1] om diens pincode(s) heeft/hebben gevraagd en

- op dreigende toon tegen die [benadeelde 1] heeft/hebben gezegd dat zij terug zouden komen als die [benadeelde 1] zijn pincodes niet zou geven

EN

hij op 12 juni 2013 te Westervoort tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [benadeelde 1] heeft gedwongen tot de afgifte van

- een pincode toebehorende aan die [benadeelde 1] welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader

- met gezichtsbedekkende kleding en met (vuur)wapens, althans met daarop gelijkende voorwerp(en) (via de keuken) de woning van die [benadeelde 1] (gelegen aan de [adres]) heeft/hebben betreden en

- met een pistool, althans met een daarop gelijkend voorwerp heeft gezwaaid en dat pistool/voorwerp op die [benadeelde 1] heeft gericht en gericht heeft gehouden en (daarbij) die [benadeelde 1] heeft gevraagd waar de kluis is en/of

-(nadat die [benadeelde 1] naar de kelderdeur had gewezen) die [benadeelde 1]

heeft/hebben gesommeerd om naar de kelderdeur te lopen en

- ( toen die [benadeelde 1] onder aan de keldertrap stond) die [benadeelde 1]

heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en deze heeft/hebben

vastgebonden en

- een pistool, althans een daarop gelijkend voorwerp tegen de slaap/hoofd van

[benadeelde 2] heeft gedrukt en deze heeft/hebben gesommeerd om de kelder

in te lopen en

- die [benadeelde 2] heeft/hebben gesommeerd om te gaan zitten en/of deze

heeft/hebben vastgebonden en

- tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen/gezegd:

“Pinpassen, ik wil pinpassen, waar zijn die?” en

- ( nadat die [benadeelde 1] had gezegd dat zijn portemonnee in zijn kontzak zat)

tegen die [benadeelde 1] heeft geroepen : “Opstaan” en

die [benadeelde 1] ruw omhoog heeft/hebben getrokken en vervolgens de

portemonnee van die [benadeelde 1] uit een broekzak van die [benadeelde 1]

heeft/hebben getrokken en

- op dreigende toon die [benadeelde 1] om diens pincode(s) heeft/hebben gevraagd

en

- op dreigende toon tegen die [benadeelde 1] heeft/hebben gezegd dat hij/zij

terug zouden komen als die [benadeelde 1] zijn pincodes niet zou geven.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Diefstal in vereniging, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken

En

Medeplegen van afpersing

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier heeft bij het formuleren van eis rekening gehouden met toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede met de strafverzwarende omstandigheden dat de overval in vereniging is gepleegd, waarbij de slachtoffers vast zijn gebonden en er gebruik is gemaakt van gezichtsbedekking en vuurwapens.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken.

Voorts is aangevoerd dat door de officier van justitie onvoldoende rekening is gehouden met de toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de meervoudige kamer rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 4 december 2014 en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, d.d. 20 juni 2014, betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft samen met een ander een brutale en agressieve overval in een woning gepleegd. Een van hen heeft daarbij gezichtsbedekkende kleding gedragen. Voorts hebben verdachte en zijn mededader beiden gebruik gemaakt van een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp. Er is met dat wapen gericht op de slachtoffers en één van de wapens is tegen de slaap van één van de slachtoffers gezet. De slachtoffers zijn gedwongen naar de kelder te gaan en zijn daar vastgebonden. Vervolgens is één van hen op ruwe wijze van zijn portemonnee ontdaan en gedwongen tot het noemen van een pincode. Dergelijke gewelddadige en bedreigende activiteiten hebben grote impact op de slachtoffers. Dit geldt temeer indien zo’n overval plaatsvindt in de woning van het slachtoffer. Woningovervallen zijn ernstige feiten die niet alleen diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers, maar ook daar buiten in hoge mate bijdragen aan de gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving.

Uit het eerder aangehaalde uittreksel uit het algemene documentatieregister blijkt voorts dat verdachte al eerder ter zake van gewelds- en vermogensdelicten is veroordeeld.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen oordeelt de rechtbank dat voor de afdoening van de onderhavige zaak een gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is.

De rechtbank houdt daarbij rekening met de strafverzwarende omstandigheden, maar ook met toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 47, 55, 63, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde feit, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door:

mr. C. van Linschoten (voorzitter), mr. J. Barrau en mr. C.M.E. Lagarde, rechters,

in tegenwoordigheid van E. Terlouw-Boeijink, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 februari 2015.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant] van de regiopolitie Gelderland-Midden, Overvallen Team, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer BVH 2014051730, gesloten op 16 juni 2014 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Verklaring [benadeelde 1], pag. 45.

3 Verklaring [benadeelde 1], pag. 44.

4 Verklaring [benadeelde 2], pag. 60.

5 Verklaring [benadeelde 1], pag. 45.

6 Proces-verbaal aangifte, pag. 131.

7 Proces-verbaal bevindingen, pag. 134.

8 Verklaring ter terechtzitting afgelegd.

9 Proces-verbaal bevindingen, pag. 91.

10 Proces-verbaal bevindingen pag. 99.

11 Proces-verbaal bevindingen, pag. 106.

12 Proces-verbaal bevindingen, pag. 85.

13 Proces-verbaal bevindingen, pag. 114.

14 Proces-verbaal van bevindingen, pag. 69.

15 Proces-verbaal van bevindingen, pag. 115.

16 Proces-verbaal sporenonderzoek, pag. 229.

17 Rapport NFI, pag. 289.

18 Proces-verbaal sporenonderzoek, pag. 148, alsmede foto’30 t/m 35, pag. 169 e.v.

19 Rapport NFI d.d. 13 mei 2014, pag. 324.

20 Rapport NFI d.d. 1 april 2014, p. 289 en 290 jo schriftelijk bescheid inzake bemonstering p. 222

21 Verklaring NFI-deskundige dr. [deskundige] ter terechtzitting.

22 Rapport NFI d.d. 25 april 2014, pag. 308.

23 Stam proces-verbaal, pag. 19.

24 Proces-verbaal van bevindingen, pag. 49, en aanvullend proces-verbaal d.d. 31 juli 2014, pag. 02.

25 NFI-rapport d.d. 28 mei 2014, als bijlage gevoegd bij aanvullend proces-verbaal d.d. 31 juli 2014, p. 08 en 09.

26 Rapport Dactyloscopisch onderzoek d.d. 24 juni 2014, als bijlage gevoegd bij aanvullend proces-verbaal d.d. 31 juli 2014, pag. 15 en 16.

27 Aangifte [benadeelde 2], pag. 60, getuige [getuige 1], pag. 71, getuige [getuige 2], pag. 75, getuige Vleeming, pag. 77, proces-verbaal van bevindingen, pag. 91.

28 Aangifte [benadeelde 1], pag. 45, proces-verbaal van bevindingen, pag. 99.

29 Proces-verbaal bevindingen, pag. 99.

30 Stam proces-verbaal, pag. 16, getuige [getuige 1], pag. 71.