Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:7253

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
14-10-2015
Datum publicatie
20-11-2015
Zaaknummer
277292
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kern van het geschil is of sprake is van gebreken aan de geleverde klimaatinstallatie en, zo ja, of die gebreken de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. Rechtbank wil deskundige benoemen. Partijen mogen zich nog uitlaten over de aan de deskundige te stellen vragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/277292 / HA ZA 15-58

Vonnis van 14 oktober 2015

in de zaak van

1 [VOF] ,

gevestigd te Bussum, en haar vennoten,

2. [vennoot],

wonende te Bussum,

3. [vennoot 1],

wonende te Bussum,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J.C.A. Froon te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WARMTE-KOELTECHNIEK ZELDENRUST B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. H.C.W. Geffroy te Ede.

Partijen zullen hierna [VOF] . en WKZ worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 april 2015

- de conclusie van antwoord in reconventie

- het proces-verbaal van comparitie van 14 september 2015

- de brief met bijlage namens [VOF] . van 28 september 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 13 september 2011 heeft WKZ een offerte uitgebracht aan [VOF] . voor het leveren en installeren van een klimaatinstallatie met warmwaterbereiding voor de winkelruimte, de bakkerij en de kantoorruimte.

In die offerte is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

“(…)

Wij leveren volgens de Algemene Voorwaarden van de NVKL. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

(…)

Uitgangspunten:

- bouwkundig ontwerp [naam] (…)

- e.e.a. zoals met u besproken

Algemeen

Wij bieden u een invertergestuurde klimaatinstallatie aan van het merk DAIKIN in Heat Recovery uitvoering.

Het principe hierachter is dat de warmte welke onttrokken wordt uit de bakkerij niet verspild wordt maar juist gebruikt wordt voor warmwaterbereiding.

Dit komt tot stand door het plaatsen van een zogenaamd Hydro-module in combinatie met een boiler.

Vanaf het buitendeel wordt de Hydro-module met koelleidingen aangesloten en vervolgens wordt de boiler aangesloten op het Hydro-module.

De bestaande aansluitingen van het warmwater c.q. de cv-leidingen worden vervolgens aangesloten op de Hydro-module en de boiler.

Voor de koeling wordt er in de bakkerij twee cassette units geplaatst, éénzijdig uitblazend en voor in de winkel een satellietmodel, welke de lucht middels een rooster de winkel inblaast.

De lucht wordt weer retour gehaald door een geperforeerde plafondtegel.

In het kantoor op de verdieping plaatsen wij een vloermodel, welke is uitgelegd op het verwarmingsvermogen voor deze ruimte.

Wij bieden u aan:

(…)

Het buitendeel wordt aan de achterzijde van het pand geplaatst en zorgt ervoor dat de aan de binnenlucht onttrokken warmte wordt afgegeven aan het systeem voor de warmwaterbereiding.

Het buitendeel wordt op een opstorting geplaatst welke tevens wordt voorzien van RVS aanrijdbeveiliging.

(…)

De binnendelen blazen vervolgens de afgekoelde lucht in de ruimtes en laten de lucht circuleren. Tijdens het circuleren wordt de lucht gefilterd en indien nodig gekoeld of verwarmd. Ook is het mogelijk de lucht te laten circuleren en vocht aan de ruimtes te ontrekken terwijl de temperatuur nauwelijks daalt (ontvochtigen).

(…)

De binnendelen vormen samen met de overige componenten een zeer effectief en bedrijfszeker warmtepompsysteem. De DAIKIN units zijn de stilste ter wereld. (…)

De inverter voor optimaal comfort en rendement

(…)

Een hoger rendement en een grote verwarmingscapaciteit zijn naast een superlaag geluid- en hoger confortniveau de grootste voordelen van deze invertersystemen.

Warmtepomp

Met een warmtepomp kan de koelcyclus worden omgekeerd, zodat het apparaat warmte aan de buitenlucht onttrekt en aan de binnenruimte afgeeft.

(…)

Op het briefpapier van de offerte is onderaan vermeld:

“(…)

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Beide Algemene Voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kostenloos toegezonden.”

2.2.

Op 27 januari 2012 heeft WKZ een opdrachtbevestiging aan [VOF] . gezonden. Daarin is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

“Bijlage: Algemene Leveringsvoorwaarden

(…)

Omschrijving werkzaamheden

- Het leveren en monteren van een invertergestuurde klimaatinstallatie aan van het merk DAIKIN in Heat Recovery uitvoering.

- Het uitbreiden van bovengenoemde klimaatinstallatie met een wandmodel binnendeel t.b.v. het kantoor op de begane grond.

- Het geheel wordt bedrijfsklaar opgeleverd indien de exclusieve, welke vermeld zijn in deze opdrachtbevestiging, gereed zijn

Uitgangspunten:

- bouwkundige ontwerp [naam] (…)

- e.e.a. zoals met u besproken

Wij bieden u aan:

- 1 satelllietmodel binnendeel, type FXDQ 50P

- (…)

- Fluisterstille werking

- (…)

Technische gegevens

FXDQ 50P (t.b.v. verkoopruimte winkel)

- (…)

- Geluidsdrukniveau (hoog/laag) : 35 / 31 dBA

- (…)

- 2 plafond inbouwmodel binnendelen 1-zijdig uitblazend, type FXKQ 63M

- (…)

- Fluisterstille werking

- (…)

Technische gegevens

FXKQ63M (t.b.v. bakkerij)

- (…)

- Geluidsdrukniveau (hoog/laag) : 42 / 37 dBA

- (…)

- 1 vloermodel binnendeel, type FXLQ 32P

- (…)

- Fluisterstille werking

- (…)

Technische gegevens

FXLQ32P (t.b.v. kantoor verdieping)

- (…)

- Geluidsdrukniveau (hoog/laag) : 35 /32 dBA

- (…)

- 1 wandmodel binnendeel, type FXAQ20P

- (…)

- Fluisterstille werking

- (…)

Technische gegevens

FXAQ20P (t.b.v. kantoor begane grond)

- (…)

- Geluidsdrukniveau (hoog/laag) : 35 /29 dBA

- (…)

- 1 VRV buitendeel, type REYAQ14P

- (…)

- Geluidsdrukniveau : 62 dBA

- (…)

Optie:

Wij bieden u als optie aan

- 1 plafond inbouwmodel binnendeel 1-zijdig blazend, type FXKQ 40M

- (…)

- Fluisterstille werking

- (…)

Technische gegevens

FXKQ40M

- (…)

- Geluidsdrukniveau (hoog/laag) : 40 /34 dBA

- (…)

Algemene Leveringsvoorwaarden

Prijs : € 47.874,-- exclusief BTW

Prijs Optie : : € 3.475,-- exclusief BTW

(…)

Voor akkoord WKZ BV Voor akkoord opdrachtgever

De heer [naam 1] De heer [naam 2]

U tekent in deze niet alleen voor de opdracht maar ook voor het ontvangst van, en akkoord op, de leveringsvoorwaarden welke voor u en voor deze opdracht van toepassing zijn

(…)”

Deze opdrachtbevestiging is door beide partijen ondertekend. Op het briefpapier van de opdrachtbevestiging is onderaan vermeld:

“(…)

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Beide Algemene Voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kostenloos toegezonden.”

2.3.

WKZ heeft de klimaatinstallatie in augustus 2012 bij [VOF] . geïnstalleerd.

2.4.

[VOF] . hebben de facturen van WKZ van 3 februari 2012 van € 17.091,02 en 29 maart 2012 van € 22.788,02 voldaan. De eindfactuur van 1 november 2012 van

€ 18.636,66 hebben [VOF] . onbetaald gelaten.

2.5.

Bij brief van 12 november 2012 heeft Merford Noise Control B.V. een offerte uitgebracht aan [VOF] . met betrekking tot de omkasting van de warmtepomp. Daarin wordt uitgegaan van een akoestische wand/dek met demper. In die brief is voor zover van belang het volgende vermeld:

“(…)

Geluidsreductie:

Uitgaande van een ongedempt geluidsniveau van 61 dB(A) zal, na het plaatsen van de behuizing het geluidniveau op 2 m. afstand de 45 dB(A) niet overschrijden.”

2.6.

Bij e-mailbericht van 3 december 2012 hebben [VOF] . melding gemaakt van een aantal “nog op te lossen punten”, waaronder voor zover van belang:

“(…)

1. Schriftelijk toezegging voor geluidsisolatie om de leidingen om het geluid te reduceren. Dit kan nu al toegepast worden (isoleren leidingen op kosten wkz)

2. De leidingen die wel geïsoleerd zijn voor het behoud van warmte, graag goed isoleren deze liggen nu aan de bovenkant open (u heeft daar een foto van gemaakt)

3. Sinds maandag 26 november zit er een raar geluid in de schakelkast die aan het plafond hangt (klinkt als een harde trompet, houd ongeveer 20 seconden aan, lijkt alsof er een ventiel blijft hangen).

(…)

7. De koude lucht in je nek blijft een probleem.

(…)

Voordat wij overgaan tot betaling van het laatste bedrag moeten eerst deze punten opgelost zijn, dit willen wij ook schriftelijk van u bevestigd hebben.

(…)”

2.7.

Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast van een buurman van (de onderneming van) [VOF] . heeft een onderzoek door de gemeente Bussum plaatsgevonden. In een Geluidmeetrapport van de gemeente Bussum van 14 februari 2013 is vermeld dat het toelaatbare langtijdgemiddelde geluidsniveau in de avonduren 45 dB(A) bedraagt en in de nachtperiode 40 dB(A). Uit metingen op 8 februari 2013 aan de achterzijde van de onderneming van [VOF] . is gebleken dat in de avonduren geen overschrijding van het toegestane langtijdgemiddelde geluidsniveau plaatsvindt en dat in de nachtperiode een overschrijding plaatsvindt met 5 dB(A). Voorts is in dat rapport vermeld dat het toelaatbare piekniveau 65 dB(A) bedraagt en dat de hoogst gemeten piekwaarde 54,5 dB(A) bedraagt, zodat er geen overschrijding heeft plaatsgevonden van het toegestane piekniveau.

2.8.

Bij brief van 25 april 2013 aan WKZ hebben [VOF] . een opsomming gegeven van “alles wat er fout is gegaan” bij het installeren van de klimaatinstallatie en “de problemen die nog steeds niet zijn opgelost”.

2.9.

Bij e-mailbericht van 18 november 2013 hebben [VOF] . aan WKZ meegedeeld dat de geluidsproblemen nog niet zijn opgelost en hebben zij voorts, voor zover van belang, het volgende meegedeeld:

“Daarom geven wij WKZ nog de kans om het voor 31-12-2013 op te lossen, en tevens horen wij graag schriftelijk van u wat de financiële schadevergoeding is na deze ellende die wij al ruim een jaar hebben.

Gaat dit niet lukken dan zijn wij helaas genoodzaakt juridische stappen te ondernemen”.

2.10.

Op 2 mei 2014 heeft in opdracht van Achmea, de rechtsbijstandsverzekeraar van [VOF] ., een onderzoek naar de werking van de klimaatinstallatie plaatsgevonden door IAC te Rijswijk. Bij dat onderzoek waren namens [VOF] . de heer en mevrouw [vennoten] aanwezig en namens WKZ de heer [naam 1] .

In het rapport van IAC van 23 juni 2014 is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

Klachten over de werking van het aangelegde aircondiotioningsysteem

1. De multi branch selector welke zorgt voor het verdelen van warmte en koude van meerdere binnen-units maakt soms een indringend toeterend geluid.

Bevindingen

Tijdens het onderzoek hebben wij dit geluid niet kunnen waarnemen.

Mevrouw [vennoten] heeft ons wel een geluidsopname laten horen met dit geluid.

De installateur erkent dat de selector dit geluid maakt en heeft voorgesteld de selector te verplaatsen naar de garage en geluidsisolatie toe te passen.

(…)

Volgens de heer en mevrouw [vennoten] is verplaatsen van de selector echter niet acceptabel en mogelijk.

(…)

De isolatie zal ertoe leiden dat de onderkant van de selector ongeveer 100 mm lager zal komen te liggen.

Afgezien van het feit dat dit voor de heer en mevrouw [vennoten] niet acceptabel is, zijn wij van mening dat hiermede het probleem niet wordt opgelost.

Het geluid zal zich nog steeds voortplanten via de leidingen naar alle binnen-units (ook die in de woonkamer), waardoor het “suizende en piepende” geluid blijft.

2. De binnenunits welke in de bakkerij zijn geplaatst veroorzaken een onacceptabel luchtstroom in de bakkerij over de ingrediënten en personen.

Bevindingen

(…)

In verwarmingsbedrijf wordt de gewenste luchtsnelheid, zelfs aan de vloer, nog overschreden.

(…)

Wij hebben het inblaaspatroon gewijzigd maar de hoge luchtsnelheid blijft duidelijk aanwezig.

Volgens de installateur wordt dit veroorzaakt omdat het plafond nog niet is aangebracht waardoor het inblaaspatroon als gevolg van het “kleef-effect” niet kan optreden.

Het “kleef-effect” (Coanda-effect) is ons bekend, naar onze mening is, gezien de situatie, het niet aannemelijk dat dit effect zal optreden en de klachten zullen afnemen.

Er is duidelijk een verkeerde keus gemaakt m.b.t. de selectie van de binnen-units in deze situatie.

3. De leidingen zijn niet deugdelijk gemonteerd

(…)

Wij zijn echter van mening dat de beugeling onvoldoende en onzorgvuldig is.

Tevens is gebleken dat de isolatie van de leidingen soms gebrekkig is en loslaat.

4 Geluid buiten-unit

Door middel van een geluidmeting is door de Gemeente Bussum aangetoond dat het geluiddrukniveau van de buiten-unit in de nacht te hoog is.

(…)

Advies

Ondanks alle gelegenheid welke aan de installateur en fabrikant is geboden om de klachten te verhelpen is er sprake van ernstige gebreken, welke blijkbaar niet afdoende kunnen worden opgelost.

Wij adviseren de installateur de installatie terug te laten nemen en de gehele aanneemsom t.w. € 47.874,00 excl. BTW, te crediteren aan de heer en mevrouw [vennoten] .

Gezien het feit dat de installaties(verwarming bakkerij en airco winkel) weer hersteld moeten worden, zou een aanvullende schadevergoeding van ongeveer € 10.000,00 excl. BTW gerechtvaardigd zijn.”

2.11.

Bij brief van 6 augustus 2014 heeft Achmea, namens [VOF] ., de overeenkomst met WKZ ontbonden en aanspraak gemaakt op terugbetaling van € 33.511,80 en een aanvullende schadevergoeding van € 10.000,00.

2.12.

In een confraternele brief van 14 oktober 2013 van mr. Geffroy aan mr. Froon is [VOF] . namens WKZ in gebreke gesteld ten aanzien van de betaling van de factuur van 1 november 2012.

3 De vordering in conventie

3.1.

[VOF] . vorderen dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. voor recht zal verklaren dat de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk is ontbonden bij brief van 6 augustus 2014, c.q. de overeenkomst zal ontbinden;

II. WKZ zal veroordelen om aan hen te betalen € 33.511,80, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 6 augustus 2014 tot aan de dag der algehele voldoening;

III. WKZ zal veroordelen tot terugname van de geleverde klimaatinstallatie en teruggave van de oude klimaatinstallatie binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag met een maximum van € 50.000,00;

IV. voor recht zal verklaren dat WKZ aansprakelijk is voor de door [VOF] . geleden en te lijden schade, nader op te maken bij staat;

V. WKZ zal veroordelen om aan hen te betalen € 10.809,88, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 6 augustus 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, als zijnde een voorschot op de onder IV bedoelde schade;

VI. WKZ zal veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van

€ 1.218,22 te vermeerderen met wettelijk rente;

met veroordeling van WKZ in de proceskosten en nakosten.

3.2.

WKZ voert verweer. Hierna zal op de stellingen van partijen, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4 De vordering in reconventie

4.1.

WKZ vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

[VOF] . hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van € 22.369,17, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 18.636,66 vanaf 15 april 2015 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [VOF] . in de proceskosten.

4.2.

[VOF] . voeren verweer. Hierna zal op de stellingen van partijen, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

5 De beoordeling

in conventie en in reconventie

5.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie, zullen deze hierna gezamenlijk worden besproken.

5.2.

[VOF] . stellen dat de door WKZ geleverde en geïnstalleerde klimaatinstallatie niet voldoet aan hetgeen zij op grond van de overeenkomst (een fluisterstille installatie) en de door WKZ gedane mededelingen mochten verwachten en/of dat de klimaatinstallatie door WKZ ondeugdelijk is geïnstalleerd. Zij stellen dat er sprake is van de volgende tekortkomingen/gebreken:

a. De multi branch selector/de schakelkast functioneert niet naar behoren, althans veroorzaakt geluidsoverlast (een kort of lang toeterend geluid, twee á drie keer per dag, in de ochtend en in de middag als de buitenunit “aan het werk is”);

b. De binnen-units in de bakkerij veroorzaken een onaanvaardbare (koude) luchtstroom (“in de zomer waait de poedersuiker weg en in de winter smelten de chocoladetaarten”);

c. De leidingen zijn niet deugdelijk gemonteerd en niet deugdelijk geïsoleerd;

d. De buitenunit veroorzaakt in de nachtperiode een geluiddrukniveau boven het langtijdgemiddelde geluidsniveau (hoog piepend geluid).

[VOF] . voeren aan dat WKZ niet in staat is gebleken de gebreken te herstellen. WKZ is daarom tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en is in verzuim, zodat zij gerechtigd waren de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, aldus [VOF] . In het kader van de wederzijdse ongedaanmakingsverplichtingen dient WKZ de reeds door [VOF] . betaalde bedragen aan hen terug te betalen en dient WKZ de door haar geleverde installatie terug te nemen en de oude installatie van [VOF] . terug te geven. Voorts maken [VOF] . aanspraak op aanvullende schadevergoeding, bestaande uit in ieder geval terugbetaling van verkregen subsidie, althans misgelopen belastingvoordeel, en de kosten van de aanvraag voor de energie investeringsaftrek.

[VOF] . betwisten dat WKZ hen de (juiste) algemene voorwaarden ter hand heeft gesteld.

5.3.

WKZ betwist dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Zij voert aan dat [VOF] . reeds in het bezit waren van een offerte van een andere partij en dat zij haar hebben verzocht een prijsopgave te doen voor eenzelfde installatie. WKZ voert aan dat zij correct en volledig uitvoering heeft gegeven aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zij betwist de door [VOF] . gestelde gebreken en het rapport van IAC. Ten aanzien van de gestelde gebreken voert zij het volgende aan:

Ad a. Het door [VOF] . gestelde geluid is nimmer door WKZ, de monteur van de fabrikant of het IAC geconstateerd, zelfs niet na het plaatsen van een geluidopname installatie en een servicechecker. Er is mogelijk sprake van een geluid dat zich incidenteel voordoet. WKZ heeft aangeboden de installatie en leidingen te isoleren, maar [VOF] . hebben dat niet geaccepteerd.

Ad b. Het geleverde systeem is een inbouwsysteem. Nu [VOF] . tot op heden geen verlaagd plafond hebben aangebracht, kan het systeem niet naar behoren functioneren, doordat het zogenaamde “kleef-effect” niet kan optreden.

Ad c. De leidingen zijn deugdelijk gemonteerd en geïsoleerd. Indien er sprake is van het loslaten van een beugel, is WKZ bereid dit te herstellen.

Ad d. [VOF] . zouden zorgdragen voor de akoestische afdekking van de buitenunit, maar hebben dat nagelaten. In de opdrachtbevestiging is het geluidsniveau van de installatie vermeld, te weten 62 dBA. De installatie blijft onder dat geluidsniveau. WKZ is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit overheidsvoorschriften.

Voor zover er sprake zou zijn van enige tekortkoming dan is deze te gering om een ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen, aldus WKZ. Zij betwist voorts de gestelde schade. Nu [VOF] . de laatste factuur van WKZ niet hebben voldaan, maakt zij in reconventie aanspraak op betaling daarvan.

5.4.

De rechtbank overweegt het volgende.

Kern van het geschil tussen partijen is of er sprake is van gebreken aan de geleverde klimaatinstallatie en zo ja, of die gebreken de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden uitgegaan van de conclusies van het rapport van IAC, nu dit rapport door WKZ gemotiveerd is betwist en het rapport onvoldoende is onderbouwd.

De rechtbank heeft daarom behoefte aan voorlichting van een door haar te benoemen deskundige.

5.5.

Bij brief van 28 september 2015 heeft mr. Froon namens [VOF] . meegedeeld dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de persoon van de te benoemen deskundige, te weten: de heer W. Meijer van Klimaat & Energie Advies, gevestigd te Marknesse.

De rechtbank zal deze deskundige benoemen.

5.6.

De rechtbank is voornemens de volgende vragen ter beantwoording aan de deskundige voor te leggen.

1. Is de klimaatinstallatie, zoals deze door WKZ is geleverd en geïnstalleerd, op zichzelf geschikt voor toepassing in de verkoopruimte, de bakkerij en de kantoorruimte van [VOF] .?

2. Zo nee, waarom niet? Kunt u daarbij aangeven welke onderdelen van de klimaatinstallatie daarvoor wel geschikt zijn en welke daarvoor niet geschikt zijn?

3. Is de klimaatinstallatie door WKZ deugdelijk geïnstalleerd?

4. Zo nee, waarom niet? Kunt u daarbij aangeven welke onderdelen van de klimaatinstallatie wel en welke onderdelen niet deugdelijk zijn geïnstalleerd?

Mutli branch selector

5. Functioneert de multi branch selector naar behoren? Zo nee, waarom niet?

6. Heeft u een toeterend geluid waargenomen van de multi branche selector?

7. Zo ja, wanneer doet dit geluid zich voor, hoeveel dB(A) vormt dit geluid en wat is de frequentie van het geluid?

8. Wordt het geluidsniveau van de installatie, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, met dit geluid overschreden? Zo ja, in welke mate?

9. Wat is de mogelijke oorzaak van dit geluid? Duidt dit geluid op een gebrek van de klimaatinstallatie of op een ondeugdelijke installatie?

10. Kan dit geluid worden verholpen? Zo ja, op welke wijze?

11. Kan dit geluid worden gereduceerd door isolatie van de leidingen? Zo ja, wat is de dikte van het hiervoor benodigde isolatiemateriaal? Vormt dat een belemmering voor het plaatsen van het plafond?

Binnenunits Bakkerij

12. Functioneren de binnenunits in de bakkerij naar behoren? Zo nee, waarom niet?

13. Is er sprake van onacceptabele luchtstromen in de bakkerij? Zo ja, in welke mate?

14. Is het voor een deugdelijke werking van de binnenunits in de bakkerij noodzakelijk dat een verlaagd plafond wordt aangebracht?

15. Zal er na aanbrenging van een verlaagd plafond een zogenaamd “kleef-effect” optreden?

16. Indien het aanbrengen van een verlaagd plafond geen oplossing biedt voor de gestelde luchtstromen, welke maatregelen zouden dan kunnen worden genomen teneinde die luchtstromen te beperken?

Leidingen

17. Zijn de leidingen van de klimaatinstallatie deugdelijk aangelegd? Zo nee, waarom niet?

18. Zo nee, wat zijn de mogelijke gevolgen van de ondeugdelijke aanleg? Op welke wijze kan een en ander worden hersteld?

Buitenunit

19. Functioneert de buitenunit naar behoren? Zo nee, waarom niet?

20. Is het geluid dat de buitenunit maakt, afwijkend ten opzichte van een deugdelijk functionerende buitenunit? Zo ja, in welke mate?

21. Zou het geluid kunnen worden gereduceerd door het plaatsen van een akoestische ombouw? Zo ja, waaraan dient een dergelijke ombouw te voldoen?

22. Zijn er nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de beoordeling of de geleverde en geïnstalleerde klimaatinstallatie al dan niet deugdelijk is?

5.7.

De rechtbank zal partijen op na te melden wijze in de gelegenheid stellen zich over de aan de deskundige te stellen vragen nader uit te laten.

5.8.

Het voorschot op de kosten van de deskundige bedraagt € 3.025,00 inclusief btw. Dit voorschot zal vooralsnog ten laste van [VOF] . als eisende partij worden gebracht.

5.9.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

6 De beslissing

De rechtbank

6.1.

bepaalt dat ieder van partijen zich op de rolzitting van 28 oktober 2015 kan uitlaten over de aan de deskundige te stellen vragen;

6.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J. Peerdeman en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2015.