Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:7096

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
17-11-2015
Zaaknummer
05/880330-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraffen voor mishandeling in Westervoort

Arnhem, 17 november 2015 – De rechtbank Gelderland heeft vandaag twee mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 en 4 maanden voor een mishandeling van een man en een vrouw in Westervoort.

De mannen zijn samen naar de woning van de vrouw gegaan. In de woning is een schermutseling ontstaan tussen de twee mannen enerzijds en de twee slachtoffers anderzijds. Hierbij is het mannelijke slachtoffer mishandeld door beide mannen en de vrouw door één van de twee. Beide slachtoffers hebben hierdoor letsel opgelopen. De man is met een hard voorwerp op het hoofd geslagen en meerdere keren tegen het lichaam geschopt. De vrouw is aan de haren getrokken. Tegen beide slachtoffers is ook een taser gebruikt.

De rechtbank heeft een aanzienlijk lichtere straf opgelegd dan de straf die de officier van justitie had geëist, omdat de rechtbank de mannen heeft vrijgesproken van afpersing en diefstal met geweld. De rechtbank vindt niet bewezen dat het de bedoeling was van de mannen om geld of goederen te stelen. De twee mannen betwisten dat dit hun bedoeling was en hebben een geloofwaardige alternatieve verklaring gegeven voor de ontmoeting. De twee slachtoffers verklaren hier zelf pas in een later stadium over en verklaren ook deels tegenstrijdig.

De rechtbank heeft een derde man vrijgesproken van deze feiten. De man is weliswaar met de andere twee mannen meegegaan naar de woning, maar niet kan worden bewezen dat dit was met het vooropgezette plan om de man en vrouw te mishandelen. Volgens de man zelf ging hij mee om te bemiddelen. Daarbij komt dat de bijdrage van de man aan de mishandeling alleen bestond uit het meegaan naar de woning en het in de woning aanwezig zijn tijdens de mishandeling. Dit is onvoldoende om de man voor de mishandeling te veroordelen. Vooral ook omdat hij op enig moment tijdens het voorval de vrouw naar buiten heeft laten gaan en zelf ook kort daarna de woning heeft verlaten en in zijn auto is vertrokken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/880330-15

Datum uitspraak : 17 november 2015

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1]

Raadsman: mr. R.A. Bruinsma, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 2 juni 2015, 11 augustus 2015 en 3 november 2015.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 13 februari 2015 te Westervoort, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening - in/uit een woning gelegen aan de [adres 2] - weg te nemen geld en/of goederen van zijn verdachtes gading, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van dat misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

- in het bezit van één of meer wapen(s) in de richting van die woning is/zijn gegaan en/of (vervolgens) die woning is/zijn binnen gegaan en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer 1] de deur van zijn woning opende) (direct) die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of de woning in heeft/hebben geduwd en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer 2] bij/aan haar haar heeft/hebben gepakt en/of getrokken en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (met een stroomstootwapen, althans een hard voorwerp) heeft/hebben geslagen en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (krachtig) tegen het lichaam heeft/hebben geschopt en/of getrapt en/of (vervolgens) meermalen, althans eenmaal een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of

- tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "ik ben het zat met jou, constant je afspraken afzeggen. We willen geld zien. Had je maar niet moeten bellen" en/of "Je weet waarvoor we komen, we moeten geld hebben" en/of "we weten je familie ook te vinden en die gaan we ook pakken. Je gaat betalen", althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- meermalen, althans eenmaal een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen in/tegen het gezicht/ de lip en/of elders op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

EN/OF

hij op of omstreeks 13 februari 2015 te Westervoort, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, - in/uit een woning gelegen aan de [adres 2] - met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte geld en/of goederen van zijn verdachtes gading, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk

- in het bezit van één of meer wapen(s) in de richting van die woning is/zijn gegaan en/of (vervolgens) die woning is/zijn binnen gegaan en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer 1] de deur van zijn woning opende) (direct) die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of de woning in heeft/hebben geduwd en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer 2] bij/aan haar haar heeft/hebben gepakt en/of getrokken en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (met een stroomstootwapen, althans een hard voorwerp) heeft/hebben geslagen en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (krachtig) tegen het lichaam heeft/hebben geschopt en/of getrapt en/of (vervolgens) meermalen, althans eenmaal een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of

- tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "ik ben het zat met jou, constant je afspraken afzeggen. We willen geld zien. Had je maar niet moeten bellen" en/of "Je weet waarvoor we komen, we moeten geld hebben" en/of "we weten je familie ook te vinden en die gaan we ook pakken. Je gaat betalen", althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- meermalen, althans eenmaal een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen in/tegen het gezicht/ de lip en/of elders op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

subsidiair:

hij op of omstreeks 13 februari 2015 te Westervoort, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, door die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (met een stroomstootwapen, althans een hard voorwerp) heeft geslagen en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (krachtig) tegen het lichaam heeft geschopt en/of getrapt en/of (vervolgens) bij die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen op/tegen het hoofd en/of lichaam heeft gedrukt/gehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

meer subsidiair:

hij op of omstreeks 13 februari 2015 te Westervoort, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met voorbedachten rade [slachtoffer 1] heeft mishandeld door die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (met een stroomstootwapen, althans een hard voorwerp) te slaan en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (krachtig) tegen het lichaam te schoppen en/of trappen en/of (vervolgens) bij die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen op/tegen het hoofd en/of lichaam te drukken/houden.

2.

hij op of omstreeks 13 februari 2015 te Westervoort, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met voorbedachten rade [slachtoffer 2] heeft mishandeld door die [slachtoffer 2] bij/aan haar haren vast te pakken en/of te trekken en/of meermalen, althans eenmaal, bij die [slachtoffer 2] een (in werking zijnde) taser en/of stroomstootwapen in/tegen haar gezicht en/of lip en/of lichaam te gedrukken/houden.

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van feit 1 gerekwireerd tot een bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde (de afpersingsvariant).

Ten aanzien van feit 2 heeft hij vrijspraak gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit.

Ten aanzien van feit 1 primair heeft de verdediging aangevoerd dat er geen sprake is van diefstal met geweld of afpersing, omdat de overtuiging ontbreekt dat er om geld is gevraagd.

Subsidiair heeft de verdediging zowel ten aanzien van feit 1 als feit 2 aangevoerd dat er geen sprake is van medeplegen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van de ten laste gelegde feiten, omdat zij van oordeel is dat verdachte niet als medepleger kan worden aangemerkt. Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan niet worden bewezen dat er sprake was van de vereiste nauwe en bewuste samenwerking. Verdachte is weliswaar met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] naar de woning gegaan, naar eigen zeggen om te bemiddelen in het conflict met [slachtoffer 1] , maar uit het dossier blijkt niet dat zij tevoren al van plan waren [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te mishandelen, laat staan dat verdachte daarmee heeft ingestemd of deze serieuze mogelijkheid voor lief heeft genomen. De bijdrage van verdachte aan het delict - enkel bestaande uit het meegaan naar de woning en het in de woning aanwezig zijn ten tijde van het voorval - is hiervoor van onvoldoende gewicht. Temeer nu verdachte op enig moment gedurende het voorval [slachtoffer 2] naar buiten heeft laten gaan en zelf kort daarna ook de woning heeft verlaten en in zijn auto is vertrokken en zich aldus gedurende de gebeurtenissen hieraan heeft onttrokken.

3. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. Gevorderd wordt een bedrag van respectievelijk € 5.417,- en € 4.897,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich ten aanzien van de vorderingen benadeelde partij gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de vorderingen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, subsidiair dat de vorderingen dienen te worden afgewezen en meer subsidiair dat de vorderingen dienen te worden gematigd.

Beoordeling door de rechtbank

De benadeelde partijen zullen niet-ontvankelijk worden verklaard in de vorderingen, nu verdachte is vrijgesproken van het tenlastegelegde. De benadeelde partijen kunnen derhalve de vorderingen slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

4 De beslissing

De rechtbank:

 Spreekt verdachte vrij van de ten laste gelegde feiten;

 verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk in de vordering;

 verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 1] niet-ontvankelijk in de vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.H. Hovens (voorzitter), mr. C.M.E. Lagarde en mr. H.H.M. van Dijk, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.B. Wichman, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 17 november 2015.