Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:6687

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-11-2015
Datum publicatie
03-11-2015
Zaaknummer
05/760163-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Militaire Kamer spreekt een tweeënzestig jarige man vrij van verboden wapenbezit. De man mocht door zijn specialistische functie bij defensie de wapens voorhanden hebben, althans hij mocht er vanuit gaan dat hij binnen zijn bevoegdheid handelde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/760163-13

Datum uitspraak : 2 november 2015

Tegenspraak

vonnis van de militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , wonende te [adres] , [woonplaats]

Raadsvrouw: mr. T.H. ten Wolde, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van
19 oktober 2015.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 30 maart 2013 te gemeente Zoetermeer een of meer wapen(s)

van categorie I, onder 1, te weten 2 valmessen en/of 1 stiletto en/of een of

meer wapen(s) van categorie I, onder 7, te weten , twee revolvers, merk

FN-Herstal, type Browning voor handen heeft gehad.

2.

hij op of omstreeks 30 maart 2013 te Zoetermeer een of meer wapens en/of

onderdelen van wapens van categorie II en/of categorie III, te weten:

* een opengewerkt pistool, merk Fn-Herstal (cat. III) (onjuist onklaar

gemaakt) en/of

* een opengewerkt geweer, merk Colt M16A2 (cat. II) (onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een opengewerkt geweer, merk Fn-Herstal (cat. III)(onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een opengewerkt geweer, merk Fn-Herstal (cat. III) (onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een opengewerkte revolver, merk Springfield (cat. III) (onjuist onklaar

gemaakt

en/of

* een opengewerkt pistool, merk Fn-Herstal (cat. III)(onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een opengewerkt pistool, merk Fn-Herstal (cat. III)(onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een opengewerkte kast van een wapen, merk Glock, (cat. III) (onjuist onklaar

gemaakt)

en/of

* een pistool, merk Emplex (categorie III)(onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een opengewerkt wapen, merk Glock, (cat. III)(onjuist onklaar gemaakt)

en/of

* een kast van een wapen, merk Glock (cat. III)

en/of

* een slagpinslede, merk Heckler en Koch (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* een kast van een wapen, merk onbekend (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* een slede met slagpin, merk onbekend (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* een sluitveer met stang, merk Glock (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* twee afsluiters, merk onbekend (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* een kast van een geweer, merk Lee Enfield (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* een afsluiter met grendel, merk Fn-Herstal (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* twee lopen van pistool, merk onbekend (cat. III) (essentieel onderdeel)

en/of

en/of

* een loop van een pistoolmitrailleur, merk Uzi (cat. II)(onjuist onklaar

gemaakt)

en/of

* een afsluiter M1 Carbine, merk Springfield (cat. III)(onjuist gemodificeerd)

en/of

* een sluitveer met stang, merk onbekend (cat. III) (essentieel onderdeel)

en/of

* een afsluiter .22 randvuur, merk onbekend (cat. III)(essentieel onderdeel)

en/of

* twee afsluiters Stengun, merk onbekend (cat. II) (essentieel onderdeel)

en/of

* een afgezaagde loop, merk Stengun, (at. II) (onjuist onklaar gemaakt)

voorhanden heeft gehad.

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Ten aanzien van feit 1

De militaire kamer oordeelt dat vast is komen te staan dat verdachte voorwerpen, in het dossier aangeduid als valmessen en stiletto, en twee nabootsingen van revolvers of pistolen van het merk FN-Herstal, type Browning, voorhanden had. Met uitzondering van de stiletto zijn deze voorwerpen eigendom van defensie. Verdachte meende dat hij de valmessen en de twee nabootsingen van revolvers of pistolen onder zich mocht hebben uit hoofde van zijn functie als wapentechnicus, in dienst van het Ministerie van Defensie. De stiletto meende verdachte in het verleden cadeau te hebben gekregen.

Met betrekking tot de nabootsingen van revolvers of pistolen overweegt de militaire kamer als volgt.

Blijkens artikel 3a, eerste en vierde lid, van de Wet wapens en munitie (hierna: WWM) zijn personen die werkzaam zijn voor of deel uitmaken van de krijgsmacht, uitgezonderd ten aanzien van artikel 13 WWM voor zover Onze Minister van Defensie dit bij regeling heeft bepaald. Artikel 2, sub a, ten vierde juncto artikel 1, sub a, van de Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 bepaalt dat onder meer het voorhanden hebben van een wapen van categorie I, voor zover het betreft voorwerpen die een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of voor ontploffing bestemde voorwerpen, valt onder deze uitzondering. De militaire kamer zal verdachte derhalve vrijspreken van dit deel van de tenlastelegging.


Met betrekking tot de tenlastegelegde stiletto en twee valmessen overweegt de militaire kamer dat niet door een daartoe aangewezen deskundige is vastgesteld dat deze voorwerpen daadwerkelijk een stiletto en valmessen in de zin van de WWM betreffen. De militaire kamer zal verdachte derhalve ook vrijspreken van dit deel van de tenlastelegging.

Ten aanzien van feit 2

Met de officier van justitie en de verdediging is de militaire kamer van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 2 tenlastegelegde feit.

Gelet op artikel 3a, eerste en vierde lid, van de WWM in samenhang met artikel 2 sub a ten eerste juncto artikel 1 sub a, van de Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 is de militaire kamer van oordeel dat verdachte de tenlastegelegde voorwerpen die in eigendom toebehoorden aan defensie voorhanden mocht hebben. De drie voorwerpen die in eigendom aan verdachte toebehoorden in het kader van zijn wapenverzameling, zijn door een administratieve omissie van de verloflijst verwijderd, wat verdachte niet kan worden tegengeworpen.

Voorwerp aangeduid als stiletto

Het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, in het dossier aangeduid als ‘stiletto’ (foto 003 op pagina 193), dient te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Overige beslag (p. 600-608, KvI p. 609-926)

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, en verdachte ter terechtzitting afstand heeft gedaan van alle voorwerpen die in eigendom toebehoren aan defensie, zal:

-voor zover het verlof van verdachte met betrekking tot deze voorwerpen nog geldig is, dienen deze voorwerpen te worden teruggeven aan de rechthebbende, zijnde verdachte;

- voor zover het verlof (nog) niet van kracht is, dienen deze voorwerpen door de politie te worden bewaard, tot het betreffende verlof (opnieuw) is verleend of is herleefd. Daarna dienen de goederen aan de rechthebbende, zijnde verdachte te worden teruggegeven.

8 De beslissing

De militaire kamer:

 spreekt verdachte vrij van het onder 1 en 2 tenlastegelegde feit;

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: het in het dossier als ‘stiletto’ aangeduide voorwerp;

 gelast, indien aan de wettelijk vereisten met betrekking tot verlof ingevolge de Wet wapens en munitie is voldaan, de teruggave van alle resterende in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen aan veroordeelde, of anders;

gelast de bewaring van deze voorwerpen door de politie, totdat het verlof (weer/opnieuw) van kracht is.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Linschoten (voorzitter), mr. H.G. Eskes, rechter en kolonel mr. J. Wiersma als militair lid, in tegenwoordigheid van mr. H.L. Miedema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 2 november 2015.