Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:6391

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
01-10-2015
Datum publicatie
16-10-2015
Zaaknummer
4341875 BM VERZ 15-4753
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voortzetting van het bewind niet zinvol.

Het voor een goede uitvoering van het bewind noodzakelijke vertrouwen tussen de rechthebbende en de bewindvoerder is komen te ontbreken. De kantonrechter heeft geen bereidverklaring van een nieuwe bewindvoerder ontvangen.

De rechthebbende heeft kenbaar gemaakt dat zij haar administratie aan een gemeentelijke instantie geeft. Aangezien niet valt te verwachten dat benoeming van een door de kantonrechter te bepalen bewindvoerder leidt tot een werkbare situatie zal de kantonrechter overgaan tot opheffing van het bewind. Deze mogelijke beslissing is ter zitting met rechthebbende besproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaakgegevens 4341875 BM VERZ 15-4753

bm nummer 47372

uitspraak van 1 oktober 2015

beschikking van de kantonrechter

op verzoek van

[rechthebbende] ,

wonende te [plaats, adres]

geboren te [plaats] op [1960]

hierna ook te noemen rechthebbende

van wie de bewindvoerder is

[bewindvoerder]

gevestigd te [plaats, adres]

hierna te noemen bewindvoerder

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoek met bijlagen, ter griffie ingekomen op 4 augustus 2015;

- de schriftelijke reactie van de bewindvoerder, ter griffie ingekomen op 27 augustus 2015;

- een bereidverklaring van de voorgestelde nieuwe bewindvoerder;

- de zittingsaantekeningen gemaakt door de griffier tijdens de mondelinge behandeling van 14 september 2015;

- de notitie van een telefoongesprek op 29 september 2015 van rechthebbende met een medewerkster van het team bewind en erfrecht van deze rechtbank.

De feiten

Bij beschikking d.d. 10 oktober 2014 van de rechtbank Gelderland, afdeling Civiel Recht, team bewind en erfrecht, zittingsplaats Arnhem is een bewind ingesteld over de goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan de rechthebbende en is tot bewindvoerder benoemd: [bewindvoerder] , voornoemd.

Het verzoek

De rechthebbende heeft een verzoek tot ontslag van de huidige bewindvoerder en benoeming van een andere bewindvoerder ingediend. De rechthebbende krijgt geen openheid en duidelijkheid en heeft het vertrouwen in de bewindvoerder verloren. Er is een conflict ontstaan over een verhuizing. De rechthebbende vindt dat de bewindvoerder niet goed bereikbaar is. De rechthebbende heeft geen vakantiegeld gezien. Er wordt geld besteed aan een ING rekening waar niets op staat.

Het standpunt van de bewindvoerder

De bewindvoerder heeft schriftelijk gereageerd. Er is altijd goed contact geweest met de rechthebbende. De taak om de verhuizing te regelen lag bij de rechthebbende zelf. Er is onenigheid geweest over het overnemen van spullen van de vorige bewoonster. Uiteindelijk heeft de rechthebbende zelf de verhuizing afgeblazen. De ING rekening is gekoppeld aan een lening en moet daarom blijven bestaan. De vaste lasten worden betaald. De keuzes die worden gemaakt zijn in het belang van de rechthebbende.

De beoordeling

Ingevolge artikel 1:449 lid 2 van het BW, voor zover thans van belang, kan de kantonrechter een bewind opheffen indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van het bewind niet zinvol is gebleken, op verzoek van de bewindvoerder of van degene die gerechtigd is de onderbewindstelling te verzoeken danwel ambtshalve.

De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval is komen vast te staan dat voortzetting van het bewind niet meer zinvol is. Het verzoek tot ontslag van de huidige bewindvoerder en benoeming van een andere bewindvoerder is behandeld op de zitting van 14 september 2015. Ter zitting heeft de kantonrechter de rechthebbende in de gelegenheid gesteld op zoek te gaan naar een nieuwe bewindvoerder omdat voor een goede uitvoering van het bewind noodzakelijke vertrouwen tussen de rechthebbende en de bewindvoerder is komen te ontbreken. De kantonrechter heeft geen bereidverklaring van een nieuwe bewindvoerder ontvangen. De rechthebbende heeft op 29 september 2015 telefonisch kenbaar gemaakt dat zij heeft besloten dat er geen nieuwe bewindvoerder komt en dat zij haar administratie aan een gemeentelijke instantie geeft. Aangezien niet valt te verwachten dat benoeming van een door de kantonrechter te bepalen bewindvoerder leidt tot een werkbare situatie zal de kantonrechter overgaan tot opheffing van het bewind. Deze mogelijke beslissing is ter zitting met rechthebbende besproken.

Een beslissing op het ontslagverzoek kan gezien het vorenstaande achterwege blijven.

De beslissing

De kantonrechter

  • -

    heft op het bewind dat is ingesteld over de goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan [rechthebbende] , geboren te [plaats] op [1960] ;

  • -

    wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. T.I. Spoor en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2015.

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.