Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:5969

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
29-09-2015
Zaaknummer
AWB - 14 _ 8043
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2016:8530, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Informatiebeschikking. Gebrekkige en deels ontbrekende administratie van een stichting die een coffeeshop drijft. Beroep is ongegrond. De rechtbank verleent geen nieuwe termijn omdat de gebreken in de administratie onherstelbaar zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2015/2117
FutD 2015-2434
NTFR 2015/2924 met annotatie van mr. J. Kastelein
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Belastingrecht

zaaknummer: AWB 14/8043

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 29 september 2015

in de zaak tussen

Stichting [X] , te [Z] , eiseres

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Almelo, verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres met dagtekening 27 maart 2014 een informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) afgegeven.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 10 oktober 2014 de informatiebeschikking gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 14 november 2014, ontvangen door de rechtbank op
17 november 2014, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 2 juni 2015.

Namens eiseres is verschenen [A] AA, bijgestaan door haar gemachtigde. Namens verweerder zijn verschenen [gemachtigde] , [B] en [C] .

Overwegingen

Feiten

  1. Eiseres exploiteert een coffeeshop aan de [A-straat 1] te [Z] . De coffeeshop verkoopt naast softdrugs en aanverwante artikelen (vloei, waterpijpen, verkruimelaars etc.), ook koffie, thee, frisdrank en snoep. Daarnaast staan in de coffeeshop speelautomaten, biljartautomaten, vloeiautomaten en drankautomaten. De coffeeshop heeft personeel in dienst en is dagelijks geopend van 12.00 uur tot 24.00 uur.

  2. Verweerder heeft op 27 juni 2012 een boekenonderzoek ingesteld bij eiseres. Tijdens dit onderzoek is de aanvaardbaarheid van de aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting voor de jaren 2007 tot en met 2011 onderzocht.

  3. Gedurende het controletijdvak bestond het bestuur van eiseres uit [A] (voorzitter), [D] (secretaris) en [E] (penningmeester).

  4. Verweerder heeft op 27 maart 2014 van de bevindingen van het boekenonderzoek een concept-rapport opgemaakt. In dit concept-rapport is onder meer het volgende vemeld:

" (…)

5 (Fiscale) winstberekening

5.1

Opbrengstenverantwoording

Softdrugs

De opbrengsten softdrugs worden bepaald aan de hand van (handmatig bijgehouden) dagstaten. Per dag worden twee staten opgemaakt, shift 1 en shift 2. Op elke staat worden de beginvoorraad (per soort), de bijvullingen en eindvoorraad genoteerd. Op basis van deze gegevens worden de opbrengsten bepaald. Deze staten zijn niet bewaard. De gegevens van de staten zouden zijn overgenomen op in excel bijgehouden staten. Per dag wordt een totaaloverzicht van shift 1 en shift 2 gemaakt. Een papieren versie van de staten (shift 1, shift 2 en totaal) werd ons ter inzage verstrekt. Meerdere keren hebben wij verzocht om een digitale versie van de staten maar deze werd ons niet verstrekt. In de kasadministratie worden de opbrengsten softdrugs eens per week geboekt.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten, gesplitst in meerdere soorten, werden in de regel ook eens per week in de kasadministratie opgenomen. Alleen handmatige (week) aantekeningen zijn hiervan aanwezig.

5.2

Verantwoording inkopen softdrugs (GM)

Op maandstaten (in excel) wordt aantekening gehouden van de inkopen softdrugs. Op deze staten worden normaliter de aankoopdatum, de soort, het aantal ingekocht grammen en de daarvoor betaalde prijs vermeld. De inkopen worden per week getotaliseerd en in de kasadministratie opgenomen (zonder vermelding van soorten en gewichten).

In eerste instantie werden deze inkoopstaten niet aangeleverd. Tijdens een bespreking heeft mevrouw [E] ons de inkoopstaten alsnog ter inzage verstrekt. Tijdens deze bespreking werden de staten vanaf een computer uitgeprint. Wij kregen geen toestemming om de inkoopstaten mee te nemen, ook kregen wij ze niet digitaal verstrekt. Wij hebben foto’s gemaakt van de staten en deze hebben wij gebruikt tijdens het onderzoek.

Toen deze inkoopstaten tijdens een latere bespreking weer ter sprake kwamen, werd er aangegeven dat er helemaal geen inkoopstaten worden bijgehouden! Nadat wij foto’s hadden getoond werd aangegeven dat de inkoopstaten niet van Stichting [X] waren, maar van een inkoper die (ook) de inkoop van softdrugs voor Stichting [X] verzorgt. De opmerking komt ons vreemd voor omdat de gegevens van de inkoopstaten (vrijwel exact) overeenkomen met in de administratie opgenomen inkopen, bovendien zijn ze afkomstig van een computer die in het kantoor van de stichting staat en dat mevrouw [E] toegang heeft tot deze computer.

5.3

Kasadministratie

De kasmutaties worden per week op een kasblad verantwoord. De ontvangsten worden (normaliter) per week geboekt. De uitgaven en stortingen naar de bank worden met vermelding van datums vermeld. Een uitzondering hierop zijn de inkopen softdrugs, deze worden eens per week, getotaliseerd en zonder vermelding van een datum geboekt. Aan het eind van elke week wordt een saldo bepaald.

5.4

Bevindingen inkoopstaten softdrugs (GM)

Opvallend is dat niet alle staten dezelfde opmaak hebben.

2008

- in de kasadministratie van 2008 is een inkoopstaat van de softdrugs van de maand januari 2008 aanwezig. Deze verschilt zowel qua opmaak als inhoud van de ons verstrekte (door ons gefotografeerde) staat. Het gaat om de volgende verschillen:

* 31 dec 2007: inkoop van 1.615 gram PP, geen bedrag, staat wel op de lijst die in de kasadministratie opgenomen is en staat niet op onze” lijst;

* 30 jan 2008: 350 gram gruis van alles, geen bedrag, staat niet op de lijst die in de kasadministratie opgenomen is en staat wel op “onze” lijst:

- op de staat van januari 2008 staan betalingen van in 2007 gekochte softdrugs vermeld, totaal € 14.690, zonder vermelding van hoeveelheden. Ook op de staat van februari 2008 staan inkopen 2007 vermeld, in totaal € 22.250. Deze inkoopbedragen zijn -ten onrechte- verwerkt in de jaarrekening 2008;

- meerdere keren wordt bij de boeking van gruis (“van alles”, “eigen” of “van afval”) een inkoopbedrag van € 0 vermeld. Wij gaan ervan uit dat dit gruis “ontstaat” bij de verwerking/verpakking. In de overige jaren komen wij deze boekingen niet tegen.

2009

- in week 15 (april) wordt tweemaal inkoop WW vermeld. De prijs per kilo van deze inkopen bedraagt resp. € 4.140 en € 4000. In week 16 wordt wederom WW gekocht, de prijs per kilo bedraagt hier echter € 5.333. In week 17 wordt ook weer WW gekocht, prijs per kilo € 4.218. Wij zijn van mening dat bij de inkoop van week 16 de genoteerde hoeveelheid dan wel het geboekte bedrag niet juist is:

- bij de inkopen van augustus 2009 staat het jaar 2008 vermeld;

- de inkopen in de maand september zijn niet in chronologische volgorde geboekt;

- na 27 september wordt de inkoop van 1000 gram gruis geboekt. Hierbij staat geen bedrag vermeld;

- op 8 september wordt de inkoop van 1.550 gram W voor € 5.000 geboekt, prijs per kilo derhalve € 3.225. Deze prijs wijkt sterk af van betaalde prijzen medio augustus (€4.100) en eind september (± € 4.200). Wij zijn van mening dat de genoteerde hoeveelheid dan wel het geboekte bedrag op 8 september niet juist is;

- op 3 en 7 september worden inkopen van [F] geboekt waarvan de inkoopprijzen (gerekend per kilo) € 4.635 en € 5.302 bedragen. Deze prijzen wijken sterk af van betaalde prijzen op 5 september (€ 4.104) en 9 september (€ 4.195). Wij zijn van mening dat de op 3 en 7 september genoteerde hoeveelheden dan wel de geboekte bedragen niet juist zijn;

- op de staat van de maand september wordt een inkoop van 1 oktober vermeld, terwijl op de staat van oktober een inkoop van 30 september wordt vermeld;

- de staat van oktober begint met inkoopboekingen van € 150 en € 1.112. Een omschrijving van soorten, hoeveelheden en datums ontbreekt;

- in week 43 wordt een inkoop van € 10.605 geboekt zonder vermelding van datum, soort en hoeveelheid;

- op 22 oktober wordt een inkoop van Aanb. geboekt, een bedrag ontbreekt;

- onderaan de staat van oktober wordt een opmerking gemaakt over verschillen met inkoop, in grammen. Deze opmerking is niet te verklaren uit de (overige) gegevens op de staat;

- de inkopen van week 50 t/m 53 zijn zonder vermelding van een datum geboekt.

2010

- op 25 januari wordt 2000 gram [G] ingekocht voor € 5.000. Een kiloprijs van € 2.500 komt ons onwaarschijnlijk voor. Wij zijn van mening dat de genoteerde hoeveelheid dan wel het geboekte bedrag niet juist is;

- op 22 februari worden twee partijen [H] gekocht, 1400 gram voor € 6.900 en 2.000 gram voor € 8.400. Het verschil in prijs ( resp. € 4.929 en € 4.000 per kilo) is onwaarschijnlijk groot;

- in de weken 15, 16, 17 en 22 wordt wekelijks maar één inkoop geboekt, aanzienlijke hoeveelheden [I] . Gelet op de inkopen in de overige weken komt het ons vreemd voor dat maar één soort is ingekocht en dat er maar één inkoop per week is;

- de geboekte inkoop in week 18 bedraagt € 14.190, een zelfde bedrag als de inkopen van week 17. Soorten, hoeveelheden en datums zijn niet genoteerd. Wij veronderstellen dat de inkoop niet correct is geboekt;

- op 26 mei wordt een inkoop van € 4.000 geboekt, zonder vermelding van soort en hoeveelheid, wel met de vermelding schuld. Waarop dit betrekking heeft is niet duidelijk;

- op 27 mei wordt een inkoop geboekt van € 500 zonder vermelding van soort en hoeveelheid;

- vanaf week 23 tot en met het eind van jaar worden op de inkoopstaten geen bedragen meer vermeld bij de afzonderlijke inkopen. Er wordt één bedrag geboekt voor alle inkopen in de desbetreffende week. De inkoopstaten zijn hierdoor onvolledig;

- in week 23 wordt in totaal 4.122,9 gram ingekocht voor € 20.740, dit is € 5.030 per kilo. Deze prijs is onwaarschijnlijk hoog;

- de nummering van de weeknummers vanaf week 36 tot en met 43 is onjuist. Weeknummer 35 is dubbel gebruik en weeknummer 44 is niet gebruikt.

2011

- in alle maanden, met uitzondering van december, worden de inkopen geboekt zonder vermelding van datums. Alleen de week waarin is ingekocht wordt aangegeven. De inkoopregistratie is niet volledig;

- in januari wordt viermaal de aankoop van 1.000 gram WW geboekt. De aankoopprijzen zijn resp. € 3.500, € 3.200, € 2.800 en € 4.600. Gelet op de grote verschillen in prijzen komen ons de geboekte inkoopbedragen -of de geboekte hoeveelheden- niet geloofwaardig voor;

- in week 2 worden twee inkopen [J] geboekt; 730 gram voor € 4.000 en 700 gram voor € 3.000. Ook deze inkoopboekingen komen ons niet geloofwaardig voor;

- in week 2 is een inkoop van 140 gram [I] geboekt voor € 2.440, een kiloprijs van € 17.428. Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 3 worden inkopen van € 3.250 en € 3.000 geboekt zonder vermelding van soort en hoeveelheid. De inkoopregistratie is niet volledig;

- in week 4 is een inkoop van 970 gram [I] geboekt voor € 7.376, een kiloprijs van € 7.604. Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 5 is een inkoop van 500 gram [K] geboekt voor€ 6.200, een kiloprijs van € 12.400. Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 5 worden inkopen van 660 gram SN en 100 gram [I] geboekt zonder vermelding van een bedrag;

- in week 9 wordt de inkoop van 1.050 gram [L] geboekt zonder vermelding van een bedrag;

- in week 9 wordt de inkoop van 300 gram [M] geboekt voor € 2.850, een kiloprijs van € 9.500. Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 10 wordt de inkoop van 550 gram SM geboekt zonder vermelding van een bedrag;

- in week 10 is een inkoop van 70 gram [N] geboekt voor € 2.850. € 40.714 per kilo is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 11 is een inkoop van 100 gram FS geboekt voor € 1.100. Dit komt neer op een kiloprijs van € 11.000 hetgeen volstrekt ongeloofwaardig is;

- in week 11 wordt de inkoop van 150 gram [O] geboekt zonder vermelding van een bedrag;

- in week 14 (maart) wordt de inkoop van [I] geboekt zonder vermelding van een hoeveelheid;

- in week 14 (april) wordt een inkoop van 200 gram [P] geboekt voor € 2.681 (€ 13.405 per kilo). Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 14 (april) worden inkopen van 370 gram [N] en 180 gram [l] geboekt zonder vermelding van een bedrag;

- in week 14 is de inkoop van 363 gram [I] geboekt voor € 2.500 (€ 6.887 per kilo). Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in de weken 20, 21 en 22 wordt wekelijks maar één inkoop geboekt, het gaat dan om resp. 2.500 gram, 2.020 gram en 3.000 gram WW. Gelet op de inkopen in de overige weken komt het ons vreemd voor dat er maar één soort is ingekocht en dat er maar één inkoop per week zou hebben plaatsgevonden;

- in week 29 is een inkoop van 390 gram [a] geboekt voor € 4.510 (€ 11.564). Dit is volstrekt ongeloofwaardig;

- in week 29 wordt de inkoop van 600 gram [H] geboekt zonder vermelding van een bedrag;

- in week 39 en 40 worden inkopen van € 1.500 en € 705 geboekt zonder vermelding van soort(en) en hoeveelheden;

- in week 45 worden inkopen van € 3.100 en € 1.890 geboekt zonder vermelding van soort(en);

- in week 46 is een inkoop van 800 gram AH geboekt voor € 4.900. Andere inkopen AH zijn niet geboekt. In de verkoopstaten, van november en december2011, staan geen opbrengsten AH vermeld;

- er is geen aansluiting te vinden tussen de in december genoteerde (week)inkoopbedragen en de geboekte inkopen in hoeveelheden. De gemiddelde inkoopprijs over de maand december bedraagt € 5.485 pet kilo (14.360 gram voor € 78.766). Dit is onwaarschijnlijk hoog;

- aan het eind van maanden juni, augustus, september, oktober en december is genoteerd: "joint" met daarbij een (aanzienlijk) aantal grammen, bedragen worden niet vermeld. Waarop dit betrekking heeft is ons niet duidelijk.

5.5

Bevindingen kasadministratie

2008

- op 7 februari ontstaat een negatieve kas van ruim € 1.150. In de berekening is de bankstorting van 8 februari ook meegenomen, deze vond plaats voordat de shop geopend was op 8 februari. Er is geen rekening gehouden met de opbrengsten koffie, snoep e.d. van 6 februari. Ook als hiermee rekening wordt gehouden (opbrengst 5 t/m 9 februari totaal € 1.099,50), blijft de kas negatief;

- ook op 9 maart is sprake van een negatieve kas, ruim € 2.900;

- in week 13 is een betaling aan de ANWB geboekt, een bedrag van € 200. Volgens de bon is dit bedrag per pin betaald (overigens niet via de zakelijke bankrekening);

- op 26 mei worden bedragen, totaal € 3.000, opgenomen van de bankrekening. Op deze datum is een aanzienlijk bedrag aan contant geld, meer dan € 15.000, aanwezig volgens de kasadministratie. Op 26 mei is ruim € 4.900 aan lonen contant uitbetaald. Wij concluderen dat het vreemd is dat er op 26 mei geld is opgenomen is;

- als laatste boeking van week 23 (van 1 t/m 7 juni) is een opname bij de bank van € 1.000 geboekt. De opname vond plaats op 27 mei. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen kascontrole heeft plaatsgevonden;

- in week 28 wordt een tweetal inkopen softdrugs genoteerd, € 9.790 en € 40. Er is geen aansluiting te vinden met de inkoopstaat;

- in week 49 worden twee inkopen softdrugs geboekt, € 10.370 en € 2.920. Aansluiting bij de inkoopstaat is niet te vinden.

2009

- de kasbladen van week 1 t/m 6 zijn niet aanwezig;

- op 12 januari wordt de inkoop van waterpijpen geboekt, bedrag € 100. Hiervan is geen factuur aanwezig;

- op 21 januari wordt een loonbetaling van € 1 .000 geboekt. Op de bijbehorende aantekening staat de datum 21 december 2008 vermeld. Wij gaan ervan uit dat de boeking te laat heeft plaatsgevonden. Dit duidt er weer op dat er geen kascontrole heeft plaatsgevonden;

- op 26 januari wordt een loonbetaling van € 360 aan mevrouw [b] geboekt. Op de betaalstaat van de [c] d.d. 10-02-2009 staat een te betalen loonbedrag van € 450,01 vermeld;

- op 26 januari wordt een betaling van € 108,40 aan [d] geboekt. De kassabon geeft een bedrag van € 129 aan. Een verschil van € 20,60, gelijk aan de verschuldigde belasting;

- de kasmutaties van week 8 zijn op de kasstaat met nummer 39 vermeld, de mutaties van week 9 op nummer 41. De kasstaat met nummer 40 ontbreekt;

- in week 15 wordt een tweetal inkopen softdrugs genoteerd, € 18.250 en € 400. Met de inkopen GM volgens de inkoopstaat is geen aansluiting te vinden;

- de kasmutaties van week 18 zijn op de kasstaat met nummer 01 vermeld, de mutaties van week 19 op nummer 06. De kasstaten met de nummers 02 tot en met 05 ontbreken;

- op 23 juni (aan het eind van de dag) ontstaat een negatieve kas van ruim € 3.000;

- de kasmutaties van week 31 zijn op de kasstaat met nummer 18 vermeld, de mutaties van week 32 op nummer 20. De kasstaat met nummer 19 ontbreekt;

- in week 28 is bij de inkoop softdrugs al rekening gehouden met een inkoop van 15 juli (is week 29). Dit duidt erop dat er geen kascontrole heeft plaatsgevonden;

- de inkopen softdrugs van de weken 32 tot en met 39 zijn niet juist geboekt, deze zijn steeds een week later geboekt. Dit duidt erop dat er geen kascontrole heeft plaatsgevonden. Als de inkopen wel juist geboekt worden ontstaan er meerdere negatieve kassen;

- op 19 november wordt een ontvangst van € 351 verantwoord, een afrekening van de opbrengst behendigheidsautomaten met [e] . Volgens de afreken bon bedraagt de ontvangst echter € 551;

- van de inkopen softdrugs van week 53 is een aantekening bij de kasstukken aanwezig. Een inkoop van gruis is gewijzigd, van 1.000 in 2.000 gram en voor € 750 in € 1.500.

2010

- op de kasstaat van week 7 is een inkoop van GM, groot € 3.460, doorgehaald. Het bedrag komt niet voor op de inkoopstaat. Het kassaldo is met een zelfde bedrag aangepast. Waarom het bedrag in eerste instantie genoteerd is en later weer is doorgehaald is niet duidelijk;

- op 5 april wordt een storting naar de bank van € 239,55 geboekt. Op het stortingsbewijs staat vermeld “Uw geld is om veiligheidsredenen ingenomen. Ga met deze bon naar de balie voor meer informatie”. Het bedrag is niet bijgeschreven op de bankrekening. Wij gaan er daarom van uit dat er geen storting heeft plaatsgevonden en dat de boeking ten onrechte is opgenomen in de kasadministratie;

- op 21 april ontstaat een negatieve kas van ruim € 4.000. Ook als rekening wordt gehouden met (een deel van) de opbrengsten koffie e.d. (geboekt op 23 april) blijft er sprake van een negatieve kas;

- op 23 april worden opbrengsten koffie, snoep, vloei e.d. geboekt. De volgende boeking is twee dagen later, op 25 april. De op 25 april geboekte opbrengsten, voor twee dagen, zijn hoger dan de geboekte opbrengsten op 23 april, voor een week. Wij gaan ervan uit dat er teveel geboekt is. Dit houdt o.a. weer in dat er geen sprake is van kascontrole;

- inkoop GM in week 18. Zie opmerkingen bij “Bevindingen inkoopstaten softdrugs (GM)”;

- de inkoop GM in week 19 bedroeg volgens de inkoopstaat € 17.800. In de kasadministratie is een bedrag aan inkoop van € 12.800 opgenomen;

- in week 23 worden vier bedragen als inkoop GM geboekt. Er is geen aansluiting bij de bedragen die op de inkoopstaten vermeld staan;

- ook in de weken 24, 26 en 35 is er geen aansluiting tussen de inkopen softdrugs die in de kasadministratie zijn opgenomen en de inkopen volgens de inkoopstaten.

2011

- het kassaldo per 1 januari van de kasadministratie sluit niet aan bij het saldo volgens de balans per 31 december 2010. Het saldo van de kasadministratie is aangepast (verhoogd), deze mutatie is verder niet verwerkt;

- in week 1 ( [f] en [g] ) en 2 ( [h] ) zijn uitgaven geboekt die al eerder betaald zijn;

- de inkoop van 970 gram [I] in week 4 staat op de inkoopstaat vermeld met één bedrag, in de kasadministratie zijn hiervoor twee bedragen opgenomen;

- de inkoop softdrugs van week 10 (volgens de inkoopstaat) is geboekt in de kasadministratie van week 8. Van week 10 tot en met 13 (kasadministratie) worden de inkopen GM steeds een week te vroeg geboekt. Dit duidt erop dat er geen kascontrole heeft plaatsgevonden;

- de kasmutaties van week 13 zijn op de kasstaat met nummer 38 vermeld, de mutaties van week 14 op nummer 17. De kasstaten met tussenliggende nummers ontbreken;

- de omzet en inkoop GM van week 15 is met een ander handschrift geschreven, de totalen niet. Dit houdt in dat de kasadministratie achteraf is opgemaakt en dat er geen kascontrole plaatsvindt. Ook in andere weken zijn de omzet en inkoop GM met een ander handschrift vermeld;

- meerdere afstortingen naar de bankrekening zijn te laat geboekt, o.a. op 7 april, 14 april, 21 april, 24 april, 5 mei en 7 mei. Dit houdt in dat er geen kascontrole plaatsvindt;

- Een betaling, groot € 1.232,27, aan [i] op 28 februari eerst op 30 april geboekt. Dit houdt in dat er geen kascontrole plaatsvindt;

- de uitsplitsing van de inkopen GM in week 19 van de kasadministratie sluit niet aan bij hetgeen vermeld staat op de inkoopstaat;

- in de kasadministratie van de weken 20 en 21 zijn aantekeningen aanwezig van de inkopen GM, hierop staan meerdere bedragen. Op de inkoopstaten worden de inkopen steeds in één bedrag aangegeven;

- de uitsplitsing van de inkopen GM in de weken 23 tot en met 26 en 38 in de kasadministratie sluit niet aan bij hetgeen vermeld staat op de inkoopstaat;

- tussen de kasstukken bij week 23 zit een stortingsbewijs van 8 juni; er wordt dan € 2.360 gestort op de bankrekening van de stichting. Deze mutatie is niet opgenomen in de kasadministratie. De storting van het bedrag op de bankrekening wordt verwerkt als “retour [j] ”. Gelet op de samenstelling van de storting, o.a. veel € 0,05, € 0,10 en € 0,20 munten, komt het ons onwaarschijnlijk voor dat [j] ( [E] ) op deze wijze een deel van zijn geleende geld terug heeft betaald, temeer omdat het stortingsbewijs bij de kasstukken van de stichting is opgeborgen;

- in de weken 41 en 42 zijn de beginsaldo’s en de bedragen van de tellingen met een andere pen geschreven. Dit duidt erop dat de kasadministratie later is opgemaakt. Hieruit kan weer geconcludeerd worden dat er geen regelmatige kascontrole heft plaatsgevonden;

- in week 52 zijn een aantal uitgaven, waaronder een apart geboekte inkoop [I] , met een andere pen geschreven. Bij de inkoop [I] van € 5.000 zijn geen grammen vermeld. Wij hebben twijfels over de juistheid van deze boeking. In tegenstelling tot de overige weken zijn twee inkopen geboekt en ook met een andere pen.

5.6

Conclusie administratieve vastleggingen

De eerste aantekeningen waarop de opbrengsten softdrugs gebaseerd zijn werden niet bewaard.

Met betrekking tot de inkoopstaten softdrugs (GM) kan o.a. gesteld worden dat:

- niet alle staten correct en volledig zijn bijgehouden;

- er meerdere inkopen in grammen geboekt zijn waarbij geen inkoopbedragen zijn vermeld en er inkoopbedragen geboekt zijn zonder vermelding van soorten en grammen;

- er meerdere inkopen geboekt zijn waarvan de inkoopprijs en/of het aantal ingekocht grammen niet juist kan zijn.

Met betrekking tot de kasadministratie kan o.a. gesteld worden dat:

- niet alle uitgaven op de juiste datum geboekt zijn;

- er regelmatig (aanzienlijke) negatieve kassen voorkomen;

- er geen kascontrole heeft plaatsgevonden;

- niet in alle gevallen er aansluiting is te vinden tussen de inkoopstaten van softdrugs en de kasadministratie;

- de nummering van de kasbladen niet doorlopend is;

- de kasadministratie achteraf is opgemaakt.

(…)

5.8

Verwerpen administratie

Samengevat zijn de volgende gebreken geconstateerd:

- de eerste aantekeningen m.b.t. de opbrengsten zijn niet bewaard;

- de inkoopstaten van softdrugs zijn niet volledig en juist bijgehouden;

- de kasadministratie vertoont meerdere hiaten;

- er is geen sprake van afdoende kascontrole;

- er wordt geen uitvoering gegeven aan Hof Amsterdam 18 mei 2005: “meer in het bijzonder mag van een coffeeshophouder in redelijkheid worden verwacht dat hij door middel van dagstaten zowel in hoeveelheden als in geld bijhoudt welke bedragen ter zake van de inkoop van cannabisproducten op welke data zijn uitgegeven en dat hij hierop aansluitende kas- en voorraadadministratie voert”; met andere woorden van iedere inkoop softdrugs moet worden vastgelegd de datum van de inkoop, de soort, de hoeveelheid, de prijs en de betaaldatum;

- onaanvaardbaar lage- en sterk schommelende brutowinstmarges (blijkend uit de jaarrekeningen);

- meerdere aanwijzingen dat de opbrengstverantwoording van de softdrugs niet kan kloppen.

(…) "

5. Met dagtekening 27 maart 2014 heeft verweerder de onderhavige informatiebeschikking aan eiseres afgegeven.

Geschil

6. In geschil is het antwoord op de vraag of de informatiebeschikking terecht is vastgesteld op de grond dat niet is voldaan aan de administratie- en bewaarplicht als bedoeld in artikel 52 van de AWR.

Beoordeling van het geschil

7. Voor zover eiseres heeft gesteld dat de tenaamstelling van de uitspraak op bezwaar onjuist is, omdat deze is geadresseerd aan [k] BV, ten name van [A] AA ( [A] ), volgt de rechtbank die stelling niet. [A] , althans de door hem gedreven belastingadviespraktijk, heeft zich blijkens de stukken als gemachtigde van eiseres gepresenteerd, zodat verweerder de uitspraak op bezwaar terecht naar dat adres heeft gezonden. Uit de uitspraak op bezwaar blijkt verder duidelijk dat uitspraak is gedaan op het bezwaar dat namens eiseres is ingediend.

8. In artikel 52 van de AWR is, voor zover hier van belang, bepaald dat administratieplichtigen, zoals eiseres, zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf naar de eisen van dat bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.

9. Op grond van het bepaalde in artikel 27e, eerste lid, van de AWR in verbinding met artikel 52a, eerste lid, van de AWR dient verweerder een informatiebeschikking te nemen alvorens de omkering en verzwaring van de bewijslast kan worden toegepast op basis van een schending van de administratie- en bewaarplicht als bedoeld in artikel 52 van de AWR. Op verweerder rust de last te bewijzen dat eiseres niet heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 52 van de AWR.

10. Voor een onderneming als de onderhavige die veel contante ontvangsten en uitgaven heeft, is een goede kasadministratie van essentieel belang. Van eiseres als coffeeshophouder mag worden verwacht dat zij op systematische wijze de inkoop van softdrugs in haar administratie vastlegt. Dit houdt onder meer in dat zij nauwgezet in hoeveelheid, soort softdrugs en geld bijhoudt op welke data in- en verkopen zijn verricht en dat zij een hierop aansluitende kas- en voorraadadministratie voert. Voorts is van belang dat de aan deze administratie ten grondslag liggende primaire bescheiden worden bewaard. Een coffeeshop dient een dergelijke inkoop- en voorraadadministratie bij te houden, niettegenstaande het feit dat dit in deze branche kan leiden tot problemen met justitie (vgl. Hoge Raad 31 mei 2013, nrs. 11/03452 en 11/03456, ECLI:NL:HR:2013:BX7184).

11. Verweerder heeft ter onderbouwing van de informatiebeschikking verwezen naar de bevindingen van het boekenonderzoek zoals neergelegd in het concept-rapport. Daaruit volgt volgens verweerder dat eiseres geen controleerbare vastlegging op soort- en gramniveau van de ingekochte softdrugs heeft bijgehouden. Verweerder acht aannemelijk dat de tijdens het controlebezoek gefotografeerde inkoopadministratie van eiseres is. Deze inkoopadministratie bevat onregelmatigheden en sluit regelmatig niet aan op de kasadministratie. Uit het concept-rapport blijkt volgens verweerder voorts dat de kasadministratie ondeugdelijk is vanwege de negatieve kassen in 2008, 2009 en 2010, boekingen op onjuiste data en het ontbreken van volledige kascontrole. Tot slot is gebleken dat de primaire vastleggingen van de omzet niet zijn bewaard zodat niet kan worden beoordeeld of de goederenbewegingen aansluiten bij de geldbewegingen en niet kan worden gecontroleerd of de vastleggingen in een bestand in Excel correct zijn.

12. Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk gemaakt dat eiseres niet aan haar verplichtingen ingevolge artikel 52 van de AWR heeft voldaan. Daarbij acht de rechtbank in de eerste plaats aannemelijk dat de door de controlerend ambtenaar gefotografeerde inkoopadministratie tot de administratie van eiseres behoort. Niet alleen bevond deze administratie zich op de computer waartoe de penningmeester van eiseres toegang had en waarop zij kennelijk de administratie voerde, maar ook is aannemelijk dat de (toenmalige) secretaris de inkoop voor eiseres verzorgde. Dit volgt uit de bestuurlijke rapportage van 28 november 2013 die tot de gedingstukken behoort. De na de controlebezoeken afgelegde verklaringen van eiseres, die inhouden dat de inkoop niet tot haar onderneming behoort en dat er geen inkoopadministratie is, acht de rechtbank, gelet op de bestuurlijke rapportage en de uit de computer van de penningmeester geprinte inkoopadministratie, ongeloofwaardig. Voor zover eiseres heeft aangevoerd dat de bestuurlijke rapportage in de onderhavige procedure niet als bewijsmiddel mag worden gebruikt, op de grond dat het binnentreden onrechtmatig heeft plaatsgevonden omdat het bevel tot binnentreden en het bevel tot zoeking een onjuist huisnummer bevatten, volgt de rechtbank eiseres hierin niet. Zelfs indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat het vermelden van het huisnummer " [000] " in plaats van " [A-straat 1] " het binnentreden en het zoeken onrechtmatig zou doen maken, dan druist het desalniettemin gebruiken van de bestuurlijke rapportage voor heffingsdoeleinden door verweerder niet zozeer in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid verwacht mag worden, dat de bestuurlijke rapportage geen rol zou kunnen spelen in deze procedure.

13. De in het concept-rapport vermelde gebreken in de inkoop- en kasadministratie zijn naar het oordeel van de rechtbank door eiseres niet of onvoldoende gemotiveerd betwist. Daarnaast heeft eiseres primaire bescheiden niet bewaard. Deze gebreken zijn van zodanige aard en omvang dat het op grond van de thans beschikbare administratie niet mogelijk is tot een voldoende betrouwbaar en controleerbaar oordeel te komen omtrent de kostprijs van de inkopen van de door eiseres verkochte softdrugs, de hoeveelheid verkochte softdrugs, de verantwoorde winst en de bepaling van de verschuldigde belasting. Verweerder heeft dan ook terecht de informatiebeschikking aan eiseres afgegeven.

14. De stellingen van eiseres met betrekking tot de brutowinstpercentages treffen geen doel, omdat de (hoogte van de) schommelende brutowinstpercentages weliswaar in het conceptrapport worden behandeld, maar niet dienen ter motivering van de onderhavige informatiebeschikking. Ook de stellingen met betrekking tot de vraag of verweerder over een nieuw feit beschikt kunnen niet tot gegrondverklaring van het beroep leiden. Die komen pas aan de orde als verweerder besluit navorderingsaanslagen op te leggen.

15. Gelet op het voorgaande dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

16. Indien het beroep tegen een in artikel 52a, eerste lid, van de AWR bedoelde informatiebeschikking ongegrond wordt verklaard, stelt de rechtbank op grond van artikel 27e, tweede lid, van de AWR een nieuwe termijn voor het voldoen aan de in die beschikking bedoelde verplichtingen in situaties waarin daaraan nog gevolg kan worden gegeven. Nu eiseres de administratie- en bewaarplicht heeft geschonden en deze schending niet (meer) ongedaan kan worden gemaakt, stelt de rechtbank geen nieuwe termijn.

17. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.M.W. van de Sande, voorzitter, mr. R.A. Boon en
mr.drs. L.B.M. Klein Tank, rechters, in tegenwoordigheid van mr. W.A. Mak, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op: 29 september 2015

griffier

voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.