Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-09-2015
Datum publicatie
09-09-2015
Zaaknummer
05/740162-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, heeft een Zutphense verdachte veroordeeld tot 23 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De verdachte heeft gedurende een periode van anderhalf jaar een grote hoeveelheid kinderporno via het internet verzameld en ook uitgewisseld. Door het zoeken, bekijken en uitwisselen van kinderporno via internet heeft verdachte er aan meegewerkt dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en ook worden bevorderd.

Aan het voorwaardelijk strafdeel is een bijzondere voorwaarde verbonden om de veroordeelde ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan. De proeftijd is gesteld op drie jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/740162-13

Datum uitspraak : 8 september 2015

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1950 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] .

Raadsman: mr. J. Vlug, advocaat te Deventer.

1 Procesverloop

De onderhavige zaak is eerder op zitting geweest bij deze rechtbank op 11 maart 2014 en op 30 september 2014. De rechtbank (in andere samenstelling) heeft bij vonnis van 14 oktober 2014 de dagvaarding nietig verklaard ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit en verdachte veroordeeld ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit.

Tegen dit vonnis heeft het openbaar ministerie (beperkt) hoger beroep ingesteld. Op 29 april 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Het hof heeft het openbaar ministerie ter zake van het onder 2 ten laste gelegde feit niet-ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging (de rechtbank begrijpt, dat bedoeld werd, dat het openbaar ministerie wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk is verklaard in het hoger beroep).

Het hof heeft het vonnis ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit vernietigd, de inleidende dagvaarding met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde feit geldig verklaard en de zaak terugverwezen naar de rechtbank, teneinde dit feit met inachtneming van het arrest opnieuw te berechten.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 25 augustus 2015.

2 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 13 november 2007 tot 9 oktober 2013 in de

gemeente Zutphen, in elk geval in Nederland, één of meermalen 211.606 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 209.167 foto's en/of 2.349 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten 5, althans een of meer USB stick(s) (merk: Integral, Centraal Be, Medion, Emtec en Apacer) en/of een laptop (merk Samsung) en/of een hard disk (merk Transcend) en/of 2, althans een of meer cd-rom's, bevattende 211.606 en/of

(aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten en/of een ander deel van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 september 2012 tot 9 oktober 2013 in de gemeente Zutphen, in elk geval in Nederland, (telkens) (in totaal) 226, althans een aantal afbeeldingen, te weten foto's en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een usb stick (merk EMTEC) en/of een laptop (merk Samsung) en/of een hard disk (merk Transcend), van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, in zijn bezit heeft gehad en/of een of meerdere van die afbeelding(en) heeft verworven of ingevoerd, welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit een of meer dier(en) en een of meer perso(o)n(en) die ontuchtige handelingen bij/met elkaar verrichten, waaronder onder meer - zakelijk weergegeven-:

- foto 1, (blz 185 pv) Een afbeelding van een foto waarop het hoofd van een vrouw te zien is. Ze zit onder het onderlijf van een paard. Dit paard heeft een stijve penis. De vrouw heeft de stijve penis van het paard vast met haar hand. De penis van het paard bevindt zich in de mond van deze vrouw. en/of

- foto 2, (blz. 185) Een afbeelding van een foto van een vrouw. Zij zit onder het onderlijf van het paard. Zij heeft de penis van het paard in haar hand. Het paard is kennelijk zojuist klaargekomen want een vloeistof gelijkend op sperma druipt langs haar gezicht en komt uit de penis van het paard. en/of

- foto 3, (blz. 185) Een afbeelding van een foto van een naakt onderlijf van een man. De man ligt op zijn rug en heeft zijn benen opgetrokken. Hij heeft een stijve penis. Er staat een hond tussen zijn benen. De hond likt de man aan zijn anus en aan zijn penis.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

3 De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit. Verdachte is bij vonnis van de rechtbank van 14 oktober 2014 voor dit feit veroordeeld en het door het openbaar ministerie ingestelde beroep is ten aanzien van dit feit niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat verdachte voor dit feit al onherroepelijk is veroordeeld.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, om dezelfde reden als door de officier van justitie is aangevoerd, bepleit dat het openbaar ministerie ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat het openbaar ministerie ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit niet-ontvankelijk in de vervolging dient te worden verklaard. Verdachte is bij vonnis van deze rechtbank van 14 oktober 2014 reeds voor het onder 2 ten laste gelegde feit veroordeeld en het vonnis is ten aanzien van dit feit onherroepelijk.

Thans is aldus alleen feit 1 nog aan de orde.

4. Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Aanleiding onderzoek

In oktober 2012 kreeg het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) een melding waaruit bleek dat een internetgebruiker vermoedelijk kinderpornografisch beeldmateriaal had geplaatst op de gratis digitale opslagruimte Skydrive. Uit onderzoek bleek dat het bij het e-mailadres geregistreerde IP-adres op naam van verdachte geregistreerd stond. Tijdens een doorzoeking in de woning van verdachte werden digitale gegevensdragers in beslag genomen, waarop bij onderzoek kinderpornografisch beeldmateriaal bleek te staan.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde feit. Ter zitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat het onder 1 ten laste gelegde feit op zich bewezen kan worden verklaard. Wel dient het begin van de pleegperiode ingekort te worden, namelijk van 13 november 2007 naar april 2011.

Beoordeling door de rechtbank

De verdachte heeft ter terechtzitting van 25 augustus 2015 verklaard dat hij in de periode van april 2011 tot 9 oktober 2013 in de gemeente Zutphen op het internet naar kinderpornografisch materiaal heeft gezocht. Het gevonden materiaal heeft hij op gegevensdragers opgeslagen en ook weer via het internet uitgewisseld om nog meer materiaal te kunnen verkrijgen. Hij heeft het gevonden en uitgewisselde materiaal opgeslagen op zijn laptop, op usb-sticks, een harddisk en cd-roms.2

Er is door een gecertificeerde zedenrechercheur onderzoek gedaan naar de onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers. Daaruit bleek dat er op die gegevensdragers in totaal 209.167 kinderpornografische foto’s en 2.439 kinderpornografische films stonden. In dat proces-verbaal en de daarbij gevoegde bijlage I (collectiescan) is een beschrijving gegeven van afbeeldingen en films.3 Ook is een beschrijving gegeven van de afbeeldingen van porno tussen mens en dier.4

De rechtbank ziet het aantal in de tenlastelegging genoemde films, 2.349, als een kennelijke verschrijving, nu uit het dossier blijkt dat het in totaal om 2.439 films gaat.5

Feit 1 is aldus wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat onvoldoende bewijs voorhanden is dat verdachte reeds vóór april 2011 naar kinderpornografisch materiaal heeft gezocht.

5 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 13 november 2007 april 2011 tot 9 oktober 2013 in de

gemeente Zutphen, in elk geval in Nederland, één of meermalen 211.606 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten in totaal 209.167 foto's en/of 2.439 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten 5, althans een of meer USB stick(s) (merk: Integral, Centraal Be, Medion, Emtec en Apacer) en/of een laptop (merk Samsung) en/of een hard disk (merk Transcend) en/of 2, althans een of meer cd-rom's, in totaal bevattende 211.606 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten en/of een ander deel van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

6 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

7 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

8 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

9 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 23 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar, met daaraan verbonden de bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Ter toelichting op zijn eis heeft de officier aangevoerd dat verdachte gedurende een periode van anderhalf jaar een groot aantal afbeeldingen en films met kinderporno heeft verzameld en dat hij deze ook met anderen heeft gedeeld. Gezien de frequentie daarvan kan gezegd worden dat verdachte daar een gewoonte van heeft gemaakt. In de eis is rekening gehouden met de veroordeling van het destijds onder 2 ten laste gelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht een straf op te leggen gelijk aan het voorarrest en daarnaast eventueel een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van door de rechtbank vast te stellen duur. Deze straf doet recht aan de lange duur van de procedure en het feit dat verdachte al lange tijd weer op vrije voeten is. Verdachte blijft bij zijn betoog dat hij de betreffende bestanden heeft verzameld, op zoek naar bewijs voor misbruik van zijn kleinzoon. Er is wel sprake van een grote hoeveelheid afbeeldingen, maar dit komt met name omdat verdachte kopieën van kopieën heeft gemaakt. Er is bij vervaardiging van die kopieën niet meer schade geleden.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig feit. Hij heeft gedurende een periode van anderhalf jaar een grote hoeveelheid kinderporno via het internet verzameld en ook uitgewisseld. Verdachte stelt dat hij op zoek was naar “bewijs” van seksueel misbruik van zijn kleinzoon. De waarheid daarvan kan in het midden blijven. Door het zoeken, bekijken en uitwisselen van kinderporno via internet heeft verdachte er immers aan meegewerkt dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en ook worden bevorderd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

De raadsman heeft verzocht een lagere straf aan verdachte op te leggen dan door de officier van justitie is gevorderd. Gelet op het grote aantal afbeeldingen en films dat verdachte in een tijdsbestek van ongeveer anderhalf jaar heeft verzameld en uitgewisseld, en mede gelet op de oriëntatiepunten van het LOVS, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een straf zoals door de raadsman is voorgesteld. Alles overwegende acht de rechtbank de eis van de officier van justitie passend en geboden. Zij zal deze overnemen. Het voorwaardelijk strafdeel en de daaraan verbonden bijzondere voorwaarde dienen verdachte te weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan. De proeftijd zal worden gesteld op drie jaren.

10 De toegepaste wettelijke bepalingen

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

11 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart het openbaar ministerie ter zake van het onder 2 ten laste gelegd feit niet-ontvankelijk in zijn strafvervolging;

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder 1 ten laste gelegde feit heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 6;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 23 (drieëntwintig) maanden;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 8 (acht) maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel zich voor de navolgende voorwaarden niet heeft nageleefd;

 stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

  1. zich vóór het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

  2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

  3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

  • -

    zich binnen vijf werkdagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis meldt bij de reclassering (Reclassering Nederland) en zich daarna blijft melden zolang en zo vaak als de reclassering dat noodzakelijk acht;

  • -

    zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die hem zullen worden gegeven door of namens de reclassering;

 geeft de reclassering opdracht om toezicht te houden op de naleving van deze bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

 beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover dat nog niet in aftrek is gekomen op de reeds aan veroordeelde opgelegde werkstraf bij vonnis van 14 oktober 2014.

Dit vonnis is gegeven door mr. Ouweneel (voorzitter), mr. Van Lookeren Campagne en mr. Pastoors rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 september 2015.

Mr. Pastoors is buiten staat mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [verbalisant] , brigadier van de politie Oost Nederland, Team bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer DOS-12329, gesloten op 22 januari 2014, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 augustus 2015.

3 Proces-verbaal van onderzoek in beslaggenomen goed, pag. 171, 172, 173.

4 Proces-verbaal van onderzoek in beslaggenomen goed, pag. 184, 185.

5 Zaaksdossier, pag. 51 en Proces-verbaal van onderzoek in beslaggenomen goed, pag. 171.