Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:5477

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
28-08-2015
Datum publicatie
28-08-2015
Zaaknummer
05/861151-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

49-jarige man uit Doetinchem wordt vrijgesproken van het bezit van kinderporno, nu niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat enige van de tenlastegelegde afbeeldingen is toe te schrijven aan (de computer) van verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/861151-13

Datum uitspraak : 28 augustus 2015

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] .

raadsman: mr. P.T. Pel, advocaat te Hattem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

14 augustus 2015.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 14 mei 2012 tot 13 juni 2013 in de gemeente Doetinchem, in elk geval in Nederland, één of meermalen 121 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 107 foto's en/of 14 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een computer HP en/of een computer Paradigit met twee, althans één of meer, harde schijven/schijf, bevattende 121 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer

afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij(telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren met de penis en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren met de penis en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (foto nummer 2 in fotomap, [naam map]; Jongen in de leeftijd van 8 a 10 jaar ligt naakt op zijn rug met de benen gespreid. Een andere naakte jongen eveneens in de leeftijd van 8 a 10 jaar heeft met zijn rechterhand het stijve geslachtsdeel vast van de jongen die op de rug ligt en pijpt de jongen.)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (foto nummer 6 in fotomap, [naam map]; Twee jongens in de leeftijd van 10 a 12 jaar dragen alleen een onderbroek. Een jongen ligt op zijn rug. De andere jongen ligt naast hem en steunt op zijn rechter elleboog. Met zijn linkerhand heeft hij het stijve geslachtsdeel vast van de jongen die op zijn rug ligt. De stijve penis van de jongen die op de rug ligt is door de

linkerpijp van de onderbroek gestoken.)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (foto nummer 7 in de fotomap, [bestandsnaam]; Naakte jongen in de leeftijd van 10 a 12 jaar staat met de voorzijde gericht naar de camera en steunt met zijn beide handen op zijn heupen. Hij kijkt in de camera en heeft een stijve penis.)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (foto nummer 1 in de fotomap, [naam map]; Naakte jongen in de leeftijd van 8 a 10 jaar zit op zijn hurken en heeft met zijn rechterhand de stijve penis van een volwassen man vast. De linkerhand van de volwassen man omklemt de rechterhand van de jongen. Er loopt een draad van de mond van de jongen naar de eikel van de volwassen man, vermoedelijke betreft dit speeksel.)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Aanleiding onderzoek

Op 21 mei 2012 ontving het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) van het National Center for Missing and Exploited Children, waar tevens de CyberTipline is onderbracht, een drietal meldingsrapporten. Uit deze informatie kwam naar voren dat een gebruiker met de naam ‘ [naam] ’, e-mailadres [email] en IP-adres [IP] op 14 mei 2012 beeldmateriaal had geplaatst op de digitale opslagruimte van Microsoft dat vermoedelijk kinderpornografie betrof.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde, voor zover het betreft het bezit en het verwerven van kinderpornografie.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte bij gebrek aan bewijs dient te worden vrijgesproken.

Niet kan worden bewezen dat enige van de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen is te relateren aan de meldingen van mei 2012 zodat het bewijs voor de tenlastegelegde periode van 14 mei 2012 tot 13 juni 2013 ontbreekt. Voorts is de op 12 juni 2013 verrichte doorzoeking onrechtmatig zodat het daarbij inbeslaggenomen materiaal dient te worden uitgesloten van het bewijs. Verder is een groot aantal bestanden gewist en daardoor niet toegankelijk zonder speciale software zodat ten aanzien hiervan geen sprake is van ‘bezit’ als bedoeld in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast zijn 3 van de 4 in de tenlastelegging beschreven voorbeelden (foto’s 2, 6 en 1) aangetroffen op een computer waarvoor verdachte niet verantwoordelijk is. Het enige overblijvende voorbeeld, foto 7 uit de tenlastelegging, is eveneens aangetroffen op een pc in de woonkamer die voor iedereen in huis toegankelijk is zodat dit materiaal evenmin herleidbaar is tot verdachte.

Beoordeling door de rechtbank

Door de verdediging is bepleit dat de op 12 juni 2013 verrichte doorzoeking in de woning aan het [adres] te [woonplaats] onrechtmatig is geweest. Ter onderbouwing van dit verweer heeft de raadsman naar voren gebracht dat de in artikel 105 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde vordering van de officier van justitie aan de rechter-commissaris ontbreekt, evenals het bevel tot doorzoeking van de rechter-commissaris. Evenmin bevat het dossier een proces-verbaal van doorzoeking, noch een weergave van de daarbij in beslag genomen goederen zodat onduidelijk is welke in beslaggenomen gegevensdragers zijn aangetroffen in welke ruimte van de woning.

Dienaangaande overweegt de rechtbank als volgt. De raadsman heeft er terecht op gewezen dat het dossier niet de bedoelde vordering van de rechter-commissaris, noch die van de officier van justitie bevat, zodat het dossier in zoverre incompleet is. Het voorgaande leidt de rechtbank evenwel niet tot de conclusie dat de doorzoeking onrechtmatig is geweest. Hierbij acht zij van belang dat in het door verbalisant [verbalisant] ambtsedig opgemaakte proces-verbaal (p. 007) staat dat de op 12 juni 2013 op voormelde locatie verrichte doorzoeking ter inbeslagname heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van rechter-commissaris mr. [rc] . Ook uit pagina 008 blijkt dat de op 12 juni 2013 verrichte doorzoeking heeft plaatsgevonden door tussenkomst van de rechter-commissaris. Hiermee blijkt afdoende dat een rechter-commissaris betrokken is geweest bij de bedoelde doorzoeking. Dientengevolge faalt het betoog dat geen van de op 12 juni 2013 in beslag genomen gegevensdragers voor het bewijs mag worden gebezigd.

De rechtbank stelt vast dat de tenlastegelegde periode zich uitstrekt van 14 mei 2012 tot 13 juni 2013. Uit het aanvullend proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van 13 mei 2015, gelezen in samenhang met het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen van 25 november 2013, blijkt dat alle 121 tenlastegelegde pornografische afbeeldingen afkomstig zijn van gegevensdragers die bij de op 12 juni 2013 verrichte doorzoeking in beslag zijn genomen. Het dossier bevat evenwel geen enkele informatie over het tijdstip waarop de tenlastegelegde afbeeldingen zijn binnengehaald op de in beslag genomen digitale gegevensdragers. Evenmin kan worden vastgesteld dat bovengenoemde meldingen die de politie op 21 mei 2012 heeft ontvangen op enigerlei wijze verband houden met het tenlastegelegde - op 12 juni 2013 aangetroffen - materiaal. Uit het voorgaande volgt dat niet kan worden bewezen dat de tenlastegelegde afbeeldingen (ook) in de periode van 14 mei 2012 tot 12 juni 2013 op de inbeslaggenomen gegevensdragers hebben gestaan.

Uit het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen (p. 125) blijkt dat 36 van de in totaal 121 tenlastegelegde afbeeldingen zijn aangetroffen op pc HP met inbeslagname nummer 02.02.01. Deze computer (systeemkast) stond in de woonkamer en behoorde toe aan (mede)verdachte [medeverdachte] , die verklaard heeft dat van zijn pc gemeenschappelijk gebruik werd gemaakt, zo blijkt uit laatstgenoemd proces-verbaal. Weliswaar heeft verdachte verklaard dat hij wel eens met zijn e-mailadres [email] heeft ingelogd op de computer van zijn huisgenoot [medeverdachte] , maar dit is naar zijn zeggen meer dan 5 jaar geleden. Voorts kan op grond van de aanwezige dossierstukken niet worden vastgesteld dat verdachte de bedoelde 36 afbeeldingen heeft binnengehaald op de computer van [medeverdachte] . Gezien het voorgaande zijn deze 36 afbeeldingen niet toe te schrijven aan verdachte zodat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte de 36 afbeeldingen, aangetroffen op de computer van [medeverdachte] , op 12 juni 2013 in zijn bezit had.

De rechtbank stelt vervolgens vast dat de resterende 85 van de in totaal 121 tenlastegelegde pornografische afbeeldingen zijn aangetroffen op 2 pc paradigit harde schijven met inbeslagname nummer 01.01.01 en 01.01.01.002. Uit het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen blijkt dat hiervan in totaal 18 foto’s en 14 video’s waren verwijderd (deleted) op moment van de inbeslagname op 12 juni 2013. Volgens de in voormeld proces-verbaal opgenomen toelichting zijn bestanden die ‘deleted zijn’ zonder daarvoor bestemde software niet meer eenvoudig te benaderen door de gebruiker. Gesteld noch gebleken is dat verdachte beschikte over deze speciale software. Dientengevolge kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat verdachte de 32 verwijderde bestanden op 12 juni 2013, of op enig ander moment in de tenlastegelegde periode, in zijn bezit had.

Ten aanzien van de resterende 53 toegankelijke pornografische afbeeldingen, aangetroffen op pc paradigit harde schijf met inbeslagname nummer 01.01.01, bevat de tenlastelegging slechts één voorbeeldbeschrijving, te weten foto nummer 7 uit de digitale fotomap, zo volgt uit het aanvullend proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal. Zonder nadere informatie, die ontbreekt, is niet vast te stellen of foto nummer 7, waarop een naakte jongen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar is afgebeeld, representatief is voor alle overige 52 kinderpornografische afbeeldingen, aangetroffen op harde schijf 01.01.01. Daar komt bij dat uit laatstgenoemd proces-verbaal weliswaar blijkt dat foto nummer 7 is aangetroffen in ‘ [map] ’ maar dat de bijbehorende gegevensdrager, harde schijf 01.01.01, kennelijk is aangetroffen in de woonkamer. Nu er geen proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming in het dossier aanwezig is, verdachte heeft verklaard dat hij alleen verantwoordelijk is voor de computer aanwezig op zijn slaapkamer en verdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat de computer in de woonkamer door meerdere personen wordt gebruikt, is onduidelijk of de in de tenlastelegging opgenomen foto met nummer 7 wel afkomstig is van de computer van verdachte.

Gezien al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat enige van de 121 tenlastegelegde afbeeldingen is toe te schrijven aan (de computer van) verdachte. Dientengevolge dient verdachte integraal te worden vrijgesproken van hetgeen hem ten laste is gelegd.

3 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gegeven door mr. Noordraven (voorzitter), mr. Driessen en mr. Van der Hooft rechters, in tegenwoordigheid van mr. Fransen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 augustus 2015.

mr. Noordraven en mr. Van der Hooft zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.