Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:5251

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
13-08-2015
Datum publicatie
13-08-2015
Zaaknummer
05/740117-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, met bijzondere voorwaarden en een proeftijd van drie jaren en een werkstraf voor onder meer het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal, terwijl daarvan een gewoonte is gemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/740117-15

Datum uitspraak : 13 augustus 2015

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] , wonende te [adres]

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 30 juli 2015.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2010

tot en met 8 november 2014, althans in de periode van 19 mei 2014 tot 8

november 2014 te Dieren, in de gemeente Rheden, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten (een) foto('s)

en/of (een) video('s) en/of (een) film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een

computer (merk Compaq) en/of een Laptop (merk Asus) –

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de

penis en/of (een) vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met (een) vinger(s)/hand

en/of (een) voorwerp(en) van een (ander) persoon door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2015;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 oktober 2014, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] p. 46 en 47;

- het proces-verbaal beoordeling beeldmateriaal d.d. 17 oktober 2014, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , p. 77 t/m 81, met bijlage op p. 82 t/m 88;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 16 december 2014, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] , p. 116 t/m 120, met bijlage I op p. 121 en 122.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 8 november 2014, althans in de periode van 19 mei 2014 tot 8 novmeber 2014 te Dieren, in de gemeente Rheden, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of (een) film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een

computer (merk Compaq) en/of een Laptop (merk Asus) –

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn

en/of

opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of

in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of

waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en/of aanbieden en/of openlijk tentoonstellen en/of verwerven en/of bezitten en/of door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van deze misdrijven een gewoonte is gemaakt.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een ambulante behandelverplichting, het plaatsen een filter op zijn gegevensdragers en het toestaan van controles van zijn internetgebruik. De tijd die verdachte in verzekering heeft doorgebracht, dient op de ten uitvoer te leggen straf in mindering worden gebracht.

Het standpunt van verdachte

Verdachte heeft verklaard dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf betekent dat hij genoodzaakt is om zijn koopwoning te verkopen, omdat hij zijn baan zal verliezen. Daarnaast vreest hij zijn gezin en familie te verliezen. Verdachte is bereid om alle door de reclassering geformuleerde voorwaarden na te komen.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van wat bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 15 juni 2015;

- een advies van Reclassering Nederland, gedateerd 21 juli 2015.

De rechtbank overweegt in het bijzonder als volgt.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim 4 jaren schuldig gemaakt aan – onder meer – het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, verwerven en bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal. Dit zijn ernstige feiten.

Op verdachtes gegevensdragers zijn in totaal 4466 foto’s en 28 filmpjes aangetroffen. Bij de productie van kinderpornografisch beeldmateriaal worden kinderen op een aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming behoren te nemen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor deze kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de vraag naar en de productie van kinderporno. Bovendien betekent de wetenschap bij de slachtoffers dat de vervaardigde afbeeldingen mogelijk nog vele jaren via het internet te verkrijgen zijn, voor hen een extra belasting bovenop het ondergane misbruik.
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank in het voordeel van verdachte er rekening mee dat het merendeel van het aangetroffen beeldmateriaal zag op een – relatief – milde vorm van kinderporno, te weten het poseren door minderjarigen. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met verdachtes houding ter terechtzitting. Verdachte neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en heeft zelf contact opgenomen met zorginstelling Kairos. Hij wil alles in het werk stellen om zijn problematiek te doorgronden en zo recidive te voorkomen. De rechtbank wil dit pad niet doorkruisen door aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Behandeling van verdachte en behoud van zijn werk en sociaal netwerk ziet de rechtbank als belangrijke voorwaarden om recidive te voorkomen. Dit is zowel in het belang van de samenleving als van verdachte. Daarom komt rechtbank tot een andere strafmaat dan door de officier van justitie is geëist.

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de aard, ernst en duur van de feiten de maximaal op te leggen werkstraf voor de duur van 240 uren. De rechtbank acht daarbij een forse stok achter de deur passend en geboden. Zij zal daarom een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen opleggen, waarvan 179 dagen voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden zoals hiervoor weergegeven en met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering is gesteld. De proeftijd wordt bepaald op 3 jaren.

Ten aanzien van het beslag

Het standpunt van verdachte
Verdachte heeft verzocht om teruggave van de SD-kaart die zich ten tijde van inbeslagname in de laptop bevond, nu daar foto’s van zijn gezin en vakanties op staan.

Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie is van oordeel dat de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven goederen (de laptop van het merk Asus en de pc van het merk Compaq) dienen te worden onttrokken aan het verkeer.
Omdat de officier van justitie niet kan garanderen dat zich op de SD-kaart geen kinderporno bevindt, dient deze kaart ook te worden onttrokken aan het verkeer.

De beoordeling door de rechtbank

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang:
- een laptop met voeding van het merk Asus, [code] ;
- een pc van het merk Compaq, [code] .

De rechtbank overweegt voorts het navolgende.
Verdachte heeft verzocht om teruggave van de SD-kaart die zich ten tijde van inbeslagname in de laptop van het merk Asus bevond. De rechtbank is van oordeel dat het standpunt van de officier van justitie, inhoudende dat niet gegarandeerd kan worden dat op die SD-kaart geen kinderporno staat, niet begrijpelijk is gelet op p. 114 van het dossier waarin staat dat de SD-kaart is onderzocht.
Om die reden gelast de rechtbank de teruggave aan verdachte van de SD-kaart, gecodeerd met IBN-nummer 02.01 (zie p. 114 van het dossier), die zich ten tijde van inbeslagname bevond in de laptop van het merk Asus ( [code] ).

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d, 27, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen wat verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) dagen;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf groot 179 (honderdnegenenzeventig) dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde(n) voor het einde van de proeftijd die op drie jaren wordt bepaald;

de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

de bijzondere voorwaarde(n) dat de veroordeelde:

- zich uiterlijk binnen twee dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij de afdeling toezicht van Reclassering Nederland te Arnhem (tussen 09.00 uur en 11.00 uur) op het volgende adres: Nieuwe Oeverstraat 65, en zich zal blijven melden bij deze instelling, zo frequent en zolang de instelling dat noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd zal laten behandelen voor zijn psychische problematiek bij forensische psychiatrische polikliniek Kairos te Arnhem en zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling of behandelaar zullen worden gegeven;

- wordt verplicht om, voor wat betreft zijn eventuele toekomstige internetgebruik, op iedere gegevensdrager waar hij gebruik van maakt, een filter te installeren van Filternet of een soortgelijk filter, zulks ter beoordeling van de reclassering, voor zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. Voorts wordt hij verplicht om inzage te geven in zijn gegevensdragers zodat de reclassering de aanwezigheid van dit filter kan controleren alsmede de gegevensdragers, indien de reclassering daar aanleiding voor ziet, ter beoordeling op de aanwezigheid van kinderporno overdraagt aan de (zeden)politie.

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde voorts tot:

een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen;

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een laptop met voeding van het merk Asus,
- een pc van het merk Compaq,

 gelast de teruggave van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp aan veroordeelde, te weten:
- de SD-kaart, gecodeerd met die zich ten tijde van inbeslagname bevond in de laptop van het merk Asus

Dit vonnis is gegeven door mr. J.J.H. van Laethem (voorzitter), mr. W.A. Holland en mr. M.F. Gielissen, in tegenwoordigheid van mr. M. Kolkman, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 augustus 2015.

mr. W.A. Holland is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 5] van de politie Oost Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie Kindersekstoerisme, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer RUCOLA04TBK14132, gesloten op 3 februari 2015 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.