Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:4239

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-06-2015
Datum publicatie
29-06-2015
Zaaknummer
06-460081-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

De TBS van een inmiddels in de longstay verblijvende TBS-er is verlengd voor de duur van 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06-460081-06

Raadsman: mr. Stoet

Op 30 april 2015 is ter griffie van deze rechtbank ingediend een vordering gedateerd 30 april 2015 van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [1948],

thans verblijvend in het [kliniek],

met een termijn van twee jaar.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij vonnis van deze rechtbank van 15 augustus 2006, ingegaan op 6 juni 2007 en laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 11 juni 2013.

De vordering is op de openbare terechtzitting behandeld door de rechtbank op 15 juni 2015. Van deze behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

  • -

    een verlengingsadvies gedateerd 30 maart 2015, opgemaakt door [psychiater], plv. Hoofd van de Inrichting, Directeur Patiëntenzorg, psychiater, en drs. [psycholoog], behandelcoördinator, GZ-psycholoog/psychotherapeut, beiden verbonden aan het [kliniek];

  • -

    de wettelijke aantekeningen over de periode van 1 juli 2013 tot en met 14 mei 2015.

Motivering

De vordering is binnen de in artikel 509o van het Wetboek van Strafvordering vermelde termijn ingediend.

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij de vordering.

Door en namens betrokkene is tijdens de behandeling van de vordering op 15 juni 2015 verklaard dat hij geen bezwaar heeft tegen verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van twee jaren en dat hij zich dus refereert aan het oordeel van de rechtbank.

Uit het verlengingsadvies - in samenhang met de wettelijke aantekeningen - en de daarop

gegeven toelichting door de deskundige [psycholoog] voornoemd, komt het volgende naar voren.

Betrokkene lijdt aan de stoornis van Asperger, in combinatie met een ernstige obsessief-compulsieve stoornis. De risicofactoren voor gewelddadig gedrag zijn bij betrokkene sterk gerelateerd aan de problematiek. De agressieregulatie kan ernstig onder druk komen te staan door een teveel aan prikkels, plotselinge veranderingen of een doorkruisen van dwangmatige patronen. De spanning loopt dan in korte tijd hoog op bij betrokkene, waarop het denken verkokert en hij kan vervallen in agressieve fantasieën en plannen tegen de persoon die hij als “stoorzender” beleeft. In de [kliniek] is enkele malen begrenzing van betrokkene noodzakelijk geweest. Het behandelplafond van betrokkene is bereikt, maar de delict-dynamiek blijft zich herhalen. Dit maakt een omgeving met beveiliging en intensieve zorg blijvend noodzakelijk.

Betrokkene heeft inmiddels de longstay status. Betrokkene is afhankelijk van begeleiding en structuur in zijn functioneren, waarmee een leven zonder enige confrontatie in de buitenwereld niet realistisch kan worden vormgegeven. De aanloop tot een gewelddadige gedraging is niet acuut, maar een delict zal vermoedelijk al na enkele weken kunnen plaatsvinden. Het accent in de kliniek zal komen te liggen op kwaliteit van leven in een beveiligde setting. Door toekenning van de longstay status zijn begeleide verloven komen te vervallen. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is dit opnieuw aan te vragen. In ieder geval wordt, als de maatregel nu zou worden beëindigd, het gevaar van recidive hoog ingeschat.

Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat de veiligheid van anderen, dan

wel de algemene veiligheid van personen in dit geval vereist dat de termijn van de

terbeschikkingstelling, welke maatregel is opgelegd ter zake van doodslag, wordt verlengd met een termijn van twee jaar.

Beslissing:

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van de terbeschikkinggestelde Van Mannekus voornoemd voor de tijd van twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Kleinrensink, voorzitter, Beljaars en Knoop, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 juni 2015.