Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:3869

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-06-2015
Datum publicatie
15-06-2015
Zaaknummer
05/760188-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De militaire kamer heeft een 31-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen waarvan 89 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uren voor het meermalen in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen/multimediafiles. Aan het voorwaardelijk deel zijn bijzondere voorwaarden verbonden in de vorm van een meldplicht en een behandeling als dit naar aanleiding van nadere diagnostiek noodzakelijk wordt geacht. De gegevensdragers waarop de kinderporno is aangetroffen worden onttrokken aan het verkeer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/760188-14

Datum uitspraak : 15 juni 2015

Verstek

vonnis van de militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [1984] te [geboorteplaats], wonende te [adres] [woonplaats]

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 01 juni 2015.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 29 augustus 2013 tot en met 24 september 2014 te Krimpen aan de IJssel en/of te Weert, in elk geval in Nederland, (in totaal) 48, althans een aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of filmfragmenten),

danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten één of meerdere (harde

schijven van) een laptop (merk Sony Vaio) en/of een laptop (merk Acer Aspire

5738/533) en/of een computer (merk HP M9000) en/of een externe harde schijf

(merk Targa Databox IV), bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt,

in zijn bezit heeft gehad en/of

één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven en/of

heeft verspreid of aan een derde heeft aangeboden,

en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit (een) geheel en/of (een) gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n) en waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A. het oraal en/of anaal penetreren (met een penis) van het lichaam van een

persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

en/of

B. het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een

persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt;

en/of

C. het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door één of meer personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt,

- waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) en/of (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of

- waarbij door het gekozen camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde.

Beoordeling door de militaire kamer

Op de externe harde schijf Targa Databox ΙV, de computer van het merk HP M9000, de laptop van het merk Acer Aspire 5738/533 en op de laptop van het merk Sony Vaio zijn in totaal 48 kinderpornografische afbeeldingen - bestaande uit foto’s en video’s - aangetroffen.2 De verbalisanten hebben de afbeeldingen bekeken en de inhoud daarvan verwerkt in een collectiescan waarin de in de 48 kinderpornografische afbeeldingen zichtbare (strafbare) elementen zijn weergegeven:

“penetratie

(ongeveer 70 %)

van het lichaam van een minderjarige

(…)

X

door een minderjarige

X

oraal

X

met penis (…)

X

anaal

X

met penis (…)

Ontuchtige handelingen (ongeveer 20 %)

betasten/aanraken van een minderjarige

(…)

X

betasten/aanraken door een minderjarige

X

geslachtsdelen

X

met penis

X

met vinger/hand (…)

X

met mond/tong (…)

(…)

(…)

(…)

Poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen door (ongeveer 10 %)

X

geheel naakt

(…)

(…)

X

onnatuurlijke houding

(…)

(…)”3

Aangeefster [getuige] heeft verklaard dat zij op 29 augustus 2013 een chatgesprek tussen verdachte en [betrokkene] heeft gelezen, waarbij het gesprek onder meer over seks met kinderen ging. Vervolgens heeft zij op desktop (militaire kamer: computer HP M9000) drie foto’s van kinderpornografische aard in de mail van verdachte aangetroffen.4 De harde schijf van het merk Targa Databox ΙV, de computer van het merk HP M9000 en de laptop van het merk Acer Aspire 5738/533 zijn vervolgens op 4 september 2013 in de woning van verdachte in Krimpen aan den IJssel in beslag genomen.5 De laptop van het merk Sony Vaio is 24 september 2013 op de legeringskamer van verdachte in Weert in beslag genomen.6

Over de harde schijf en de Sony laptop heeft verdachte verklaard dat deze aan hem toebehoorden en hij deze gebruikte.7 Op de Sony laptop zijn onder meer 3 foto’s aangetroffen, hetgeen overeenkomt met de verklaring van verdachte dat er in september 2013 naar aanleiding van een chatgesprek op de kazerne in Weert 3 foto’s van kinderen aan hem zijn gemaild.8 Daarbij heeft verdachte onder meer een foto ontvangen van een ontbloot jongetje en van jonge jongens die seks met elkaar hebben.9 Zoals voornoemd heeft de getuige [getuige] dit chatgesprek gelezen en zij heeft over de inhoud verder verklaard:

“de man (…) vroeg aan [verdachte] of hij van kinderen hield. [verdachte] zei nee alleen jonge jongens. Na het zien van de foto’s vroeg de man of [verdachte] er nu anders tegen aan keek. [verdachte] zei van wel (….). [verdachte] zei ook dat hij het leuk vond een foto van een kind en dat de piemel al stijf kan worden (…)”.10

Over de HP computer heeft verdachte verklaard dat hij de computer door hem en [getuige] werd gebruikt.11 Door de verbalisanten is op de HP computer onder meer een foto aangetroffen van jongens tussen de 8 en 11 jaar, grotendeels naakt, waarbij sprake is van zichzelf en door een ander laten aftrekken, pijpen en anale penetratie. Dit filmpje is aangetroffen in de map “[map]”. Verder is op de computer een foto aangetroffen in de map “[map]” met een jongen volledig naakt op zijn rug op een bed/bank, waarbij een tweede jongen met zijn rechterhand de penis van jongen 1 vast houdt en de penis van jongen 1 in zijn mond heeft.12 Met betrekking tot de Acer laptop – waarop 1 kinderpornografische afbeelding is aangetroffen – heeft verdachte ook verklaard dat deze door hem en [getuige] werd gebruikt.13

Op grond van al het voorgaande en in het bijzonder de hoeveelheid kinderpornografisch materiaal verdeeld over de diverse gegevensdragers, de inhoud van het chatgesprek en de locatie waar de foto’s en/of video’s waren opgeslagen ([map] en daarbij onder meer de map natuur), acht de militaire kamer met de officier van justitie bewezen dat verdachte 48 afbeeldingen opzettelijk in zijn bezit heeft gehad.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de militaire kamer is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode van 29 augustus 2013 tot en met 24 september 2013 te Krimpen aan de IJssel en te Weert,

één of meerdere gegevensdragers (te weten een laptop (merk Sony Vaio) en een laptop (merk Acer Aspire 5738/533) en een computer (merk HP M9000) en een externe harde schijf

(merk Targa Databox IV), bevattende die 48 afbeeldingen/multimediafiles,

van telkens een seksuele gedraging waarbij personen zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt,

in zijn bezit heeft gehad

welke afgebeelde seksuele gedragingen in algemene zin telkens bestaan uit geheel en/of gedeeltelijk ontklede minderjarigen en waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A. het oraal en anaal penetreren met een penis van het lichaam van een

persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

en

B. het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt;

en

C. het geheel naakt poseren door één of meer personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt,

- waarbij door de onnatuurlijke pose nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Daarbij overweegt de militaire kamer in het bijzonder dat zij 24 september 2014 heeft verbeterd in 24 september 2013 en het getal 48 verbeterd heeft gelezen en heeft verplaatst na “bevattende die”. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

“Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.”

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Daarbij heeft de officier van justitie verder de oplegging van bijzondere voorwaarden gevorderd, inhoudende de meldplicht en een ambulante behandelverplichting als dit na duiding van het gedrag nodig wordt geacht. Met betrekking tot het beslag heeft de officier van justitie de onttrekking aan het verkeer gevorderd van de gegevensdragers waarop de kinderporno is aangetroffen.

Beoordeling door de militaire kamer

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 1 april 2015;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, gedateerd 27 maart 2015.

De militaire kamer overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in het bezit hebben van tientallen kinderpornografische afbeeldingen dan wel video’s. Het is een feit van algemene bekendheid dat bij de productie van dergelijke afbeeldingen kinderen veelal op aangrijpende wijze seksueel worden misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Dit geldt ook voor publicatie van pornografische afbeeldingen van kinderen die niet seksueel misbruikt worden. Verdachte heeft door het bezit van een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dergelijke verwerpelijke praktijken.

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de straf echter ook rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Verdachte is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Verder weegt de militaire kamer mee dat er sinds het feit een behoorlijk lange periode is verstreken, het niet gaat om een grote hoeveelheid afbeeldingen en ‘enkel’ het bezit van de afbeeldingen en video’s bewezen is verklaard. Alles afwegende is de militaire kamer van oordeel dat naast een werkstraf een (deels) voorwaardelijke vrijheidsstraf geboden is. Gelet op het voorgaande legt de militaire kamer een werkstraf op voor de duur van 120 uren en een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen waarvan 89 dagen voorwaardelijk met aftrek van de dag die verdachte in verzekering gesteld heeft doorgebracht en een proeftijd van twee jaar.

Het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf dient enerzijds om de ernst van de feiten verder tot uitdrukking te brengen en anderzijds – gelet op de voorlichtingsrapportage van de reclassering – om verdachte te verplichten zijn gedrag nader te laten duiden, zo nodig een ambulante behandeling te volgen en zich te melden bij de reclassering om daarmee recidive te voorkomen. Verdachte heeft zich ten opzichte van de reclassering bereid verklaard hieraan mee te werken. Gelet op het voorgaande zullen daarom aan het voorwaardelijk deel de bijzondere voorwaarden worden verbonden zoals door de officier van justitie geëist.

Voor het beslag:

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet. Het betreffen de volgende gegevensdragers:

 • -

  1 harddisk, merk/type: Targa Databox ΙV;

 • -

  1 computer merk/type: HP M9000;

 • -

  1 laptop merk/type: Acer Aspire 5738/533;

 • -

  1 laptop merk/type: Sony Vario.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d, 27, 36b, 36d, 57, 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De militaire kamer:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

 een gevangenisstraf voor de duur van 90 (negentig) dagen;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf groot 89 (negenentachtig) dagen

niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde(n) voor het einde van de proeftijd die op twee jaren wordt bepaald;

 de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

1. zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

3. zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 de bijzondere voorwaarde(n) dat de veroordeelde:

4. zich uiterlijk binnen 3 dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij de Reclassering Nederland te Rotterdam en gedurende de proeftijd zich zal blijven melden bij deze instelling, zo frequent en zolang de instelling dat noodzakelijk acht;

5. zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van polikliniek ‘Het Dok’ te Rotterdam of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen voor gedragsproblematiek middels het ‘Therapieprogramma Seksuele Delictplegers (TSD). Daarbij zal veroordeelde zich houden aan de aanwijzingen die hem in dat kader door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven. Dit geldt indien en zolang de reclassering dit in overleg met de polikliniek ‘Het Dok’ of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling noodzakelijk acht;

6. verplicht is om mee te werken aan nader diagnostisch onderzoek bij ‘het Dok’ te Rotterdam of een soortgelijke ambulante forensische instelling, indien de reclassering dit noodzakelijk acht, in verband met een mogelijke aanwezigheid van gedragsproblematiek.

 Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot het houden van

toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarde(n) en de veroordeelde

ten behoeve daarvan te begeleiden (artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van

Strafrecht).

 Beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

 Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde voorts tot een werkstraf gedurende 120 (honderdtwintig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 (zestig) dagen.

Voor het beslag:

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

o 1 harddisk, merk/type: Targa Databox ΙV;

o 1 computer, merk/type: HP M9000;

o 1 laptop, merk/type: Acer Aspire 5738/533;

o 1 laptop, merk/type: Sony Vario.

Dit vonnis is gegeven door mr. J. Barrau (voorzitter), mr. H.G. Eskes (rechter) en Lt-Kol mr. C.E.W. van de Sande (militair lid), in tegenwoordigheid van mr. D.T.P.J. Damen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 juni 2015.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door de Koninklijke Marechaussee, district Landelijke en Buitenlandse Eenheden, Brigade Recherche, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 14003328 (onderzoek BAGOT), gesloten op 11 juli 2014 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, p. 202 en het overzicht van inbeslaggenomen goederen, p. 171.

3 De collectiescan van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, p. 208-209.

4 Het proces-verbaal van aangifte [getuige], p. 134, 136-137 en het proces-verbaal verhoor getuige [getuige], p. 151-152.

5 Kennisgeving van inbeslagneming, p. 172 t/m 174 en het proces-verbaal verhoor verdachte, p. 19 en 58 t/m 60.

6 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 182-183 en het overzicht van inbeslaggenomen goederen, p. 171.

7 Het proces-verbaal verhoor verdachte, p. 88-89 en p. 94.

8 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 109 en 114, het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, p. 202 en het overzicht van inbeslaggenomen goederen, p, 171.

9 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 116-117.

10 het proces-verbaal verhoor van getuige [getuige], p. 150.

11 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 89.

12 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, p. 203-204.

13 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 94 en het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, p. 202.