Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:930

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
11-02-2014
Datum publicatie
13-02-2014
Zaaknummer
05/701025-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Gelderland heeft een 49-jarige man uit Valburg wegens het bezit en verspreiden van kinderporno als gewoonte, het bezit van dierporno en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie veroordeeld

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/701025-12

Data zittingen : 26 november 2013 en 28 januari 2014

Datum uitspraak : 11 februari 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsvrouw : mr. G.J.P.C.G. Verheijen, advocaat te Nijmegen.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 30 mei 2011 tot en met 15 december 2011 te Valburg en/of Oosterhout, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten (ongeveer 8811) foto('s) en/of (ongeveer 443) video('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (voornoemde) afbeelding(en) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) DVD('s) en/of USB-stick(s)) heeft

verspreid (onder meer door het verzenden bij chatberichten (X) en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo en/of kunstpenis) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "_(foto’s)

en/of

het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "(bestanden/foto’s)

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van

een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer (bestanden/foto’s).

en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "_(foto)

en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (onder meer "_(foto)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel aanvullen met soort voorwerp) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder meer “_bestanden/foto);

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2011 tot en met 15 december 2011 te Valburg en/of Oosterhout, in elk geval in Nederland, één of meermalen (een) gegevensdrager(s), te weten een computer in bezit heeft gehad, bevattende een (hoeveelheid) afbeelding(en) (ongeveer 4 foto's en/of 2 video's), terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit (onder meer) het anaal penetreren van een man door een pony ("-foto);

3.

hij op of omstreeks 15 december 2011, in elk geval in de maand december 2011, te Valburg, gemeente Overbetuwe, een wapen van categorie III, te weten een gasrevolver (merk Umarex, type Colt detective spec., kaliber, 9mm), en/of munitie van categorie III, te weten een aantal (ongeveer 6) patronen (type Knal, kaliber 9mm), voorhanden heeft gehad.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 28 januari 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. G.J.P.C.G. Verheijen, advocaat te Nijmegen.

De officier van justitie, mr. H.G. Kuipers, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

2a Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat gelet op de verklaring van [getuige] dat de politie haar heeft gezegd dat zij het maar in de gaten moest houden, er sprake is geweest van sturing door de politie en daarom van een onrechtmatigheid. Op grond hiervan stelt de raadsvrouw zich primair op het standpunt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de politie op 12 november 2011 niet bevoegd was om de e-mailaccounts van verdachte (op de server van de Verenigde Staten) te benaderen op de computer van [getuige]. Daarvoor had de politie een rechtshulpverzoek moeten doen aan de Verenigde Staten. Nu een dergelijk verzoek niet is gedaan, zijn daardoor alleen de belangen tussen de staten geschaad en niet die van verdachte. Nu de doorzoeking in de woning van verdachte op 15 december 2011 rechtmatig is geweest en daarbij veel kinderpornografisch materiaal is aangetroffen, behoeft het ontbreken van een rechtshulpverzoek niet tot onrechtmatigheid van het tijdens de doorzoeking van de woning aangetroffen materiaal te leiden.

De rechtbank is van oordeel dat de telefonische mededeling van de politie - na de melding van [getuige] dat zij kinderporno had aangetroffen in de mail van haar ex-partner – dat zij het maar in de gaten moest houden, onvoldoende is om aan te nemen dat er sprake is geweest van sturing door de politie. De rechtbank is van oordeel dat er hierdoor geen sprake is van een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv.

De politie heeft op 12 november 2011 e-mails uit de account (bestand) geopend en daarvan print screens heeft gemaakt zonder daarvoor een rechtshulpverzoek in te dienen noch daartoe op andere grond bevoegd te zijn. Daarmee is sprake van een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek in de zin van artikel 359a Sv.

Nu echter [getuige] bij haar melding de aangetroffen afbeeldingen had beschreven en daarover voorts als getuige heeft verklaard is ten aanzien van verdachte een verdenking ontstaan, op basis waarvan de woning van verdachte rechtmatig is doorzocht. Bij deze doorzoeking zijn vele kinderpornografische afbeeldingen en video’s aangetroffen, waaronder ook twee van de drie afbeeldingen die op 12 november 2011 onbevoegd door de verbalisanten zijn aangetroffen in de e-mailaccount van verdachte. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte door het onbevoegd openen van e-mails door de verbalisanten niet in zijn belangen is geschaad. Het (gevrijwaard blijven van het) opsporen van strafbare feiten is namelijk niet een belang van verdachte dat hier beschermd wordt.

De rechtbank is verder ook van oordeel dat er geen sprake is van een situatie waarin ernstig inbreuk is gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan. Gelet daarop verwerpt de rechtbank het verweer van de verdediging met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

3b. De beslissing inzake het bewijs 1

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde

De verdediging heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat er in verband met de voornoemde mededeling van de politie aan [getuige] sprake is van een onrechtmatigheid, waarvoor bewijsuitsluiting dient te volgen.

Bij de bespreking van de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank al overwogen dat niet gezegd kan worden dat er sprake is geweest van sturing door de politie door de telefonische mededeling dat [getuige] het maar in de gaten moest houden. Zoals overwogen is er hierdoor geen sprake van een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv.

Gelet op hetgeen de rechtbank voorts heeft overwogen ten aanzien van het onbevoegd openen van e-mails door de verbalisanten – zijnde dat verdachte door dat vormverzuim niet in zijn belangen is geschaad - zal de rechtbank wat dat betreft volstaan met de constatering dat er sprake is geweest van een vormverzuim. De rechtbank zal geen nadere rechtsgevolgen aan het vormverzuim verbinden en verwerpt daarmee het subsidiair verweer van de raadsvrouw. Het kinderpornografisch materiaal zoals dat door de verbalisanten op de computer in/uit de woning van [getuige] is aangetroffen mag naar het oordeel van de rechtbank voor het bewijs worden gebruikt.

Voorts:

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia), p. 102 t/m 111;

- het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige], p. 47 t/m 56;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 26 november 2013.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij in de periode van 30 mei 2011 tot en met 15 december 2011 te Valburg en Oosterhout, een groot aantal afbeeldingen, te weten ongeveer 8811 foto’s en ongeveer 443 video's en gegevensdragers bevattende voornoemde afbeeldingen te weten één computer en DVD's en USB-sticks heeft

verspreid onder meer door het verzenden bij chatberichten blz 104/105 en 112 PV en

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer:

het vaginaal en anaal penetreren met de penis en vinger en kunstpenis door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet hebben bereikt onder meer "(bestanden/foto)

en

en

het betasten en likken van de vagina en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en de billen van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt (onder meer bestand)

en

het (laten) vasthouden en in de mond (laten) nemen van de stijve penis van

een volwassen man door personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt onder meer bestanden/foto)

en

het in de mond (laten) nemen van de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt door een personen die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt onder meer "(foto)

en

het (door een volwassen man) masturberen boven het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en het houden van een stijve penis naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, terwijl op dat gezicht een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is onder meer "_(foto)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en poseren in een omgeving en/of met een voorwerp en in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd past en door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze personen en de uitsnede van de afbeeldingen/film nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling onder meer “(bestanden/foto’s)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia), p. 102 t/m 111;

- het proces-verbaal verhoor verdachte, p. 113 t/m 126 en p. 127 t/m 130.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij in de periode van 1 mei 2011 tot en met 15 december 2011 te Valburg een gegevensdrager, te weten een computer in bezit heeft gehad, bevattende een hoeveelheid afbeeldingen ongeveer 4 foto's en 2 video's, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij een mens en een dier zijn betrokken , welke ontuchtige handelingen bestonden uit het anaal penetreren van een man door een pony (bestanden/foto’s)

Ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van Wet Wapens en Munitie, p. 132-133;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 26 november 2013.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op 15 december 2011, te Valburg, gemeente Overbetuwe, een wapen van categorie III, te weten een gasrevolver (merk Umarex, type Colt detective spec, kaliber, 9mm), en munitie van categorie III, te weten een aantal 6 patronen type Knal, kaliber 9mm, voorhanden heeft gehad.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt en in bezit heeft, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Ten aanzien van feit 2

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben.

Ten aanzien van feit 3:

Handelen in strijd met artikel 26 lid 1 van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie ΙІΙ, strafbaar gesteld bij artikel 55, lid 3, sub a van die Wet wapens en munitie.

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarbij heeft de officier van justitie gevorderd dat aan het voorwaardelijk deel bijzondere voorwaarden worden verbonden, namelijk het zich houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als dat inhoudt het ondergaan van een behandeling. Daarbij heeft de officier van justitie rekening gehouden met de hoeveelheid kinderporno, de ernst en diversiteit van de seksuele handelingen op de afbeeldingen en video’s in onderlinge samenhang met de diversiteit aan leeftijden van de kinderen op de afbeeldingen/video’s. Voorts acht de officier van justitie van belang dat verdachte de kinderporno welbewust heeft gedownload en een verzameling heeft aangelegd. Voorts heeft de officier van justitie rekening gehouden met de richtlijnen, het tijdsverloop en het reclasseringsadvies.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat in het voordeel van verdachte dient te worden meegewogen dat hij schuldbewust is en zijn volle medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Voorts is verdachte niet eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten en is hij reeds op privégebied gestraft voor de feiten. Voorts heeft verdachte zelf initiatief genomen om een behandeling te starten in verband met zijn drugs- en alcoholmisbruik. Ten slotte dient het tijdsverloop te worden meegewogen. Gelet op het voorgaande dient naar de mening van de verdediging een geheel voorwaardelijke straf te volgen met daarbij de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering zijn geadviseerd.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de meervoudige kamer rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 21 oktober 2013; en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, d.d. 13 augustus 2013, betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in het bezit hebben en verspreiden van een enorme hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen. Dit is een zeer ernstig feit. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden kinderen op aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door het bezit van een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dergelijke verwerpelijke praktijken. Voorts heeft betrokkene zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van dierporno, waarbij verdachte een bijdrage heeft geleverd aan het verwerpelijk seksueel misbruik van dieren. Ten slotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. Het ongecontroleerde bezit van (vuur)wapens en munitie brengt een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen met zich en dit dient, gelet op het aanzienlijk gevaarzettend karakter, streng te worden bestraft.

De rechtbank houdt rekening met het feit dat bij verdachte een zeer grote hoeveelheid afbeeldingen en video’s is aangetroffen. Daarbij weegt de rechtbank mee dat verdachte deze afbeeldingen heeft opgeslagen op een groot aantal dvd’s en cd’s, waardoor sprake is van een zeer bewust aangelegde verzameling. Gelet op het voorgaande alsmede op de omstandigheid dat verdachte gedurende een langere periode (zes tot zeven maanden) kinderporno heeft verzameld, is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een gewoonte hetgeen in het nadeel van verdachte zal worden meegewogen bij het bepalen van de straf. Voorts weegt de rechtbank mee dat het gaat om zowel poseren als vergaande seksuele handelingen met zowel kinderen tussen de 12 en 18 jaar als kinderen onder de 12 jaar. Voorts weegt de rechtbank mee dat verdachte zijn gedrag wijt aan alcohol – en drugsgebruik, waarbij de rechtbank – naast de mogelijk ontremmende werking – geen verband ziet tussen middelenmisbruik en het bezit en verspreiden van een dergelijke hoeveelheid kinderporno, het bezit van dierporno en het bezit van een vuurwapen. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf de enig mogelijke reactie vormt..

Ten voordele van verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat het om een wat oudere zaak gaat en dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Gelet op het advies van de reclassering, ziet de rechtbank reden om aan verdachte een behandelverplichting bij Kairos gecombineerd met een reclasseringstoezicht op te leggen. Op grond van het voorgaande zal de rechtbank aan verdachte een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, zijnde een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Voor het beslag:

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het vuurwapen, de munitie en de gegevensdragers met kinderpornografisch materiaal worden onttrokken aan het verkeer.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich aangesloten bij het standpunt van de officier van justitie.

Beoordeling door de rechtbank

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met behulp waarvan het onder 1 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 36b, 36d, 57, 91, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 26, 55 en 56 van de Wet Wapens en Munitie.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 8 (acht) maanden niet ten uitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren navolgende (bijzondere) voorwaarde(n) niet is nagekomen:

Algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

 1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en

 3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

4. zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van Kairos forensisch psychiatrische polikliniek te Nijmegen of een soortgelijke instelling op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen voor de persoonlijkheidskenmerken die samenhangen met het delictgedrag; Dit geldt indien de reclassering dit noodzakelijk acht en zolang als zijn behandelaars in overleg met de reclassering noodzakelijk achten.

5. zich binnen drie werkdagen tussen 9.00 - 10:30 uur na het onherroepelijk worden van het vonnis meldt bij de Reclassering Nederland, Stieltjesstraat 1 te Nijmegen. Hierna moet veroordeelde zich gedurende de proeftijd blijven melden, zolang en zo frequent de reclassering dit noodzakelijk acht.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden (artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht).

Voor het beslag:

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  1 computer Medion Pc Mt 10/Med Mt, goednummer (X);

 • -

  Randapparatuur (Dongel), merk Platinum (2 stuks), goednummer (X);

 • -

  2 dvd’s (van totaal 37, de overige dvd’s zijn teruggegeven), goednummer (X);

 • -

  8 dvd’s (van totaal 175 dvd’s, de overige dvd’s zijn teruggegeven), goednummer (X);

 • -

  vuurwapen (alarmrevolver), merk Colt (inclusief 6 patronen), goednummer (X);

 • -

  3 stuks munitie, goednummer (X).

Aldus gewezen door:

mr. L.C.P. Goossens (voorzitter), mr. C. van Linschoten en mr. G.J.M. van Wijk, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.T.P.J. Damen, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 11 februari 2013.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de regiopolitie Gelderland-Midden, divisie recherche, unit opsporing, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL07AH 2011131028, gesloten op 27 juni 2012 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.