Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:7698

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
12-12-2014
Datum publicatie
12-12-2014
Zaaknummer
05/740150-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem heeft een 28-jarige man uit Velp wegens het bezit van kinderporno veroordeeld tot het verrichten van 240 uur werkstraf alsmede tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf waaraan bijzondere voorwaarden zijn gekoppeld. Een van deze voorwaarden is dat verdachte een filter moet zetten op zijn gegevensdragers en dat de reclassering zijn gegevensdragers kan controleren op kinderpornografisch materiaal of andere ongeoorloofde gedragingen. Ook dient de man vanwege zijn met zijn stoornis samenhangende problemen met seksualiteit zijn reeds ingezette behandeling bij de Waag in Utrecht voort te zetten. De rechtbank heeft de man vrijgesproken voor de tenlastegelegde misleiding van twee minderjarige meisjes.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/740150-13

Datum zitting : 28 november 2014

Datum uitspraak : 12 december 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsman : mr. M.U. Özsüren, advocaat te Nijkerk.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering tot wijziging van de tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 20 maart 2012 tot en met 14 april 2013 te Velp, gemeente Rheden, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een groot aantal afbeeldingen, te weten (505) foto(’s) en/of (39) video(’s) /film(s) en/of(een ) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een computer Asus Noteboek K72j en/of twee harddisks behorende bij computer Desktop Gigabyte Soprano Dx en/of een digitale camera JVC Everio, heeft verspreid en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiemiddel de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is)

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op één of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van de maand december 2012 te Velp, gemeente Rheden, en/of Wapserveen, in elk geval in Nederland, (telkens) een of meermalen door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door zich tijdens (een) internetcontact(en) (via MSN) voor te doen als ene

'[alias 1]' (van ongeveer 14 jaar oud) en/of (daarbij) een film van een (zichzelf bevredigende) jonge vrouw mee te zenden en/of (telkens) te vragen en/of aan te dringen om ook dergelijke (zelfbevredigende) handelingen te verichten, een persoon, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum 2]), waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het (voor de webcam en aldus zichtbaar voor verdachte) in haar vagina brengen van (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) en/of laten zien van haar borsten en/of wrijven met haar handen over haar borsten, te plegen of zodanige

handelingen van verdachte te dulden;

3.

hij op één of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van de maand december 2012 te Velp, gemeente Rheden, en/of Groningen, in elk geval in Nederland, (telkens) een of meermalen door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door tijdens (een) internetcontact(en) (Skype) zich voor te doen als ene '[alias 2]' en/of '[alias 2]' en/of (daarbij) een film van een (jonge) vrouw (zonder trui) mee te zenden en/of aan te geven die, nagenoemde, [slachtoffer 2] leuk te vinden en/of te willen zien, een persoon, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum 3]), waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het (voor de webcam en aldus zichtbaar voor verdachte) ontbloten van haar borsten en/of op haar borsten schrijven van de woorden 'LOVE' en '[alias 2]', te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 28 november 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. M.U. Özsüren, advocaat te Nijkerk.

De officier van justitie, mr. P.A. de Boer, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

2.a Geldigheid van de dagvaarding

In de eerste plaats heeft de raadsman de geldigheid van de dagvaarding ter discussie gesteld. Hij heeft, met verwijzing naar artikel 261 lid 1 van het wetboek van Strafvordering (Sv), bepleit dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard. Ter terechtzitting heeft de rechtbank beslist dat de tenlastelegging voldoet aan de eisen van artikel 261 Sv. en geoordeeld dat de dagvaarding geldig is.

3. De beslissing inzake het bewijs1

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 14 april 2013 zijn - onder andere - een computer Asus Notebook K72j, twee harddisks behorende bij de computer Desktop Gigabyte Soprano Dx2 en een JVC Everio digitale camera3 onder verdachte, in zijn woning in Velp (gemeente Rheden)4 in beslaggenomen. Op deze gegevensdragers zijn 505 foto’s en 39 video’s/films5 te zien.

Een gecertificeerd zedenrechercheur heeft het video- en filmmateriaal bekeken en vastgesteld dat de in de tenlastelegging beschreven afbeeldingen daarop te zien zijn.6

Verdachte heeft de computer Desktop Gigabyte Soprano Dx (in ieder geval) op 20 maart 2012 in gebruik genomen. 7

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het voorhanden hebben van 505 foto’s en 39 films waarop kinderpornografisch materiaal staat. Naar zijn mening heeft verdachte de films en video’s bewust binnen gehaald en is daarmee ook sprake van opzet op het bezit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat niet bewezen kan worden dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het bezitten van kinderporno. Voor het overige refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij waarschijnlijk wel in het bezit is geweest van kinderporno maar dat hij het niet zeker weet. Hij zou één keer een verzameling afbeeldingen hebben binnengehaald en het materiaal eenmaal hebben doorgekeken.

De beoordeling door de rechtbank

Uit de vaststaande feiten volgt dat onder verdachte op zijn computer Asus Notebook K72j, twee harddisks behorende bij de computer Desktop Gigabyte Soprano Dx en een JVC Everio digitale camera van verdachte 505 foto’s en 39 video’s/films zijn aangetroffen. De zedenrechercheur heeft de aangetroffen afbeeldingen gekwalificeerd als ‘kinderpornografisch’8.

De vraag die vervolgens ter beantwoording voorligt is of verdachte het (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het bezit van dit kinderpornografisch materiaal, nu hijzelf betwist dat hij weet had van wat hij (precies) in zijn bezit had.

Gelet op de hoeveelheid aangetroffen kinderpornografisch materiaal, het feit dat het op meerdere gegevensdragers is aangetroffen en er ook kinderpornografisch materiaal is aangetroffen dat versleuteld was met het programma truescript, schuift de rechtbank de (mogelijke) verklaring van verdachte dat hij geen opzet heeft gehad op het bezit van kinderporno als ongeloofwaardig terzijde en acht de rechtbank de opzet hierop bewezen.

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal en zal verdachte van dat gedeelte van de tenlastelegging dan ook vrijspreken.

Ten aanzien van het onder 2 en 3 tenlastegelegde

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan deze tenlastegelegde feiten. Uit onderzoek door de politie aan de computer van verdachte blijkt dat verdachte, door zich voor te doen als [alias 1], [slachtoffer 1] heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf. Ook blijkt uit het onderzoek van de politie dat verdachte, door zich voor te doen als [alias 2] of [alias 2], [slachtoffer 2] ertoe heeft aangezet ontuchtige handelingen bij zichzelf te plegen. Op de computer van verdachte zijn filmpjes van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gevonden. Ook zijn op de computer van verdachte filmpjes gevonden die verdachte liet meedraaien waardoor [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dachten dat ze aan het chatten waren met een meisje.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Uit het dossier blijkt naar de mening van de raadsman niet dat verdachte zich op MSN heeft voorgedaan als ene [alias 1], en evenmin dat verdachte zich via Skype heeft voorgedaan als [alias 2] of [alias 2]. Ook zijn de gesprekken niet teruggevonden op de gegevensdrager van verdachte. Voorts is uit het dossier niet af te leiden wanneer de internetcontacten met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zouden hebben plaatsgevonden.

De beoordeling door de rechtbank

De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of wettig bewijs voorhanden is waaruit de rechtbank de overtuiging krijgt dat verdachte de aan hem ten laste gelegde feiten heeft begaan.

Uit de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in combinatie met wat is beschreven op pagina 100 en pagina 101 uit het dossier komt naar voren dat er contact is geweest tussen verdachte en [slachtoffer 1] enerzijds en verdachte en [slachtoffer 2] anderzijds, maar uit het dossier blijkt niet in welke periode dit internetcontact is geweest. De door [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] afgelegde verklaringen geven daar ook geen duidelijkheid over. Zo verklaart [slachtoffer 1] het ene moment (pagina 152) dat ze ongeveer anderhalf jaar geleden contact heeft gehad en verklaart zij op een ander moment (pagina 158) dat het ongeveer twee jaar geleden is geweest. [slachtoffer 1] is gehoord in november 2013. [slachtoffer 2] verklaart (pagina 177) dat het ongeveer een half jaar geleden is geweest. [slachtoffer 2] is gehoord in november 2013. De rechtbank concludeert dan ook dat geen wettig bewijs voorhanden is dat verdachte deze feiten in of omstreeks de maand december 2012, zoals tenlastegelegd, heeft gepleegd en zal verdachte dan ook vrijspreken van de tenlastegelegde feiten.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

1.

hij in de periode van 20 maart 2012 tot en met 14 april 2013 te Velp, gemeente Rheden, een groot aantal afbeeldingen, te weten (505) foto(’s) en (39) video(’s) /film(s) en gegevensdrager(s) bevattende afbeeldingen, te weten een computer Asus Noteboek K72j en twee harddisks behorende bij computer Desktop Gigabyte Soprano Dx en een digitale camera JVC Everio, heeft verworven en in bezit heeft gehad terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en vaginaal en anaal penetreren met de penis en (een) vinger/hand en een voorwerp en de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en vaginaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en een vinger/hand en een voorwerp en de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en een vinger/hand en een voorwerp en de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en een vinger/hand en een voorwerp

en

het door een dier likken van de billen en de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en opgemaakt is/zijn en poseert/poseren in een omgeving en met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en waarbij deze perso(o)n(en) zich vervolgens in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en waarna door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en borsten en billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en

het masturberen boven/bij en ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is)

waarbi de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben.

Het feit is strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie dagen met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met als bijzondere voorwaarde op te leggen reclasseringstoezicht, ook als dit inhoudt een behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling en met de andere in het reclasseringsrapport genoemde voorwaarden. Voorts heeft de officier van justitie geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot het verrichten van 240 uren werkstraf subsidiair 120 dagen hechtenis. De officier van justitie is tot deze eis gekomen vanwege de ernst van het feit en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte dient gezien te worden als licht verminderd toerekeningsvatbaar en een behandeling prevaleert, naar de mening van de officier van justitie, boven een gevangenisstraf.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gewezen op de persoonlijke omstandigheden van verdachte en heeft gepleit voor een volledig voorwaardelijke straf zodat de ambulante behandeling bij de Waag, die reeds gestart is, niet doorbroken wordt.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 17 oktober 2014 en

 voorlichtingsrapportages van Reclassering Nederland, d.d. 21 november 2013 (beknopt) en 21 november 2014, betreffende verdachte;

 een pro justitia rapportage van drs. [psycholoog], gezondheidspsycholoog, gedateerd 11 februari 2014.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van een zeer groot aantal kinderpornografische afbeeldingen. Dit is een ernstig feit. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden, vaak zeer jonge, minderjarigen misbruikt. Uit het onder verdachte aangetroffen pornografisch materiaal blijkt dat het in dit geval ook gaat om, vaak vergaande, seksuele handelingen met nog zeer jonge kinderen. Verdachte heeft door het binnenhalen van dergelijke afbeeldingen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de vraag naar en de productie van kinderporno.

GZ-psycholoog [psycholoog] komt in zijn rapport tot de conclusie dat verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Bij verdachte is sprake van een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO (Niet Anders Omschreven)’. Er is sprake van sociaal onvermogen voortkomend uit ASS (Autisme Spectrum Stoornis), alsmede sterke gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid die hiermee gepaard gaan. Verdachte voelt zich onmachtig in sociale interactie in relatie met leeftijdgenoten en dan in het bijzonder in het directe persoonlijke contact met vrouwen van zijn leeftijd, aldus de psycholoog. Hierbij spelen de angst voor afwijzing en kritiek vanuit zijn geringe zelfvertrouwen een belangrijke rol. De psycholoog schat het recidive risico als laag tot matig in. Om het recidiverisico verder te doen afnemen adviseert de psycholoog een ambulante behandeling bij een forensische polikliniek op te leggen, in het kader van bijzondere voorwaarden, bij een (deels) voorwaardelijke straf. Daarnaast kan middels een verplicht reclasseringstoezicht worden toegezien op de voortgang van de behandeling.

De rechtbank volgt de conclusie van de deskundige ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte. Dit betekent dat de rechtbank verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar acht voor het bewezenverklaarde.

In het opgemaakte reclasseringsrapport van 21 november 2014 is onder meer vermeld dat verdachte op zijn verzoek door de reclassering al is aangemeld in een vrijwillig kader voor behandeling bij de forensisch psychiatrische polikliniek De Waag in Utrecht. Na een intakeprocedure startte de behandeling. De Waag heeft laten weten van doen te hebben met een zeer gemotiveerde cliënt, die seks als coping mechanisme voor zijn problemen is gaan hanteren, en momenteel zijn eerste inzichten op het vlak van seksualiteit opdoet. De Waag heeft eveneens aan de reclassering laten weten dat verdachte op gebruik van een antidepressivum sinds twee maanden goed lijkt te reageren. De reclassering adviseert een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting en een verplichting om op iedere gegevensdrager waar hij gebruik van maakt een filter te installeren van FilterNet en ook inzage te geven in zijn gegevensdragers aan de reclassering. Ook adviseert de reclassering een werkstraf op te leggen nu dit de voorkeur heeft boven een onvoorwaardelijke detentie. De reclassering is van mening dat het recidiverisico niet gebaat is bij mogelijke terugval van verdachte in depressieve klachten en deze mening wordt onderschreven door de Waag.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte (mede gelet op artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht) in beginsel in aanmerking komt voor een forse (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf maar acht het, gelet op het voorgaande, belangrijker dat verdachte behandeld wordt en neem dan ook het advies van de deskundige over en zal -conform de eis van de officier van justitie- beslissen als na te melden. Ondanks dat de rechtbank minder feiten bewezen acht dan de officier van justitie, is zij van oordeel dat reeds het eerste bewezenverklaarde feit zodanig ernstig is dat de oplegging van de door de officier van justitie geëiste straf passend en geboden is.

6a. De beoordeling ten aanzien van het beslag

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de in beslag genomen computer Asus Notebook K72j, twee harddisks behorende bij de computer Desktop Gigabyte Soprano Dx en de JVC Everio dienen te worden onttrokken aan het verkeer. De overige in beslaggenomen goederen dienen geretourneerd te worden aan verdachte.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor teruggave van alle in beslaggenomen goederen met uitzondering van de twee harddisks behorende bij de computer Desktop Gigabyte Soprano Dx en heeft daartoe aangevoerd dat alle gegevensdragers geschoond kunnen worden en dat het door de reclassering geadviseerde filter ervoor zal zorgen dat verdachte niet opnieuw strafbare feiten zal plegen.

Beoordeling door de rechtbank

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

De rechtbank is van oordeel dat de hieronder genoemde inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen toebehoren aan de verdachte en aan verdachte zullen moeten worden teruggegeven, nu niet is komen vast te staan dat verdachte het door hem gepleegde feit met behulp van de inbeslaggenomen goederen heeft gepleegd. Het betreft de zwarte Samsung telefoon, zwarte Maxtor computer, pasfoto van verdachte, een cd rom, 999 cd’s en cd rom’s uit een witte tv kast en een cd en cd rom uit een groene kast.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d, 27 en 240 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Spreekt verdachte vrij van de onder 2 en 3 tenlastegelegde feiten.

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 183 (honderd drieëntachtig) dagen.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 180 (honderdtachtig) niet tenuitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren navolgende de (bijzondere) voorwaarde(n) niet is nagekomen:

Algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

 1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en

 3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

4. dat veroordeelde zich binnen vijf werkdagen na het onherroepelijk worden van het vonnis zal melden bij zijn toezichthouder van Reclassering Nederland, Nieuwe Oeverstraat 65 te Arnhem en zich zal blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

5. dat veroordeelde zijn reeds gestarte behandeling (voor met zijn autistiforme stoornis samenhangende problemen met seksualiteit) bij forensisch psychiatrische polikliniek de Waag te Utrecht zal voortzetten, of soortgelijke ambulante (forensische) zorg zal accepteren, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

6. dat verdachte, voor wat betreft zijn toekomstige internetgebruik, op iedere gegevensdrager waar hij gebruik van maakt een filter zal installeren van FilterNet, of een soortgelijk filter, zulks ter beoordeling van de reclassering, voor zover of zolang de reclassering dit noodzakelijk acht en dat verdachte voorts inzage zal geven in zijn gegevensdragers zodat de reclassering de aanwezigheid van dit filter kan controleren alsmede de gegevensdragers, indien de reclassering daar aanleiding voor ziet, ter beoordeling op de aanwezigheid van kinderporno of andere onoorbare gedragingen over te dragen aan de (zeden)politie.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland te Arnhem tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarde(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden (artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht).

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht, te weten drie dagen.

het verrichten van een werkstraf gedurende 240 (tweehonderd en veertig) uren.

Bepaalt dat deze werkstraf binnen 1 (één) jaar na het onherroepelijk worden van dit vonnis moet worden voltooid.

De termijn binnen welke de werkstraf moet worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Stelt deze vervangende hechtenis vast op 120 (honderdtwintig) dagen.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  videocamera JVC Eveno;

 • -

  computer Asus notebook K72j;

 • -

  zwarte desktop computer en;

 • -

  twee harddisks behorende bij de Desktop Gigabyte Soprano Dx.

Beveelt de teruggave van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten

 • -

  de zwarte Samsung telefoon;

 • -

  zwarte Maxtor computer;

 • -

  pasfoto van verdachte;

 • -

  een cd rom;

 • -

  999 cd’s en cd rom’s uit een witte tv kast en

 • -

  een cd en cd rom uit een groene kast.

aan veroordeelde.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door:

mr. M.C. Gerritsen, als voorzitter, mr. A.M. van Gorp en mr. E. de Boer, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.G. Wessels-Harmsen, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 december 2014.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de regiopolitie Gelderland-Midden, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL07AH2013038918, gesloten op 20 november 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 225-228, aanvullend proces-verbaal, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] op 27 juni 2014, pagina 2 en aanvullend proces-verbaal, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] op 23 november 2014.

3 Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 225-228.

4 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 45 en 46, en proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goed pag. 68

5 Proces-verbaal onderzoek in beslaggenomen goed, pagina 75.

6 Proces-verbaal onderzoek in beslaggenomen goed, pagina 68, en collectiescan pagina 73-75.

7 Proces-verbaal onderzoek aan gegevensdrager(s), pagina 61 e.v., aanvullend proces-verbaal, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] op 27 juni 2014, pagina 1 en aanvullend proces-verbaal, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] op 23 november 2014.

8 Proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goed, pagina 69.