Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:7697

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
12-12-2014
Datum publicatie
12-12-2014
Zaaknummer
05/720191-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft vandaag twee mannen van 19 en 20 jaar veroordeeld tot 12 en 14 maanden gevangenisstraf voor diefstal met geweld van een scooter.

Twee mannen hebben zich schuldig gemaakt aan een diefstal met geweld van een scooter. Zij hebben twee meisjes die ‘s nachts op de openbare weg te Arnhem op een scooter reden geduwd en aan hen getrokken waardoor de meisjes op de grond zijn gevallen en pijn en letsel hebben opgelopen.

De rechtbank vindt het kwalijk dat de verdachten door hun handelen voorbij zijn gegaan aan de enorme impact en het leed dat zij bij de slachtoffers hebben veroorzaakt. Een dergelijke feit veroorzaakt bij slachtoffers en in de maatschappij in het algemeen een groot gevoel van onveiligheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/720191-14

Datum zitting : 28 november 2014

Datum uitspraak : 12 december 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Frankrijk)

verblijfadres : [adres] te [woonplaats]

thans gedetineerd in Vught PPC.

Raadsman : mr. M.R. Roethof, advocaat te Arnhem.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 24 augustus 2014 in de gemeente Arnhem, gedurende de voor

nachtrust bestemde tijd op de Dominicanenweg, althans enige openbare weg,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een scooter

(kenteken [kenteken]) en/of een mobiele telefoon (IPhone) en/of een rijbewijs

en/of een tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of

gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of

gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of

aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van

het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededaders die [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] (terwijl deze op een scooter reden) tegen de schouder(s) en/of het

lichaam heeft/hebben geduwd en/of aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben

getrokken ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] ten val kwam(en) en/of

(vervolgens) die [slachtoffer 2] tegen het lichaam heeft/hebben geduwd ten gevolge

waarvan die [slachtoffer 2] achterover is gevallen;

en/of

hij op of omstreeks 24 augustus 2014 in de gemeente Arnhem, gedurende de voor

nachtrust bestemde tijd op de Dominicanenweg, althans enige openbare weg,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door

geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft

gedwongen tot de afgifte van een scooter (kenteken [kenteken]) en/of een mobiele

telefoon (IPhone) en/of een rijbewijs en/of een tas, in elk geval van enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of

welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn

mededaders die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (terwijl deze op een scooter reden) tegen

de schouder(s) en/of het lichaam heeft/hebben geduwd en/of aan die [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben getrokken ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] ten val kwam(en) en/of (vervolgens) die [slachtoffer 2] tegen het lichaam

heeft/hebben geduwd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 2] achterover is gevallen.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 28 november 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. M.R. Roethof, advocaat te Arnhem.

Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd en zijn ter terechtzitting verschenen:

 [slachtoffer 1]

 [slachtoffer 2]

De officier van justitie, mr. M.J.M. Verhoeven, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs1

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1], pag. 15;

- het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2], pag. 21;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 28 november 2014.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op 24 augustus 2014 in de gemeente Arnhem, gedurende de voor

nachtrust bestemde tijd op de Dominicanenweg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een scooter

(kenteken [kenteken]) en een mobiele telefoon (IPhone) en een rijbewijs

en een tas, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], welke diefstal werd vergezeld van geweld tegen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken welk geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededaders die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] (terwijl deze op een scooter reden) tegen de schouder(s) en het lichaam hebben geduwd en aan die [slachtoffer 1] hebben getrokken ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ten val kwam(en) en (vervolgens) die [slachtoffer 2] tegen het lichaam heeft geduwd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 2] achterover is gevallen.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

Het feit is strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, met aftrek van de tijd die hij in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De officier van justitie is tot deze eis gekomen gelet op de ernst van het delict en nu dat tezamen en in vereniging is gepleegd, op de openbare weg en gedurende de nacht, wat strafverzwarende omstandigheden zijn.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de straf gematigd dient te worden. Ondanks dat door de psycholoog van het PPC Vught geen rapportage is opgemaakt en door de psycholoog is aangegeven dat de stoornis van verdachte geen invloed heeft op de toerekenbaarheid, dient er wel rekening gehouden te worden met de gestelde diagnose ‘schizofrenie’.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 17 oktober 2014; en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, d.d. 21 oktober 2014.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een diefstal met geweld, door samen met zijn mededader in de nacht twee meisjes die op de openbare weg op een scooter reden, te duwen en te trekken. Hierdoor zijn de meisjes op de grond gevallen en is bij hen pijn en letsel veroorzaakt.

De rechtbank vindt het kwalijk dat de verdachte door zijn handelen voorbij is gegaan aan het leed dat hij bij de slachtoffers kon en zou veroorzaken. Dergelijke feiten veroorzaken bij slachtoffers en bij de maatschappij in het algemeen, een groot gevoel van onveiligheid. De psychische gevolgen voor de slachtoffers blijken uit de door hen ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaringen.

De rechtbank is van oordeel dat het gepleegde feit dermate ernstig is, dat dit behoort te worden bestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Over de psychische gesteldheid van verdachte is geen rapportage uitgebracht, maar de rechtbank zal bij oplegging van de straf rekening houden met de persoon van verdachte, zijn leeftijd, de bij hem vastgestelde stoornis (schizofrenie) en zijn open proceshouding. De rechtbank komt daarom tot een lagere strafoplegging dan door de officier van justitie is geëist.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen oordeelt de rechtbank dat voor de afdoening van de onderhavige zaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden, met aftrek van voorarrest, passend en geboden is.

6a. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het bewezenverklaarde feit. Gevorderd wordt een bedrag van € 3.301,85.

De benadeelde partij [slachtoffer 2] benadeelde heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het bewezenverklaarde feit. Gevorderd wordt een bedrag van € 500,00.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] toe te wijzen tot het bedrag van € 2.806,00, waarbij tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 38 dagen hechtenis. Voor het overige heeft de officier van justitie verzocht dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vordering.

De officier van justitie heeft verzocht de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] tot betaling van het bedrag van € 500,00 toe te wijzen, waarbij tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van de vordering van benadeelde [slachtoffer 1] heeft de raadsman aangevoerd dat de bedragen met betrekking tot de kickbokslessen en de verlofuren van de ouders niet toegewezen kunnen worden. De raadsman heeft zich ten aanzien van de vordering van benadeelde [slachtoffer 2] gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank zal de civiele vordering van [slachtoffer 1] tot een bedrag van € 2.806,00 aan materiële en immateriële schade toewijzen, waarbij de omvang van de schade door de rechtbank op basis van de overgelegde stukken op dat bedrag is begroot. De rechtbank is van oordeel dat, nu er sprake is van een minderjarige benadeelde, op grond van het Burgerlijk Wetboek Boek 6 artikel 98, de verlofuren van de ouders in het kader van de begeleiding van hun minderjarige kind, ook toewijsbaar zijn.

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in het overige deel van de vordering ter zake van vergoeding van de kickbokslessen, omdat dit deel van de vordering niet in rechtstreeks verband staat met het bewezenverklaarde. Een nadere beoordeling van deze schadeposten zou een onevenredige belasting van het strafgeding meebrengen, zodat de benadeelde partij in zoverre niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] is door het bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Dit is aan verdachte toe te rekenen. Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Naar maatstaven van billijkheid wordt deze schade begroot op na te melden bedrag.

De verdachte is niet meer tot vergoeding gehouden indien en voorzover het gevorderde door zijn mededaders is of wordt voldaan.

Ter meerdere zekerheid voor daadwerkelijke betaling aan de benadeelde partij, zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 24c, 27, 36f en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1].

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voorzover de mededader betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover benadeelde zal zijn gekweten - tegen kwijting aan [slachtoffer 1], te betalen € 2.806,00 (tweeduizend achthonderdzes euro).

  • -

    Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

  • -

    Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voorzover de mededader betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 1] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], te betalen € 2.806,00 (tweeduizend achthonderdzes euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 38 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening aan de ene betalingsverplichting de andere betalingsverplichting doet vervallen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2].

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voorzover de mededader betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 2] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan [slachtoffer 2], te betalen € 500,00 (vijfhonderd euro).

- Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voorzover de mededader betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 2] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2], te betalen € 500,00 (vijfhonderd euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 10 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen.

Aldus gewezen door:

mr. A.M. van Gorp (voorzitter), mr. M.C. Gerritsen en mr. E. de Boer, rechters,

in tegenwoordigheid van E. Terlouw-Boeijink, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 december 2014.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant(en) van de politieregio Oost-Nederland, district Gelderland-Midden, opgemaakte proces-verbaal, BHV-nummer 2014106639, gesloten op 9 oktober 2014 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.