Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:7619

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-12-2014
Datum publicatie
10-12-2014
Zaaknummer
05/881064-14 en 05/730505-12 (TUL)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:8232, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een jeugddetentie voor de duur van 22 maanden en een PIJ-maatregel voor twee verkrachtingen, het verwerven en bezit van kinderporno en driemaal “grooming”.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummers : 05/881064-14 en 05/730505-12 (TUL)

Datum zitting : 26 november 2014

Datum uitspraak : 10 december 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

thans gedetineerd in : [verblijfplaats]

raadsvrouw : mr. J.H.D. van Onna, advocaat te Oss.

1. De inhoud van de tenlastelegging1

Aan verdachte wordt verweten:

 1. verkrachting van [slachtoffer 1] dan wel het seksueel binnendringen van [slachtoffer 1] die toen jonger was dan 12 jaar, meermalen gepleegd;

 2. verkrachting van [slachtoffer 2] dan wel het seksueel binnendringen van [slachtoffer 2] die toen jonger was dan 16 jaar, meermalen gepleegd;

 3. dat hij meermalen aan [slachtoffer 1] via WhatsApp-berichten heeft voorgesteld om af te spreken met het doel ontuchtige handelingen met haar te plegen, waarbij verdachte haar voorhield dat zij moest afspreken om te voorkomen dat haar naaktfoto’s op internet zouden worden geplaatst en/of worden verspreid en verdachte daarbij wist of moest vermoeden dat zij jonger was dan 16 jaar;

 4. dat hij meermalen aan [slachtoffer 2] via social media heeft voorgesteld om af te spreken met het doel ontuchtige handelingen met haar te plegen, waarbij verdachte haar voorhield dat zij moest afspreken om te voorkomen dat haar naaktfoto’s of een of meerdere filmpjes op internet zouden worden geplaatst en verdachte daarbij wist of moest vermoeden dat zij jonger was dan 16 jaar;

 5. dat hij kinderporno heeft verspreid, en/of vervaardigd, en/of verworven en/of in bezit gehad, van welke misdrijf hij een gewoonte heeft gemaakt;

 6. dat hij meermalen aan [slachtoffer 3] heeft voorgesteld om af te spreken met het doel ontuchtige handelingen met haar te plegen, waarbij verdachte haar voorhield dat zij moest afspreken om te voorkomen dat haar naaktfoto’s of filmpjes op Facebook dan wel op internet zouden worden geplaatst en verdachte daarbij wist of moest vermoeden dat zij jonger was dan 16 jaar.

1a. De vordering na voorwaardelijke veroordeling

Bij de stukken bevindt zich een vordering na voorwaardelijke veroordeling betreffende de voorwaardelijke veroordeling door de kinderrechter te Arnhem op 22 november 2012.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 26 november 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. J.H.D. van Onna, advocaat te Oss.

Als benadeelde partij heeft zich schriftelijk in het geding gevoegd:

 [slachtoffer 1].

De officier van justitie, mr. C.Y. Huang, heeft de veroordeling van verdachte gevorderd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs2

Ten aanzien van feit 1 en 2:

De verdediging heeft vrijspraak bepleit voor deze feiten, nu verdachte ontkent dat hij seks heeft gehad met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Verdachte heeft verklaard dat hij wel de berichten aan [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft gestuurd, maar dat hij dit onder bedreiging van [betrokkene 1] heeft gedaan. Ook zijn bekennende verklaringen bij de rechter-commissaris en de politie dat hij met beiden seks heeft gehad, heeft hij afgelegd uit angst dat [betrokkene 1] zijn bedreigingen zou waarmaken en zijn moeder wat zou aandoen. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat [betrokkene 1] erbij was toen hij met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] had afgesproken en dat [betrokkene 1] vermoedelijk de meisjes heeft verteld wat ze moesten verklaren en ze daarbij wellicht heeft bedreigd. [betrokkene 1] zou mogelijk bij verdachte hebben ingebroken en – naar aanleiding van de aangifte hiervan door verdachte - daarvoor hebben vastgezeten. Dit zou een motief kunnen zijn voor [betrokkene 1] om wraak te nemen op verdachte zodat ook verdachte zou voelen hoe het is om vast te zitten.

Subsidiair heeft de verdediging verzocht om de onderzoekswensen nogmaals in overweging te nemen.

Beoordeling door de rechtbank

Met betrekking tot het subsidiaire verzoek van de verdediging, acht de rechtbank zich voldoende voorgelicht. De rechtbank acht het niet noodzakelijk om nadere getuigen te horen dan wel nader onderzoek naar de telefoon van verdachte te laten verrichten.

Verdachte heeft wisselende verklaringen afgelegd.

Bij de politie heeft verdachte aanvankelijk ontkend dat hij contact heeft gehad met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Iemand zou hem wat aan willen doen, misschien de moeder van [slachtoffer 2] of de twee jongens van de inbraak (waaronder [betrokkene 1]).

Op 4 september 2014 bekent verdachte bij de rechter-commissaris de feiten en ook bij de politie legt verdachte vervolgens uitgebreide en gedetailleerde bekennende verklaringen af. Verdachte bekent de verkrachting van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2].

De bekennende verklaringen van verdachte bij de politie komen in belangrijke mate overeen en vinden steun in de verklaringen van [slachtoffer 1] en in de onderling gestuurde WhatsApp-berichten. Daarnaast verklaren de moeder [getuige 1] en de getuige [getuige 2] beide over een emotionele [slachtoffer 1]. Ook komen de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie in belangrijke mate overeen en vinden zij steun in de verklaringen van [slachtoffer 2], in het onderling berichtenverkeer tussen [slachtoffer 2] en verdachte en in de verklaring van aangeefster [aangeefster] die heeft gezegd dat [slachtoffer 2] huilde toen ze het aan haar vertelde.

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie betrouwbaar en acht zij het niet aannemelijk dat de gedetailleerde verklaringen van zowel verdachte, [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] onder bedreiging en instructie van [betrokkene 1] zijn afgelegd noch dat de berichten onder bedreiging van [betrokkene 1] zijn verstuurd. Daarbij merkt de rechtbank in het bijzonder op dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in de studio zijn verhoord door daartoe opgeleide zedenrechercheurs. Gezien de jonge leeftijd van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] acht de rechtbank het ongeloofwaardig dat zij een zo uitgebreid verhaal zouden hebben ingestudeerd zonder hier ook maar een ogenblik naar te verwijzen in de studioverhoren.

De bekennende verklaringen van verdachte zijn daarmee bruikbaar voor het bewijs. De rechtbank acht gelet op de voornoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] meermalen heeft verkracht, waarbij zij ten aanzien van [slachtoffer 1] bewezen acht dat de seksuele handelingen bij de eerste afspraak ook kunnen worden aangemerkt als seksueel binnendringen.

Ten aanzien van feit 3 en 4, de grooming van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]:

In de tenlasteleggingen van deze feiten ontbreekt het bestanddeel van artikel 248e Wetboek van Strafrecht “indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting”. Desondanks is de rechtbank van oordeel dat door de feitelijke beschrijvingen van het bestanddeel in de tenlasteleggingen het tenlastegelegde feit voldoende is omschreven. Daarmee is aan de wettelijke vereisten van artikel 261 wetboek van strafvordering voldaan.

Gelet op onder meer de bekennende verklaring van verdachte, het uitgewerkte studioverhoor van [slachtoffer 1] en de toegevoegde WhatsApp gesprekken, kan naar het oordeel van de rechtbank feit 3 wettig en overtuigend worden bewezen. Op grond van onder meer de bekennende verklaring van verdachte, de verklaring van [slachtoffer 2] en het onderlinge berichtenverkeer kan ook het vierde feit wettig en overtuigend worden bewezen.

Ten aanzien van feit 5:

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat zowel ten aanzien van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] als [slachtoffer 3] sprake is van kinderporno, welk materiaal verdachte heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad. Naar de mening van de officier van justitie heeft verdachte daarvan ook een gewoonte gemaakt.

Gelet op de bekennende verklaring van verdachte, de verklaringen van [slachtoffer 3] en het proces-verbaal waarin het kinderpornografisch materiaal wordt beschreven, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Nu echter alleen de afbeeldingen van [slachtoffer 3] voldoen aan de criteria voor kinderporno en het daarbij 22 afbeeldingen en een aantal filmpjes betreft die verdachte in een relatief korte periode (7 juni 2014 tot en met 12 juni 2014) heeft verkregen, kan naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte hier ook een gewoonte van heeft gemaakt.

Ten aanzien van feit 6:

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank onder feit 3 en feit 4 heeft overwogen is de rechtbank van oordeel dat de tenlastelegging van dit feit ook aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van de bekennende verklaring van verdachte, de verklaringen van [slachtoffer 3] en het onderlinge berichtenverkeer, is de rechtbank van oordeel dat ook het zesde feit wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair, onder 2 primair en 3 tot en met 6 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 augustus 2014 tot en met 12 augustus 2014 in de gemeente Nijmegen, door geweld en bedreiging met een andere feitelijkheid [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] te weten het brengen van zijn verdachtes penis in de vagina van die [slachtoffer 1] en het steken van een of meer vingers in de vagina van die [slachtoffer 1], welk geweld en welke bedreiging met een andere feitelijkheid hierin hebben bestaan dat verdachte gedreigd heeft met het versturen/verspreiden van eerder door verdachte verworven naaktfoto's van die [slachtoffer 1] en opzettelijk de broek(en) van die [slachtoffer 1] naar beneden heeft getrokken en tegen die [slachtoffer 1] gezegd heeft dat zij voorover moest bukken en voorbij is gegaan aan de verbale en/of non-verbale tekenen van verzet en opmerkingen van [slachtoffer 1] dat zij dit niet wilde en aldus voor die [slachtoffer 1] een dreigende situatie heeft doen ontstaan;

2.

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 juni 2014 tot en met 26 juli 2014 in de gemeente Nijmegen telkens door geweld en bedreiging met een andere feitelijkheid [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] te weten het brengen van zijn verdachtes penis in de vagina van die [slachtoffer 2], welk geweld en welke bedreiging met een andere feitelijkheid hierin hebben bestaan dat verdachte opzettelijk gedreigd heeft met het versturen/verspreiden van eerder door verdachte verworven naaktfoto's van die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 2] heeft vastgehouden/tegengehouden weg te lopen en haar broek naar beneden heeft getrokken en voorbij is gegaan aan de verbale en/of non-verbale tekenen van verzet en opmerkingen van [slachtoffer 2] dat zij dit niet wilde en aldus voor die [slachtoffer 2] een dreigende situatie heeft doen ontstaan;

3.

hij op meerdere tijdstippen in de periode van 1 augustus 2014 tot en met 12 augustus 2014 te Nijmegen, telkens met gebruikmaking van een communicatiedienst (WhatsApp) [slachtoffer 1], geboortedatum [geboortedatum 3], van wie verdachte wist dat zij de leeftijd van zestien jaren niet had bereikt, een of meerdere ontmoetingen met hem heeft voorgesteld, met het oogmerk om ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 1] te plegen, terwijl verdachte die [slachtoffer 1] in een of meerdere WhatsApp gesprekken/berichten heeft voorgehouden dat zij met hem, verdachte moest afspreken omdat hij anders naaktfoto's die hij van haar zei te bezitten, op internet zou plaatsen en/of in de wijk en/of aan een of meer haar bekende personen zou verspreiden;

4.

hij op meerdere tijdstippen in de periode van 1 juni 2014 tot en met 26 juli 2014 te Nijmegen, telkens met gebruikmaking van een communicatiedienst (WhatsApp, Facebook en Skype) [slachtoffer 2], geboortedatum [geboortedatum 4], van wie verdachte wist dat zij de leeftijd van zestien jaren niet had bereikt, een of meer ontmoetingen heeft voorgesteld, met het oogmerk om ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 2] te plegen, terwijl verdachte die [slachtoffer 2] in een of meerdere WhatsApp en Skype gesprekken/berichten heeft voorgehouden dat zij met hem, verdachte moest afspreken omdat hij anders naaktfoto's en/of een verkrachtingsfilmpje dat hij van haar zei te bezitten, op internet zou plaatsen;

5.

hij in de periode van 7 juni 2014 tot en met 12 juni 2014, in de gemeente Nijmegen, meermalen, een gegevensdrager (GSM), bevattende 22 afbeeldingen telkens heeft

verworven en

in bezit gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien nog niet had bereikt, was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het vaginaal penetreren met een vinger/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de uitsnede van de afbeeldingen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben of strekken tot seksuele prikkeling;

6.

hij op meerdere tijdstippen in de periode van 7 juni 2014 tot en met 12 juni 2014 te Nijmegen, telkens met gebruikmaking van een communicatiedienst (WhatsApp) [slachtoffer 3], geboortedatum [geboortedatum 2], van wie verdachte wist dat zij de leeftijd van zestien jaren niet had bereikt, een of meerdere ontmoetingen met hem heeft voorgesteld, met het oogmerk om ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 3] te plegen, terwijl verdachte die [slachtoffer 3] in een of meerdere WhatsApp gesprekken/berichten heeft voorgehouden dat zij met hem, verdachte moest afspreken omdat hij een naaktfoto en een seksueel getint filmpje, die hij van haar zei te bezitten, op Facebook zou plaatsen.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1 en 2 primair, telkens:

Verkrachting, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 3, feit 4 en feit 6, telkens:

Met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon, welk voorstel tot ontmoeting is gevolgd door enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 5:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte heeft verklaard dat hij de berichten aan [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] onder bedreiging van [betrokkene 1] heeft verstuurd. Aan die bedreiging door [betrokkene 1] kon hij geen weerstand bieden. Gelet daarop heeft de verdediging psychische overmacht bepleit zodat verdachte met betrekking tot de feiten 3, 4 en 6 zou moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Nu de rechtbank – zoals overwogen met betrekking tot de feiten 1 en 2 – niet aannemelijk acht dat verdachte de berichten onder bedreiging van [betrokkene 1] heeft verstuurd, strandt reeds daarop het verweer van de psychische overmacht.

Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 22 maanden met aftrek van de tijd die verdachte heeft vastgezeten. Voorts vordert de officier de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna: PIJ-maatregel) voor de duur van drie jaren. De officier van justitie is tot deze eis gekomen omdat er sprake is van recidive, nu verdachte in 2012 ook heeft gedreigd naaktfoto’s van een meisje te openbaren. Verder verwijst de officier naar de door de psycholoog en psychiater opgemaakte rapporten.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte hulp nodig heeft voor zijn problemen. Het PIJ-kader is daarvoor niet passend, te meer nu verdachte ook de verkrachtingen ontkent. Verdachte geeft de voorkeur aan een TBS-maatregel onder voorwaarden in het volwassenen strafrecht in plaats van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de meervoudige kamer rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 20 oktober 2014; en

 een voorlichtingsrapportage van reclassering IrisZorg d.d. 11 november 2014 betreffende verdachte;

 een multidisciplinair rapport van [psycholoog], GZ-psycholoog, gedateerd 7 november 2014 en van dr. [psychiater], psychiater gedateerd 17 november 2014.

Verdachte heeft twee zeer jonge meisjes meermalen verkracht door geslachtsgemeenschap met hen te hebben en één van de meisjes daarnaast te vingeren en beffen. Hieraan voorafgaand heeft verdachte de meisjes gechanteerd. Hij heeft de meisjes overgehaald naaktfoto’s en/of filmpjes van zichzelf te maken en deze naar hem toe te sturen via zijn telefoon. Daarna heeft hij gedreigd deze foto’s en filmpjes te publiceren via social media als zij geen seks met hem zouden hebben.

Verdachte heeft ook een derde meisje getracht daarmee te chanteren, maar zij heeft de politie ingeschakeld voordat het daadwerkelijk tot een ontmoeting tussen beiden kwam. De foto’s van dit meisje zijn kinderpornografisch van aard.

De slachtoffers zijn zeer jonge meisjes, bij wie verdachte op grove wijze inbreuk heeft gemaakt op hun lichamelijke en psychische integriteit. Meisjes van die leeftijd (11, 12 en 14 jaar) zijn uitermate kwetsbaar, omdat zij zich in een periode van hun leven bevinden waarin zij hun seksualiteit gaan ontdekken. Hoewel verdachte wist dat de slachtoffers nog geen 16 jaren oud waren, is hij aan die kwetsbare positie van de slachtoffers voorbijgegaan en heeft zich niet bekommerd om de schadelijke gevolgen van zijn handelen. Daar komt nog bij dat verdachte niet altijd een condoom heeft gebruikt, met mogelijke zwangerschappen en gezondheidsrisico’s tot gevolg. Verdachte heeft de meisjes onder druk gezet en alleen oog gehad voor bevrediging van zijn eigen lustgevoelens. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn gedrag. Het betreffen ernstige feiten die de rechtbank verdachte zeer kwalijk neemt. Verdachte is al eerder veroordeeld voor een soortgelijk feit.

Uit de rapportages volgt dat verdachte weinig zicht heeft op grenzen en gevoelens van anderen en in de omgang met anderen vooral opportunistisch is. Hij is geneigd instrumenteel met anderen om te gaan en is er op uit om zijn behoeftes bevredigd te zien. De gewetensfunctie is verstoord. Er is verder een opvallend gebrek aan empathie aanwezig. Nu de persoonlijkheid van verdachte nog niet volledig uitgerijpt is, dient van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling te worden gesproken. Dit wordt door de psychiater ook wel aangeduid als een persoonlijkheidsstoornis NAO met narcistische, borderline en antisociale trekken die nog in ontwikkeling is.

De persoonlijkheid van verdachte wordt door de rapporteurs verder beschreven als kinderlijk en erg onrijp. Verdachte kan zich naar de mening van de psychiater nog niet zelfstandig handhaven en heeft nog kinderlijke morele waarden en normen. Naar de mening van de rapporteurs is behandeling van verdachte noodzakelijk, maar zal hij zich niet kunnen handhaven in een behandelsetting voor volwassenen. Om die reden wordt door de rapporteurs geadviseerd om het jeugdstrafrecht toe te passen. De psychiater en de psycholoog schatten het recidiverisico op een zedendelict in als hoog. Een ambulante behandeling biedt te weinig waarborgen. Verdachte heeft een behandeling nodig waaraan hij zich niet kan onttrekken. Gelet ook op de gematigde motivatie van verdachte is een dwingend en strak kader vereist.

Omdat er sprake is van een toename in de ernst van delicten en een hoog recidiverisico, wordt een langdurige beveiliging van de maatschappij noodzakelijk geacht. Gelet op de problematiek van verdachte, de onrijpe en kinderlijke persoonlijkheid van verdachte en de omstandigheid dat verdachte zich in een behandelsetting voor volwassenen niet zal kunnen handhaven, wordt door de rapporteurs een PIJ-maatregel geadviseerd. De reclassering heeft zich bij dit advies aangesloten.

Verdachte wordt naar de mening van de rapporteurs verminderd in staat geacht om zijn wil te bepalen. Gelet daarop wordt geadviseerd om verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar aan te merken.

De reclassering sluit zich bij dit advies van de psycholoog en psychiater aan.

Gelet op het voorgaande vindt de rechtbank in de persoonlijkheid van verdachte gronden aanwezig het sanctierecht voor jeugdigen toe te passen overeenkomstig artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht.

Naar het oordeel van de rechtbank is oplegging van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel noodzakelijk teneinde de verdachte in de verdere toekomst die behandeling, begeleiding en hulp te kunnen bieden die hij nodig heeft en om het risico op recidive te verminderen.

De rechtbank is van oordeel dat aan de vereisten voor het opleggen van een PIJ-maatregel is voldaan. De delicten zijn gepleegd na 1 april 2014.

Bij verdachte bestond ten tijde van het plegen van de misdrijven een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in de zin van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale, borderline en narcistische trekken. De feiten kunnen verminderd aan verdachte worden toegerekend. Het betreft misdrijven waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld en die zijn gericht tegen dan wel gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Verder eist de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van de PIJ-maatregel en is de maatregel in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van verdachte is en kan zij verdachte de noodzakelijke behandeling bieden. De PIJ-maatregel kan worden verlengd tot een maximale duur van zeven jaar. Indien de veiligheid van anderen, danwel de algemene veiligheid van personen of goederen de omzetting in die maatregel eist, kan de PIJ maatregel die is verlengd tot de duur van zeven jaar, worden omgezet in TBS.

Naast deze maatregel zal de rechtbank in verband met de ernst van de feiten een jeugddetentie voor de duur van 22 maanden opleggen, met aftrek van de tijd die verdachte heeft vastgezeten.

Voor het beslag:

De inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven iPhone met oplader van verdachte en de condoom met verpakking zijn voorwerpen met behulp waarvan een of meer van de feiten zijn begaan. De rechtbank zal deze voorwerpen verbeurd verklaren.

6A. De beoordeling van de civiele vordering alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van de onder 1 en 3 bewezenverklaarde feiten. Gevorderd wordt een bedrag van € 21.325,00, waarvan een bedrag van € 5.000,00 ziet op smartengeld.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat met uitzondering van de kosten van de laptop (€ 150,00) de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair vrijspraak van de tenlastegelegde verkrachting bepleit.

Voor het overige is aangevoerd dat de schadeposten studievertraging, eigen risico ziektekosten, reiskosten bezoeken ouders Heerhugowaard, reiskosten psychische behandelingen, overnachtingskosten, telefoon en portokosten, laptop en de verzorgingskosten onvoldoende zijn onderbouwd. De reiskosten voor het openbaar vervoer kunnen worden toegewezen, zo niet de kosten voor de inschrijving van paardrijden.

Met betrekking tot het smartengeld is verzocht om in geval van bewezenverklaring van de verkrachting een passend bedrag daarvoor te begroten.

Beoordeling door de rechtbank

Immateriële schade

Aan de benadeelde partij is door de onder 1 en 3 bewezenverklaarde strafbare feiten rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Het gaat om zeer ernstige feiten met grote psychische gevolgen voor [slachtoffer 1]. Dit is aan verdachte toe te rekenen. Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Naar maatstaven van billijkheid wordt deze schade thans begroot op de gevorderde € 5.000,00.

Materiële schade

De rechtbank zal aan materiële schade een bedrag van € 360,00 (eigen risico ziektekosten) toewijzen omdat voldoende aannemelijk is dat deze kosten zijn gemaakt. Aan kosten voor rechtsbijstand zal een bedrag van € 800,00 worden toegewezen.

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in het overige deel van de vordering ter zake van vergoeding van materiële schade omdat dit deel van de vordering onvoldoende met stukken is onderbouwd dan wel onvoldoende van een rechtstreeks verband met de bewezenverklaarde feiten is gebleken. Een nadere beoordeling van deze schadeposten zou een onevenredige belasting van het strafgeding meebrengen.

De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar vanaf 12 augustus 2014.

Ter meerdere zekerheid voor daadwerkelijke betaling aan de benadeelde partij, zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

De wettelijke rente en de vergoeding voor proceskosten, zijn daar niet bij inbegrepen.

6B. De beoordeling van de vordering na voorwaardelijke veroordeling

De tenuitvoerlegging van de gedeeltelijke voorwaardelijke werkstraf zou het traject van verdachte doorkruisen. Om die reden zal de rechtbank de vordering tenuitvoerlegging onder parketnummer 05/730505-12 afwijzen.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 24, 27, 33, 33a, 36f, 77c, 77g, 77h, 77i, 77l, 77s, 77gg, 240b, 242 en 248e van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een jeugddetentie voor de duur van 22 (tweeëntwintig) maanden.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

En voorts:

de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen voor de duur van 3 (drie) jaren.

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  iPhone met oplader van veroordeelde;

 • -

  condoom met verpakking.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1].

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tegen kwijting aan [slachtoffer 1], te betalen € 5.360,00 (vijfduizend driehonderdzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2014 tot aan de dag der algehele voldoening.

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op € 800,00 (achthonderd euro) en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

 • -

  Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], te betalen €5.360,00 (vijfduizend driehonderdzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van de hoofdsom te vervangen door jeugddetentie voor de duur van 61 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende jeugddetentie de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen.

Wijst af het verzoek van de raadsvrouw getuigen te horen en nader onderzoek te laten verrichten naar de telefoon van verdachte.

De beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling

Wijst af de vordering tenuitvoerlegging onder parketnummer 05/730505-12.

Aldus gewezen door:

mr. M.G.J. Post (voorzitter), mr. H.P.M. Kester-Bik en mr. M.F. Gielissen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.T.P.J. Damen en I. Naseri, griffiers en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 december 2014.

BIJLAGE І

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2014 tot en met 12 augustus 2014 in de gemeente Nijmegen, althans in Nederland door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen dien (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] te weten het brengen van zijn verdachtes penis in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of het steken van een of meer vingers in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of het wrijven over de borst(en) en of vagina van die [slachtoffer 1], welk geweld of andere feitelijkheid en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheid hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte gedreigd heeft met het versturen/ verspreiden van (een) (eerder door verdachte verworven) naaktfoto('s) van die [slachtoffer 1] en/of opzettelijk de broek(en) van die [slachtoffer 1] naar beneden heeft getrokken en/of tegen die [slachtoffer 1] gezegd heeft dat zij voorover moest bukken en/of voorbij is gegaan aan de verbale en/of non-verbale tekenen van verzet en/of opmerkingen van [slachtoffer 1] dat zij dit niet wilde en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] een dreigende situatie heeft doen ontstaan;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2014 tot en met 12 augustus 2014, in de gemeente Nijmegen, althans in Nederland (telkens), (opzettelijk) handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het steken van een of meer vingers en/of de penis in de vagina en/of het wrijven over de borst(en) en/of vagina heeft gepleegd met [slachtoffer 1] geboren op [geboortedatum 3], die

toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot en met 26 juli 2014 in de gemeente Nijmegen (telkens) door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] te weten het brengen van zijn verdachtes penis in de vagina van die [slachtoffer 2], welk geweld of andere feitelijkheid en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheid hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte opzettelijk gedreigd heeft met het versturen/verspreiden van (een)(eerder door verdachte verworven) naaktfoto('s) van die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] heeft

vastgehouden/vastgepakt/tegengehouden weg te lopen en/of haar broek naar beneden heeft getrokken en/of voorbij is gegaan aan de verbale en/of non-verbale tekenen van verzet en/of opmerkingen van [slachtoffer 2] dat zij dit niet wilde en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een dreigende situatie heeft doen ontstaan;

althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot en met 26 juli 2014 in de gemeente Nijmegen (telkens), (opzettelijk) handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het steken van de penis in de vagina, heeft gepleegd met [slachtoffer 2], geboren [geboortedatum 4], die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt;

3.

hij op meerdere tijdstippen althans op enig tijdstip in de periode van 1 augustus 2014 tot en met 12 augustus 2014 te Nijmegen, althans in Nederland, (telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst (Whats-app) [slachtoffer 1], geboortedatum [geboortedatum 3], van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij de leeftijd van zestien jaren niet had bereikt, een of meerdere ontmoeting (en ) met hem heeft voorgesteld, met het oogmerk om ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 1] te plegen, terwijl verdachte die [slachtoffer 1] ( in een of meerdere

Whats-app gesprekken/berichten) heeft voorgehouden dat zij met hem, verdachte moest afspreken omdat hij anders naaktfoto's die hij van haar zei te bezitten, op internet zou plaatsen en/of in de wijk en/of aan een of meer (haar bekende) perso(o)n(en) zou verspreiden;

4.

Hij op meerdere tijdstippen althans op enig tijdstip in de periode van 1 juni 2014 tot en met 26 juli 2014 te Nijmegen, althans in Nederland, (telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst (Whats-app en/of Facebook en/of Skype)) [slachtoffer 2], geboortedatum [geboortedatum 4], van wie verdachte wist of redelijker wijs

moest vermoeden dat zij de leeftijd van zestien jaren niet had bereikt, een ontmoeting met hem een of meer ontmoeting(en) heeft voorgesteld, met het oogmerk om ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 2] te plegen, terwijl verdachte die [slachtoffer 2] ( in een of meerdere Whats-app en/of Facebook en/of Skype gesprekken/berichten) heeft voorgehouden dat zij met hem, verdachte

moest afspreken omdat hij anders naaktfoto's en/of (een)(verkrachtings) filmpje(s) die hij van haar zei te bezitten, op internet zou plaatsen;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot 12 augustus 2014 in de gemeente Nijmegen, in elk geval in Nederland, één of meermalen, tesamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (een) afbeelding(en) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) (GSM), bevattende één of meer afbeeldingen en/of film(s) (telkens) heeft

verspreid en/of

vervaardigd en/of

verworven en/of

in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) en/of film(s) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het vaginaal penetreren met (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

- het vaginaal penetreren met (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met (een)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (blz. 647 proces-verbaal, volgnummer 2)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

6.

hij op meerdere tijdstippen althans op enig tijdstip in de periode van 7 juni 2014 tot en met 12 juni 2014 te Nijmegen, althans in Nederland, (telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst (Whats-app) [slachtoffer 3], geboortedatum [geboortedatum 2], van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij de leeftijd van zestien jaren niet had bereikt, een of meerdere ontmoeting(en) met hem heeft voorgesteld, met het oogmerk om ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 3] te plegen, terwijl verdachte die [slachtoffer 3] (in een of meerdere Whats-app gesprekken/berichten) heeft voorgehouden dat zij met hem, verdachte moest afspreken omdat hij (een) naaktfoto en/of een (seksueel getint) filmpje, die hij van haar zei te bezitten, op Facebook althans op het internet zou plaatsen.

BIJLAGE ΙІ

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de eenheid Oost Nederland, sectie zedenzaken Gelderland-Zuid, opgemaakte proces-verbaal, nr. 2014102840, gesloten op 29 oktober 2014, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

De bewijsmiddelen zijn, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ten aanzien van feit 1:

Het proces-verbaal van verhoor aangever [getuige 1]:

p. 40: Ik heb het op dinsdag 13 augustus (rb: 2014) (…) Ze begon toen te huilen en voor mij was het toen al duidelijk dat er iets aan de hand was. (…)

p. 42: [slachtoffer 1] vertelde dat [verdachte] haar met foto’s dreigde. Hij zou de foto’s in heel Lindenholt en haar school plakken en zetten zodat iedereen dat kon zien. (…) Hij vertelde haar dat als zij naar hem toe zou komen, hij de naaktfoto’s gelijk als zij bij hem was eraf zou halen. (…) [slachtoffer 1] vertelde tegen mij dat ze niets kon doen tegen hem en dat hij zijn broek uitdeed en zijn piemeltje in haar ding stopte. (…).

p. 43: Daar bedoelt ze haar vagina mee. (…) Ik noem het naar de kinderen “noenoe”.

(…) Hij trok haar broek naar beneden en zij zei “nee [verdachte], ik wil niet”. Ze vertelde dat ze met haar handen heen en weer bewoog en dat ze schreeuwde. (…) Ze moest van [verdachte] voorover bukken.

Het verbatim uitgewerkt studioverhoor van [slachtoffer 1]:

p. 48: (…) En daarna ging [verdachte] dreigen met die foto’s. Dat als ik niet naar buiten zou komen, of meer zou sturen, dat die dan de foto’s zou gaan verspreiden. (…) uitprinten en dan ophangen in heel Lindenholt, zodat iedereen ze kon zien. (…) En toen heb ik meer gestuurd. Toen ging het een paar dagen zo eigenlijk. En toen, die dag daarna mocht ik wel gewoon naar buiten. (…) Toen werd ik alleen gevingerd en gebeft door hem. En toen … ja … toen wou [verdachte] het ook al doen. Ik zei “nee, ik wil het niet, stop”. (…)

p. 49: Toen bleef het doorgaan met die foto’s. En uiteindelijk een paar dagen daarna mocht ik wel naar buiten en hadden wij weer afgesproken achter het Mondiaal college (rb: in Nijmegen). (…) Toen begon [verdachte] de hele tijd aan mij te zitten. Ik zei “Nee stop. Dit wil ik niet”. Zei hij “ja je moet wel”. En toen bleef hij dat de hele tijd zeggen en toen zei ik dat ik het niet wou. (…) En toen bleef hij gewoon doorgaan. Toen ging hij mij weer vingeren en dat deed erg veel pijn. Want ik zei dat ik het niet wou. (…) En toen op een gegeven moment zei [verdachte] dat ik moest bukken. (…) En toen bukte ik. Ik bleef “stop ik wil dit niet” zeggen tegen hem. Hij zei “je moet toch”. En toen bleef ik de hele tijd mijn buik en zo aanspannen, zodat het niet lukte. En toen werd hij op een gegeven moment boos. En toen trok hij mijn handen naar voor. Dus toen kon ik hem niet meer tegenhouden. En toen gebeurde het. (…)

p. 62: Toen ging [verdachte] met zijn geslachtsdeel in mijn vagina. (…)

p. 64: Het vingeren, beffen en geslachtsdeel in de vagina was allemaal op dezelfde plek achter het Mondiaal College. (…)

p.. 65: Toen deed [verdachte] mijn broek omlaag. Dat was na het vingeren. (…) Mijn onderbroek had [verdachte] ook omlaag gedaan. (…)

P. 66: Toen ik moest bukken zei ik “stop dit wil ik niet”. (…) en toen had ik mijn handen op zijn knieën om hem naar achter te duwen. Maar toen duwde hij mijn handen tegen de muur. En toen kon ik niks meer. (…) ja toen gebeurde het eigenlijk, dat hij met zijn geslachtsdeel in mijn vagina ging. (…)

p. 76: Het waren eerst normale foto’s. (…) Toen vroeg [verdachte] “doe je shirt uit” en zo. (…) en “doe je kleren uit”. Dat heb ik gedaan. (…)

p. 78: Mijn nummer is [nummer] volgens mij. Of anders is het [nummer]. (…)

p. 83: Ik ben de tweede keer weer naar buiten gegaan omdat ik wou dat hij die foto’s weg deed. (…)

p. 93: Hij wist dat ik gewoon 11 ben en dat ik het niet wou. Toch deed [verdachte] het.

Het proces-verbaal tweede studioverhoor [slachtoffer 1]:

p. 133: Ik had een keer een foto gemaakt in een BH en toen begon [verdachte] daarmee te dreigen en moest ik er meer maken. (…) Dat was in onderbroek, BH, naakt. (…) Het zijn foto’s van bil, borsten en de bovenkant alleen van mijn noe noe eigenlijk. (…)

p. 134: De naaktfoto’s heb ik alleen naar [verdachte] gestuurd.

Het proces-verbaal van bevindingen aanvullend onderzoek telefoon [slachtoffer 1]:

p. 391: 118 [nummer 2]@s

whatsapp.net [verdachte] Kom cammen 04-08-2014

p. 392: 130 [nummer 2]@s Wil je lichaam zien 04-08-2014

whatsapp.net [verdachte]

p. 393: 140 [nummer 2]@s Stuur nog sexy foto dn 04-08-2014

whatsapp.net [verdachte]

Het proces-verbaal van bevindingen mbt tactisch onderzoek Blackberry [slachtoffer 1]:

p. 153: [verdachte] staat in de contactpersonen van [slachtoffer 1] genoemd als: [verdachte] met telefoonnummer: [nummer 2]. (…)

p. 154: [verdachte] appt op 10 augustus 2014 aan [slachtoffer 1] dat ze naar Mondial moet komen. (…) Om 15:13 uur vraagt [verdachte] weer of ze komt. Hij appt dan ff neuken. [slachtoffer 1] antwoord daarop dat ze niet wil neuken. [verdachte] appt vervolgens: je zorgt dat je om kwart voor 6 op dezelfde plek bent. [slachtoffer 1] zegt dat ze niet wil. Ze zegt dat ze wel naar het Mondial wil komen straks maar dat ze niet gaat neuken. (…) [verdachte] zegt dan dat ze moet. (…) [slachtoffer 1] maakt dan een paar keer duidelijk dat ze niet wil. [verdachte] zegt dan: je moet anders weet je t. [slachtoffer 1] vraagt dan wat hij bedoelt. [verdachte] zegt dan foto’s. [slachtoffer 1] appt dan: je zou ze verwijderen. [verdachte] zegt dan dat ze over 10 minuten daar moet zijn en dat hij anders de foto’s laat zien aan iedereen. (…) [verdachte] appt: jij komt neuken wnr ik wil ja!. [slachtoffer 1] antwoord (…) ik kom wel maar daarna verwijder je al mijn foto’s recht voor mijn gezicht. (…) Vervolgens zegt [verdachte] weer dat ze moet komen en dat anders doorstuurt of alles naar [betrokkene 2] stuurt of naar [betrokkene 3]. (…) [slachtoffer 1] vraagt of hij weet hoe oud zij is. (…)

p. 155: op 12 augustus 2014 geeft [slachtoffer 1] meerdere keren aan dat ze niet wil en dat ze pas 11 jaar is. (…) Uit de door [slachtoffer 1] verstuurde whatsapps naar [verdachte] kon worden opgemaakt dat de volgende foto’s door haar naar [verdachte] zijn verzonden: (…) meisje met donkere huidskleur in onderbroek en BH (…) geheel naakte vrouw met donkere huidskleur. (…) vrouw met donkere huidskleur met ontbloot onderlichaam met de benen wijd, gericht op de geslachtsdelen.

Het proces-verbaal van bevindingen met in de bijlage WhatsApp gesprekken:

p. 388: [verdachte] naar [slachtoffer 1] op 4 augustus 2014: stuur is sexy foto baby (…)

p. 389: [verdachte] naar [slachtoffer 1] op 4 augustus 2014: of wil je een foto mt nog minder maken? (…)

p. 401: Van [slachtoffer 1] naar [verdachte] op 4 augustus 2014: Eigelijk gaat me dit toch te ver (…) wil nog nie ontmaagd worden (…)

p. 402: [verdachte] naar [slachtoffer 1] op 4 augustus 2014: Je komt gwn mt my neuken [slachtoffer 1]!!! (…)

p. 409: [verdachte] naar [slachtoffer 1] op 6 augustus 2014: Als je nu niet komt zet ik op fb (en) stuur na [betrokkene 3] (…) en je vriendinnen (…)

p. 411: van [slachtoffer 1] naar [verdachte] op 7 augustus 2014: Nee ik ga nu nie de deur uit (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: dn stuur ik wel die fotos na [betrokkene 3] (…)

Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]; wtf je had ze toch verwijderd! (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: jy komt nu (…) jij komt nu ja! (…)

Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]: Nee ik wil nie neuken oke! (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1] : Nuuu! (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Jy komt nu weer zelfde plek en dn ga je bukken! (…)

p. 412: Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]: Nee doe ik nie! (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Okee dn stuur ik je fotos wel door (…)

Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]: Neee (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Dn kom jy nu neuken! (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Je kan kiezen of nu komen neuken of ik stuur nu alles door? (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Nu kiezen!

p. 414:

Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]: Ik wil nie (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Je moet! (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Oke ik atuur wel na [betrokkene 3] (…)

Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]: Neeeeee (…) Nie doen (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Okeee je bek dicht dan nu en doen wat ik zeg!

p. 415:

Van [slachtoffer 1] naar [verdachte]: [verdachte] ik wil nie (…)

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: Boeit mij nieeeeettt! (…)

p. 426:

Van [verdachte] naar [slachtoffer 1]: en als je tegen gaat stribbelen ga ik meteen weer weg en stuur ik t door (…) Dus gwn meteen goed bukken!

Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2]:

p. 474: [slachtoffer 1] zei dat zij verkracht was. Ze kwam overstuur naar mij toe. Ik vroeg door wie? Ze zei door [verdachte]. (…) Ze zei dat ze bij het Mondial college verkracht was. Hij had ook met zijn hand bij haar vagina gezeten. Toen hij haar broek naar beneden wilde doen zei ze dat ze het niet wilde. Toen dreigde [verdachte] met die naaktfoto’s.

Het proces-verhoor van verhoor verdachte, p. 743:

Het nummer [nummer 2] is mijn telefoonnummer.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte:

p. 761: Toen heb ik meerdere foto’s gevraagd. Toen heb ik met haar erover gesproken of zij dingen wilde doen van seks of zo. (…) Op een later moment wilde ze dat niet en toen ben ik met de foto’s gaan dreigen dat ik ze op social media zou zetten als ze niet zou komen. (…) Ik ken haar via de WhatsApp. (…)

p. 763: Ik zou de naaktfoto’s op Facebook zetten, dat heb ik vaak zat gezegd. (…) Ze reageerde heel angstig dat ze het niet wilde, dat ze wel andere dingen wilde maar niet neuken. (…)

p. 764: Toen kwamen we op het punt dat ze zei dat ze geen seks wilde en toen zei ik dat ik dan de naaktfoto’s van [slachtoffer 1] op Facebook zou zetten. (…) Die heeft zij mij via WhatsApp gestuurd. (…) Via WhatsApp heb ik gezegd dat ze achter het Lindenholt college moest komen. (…) Ze zei dat ze niet wilde komen en toen zei ik dat ze wel moest. (…)

p. 765: Daarbij het bruggetje achter het Lindenholt College hadden we afgesproken. (…)

Toen ben ik gewoon daarna gaan voelen of zo en zij aan mij en op een gegeven moment zei ze dat ze niet meer verder wilde en toen zijn we toch nog doorgegaan. Met voelen bedoel ik vingeren en trekken. (…) Zij ging tegen een muurtje aan staan, toen ben ik haar gaan vingeren en toen ging zij trekken. (…)

p. 766: Toen vroeg ik of ze om wilde draaien en wilde bukken en toen deed ze dat. (…) Ik wilde haar neuken. (…) Toen deed ik haar en mijn broek uit en stopte ik hem erin. (…) Mijn lul in haar kut. (…) Ze draaide zelf om en ze bukte voorover en toen heb ik hem erin gestopt. (…)

p. 767: We hadden de tweede keer via de WhatsApp afgesproken dat ze weer op dezelfde plek bij het bruggetje moest komen. (…) Het afspreken was op mijn initiatief. (…) Op de vraag waarom moest ze daar heen komen: omdat ik anders naaktfoto’s op facebook zou zetten. (…)

p. 768: Op de WhatsApp heeft ze meermalen gezegd dat ze niet wilde neuken (…).

Met betrekking tot feit 2:

Het proces-verbaal van verhoor aangever Nagtegaal:

p. 501: [verdachte] zei dat hij een filmpje had gekregen en daarmee heeft hij [slachtoffer 2] dus gedreigd. Eerst moest ze handelingen doen voor de camera. (…) En daar werd ze mee gechanteerd. En toen moest ze naar het tankstation de ANAC komen in de wijk Lindenholt in Nijmegen. (…)

p. 502: [slachtoffer 2] is 2 keer door [verdachte] verkracht op het terrein van de ANAC. (…) [slachtoffer 2] huilde toen ze het vertelde.

Het proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2]:

p. 510: [verdachte] vroeg mij of ik een naaktfoto wilde opsturen. (…) [verdachte] vertelde toen dat hij allemaal foto’s van mij had. Ik werd toen bang, want ik had geen foto gestuurd zonder kleren. Je hoort wel eens dat mensen andere hoofden op foto’s zetten. (…) [verdachte] wilde dat ik andere foto’s stuurde. Ik heb toen een andere foto gestuurd, want ik werd heel bang. (…) Hij maakte eerst een screenshot. En toen zei hij dat hij meer foto’s van mij had. (…) [verdachte] zei dat als ik niet zou doen wat hij zou zeggen hij alles op facebook zou zetten. Toen werd ik dus bang en heb ik nog iets gestuurd. (…)

p. 511: Hij zei dat ik mijn broekje uit moest doen. Hij zei dat hij bepaalde wat ik moest doen, anders zou hij het op facebook zetten. (…) Ja ik heb toen gestuurd wat hij vroeg. (…) Later toen ik thuis was, appte [verdachte] mij weer. Ik moest toen bij de ANAC komen. Ik zei dat ik zou komen als hij alle foto’s verwijderde. Toen ik daar kwam, zei ik dus dat hij alles moest verwijderen. Dat heeft hij toen gedaan. Toen wilde ik weggaan, maar ja toen zat hij aan mij. (…) Ik ben toch naar de ANAC gegaan omdat hij alles anders op facebook zou zetten. (…)

p. 512: Toen wilde ik weggaan, maar hij hield mij tegen. (…) Hij zei dat ik moest blijven. (…)

p. 513: Hij hield mij toen vast. Ik wilde omdraaien, maar hij trok mij terug dat ik naar hem keek. Toen nam hij mij mee naar het paadje. (…) Ik trok mijzelf toen weg, maar hij hield mij tegen. Hij wilde mijn broek uitdoen, maar ik wilde weg. Ik trok zo hard dat mijn vingers rood werden. Ik kon het niet meer houden, dus ik moest loslaten en toen gebeurde dat. Hij stond dus voor mij waardoor de ingang geblokkeerd was. Daardoor kon ik niet weg. (…) (…) Ik wilde dus mij achterover trekken, maar dan ging hij naar voren en hield hij mij vast. (…) Hij maakte eerst heel voorzichtig mijn broek los. (…) Maar toen voelde ik dat hij hem naar beneden trok. Ik wilde mijn broek vasthouden, maar toen hield ik het niet meer en liet ik los. (…)

p. 514: Mijn boxershort deed hij ook naar beneden toen ik bukte. (…) Ik heb niets gezegd, alleen dat ik het niet wilde. Ik probeerde ook elke keer mijn broek naar boven doen. Het deed ook pijn, en ik zei dat hij moest stoppen en dat deed hij dus niet. (…) Elke keer als ik probeerde mijn broek naar boven te doen, trok hij mij weer omhoog. Ik wilde namelijk bukken om bij mijn broek te komen. (…) Ik heb hem de hele tijd door gevraagd om te stoppen. (…) Hij heeft zijn piemel in mijn vagina gedaan en toen ging hij maar door. Het deed gewoon pijn en ik zei dat hij moest stoppen maar dat deed hij niet. (…)

p. 515: Hij zei eerst dat ik van hem af was, maar daarna viel hij mij toch lastig. (…) Hij zei dat weer meer van mij wilde en dat hij een filmpje van mij had van de verkrachting. (…) Toen moest ik voor de tweede keer komen en toen gebeurde de verkrachting weer. (…) Ik ging voor de tweede keer naar hem toe, omdat hij zei dat hij een filmpje had van de verkrachting en dat hij die op facebook zou zetten en naar [betrokkene 4] zou sturen. (…). De tweede keer was ook bij de ANAC. (…) De eerste dat ik contact had met [verdachte] was in juni 2014. (…)

p. 516: De eerste verkrachting was in het midden van juni, bijna aan het einde van juni 2014. (…) De tweede verkrachting was ook voor de zomerfeesten, dus iets voor 12 juli 2014. (…)

Het proces-verbaal van bevindingen:

p. 554: Het gaat om chats tussen de telefoon van [verdachte] en [slachtoffer 2] op 17 en 18 juli 2014. (…)

p. 556: Van [verdachte] op 17 juli 2014: Zondag doen we wel met condoom eh schat (…) [slachtoffer 2] je gaat swso komen zondag! (…) Wel [slachtoffer 2] (…) En je weet dat je moet x (…)

p. 558: Van [verdachte] op 18 juli 2014: Zie je morgen (…) Anders zet ik die filmpje dt ik je neuk op fb (…) En stuur ik naar je vriendinnen (…) Jaaaa dus je komt gwn! (…)

p. 564: Van [verdachte] op 10 juli 2014: En kan je kiezen of anac of my huis? (…)

p. 565: Van [verdachte] op 10 juli 2014: Ik wil je nog 1x goed meuken (…) neuken (…) drm als je nu komt ben je dr vanaf (…) Anders blijft t doorgaan (…).

p. 568: Van [verdachte] op 10 juli 2014: Vandaag spuit ik in je mond (…)

p. 569: Van [verdachte] op 10 juli 2014: [slachtoffer 2] je kan tegen gaan stribbelen dn spuit ik gwn je kutje vol? (…) Je kan kiezen of ik spuit je vol of in je mond (…) Ik ga je zo hard neuken eh (…) Eerste x was tog goed? xx (…).

Het proces-verbaal van bevindingen:

p. 576: Tijdens het analyseren van de chats, Skype, zag de verbalisant dat [verdachte] [slachtoffer 2] dwingt om seksuele handelingen, al dan niet voor de computercamera te verrichten met zichzelf en als zij dit niet direct doet, [verdachte] dreigt met FP, gebruikelijke afkorting voor Facebook, te zetten of door te sturen naar [betrokkene 2]. (…)

p. 578: 27 juni 2014: Dn ma filmpje kyken dat ik je neuk (…)

p. 581: 27 juni 2014: Zondag 2 uur weer onder anac?

Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 743:

Het nummer [nummer 2] is mijn telefoonnummer.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte:

p. 772: Toen ben ik met [slachtoffer 2] op Facebook gaan praten en daar heb ik haar leren kennen hoe en wie ze is en hoe oud ze is en zo. Toen gaven wij elkaars nummer en zijn we op WhatsApp verder gaan praten. (…) Toen ik eenmaal de foto’s had, hebben wij het ook over seks gehad. (…) Toen heb ik haar ook bedreigd dat ik haar naaktfoto’s op facebook zou zetten en dat ze onder de ANAC brug moest komen en daar hebben we seks gehad. (…)

p. 773: Ik denk dat het contact tussen mij en [slachtoffer 2] eind mei, begin juni begon. (…) Ik wist alleen dat ze 13 jaar oud was (…).

p. 777: [slachtoffer 2] zei dat ze niet naar de ANAC brug wilde komen. (…) Er werd afgesproken dat ik haar zou neuken onder de ANAC brug. (…) We hadden afgesproken dat als we seks hadden gehad ik de naaktfoto’s zou verwijderen.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte:

p. 780: Ik zei dat ze mee moest komen en toen zijn we naar de plek gegaan. (…) We zouden seks hebben. (…) Op de WhatsApp had ik al gezegd dat als dat niet zou gebeuren ik de naaktfoto’s op Facebook zou zetten. (…)

p. 781: Toen zijn wij achter die muur gaan staan. (…) Toen heb ik haar daarna geneukt. (…)

p. 783: Ze wilde het eerst niet, ze zei nee. (…) Toen zei ik dat ze om moest draaien. Toen (…) heb ik mijn broek uitgedaan en toen heb ik haar geneukt.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte:

p. 789: Toen hebben we op de WhatsApp contact gehad en heb ik tegen haar gezegd dat ik toch nog naaktfoto’s had. Toen heb ik gezegd dat ze nog een keer naar dezelfde plek moest komen. Dat was een paar dagen later of een week later. Toen hebben we daar nog een keer seks gehad. (…)

p. 790: Toen heb ik haar gezegd dat als ze niet nog een keer zou komen neuken dat ik haar naaktfoto’s op Facebook zou zetten. (…) dat zou het daarna over zijn. (…) Ik heb tegen [slachtoffer 2] gezegd dat ik een filmpje had gemaakt omdat ik nog een keer seks met haar wilde. (…)

Toen heb ik dus gezegd dat ze wel moest komen. Ze kon niet anders dan gewoon komen. (…)

p. 795: Zij bukte voorover en ik neuk haar dan vaginaal met mijn lul. (…) [slachtoffer 2] is 13. (…) Volgens mij was de tweede keer een week na de eerste keer. (…)

Met betrekking tot feit 3:

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het verbatim uitgewerkt studioverhoor van [slachtoffer 1], p. 48-49;

- het proces-verbaal van bevindingen mbt tactisch onderzoek Blackberry [slachtoffer 1], p. 153 t/m 155;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 26 november 2014.

Met betrekking tot feit 4:

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2], p. 505 en 510 t/m 516;

- het proces-verbaal van bevindingen, p. 554 t/m 565;

- het proces-verbaal van bevindingen, p. 576 t/m 581;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 26 november 2014.

Met betrekking tot feit 5:

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3], p. 605 t/m 608;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal met bijlagen, p. 645 t/m 650;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 26 november 2014.

Met betrekking tot feit 6:

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3], p. 605 t/m 608;

- het proces-verbaal WhatsApp/Ciot met bijlagen, p. 609 t/m 618;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 26 november 2014.

1 De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

2 De bewijsmiddelen zijn in bijlage II bij het vonnis opgenomen.