Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:7185

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
29-10-2014
Datum publicatie
20-11-2014
Zaaknummer
259230
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nietigheid dagvaarding. Tenaamstelling gedaagde in dagvaarding. Omstandigheid dat statutaire naam is veranderd niet van belang nu hoedanigheid niet is gewijzigd en er geen misverstand over kan bestaan wie in deze procedure als gedaagde heeft te gelden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/259230 / HA ZA 14-89

Vonnis van 29 oktober 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REDHOTMINUTE B.V.

gevestigd te Tuil, gemeente Neerijnen

eiseres in conventie

verweerster in reconventie

advocaat mr. J.R. van Manen te Gorinchem

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FINANCEWORLD B.V.

gevestigd te Neerijnen

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

advocaat mr. O. Diels te ’s-Gravenhage

Partijen zullen hierna Redhotminute en Financeworld worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 16 april 2014;

 • -

  de door Redhotminute in het geding gebrachte producties 12 tot en met 22;

 • -

  de door Financeworld in het geding gebrachte producties 12 tot en met 33;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 6 juni 2014.

1.2.

Vervolgens is opnieuw vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Redhotminute is een onderneming die webapplicaties ontwikkelt, verkoopt en implementeert alsmede full service hosting levert. Voorts is zij actief op het gebied van internetmarketing, online communicatie en interactieve media. Bestuurder van de vennootschap is [naam 1].

2.2.

Financeworld is een onderneming die zich bezighoudt met het beheren van internetapplicaties op het gebied van financiële dienstverlening en het geven van trainingen, cursussen en coaching-trajecten. Financeworld werkt met software die financiële dienstverleners en verzekeringstussenpersonen in staat stelt snel integrale en persoonlijke adviezen voor cliënten te maken. Cliënten hebben daarbij toegang tot gegevens op een afgeschermd gedeelte van een server (Virtual Private Servers). Daarvoor is een beveiligde verbinding met die server nodig, genaamd VPN-verbinding. Bewerking van bestanden en aanpassingen in de software van de servers vindt plaats door gebruikmaking van het zogenaamde File Transfer Protocol (FTP).

2.3.

Financeworld is op 10 oktober 2012 begonnen als samenwerking tussen enerzijds [naam 2] en [naam 3], die de software hebben ontwikkeld, en anderzijds betrokken personen bij Redhotminute, onder wie [naam 1]. Redhotminute zou bijdragen aan vergroting van de capaciteit en verdere ontwikkeling van de software. Met dit doel werkten partijen samen in een project met de naam ‘Next Level’. In het kader van het project zijn werkzaamheden uitgevoerd door onder anderen [naam 4].

2.4.

De aandelen in Financeworld worden gehouden door Financial Intellectual Property B.V. Van de aandelen in Financial Intellectual Property werd aanvankelijk 51% gehouden door HFP Holding B.V., 40% door Boolean Capital B.V. en 9% door Fortunello Holding B.V. Op 11 september 2013 hebben Boolean Capital en Fortunello Holding hun aandelen in Financial Intellectual Property verkocht aan HFP Holding. Daarmee werd HFP Holding houder van alle aandelen in Financial Intellectual Property. HFP Holding is eigendom van Zandstra en wordt bestuurd door hem en zijn echtgenote.

2.5.

Op 29 oktober 2013 heeft Redhotminute de VPN-verbinding voor Financeworld verbroken.

2.6.

Uit een mail van Redhotminute aan Financeworld van 5 november 2013 wordt geciteerd:

Hierbij een bevestiging van onze gemaakte afspraken deze ochtend:

- De factuur van de hosting over september 2013 zat al in de 53k volgens foto van het whiteboard.

- De oplevering van de scrapers die 01-10-13 was gepland is vertraagd maar behoeft nu geen aandacht meer van Redhotminute. De factuur kan worden opgestuurd.

- De factuur van de scrapers zal worden voldaan op 15-12-13.

- Voor het onderhoud van de scrapers is nu geen afspraak, [naam 2] denkt na over toekomstige werkwijze en facturering hierin.

- De openstaande vordering van Redhotminute op Financeworld van 38.000 euro zal worden voldaan op 1 december 2013.

- RHM laat voor 8 november weten wanneer [naam 2] moet reageren op de keuze voor de toekomst m.b.t. het serverpark, lees: upgrade nieuwe SAN en FireWalls.

- Vandaag is de toegang tot de servers beschikbaar, na bevestiging van bovenstaande afspraken door [naam 2].

2.7.

Op 5 november 2013 heeft Redhotminute de VPN-toegang hersteld.

2.8.

Op 13 november 2013 heeft Redhotminute de VPN-toegang en accounts alsmede de FTP-functionaliteit ten behoeve van Financeworld geblokkeerd.

2.9.

Op 14 november 2013 heeft Redhotminute de VPN-toegang en accounts op de servers ingeschakeld, maar de FTP-functionaliteit heeft zij geblokkeerd gehouden.

2.10.

Bij brief van 19 november 2013 heeft mr. [naam 5], de toenmalige advocaat van Financeworld, de overeenkomst van 5 november 2013 buitengerechtelijk vernietigd op grond van misbruik van omstandigheden.

2.11.

Op 22 november 2013 heeft Financeworld Redhotminute in kort geding gedagvaard voor de zitting van 27 november 2013. De inzet van het kort geding was onder meer het verkrijgen van een veroordeling tot het verschaffen van toegang tot de servers. De vordering is kort voor de geplande zitting ingetrokken.

2.12.

Uit een brief van 22 november 2013 van Redhotminute aan Financeworld wordt geciteerd:

(...)

De eerder door u en mijzelf gemaakte afspraken, bevestigd in mijn e-mail dd. 5 november 2013, zijn door uw raadsman de heer Mr. [naam 5] bij schrijven van 19 november jl. buitengerechtelijk vernietigd. Het spreekt voor zich dat wij deze vernietiging en de daartoe aangevoerde redenen betwisten. Nu u zich echter op het standpunt stelt dat deze afspraken zijn vernietigd, is de betalingsregeling vervallen en zijn alle vorderingen opeisbaar. Hierbij sommeer ik u dan ook ervoor te zorgen dat een bedrag van € 59.887,69 uiterlijk 27 november 2013, 12.00 uur zal zijn bijgeschreven op onze bankrekening, bij gebreke waarvan wij de nodige rechtsmaatregelen zullen nemen. Wij maken dan tevens aanspraak op wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

Uiteraard blijft onze dienstverlening totdat is betaald opgeschort.

2.13.

Bij brief van 27 november 2013 aan Redhotminute heeft Financeworld van een aantal facturen verschuldigdheid betwist, zich op het standpunt gesteld dat zij reeds meer heeft betaald dan zij op grond van de erkende facturen verschuldigd is, aanspraak gemaakt op schadevergoeding en een factuur bijgevoegd voor een bedrag van € 107.265,- met de vervaldatum 29 november 2013 en de omschrijving ‘Schadeloosstelling’. Uit de brief wordt geciteerd:

(...)

Vanaf 8 maart 2013 heeft FinanceWorld aan Redhotminute een totaalbedrag betaald van € 62.141,31. Berekening, bijlage 1, leert dat dit € 7.336,81 teveel is. Ik verzoek je dan ook, en voor zover nodig sommeer ik daartoe, dit bedrag binnen twee dagen over te maken op het rekeningnummer (...) onder vermelding van van “teveel opgenomen”. (...)

FinanceWorld heeft met Redhotminute een overeenkomst gesloten om scraper werkzaamheden uit te voeren en deze uiterlijk 1 oktober 2013 op te leveren zodat klanten van Financeworld schadeverzekeringen van Voogd kunnen vergelijken, een offerte kunnen aanvragen en een E-aanvraag kunnen doen.

Oplevering heeft niet op of voor de overeengekomen fatale termijn van uiterlijk 1 oktober 2013 plaatsgevonden, zodat Redhotminute zonder verdere sommatie of ingebrekestelling in verzuim verkeert en jegens FinanceWorld schadeplichtig is.

(...)

De brief bevat een bijlage waarin onder meer een overzicht is opgenomen van veertien betalingen over de periode van 8 maart 2013 tot en met 1 november 2013 tot een bedrag van € 62.141,31 in totaal.

2.14.

Bij brief van 13 december 2013 van haar advocaat heeft Redhotminute zowel de betwistingen als de aanspraken uit de brief van 27 november 2013 gemotiveerd weersproken en haar aanspraak op betaling van € 59.887,69 gehandhaafd.

2.15.

Per 22 januari 2014 is de naam van Financeworld veranderd in Personal Financial Property B.V.

3 De vorderingen in conventie en in reconventie

3.1.

Redhotminute vordert in conventie dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Financeworld veroordeelt tot betaling aan haar van € 63.489,58 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 18 januari 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Financeworld in de proceskosten. Het gevorderde bedrag is opgebouwd uit drie posten: € 59.887,69 aan vijftien onbetaalde facturen over de periode van 1 juni 2013 tot en met 5 november 2013, € 1.786,89 aan wettelijke handelsrente tot en met 17 januari 2014 en € 1.815,- aan buitengerechtelijke incassokosten.

3.2.

Financeworld vordert in reconventie dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht verklaart dat Redhotminute is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Financeworld, althans onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld;

- Redhotminute veroordeelt tot betaling aan Financeworld van een schadevergoeding van € 89.167,-, althans een bedrag op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente vanaf 29 november 2013 althans de dag van het instellen van de eis (2 april 2014) tot aan de dag der algehele voldoening;

- Redhotminute veroordeelt tot betaling aan Financeworld van € 7.336,81 te vermeerderen met wettelijke handelsrente vanaf 29 november 2013 althans de dag van het instellen van de eis (2 april 2014) tot aan de dag der algehele voldoening;

- Redhotminute veroordeelt in de proceskosten.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1.

Redhotminute legt aan de vordering tot betaling van de hoofdsom ten grondslag dat zij diensten voor Financeworld heeft verricht waarvoor zij facturen aan haar heeft gestuurd die Financeworld tot het gevorderde bedrag van € 59.887,69 onbetaald heeft gelaten.

4.2.

Financeworld heeft betoogd dat de dagvaarding nietig is omdat haar statutaire naam per 22 januari 2014 is gewijzigd in ‘Personal Financial Property B.V.’, en dus anders luidt dan in de dagvaarding is vermeld. De rechtbank volgt haar niet in dat betoog. Door de wijziging van haar naam is haar hoedanigheid niet gewijzigd, terwijl er geen misverstand over kan bestaan wie in deze procedure als gedaagde heeft te gelden, zoals blijkt uit het gevoerde verweer.

4.3.

In deze procedure is niet de vraag aan de orde of de afspraken die zijn weergegeven in de mail van 5 november 2013 tussen partijen gelden. Redhotminute vordert immers geen nakoming van die afspraken, maar betaling van voor (en op) die datum gestuurde facturen, terwijl Financeworld onbetwist onder verwijzing naar de brief van 22 november 2013 stelt dat Redhotminute de vernietiging van 19 november 2013 heeft geaccepteerd (conclusie van antwoord onder 2.12, laatste alinea; tevens onder 3.1).

4.4.

Van de vijftien facturen waarvan Redhotminute in conventie betaling vordert, ziet er een op ‘Licentie Copernica Marketing Solution’, zien er vier op ‘New Relic Monitoring Tool’, vijf op ‘Hosting’, vier op ‘Support’ en ziet er een op ‘Project: Scrapers Voogd’. Deze facturen zullen hieronder aan de orde worden gesteld. Daarbij worden de facturen aangeduid met de laatste drie cijfers van het factuurnummer (de eerste vijf zijn steeds 20130), als volgt.

factuur 590 ter zake van ‘Licentie Copernica Marketing Solution’

Deze factuur dateert van 1 augustus 2013 en bedraagt € 726,-.

facturen 410, 508, 589 en 679 ter zake van ‘New Relic Monitoring Tool’

Deze facturen dateren van respectievelijk 1 juni 2013, 1 juli 2013, 1 augustus 2013 en 2 september 2013 en bedragen allemaal € 99,89,-.

facturen 405, 473, 582, 672 en 886 ter zake van ‘Hosting’

Deze facturen dateren van respectievelijk 1 juni 2013, 1 juli 2013, 1 augustus 2013, 2 september 2013 en 1 november 2013 en bedragen allemaal € 3.025,-. Van de facturen met nummers 405 en 473 worden openstaande bedragen van respectievelijk € 210,70 en € 2.286,43 gevorderd, de overige facturen staan nog geheel open.

facturen 547, 548, 549 en 650 ter zake van ‘Support’

Deze facturen dateren van respectievelijk 28 juni 2013, 28 juni 2013, 1 juli 2013 en

9 augustus 2013 en bedragen allemaal € 7.260,-.

factuur 946 ter zake van ‘Project: Scrapers Voogd’

Deze factuur dateert van 5 november 2013 en bedraagt € 18.150,-.

4.5.

Tegen de vordering in conventie voor zover die ziet op betaling van de facturen 590, 410, 508, 589, 679, 405, 473, 582 en 672 (de eerste negen facturen) tot een totaal (openstaand) bedrag van € 9.672,69 voert Financeworld het verweer dat zij deze facturen heeft betaald. Dat verweer licht zij toe door een overzicht in het geding te brengen van betalingen over de periode van 8 maart 2013 tot en met 1 november 2013 en te stellen dat het totaal van die betalingen het totaal van de vorderingen van Redhotminute overschrijdt. Redhotminute heeft vervolgens weliswaar het standpunt gehandhaafd dat Financeworld op het moment van het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst een aanzienlijke betalingsachterstand had van tenminste € 53.000,- (conclusie van antwoord in reconventie onder 16, 19 en 30 met verwijzing naar productie 3 bij dagvaarding), maar zij heeft dat op geen enkele wijze toegelicht, terwijl het in het licht van het verweer van Financeworld en de door Financeworld overgelegde stukken wel op haar weg had gelegen om daar bij conclusie van antwoord in reconventie op in te gaan, nu Financeworld stelt dat zij zelfs te veel heeft betaald en in reconventie € 7.336,81 als onverschuldigd betaald terugvordert. Hieruit volgt enerzijds dat dit verweer in conventie, als onvoldoende gemotiveerd weersproken, slaagt. De vordering in conventie tot betaling van de genoemde negen facturen wordt daarom afgewezen. Anderzijds volgt hieruit dat de vordering in reconventie tot terugbetaling van het te veel betaalde toewijsbaar is.

4.6.

Als verweer tegen de vordering in conventie tot betaling van factuur 886 (de tiende factuur) ten bedrage van € 3.025,- ter zake van hosting over november 2013 voert Financeworld aan dat de diensten in de periode van november 2013 niet zijn geleverd. Redhotminute stelt in dat verband dat zij begin november 2013 de dienstverlening heeft opgeschort door de VPN-server een aantal dagen ‘on hold’ te zetten omdat zij geen reactie van Financeworld kreeg op haar verzoeken tot betaling van de achterstand van tenminste € 53.000,- die volgens haar op het moment van het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst bestond. Nadat zij de verbinding weer had hersteld, heeft Redhotminute half november 2013 de VPN- en FTP-functionaliteit opnieuw afgesloten, nadat zij had ontdekt dat Financeworld haar bestanden naar een externe partij aan het overhevelen was. Volgens Redhotminute dreigde haar bedrijfsvoering daardoor in gevaar te komen. Door de afsluiting van de FTP-functie werd het overhevelen onmogelijk.

4.7.

Zoals reeds overwogen, heeft Redhotminute niet voldoende toegelicht dat Financeworld ten tijde van het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst een betalingsachterstand had. Die betalingsachterstand komt dus niet vast te staan, zodat niet kan worden geoordeeld dat Redhotminute de dienstverlening op grond van een betalingsachterstand mocht opschorten. Evenmin heeft Redhotminute voldoende toegelicht op welke grond Financeworld haar bestanden niet mocht overhevelen. Een contractuele verplichting om dat niet te doen is niet gesteld; voor zover Redhotminute dat overhevelen anderszins onrechtmatig acht, heeft zij daarvoor onvoldoende gesteld. Ook hierin is dus geen grond voor opschorting gelegen. Nu Redhotminute aldus de dienstverlening in november 2013 twee keer heeft opgeschort zonder daartoe bevoegd te zijn, was Financeworld gerechtigd betaling van factuur 886 ter zake van deze dienstverlening in november 2013 op te houden. Zij zal deze factuur mogen betalen door verrekening met haar schadevordering, zoals hierna in rechtsoverweging 4.16 te overwegen.

4.8.

Redhotminute licht haar vordering in conventie tot betaling van de facturen 547, 548, 549 en 650 (de elfde tot en met veertiende factuur) van in totaal € 29.040,- (vier keer € 7.260,-) ter zake van ‘Support’ toe met een beroep op een email van Financeworld van 22 juli 2013. In die email staat onder meer:

Ik zie de afhankelijkheid niet en kom juist met een voorstel waar geen risico inzit, namelijk teruggaaf en Voogd. Zoals je weet zit in mijn opname ook de kosten van RackSpace, zodat cashflow druk er thuis ook is. Vanaf 1/9 kan ik fee splitten zodat exploitatie minimaal break even is; 2500 server 3500 fee en 6.000 personeel, en daarmee de kosten betaald worden.

Ik weet voor nu geen andere oplossing zodat ik je vraag akkoord te gaan met mijn voorstel.

Redhotminute stelt dat Financeworld in deze mail de kosten voor personeel van € 6.000,- te vermeerderen met btw (dus € 7.260,- in totaal) heeft bevestigd. Financeworld betwist dat. Volgens haar bevat de email van 22 juli 2013 een voorstel in het kader van de onderhandelingen over de beëindiging van de samenwerking en is dat voorstel niet geaccepteerd. Redhotminute stelt dat zij akkoord is gegaan met het voorstel van Financeworld. Dat blijkt volgens haar uit de verzonden facturen (productie 3 bij dagvaarding), het uitblijven van protest daartegen en de betalingen die op die facturen zijn verricht.

4.9.

Uit de bewoordingen van de email van 22 juli 2013 blijkt dat in die email niet meer dan een voorstel is vervat. Tussen die email en de facturen op het overzicht dat als productie 3 bij dagvaarding is overgelegd, kan geen verband worden vastgesteld. Twee van de drie bedragen uit het voorstel (€ 3.025,- inclusief btw en € 7.260,- inclusief btw) worden immers zowel voor als na 22 juli 2013 in rekening gebracht, het derde bedrag (€ 4.235,- inclusief btw) wordt niet in rekening gebracht. Uit de facturen kan dus niet worden afgeleid dat Redhotminute met het voorstel uit die email heeft ingestemd. Ter comparitie heeft Redhotminute haar stelling dat op basis van het voorstel van 22 juli 2013 overeenstemming is bereikt niet nader toegelicht. De conclusie is dat de vordering tot betaling van de facturen 547, 548, 549 en 650 ter zake van ‘Support’ wordt afgewezen.

4.10.

Redhotminute licht haar vordering in conventie tot betaling van factuur 946 (de vijftiende factuur) ten bedrage van € 18.150,- als volgt toe. Deze factuur ziet op het project ‘Scrapers Voogd’. Volgens Redhotminute heeft zij de scrapers geleverd, zij het in nauw overleg en met goedkeuring van Financeworld een aantal dagen te laat.

4.11.

Financeworld brengt hiertegen in dat voor oplevering van de scrapers 1 oktober 2013 als harde, fatale termijn werd afgesproken en dat de scrapers ondanks een toezegging van Redhotminute bij email van 17 september 2013 op die datum niet zijn opgeleverd. Als dat zou komen vast te staan, dan leidt overschrijding van die termijn weliswaar tot onmiddellijk verzuim aan de zijde van Redhotminute, maar niet tot ontbinding van de overeenkomst. Het is gesteld noch gebleken dat Financeworld de overeenkomst inzake dit project heeft ontbonden. Partijen zijn het erover eens dat de scrapers zijn geleverd. Volgens Financeworld voldeden de scrapers echter niet. Zij heeft echter niet gesteld aan welke eisen de te leveren scrapers moesten voldoen en in welk opzicht zij niet aan die eisen voldeden. Haar stellingen ‘Het werk dat Redhotminute (...) aan Financeworld ter beschikking stelde, was niet of nauwelijks bruikbaar’ (conclusie van antwoord 2.12), ‘Voorts voldeden de werkzaamheden niet’ (conclusie van antwoord 3.2.5) en ‘Filter doet niet wat ervan verwacht wordt’ (ter comparitie verklaard) schieten in dit verband tekort. Het wordt voorts niet duidelijk of Financeworld na levering van de scrapers kenbaar heeft gemaakt dat de scrapers te laat waren geleverd of dat zij niet voldeden, en in het laatste geval of zij Redhotminute in de gelegenheid heeft gesteld eventuele gebreken te herstellen. Het verweer dat de scrapers niet voldeden wordt daarom als onvoldoende gemotiveerd gepasseerd. Financeworld beroept zich er verder op dat de factuur niet is gespecificeerd. Deze enkele omstandigheid ontslaat haar echter niet zonder meer van haar betalingsverplichting. Financeworld beroept zich ook nog op schuldeisersverzuim, maar die situatie doet zich hier niet voor omdat niet valt in te zien in welk opzicht Redhotminute als schuldeiser van de gevorderde betaling in verzuim zou verkeren. Ook deze verweren tegen de vordering tot betaling van factuur 946 falen derhalve. De vordering tot betaling van de factuur zal daarom worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag, te weten 15 december 2013.

4.12.

Het is voldoende aannemelijk dat Redhotminute werkzaamheden ter incasso heeft verricht die voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking komen. Daarvoor wordt een bedrag toegewezen ter hoogte van twee punten van het liquidatietarief dat correspondeert met het toe te wijzen bedrag van € 18.150,-, derhalve € 904,-.

4.13.

Financeworld heeft haar vordering in reconventie strekkende tot vergoeding van schade als volgt toegelicht. Volgens haar is Redhotminute toerekenbaar tekortgeschoten althans heeft zij onrechtmatig jegens haar gehandeld doordat zij de VPN-verbinding tijdelijk heeft verbroken, de FTP-functionaliteit heeft uitgeschakeld en niet tijdig en gebrekkig de ontwikkelingswerkzaamheden in verband met de scrapers bij Voogd & Voogd heeft uitgevoerd. Zij stelt dat zij als gevolg daarvan € 89.167,- aan schade heeft geleden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

schade ten gevolge van eerste blokkade € 3.155,-

schade ten gevolge van tweede blokkade € 9.940,-

schade inzake het project Voogd & Voogd:

- inventarisatie en herstel € 54.622,-

- gederfde inkomsten € 20.000,-

interne bedrijfskosten € 1.450,- +

TOTAAL € 89.167,-

4.14.

De twee grootste posten, schade inzake het project Voogd & Voogd (€ 54.622,- en € 20.000,-), hebben betrekking op het verwijt dat Redhotminute gebrekkig de ontwikkelingswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Zoals hiervoor is overwogen, heeft Financeworld niet gesteld aan welke eisen de in het kader van het project Voogd & Voogd te leveren scrapers moesten voldoen en in welk opzicht zij niet aan die eisen voldeden. Ook heeft Financeworld het verband tussen de gestelde te late levering van de scrapers en de gederfde inkomsten van € 20.000,- onvoldoende toegelicht. Daarom kan niet worden geoordeeld dat Redhotminute aansprakelijk is voor schade die Financeworld in dit verband stelt te hebben geleden, zodat de vordering in zoverre niet toewijsbaar is.

4.15.

De kleinste post bestaat uit interne bedrijfskosten. Deze post is in het geheel niet toegelicht en zal om die reden niet kunnen worden toegewezen.

4.16.

De schade in verband met de opschortingen van de dienstverlening in november 2013 ten bedrage van € 3.155,- en € 9.940,- betreft het verbreken van de verbindingen. Deze schade is uiterst summier toegelicht. Voor de hoogte van de gevorderde bedragen verwijst Financeworld naar een als productie 10 overgelegde berekening. Zonder toelichting, die ontbreekt, is deze berekening niet volledig te begrijpen. Dat neemt niet weg dat voldoende aannemelijk is dat Financeworld schade heeft geleden doordat Redhotminute in november 2013 de dienstverlening ten onrechte heeft opgeschort. Blijkbaar is – zo begrijpt de rechtbank de overgelegde berekening – die schade erin gelegen dat twee medewerkers ([naam 6]) extra uren à respectievelijk € 75,- en € 65,- hebben moeten werken doordat zij geen toegang tot de servers hadden. Dat er extra is gewerkt, is op zichzelf wel aannemelijk. De uren zijn echter verder op geen enkele wijze toegelicht. De rechtbank ziet aanleiding de schade in dit verband te schatten op een bedrag gelijk aan de hoogte van de factuur 886, te weten € 3.025,-, waarvan Financeworld de betaling heeft opgeschort. Deze schadevordering kan met die factuur worden verrekend, zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.7 overwogen.

4.17.

Financeworld heeft nog een verklaring voor recht gevorderd dat Redhotminute is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Financeworld althans onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Die verklaring wordt niet gegeven omdat Financeworld daar geen belang bij heeft.

4.18.

Aldus is van de in conventie gevorderde hoofdsom van € 59.887,69 een bedrag van € 18.150,- toewijsbaar (factuur 946) te vermeerderen met de wettelijke handelsrente daarover vanaf 15 december 2013 tot aan de dag der algehele voldoening en met € 904,- aan buitengerechtelijke incassokosten. Voor het overige wordt de vordering afgewezen. De in reconventie gevorderde schadevergoeding wordt bepaald op € 3.025,- en kan in conventie worden verrekend met factuur 886, zodat hiervoor in het dictum niets hoeft te worden opgenomen. De reconventionele vordering tot schadevergoeding wordt voor het overige afgewezen. Het onverschuldigd betaalde bedrag van € 7.336,81 is toewijsbaar te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als gevorderd.

4.19.

De partijen worden zowel in conventie als in reconventie deels in het ongelijk gesteld. De kosten worden daarom zowel in conventie als in reconventie gecompenseerd.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

veroordeelt Financeworld tot betaling aan Redhotminute van € 18.150,- te vermeerderen met de wettelijke handelsrente daarover vanaf 15 december 2013 tot aan de dag der algehele voldoening en € 904,- aan buitengerechtelijke incassokosten;

in reconventie

veroordeelt Redhotminute tot betaling aan Financeworld van € 7.336,81 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 29 november 2013 tot aan de dag der algehele voldoening;

voorts, zowel in conventie als in reconventie

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten zo dat beide partijen de eigen kosten dragen;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.M Vaessen en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2014.

coll.: CLB