Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:6649

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-10-2014
Datum publicatie
21-10-2014
Zaaknummer
05/840549-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Gelderland heeft vier vrouwen met leeftijden tussen 20 en 29 jaar uit Nijmegen veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld tegen vier medewerkers van de NS. De rechtbank heeft aan de vrouwen een werkstraf opgelegd. Daarbij heeft de rechtbank rekening gehouden met de rol van de vrouwen in het geweld, maar ook met de omstandigheid dat het optreden van de NS-medewerkers naar het oordeel van de rechtbank heeft bijgedragen aan de escalatie van het incident. Verder moeten de vrouwen aan alle vier medewerkers van de NS € 100,- schadevergoeding betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/840549-14

Datum zitting : 06 oktober 2014

Datum uitspraak : 20 oktober 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsman : mr. M.R. Roethof, advocaat te Arnhem.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 21 mei 2014 te Arnhem met een ander of anderen, op een voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten op perron 8/9 van het (trein)station Arnhem Centraal, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen, te weten een of meer medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] (allen

belast met toezicht op orde en veiligheid op treinstations), welk geweld

bestond uit het opzettelijk gewelddadig

- duwen en/of schoppen en/of trappen op/tegen het lichaam van voormelde [slachtoffer 1] en/of krabben op/in de arm van die [slachtoffer 1] en/of rukken/trekken aan de haren van die [slachtoffer 1] en/of

- bijten in de (onder)arm van voormelde [slachtoffer 2] en/of rukken/trekken aan het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of

- meermalen, althans eenmaal, schoppen en/of trappen in/op/tegen en/of in de richting van het kruis van die [slachtoffer 2] en/of

- krabben in/op de armen van voormelde [slachtoffer 4] en/of schoppen en/of trappen in/op/tegen en/of in de richting van het lichaam van die [slachtoffer 4] en/of

- schoppen/trappen/stoten in/op/tegen en/of in de richting van het kruis van die [slachtoffer 4] en/of

- knijpen in de (boven)arm van voormelde [slachtoffer 5] en/of (krachtig) rukken en/of trekken aan de haren van die [slachtoffer 5] en/of bijten in en/of schoppen en/of trappen op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of

- filmen van het door verdachte en/of haar mededader(s) uitgeoefende geweld en/of

- met luide stem en/of stemverheffing roepen van de woorden: "kankermongool" en/of "hufters" en/of "klootzakken" en/of "kankerlijder" en/of "kankerjood" en/of "kutwijf" en/of "ik film jullie allemaal klootzakken" en/of "kutwijf je moet van haar afblijven", althans (telkens) woorden van gelijke gewelddadige en/of beledigende aard en/of strekking.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 06 oktober 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. M.R. Roethof, advocaat te Arnhem.

Namens de benadeelde partijen is ter terechtzitting verschenen mw. S. van den Bogaard, schadebehandelaar NS Reizigers B.V. Zij vertegenwoordigt de benadeelde partijen:

 [slachtoffer 1];

 [slachtoffer 2];

 [slachtoffer 3];

 [slachtoffer 4];

 [slachtoffer 5].

De officier van justitie, mr. W.E.M. van Erp, heeft gerekwireerd.

Verdachte en haar raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs 1

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Verdachte was samen met [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] op 21 mei 2014 op het treinstation in Arnhem.2

[medeverdachte 1] droeg een spijkerbroek, zwart shirt en een wit colbert, verdachte droeg een spijkerbroek, meerkleurig shirt en een roze vest, [medeverdachte 2] droeg een donkere broek, een wit shirt en een wit vestje en [medeverdachte 3] droeg een donkere broek, groen shirt en een kort donker colbert.3

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken, aangezien niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van openlijk geweld. Er kan niet worden vastgesteld dat verdachte een wezenlijke of significante bijdrage heeft geleverd aan het geweld.

Beoordeling door de rechtbank

Geweld tegen aangeefster [slachtoffer 1].

[slachtoffer 1], hoofdconductrice bij de NS, heeft verklaard dat één van de jongedames op het perron 8/9 geen gehoor gaf aan haar aanwijzing om elders op het perron te gaan roken.4 Op camerabeelden is te zien dat het hier gaat om verdachte [medeverdachte 3].5 Zij verklaart voorts dat er daarna meerdere jongedames bij kwamen en dat zij door hen is gekrabd op haar pols en geschopt tegen haar bovenbeen.6 Dit wordt ondersteund door een bericht van de huisarts dat hij op 22 mei 2014 wondjes op de pols en rechterhand en een schaafwond in de handpalm van [slachtoffer 1] heeft waargenomen.7 Op de camerabeelden is te zien dat [medeverdachte 1] aan de haren van [slachtoffer 1] trekt. Ook is te zien dat [medeverdachte 2] op een gegeven moment aan de haren van [slachtoffer 1] trekt, waardoor [slachtoffer 1] ten val komt.8

Geweld tegen aangever [slachtoffer 2]

Door NS-medewerker [slachtoffer 2] is verklaard dat hij probeerde een vrouw op het perron van het treinstation Arnhem-Centraal staande te houden, waarbij zij hem tweemaal tegen zijn kruis heeft getrapt. Vervolgens heeft [slachtoffer 2] samen met zijn collega geprobeerd om deze vrouw onder controle te krijgen, waarna de vrouw hem heeft gebeten in zijn onderarm.9 Dit wordt ondersteund door de verklaring van de huisarts dat er onder meer een bijtwond op de rechterarm is waargenomen.10 Op camerabeelden is te zien dat deze vrouw verdachte [medeverdachte 3] is. Te zien is dat zij [slachtoffer 2] om 21:21 uur tegen of tussen zijn been dan wel benen schopt en zij twee keer een knietje geeft in de richting van het kruis van [slachtoffer 2].11 Voorts heeft [slachtoffer 2] verklaard dat de overige dames bleven schreeuwen en schelden, waarna één dame op hem af kwam lopen en hem met haar knie in zijn kruis heeft geraakt. Dit betrof de dame met een witje vestje en zwart stijl haar tot over haar schouders.12 Op camerabeelden is te zien dat verdachte samen met verdachte [medeverdachte 1] aan de arm van [slachtoffer 2] heeft getrokken en dat verdachte [medeverdachte 1] hem een knietje heeft gegeven.13

Aangever [slachtoffer 4], medewerker bij de NS, heeft verklaard dat er vijf vrouwen aan het schreeuwen en schelden waren ter hoogte van spoor 8/9 en dat hij hoorde dat zij riepen: “Kanker mongool, hufters, klootzakken, kankerleijers, kanker Joden etc”. Deze woorden waren onder meer gericht tegen zijn collega [slachtoffer 2] (rechtbank: [slachtoffer 2]).14

Geweld tegen aangever [slachtoffer 4]

Aangever [slachtoffer 4] heeft verklaard dat hij door de vrouw die hij probeerde te boeien is gekrabd aan zijn armen en zij diverse malen heeft getracht haar knieën in zijn kruis te plaatsen, waarbij zij telkens zijn bovenbeen raakte. Voorts heeft [slachtoffer 4] verklaard dat de betreffende vrouw hem vervolgens heeft uitgescholden voor onder meer: “kankerhond, kankerlijer, kanker Jood”. De vrouw bleef zich verder ook verzetten door met haar voeten in zijn richting te trappen.15 Op camerabeelden is te zien dat verdachte [medeverdachte 3] degene is die door medewerkers van de NS wordt aangehouden en (later) wordt geboeid. Op de beelden is voorts te zien dat verdachte [medeverdachte 3] met haar voet heeft getrapt in de richting van onder meer [slachtoffer 4] en dat verdachte [medeverdachte 1] tegen zijn been schopt.16

Geweld tegen aangeefster [slachtoffer 5]

NS-medewerkster [slachtoffer 5] heeft verklaard dat zij door de vrouw die werd vastgehouden in haar bovenarm is geknepen. Daarbij hoorde zij dat de vrouw riep “kutwijf”.17 Op camerabeelden is te zien dat verdachte [medeverdachte 3] degene is die wordt vastgehouden.18 heeft voorts verklaard dat zij door één van de dames aan het haar is getrokken en vervolgens door het meisje met het witte vestje - dat daarvoor aan het filmen was - is geduwd, waarna zij heeft geroepen: “kutwijf, je moet van haar af blijven”.19 De verklaring van [slachtoffer 5] wordt ondersteund door de waarneming van de verbalisanten van drie blauwe plekken in de vorm van kennelijke vingers.20 Verdachte [medeverdachte 2] is degene die het voorval met haar mobiele telefoon heeft gefilmd.21 Op camerabeelden is te zien dat verdachte [medeverdachte 1] aangeefster [slachtoffer 5] aan het haar trekt.22

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte een wezenlijke of significante bijdrage heeft geleverd aan het gepleegde geweld en acht zij bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het openlijk in vereniging plegen van geweld. Nu ten aanzien van [slachtoffer 3] geen geweldshandelingen hebben plaatsgevonden en de enkele handeling van het filmen geen geweldshandeling betreft noch heeft bijgedragen aan het geweld, zal de rechtbank verdachte van deze bestanddelen vrijspreken.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

zij op 21 mei 2014 te Arnhem met anderen, op een voor het publiek toegankelijke plaats te weten op perron 8/9 van het treinstation Arnhem Centraal, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen, te weten een of meer medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5], welk geweld bestond uit het opzettelijk gewelddadig

- duwen en schoppen en/of trappen tegen het lichaam van voormelde [slachtoffer 1] en krabben op de arm van die [slachtoffer 1] en rukken/trekken aan de haren van die [slachtoffer 1] en

- bijten in de onderarm van voormelde [slachtoffer 2] en trekken aan het lichaam van die [slachtoffer 2] en

- meermalen, schoppen en/of trappen tegen en in de richting van het kruis van die [slachtoffer 2] en

- krabben in de armen van voormelde [slachtoffer 4] en schoppen en/of trappen tegen en in de richting van het lichaam van die [slachtoffer 4] en

- schoppen/trappen in de richting van het kruis van die [slachtoffer 4] en

- knijpen in de bovenarm van voormelde [slachtoffer 5] en rukken en/of trekken aan de haren van die [slachtoffer 5] en

- met luide stem en/of stemverheffing roepen van de woorden: "kankermongool"

en "hufters" en "klootzakken" en "kankerlijer" en "kankerjood"

en "kutwijf" en "kutwijf je moet van haar afblijven".

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Het feit is strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 40 uren. De officier van justitie is tot deze eis gekomen vanwege de ernst van het feit, waarbij het gaat om personen belast met een publieke taak. Voorts heeft de officier van justitie de beperkte rol van verdachte in het geweld meegewogen en rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 15 september 2014; en

 een retourzending van de Reclassering Nederland d.d. 3 oktober 2014, betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich samen met haar medeverdachten schuldig gemaakt aan het in vereniging geweld plegen tegen vier medewerkers van de NS met een publieke taak. Daarbij heeft verdachte aan het lichaam van [slachtoffer 2] getrokken om medeverdachte [medeverdachte 3] los te krijgen en getracht de telefoon van medeverdachte [medeverdachte 2] terug te pakken, hetgeen heeft bijgedragen aan de escalatie van het incident. Gelet op de mate van geweld die door de dames is gebruikt en het pijn en/of letsel dat daardoor bij de NS-medewerkers is veroorzaakt, rekent de rechtbank verdachte het feit zwaar aan.

De rechtbank houdt rekening met de omstandigheid dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en weegt mee dat verdachte minder geweld heeft gebruikt dan haar medeverdachten. Hoewel de rechtbank van oordeel is dat het optreden van de NS-medewerkers heeft bijgedragen aan escalatie van het incident – zij hadden immers kunnen volstaan met het opmaken van een proces-verbaal ter zake van het roken op een niet-rokers locatie op het perron; in plaats daarvan echter werd verdachte [medeverdachte 3] met veel machtsvertoon en geweld overmeesterd en pakte aangeefster [slachtoffer 1] de telefoon van verdachte [medeverdachte 2]-, maakt dit nog niet dat verdachte en haar medeverdachten mochten handelen zoals zij gedaan hebben. Wel zal de rechtbank hier in het voordeel van verdachte rekening mee houden. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank met de officier van justitie een werkstraf voor de duur van 40 uren, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering gesteld heeft doorgebracht, passend en geboden.

6A. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], [slachtoffer 4] en

[slachtoffer 5] hebben zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het bewezenverklaarde feit.

Gevorderd wordt een bedrag van:

- [slachtoffer 1]: € 400,00;

- [slachtoffer 2]: € 750,00;

- [slachtoffer 3]: € 292,00;

- [slachtoffer 4]: € 300,00;

- [slachtoffer 5]: € 400,00.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen hoofdelijk kunnen worden toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen dienen te worden afgewezen, aangezien verdachte geen substantiële bijdrage aan het geweld heeft geleverd en daarom vrijspraak is bepleit. Voorts zijn de vorderingen naar de mening van de verdediging buitensporig, aangezien het niet gaat om zodanig geweld dat dit een bepaalde angst dan wel psychische schade tot gevolg kan hebben.

Beoordeling door de rechtbank

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]:

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering omdat de gestelde schade niet rechtstreeks is toegebracht door enig bewezenverklaard feit.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5]:

Aan de benadeelde partijen is door het bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. De rechtbank acht de impact van het incident op de NS-medewerkers voldoende onderbouwd en aannemelijk, waarbij het ook gaat om een grove mate van geweld met handelingen die pijn en/of letsel hebben veroorzaakt. Dit is onder meer aan verdachte toe te rekenen. Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Gelet echter op hetgeen bij de oplegging van de straf over de rol van de NS-medewerkers bij het incident is overwogen, zal de rechtbank de schade naar maatstaven van billijkheid begroten op € 100,00 per NS-medewerker. De rechtbank zal de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in de overige delen van de vorderingen, omdat een nadere beoordeling van de schade een onevenredige belasting van het strafgeding zou meebrengen.

De verdachte is niet meer tot vergoeding gehouden indien en voor zover het gevorderde door zijn mededaders is of wordt voldaan.

Ter meerdere zekerheid voor daadwerkelijke betaling aan de benadeelde partij, zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

De gevorderde en toegewezen rente/vergoeding voor proceskosten, zijn daar niet bij inbegrepen.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 22c, 22d, 24c, 27, 36f en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

het verrichten van een werkstraf gedurende 40 (veertig) uren.

Bepaalt dat deze werkstraf binnen 1 (één) jaar na het onherroepelijk worden van dit vonnis moet worden voltooid.

De termijn binnen welke de werkstraf moet worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Stelt deze vervangende hechtenis vast op 20 (twintig) dagen.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht geheel in mindering wordt gebracht, te weten 2 (twee) uren, zijnde 1 (één) dag hechtenis.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3].

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1].

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 1] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan [slachtoffer 1], te betalen € 100,00 (honderd euro).

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

 • -

  Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 1] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], te betalen € 100,00 (honderd euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening aan de ene betalingsverplichting de andere betalingsverplichting doet vervallen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2].

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 2] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan [slachtoffer 2], te betalen € 100,00 (honderd euro).

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

 • -

  Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 2] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2], te betalen € 100,00 (honderd euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening aan de ene betalingsverplichting de andere betalingsverplichting doet vervallen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4].

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 4] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan [slachtoffer 4], te betalen € 100,00 (honderd euro).

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

 • -

  Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 4] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 4], te betalen € 100,00 (honderd euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening aan de ene betalingsverplichting de andere betalingsverplichting doet vervallen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5].

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 5] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan [slachtoffer 5], te betalen € 100,00 (honderd euro).

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

 • -

  Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] betalen ook veroordeelde daardoor tegenover [slachtoffer 5] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 5], te betalen € 100,00 (honderd euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening aan de ene betalingsverplichting de andere betalingsverplichting doet vervallen.

Aldus gewezen door:

mr. C. van Linschoten (voorzitter), mr. J.M.J.M. Doon en mr. H.G. Eskes, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.T.P.J. Damen, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 oktober 2014.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de regiopolitie Gelderland-Midden, staf district, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL0785-2014061341, gesloten op 20 juni 2014 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 112 en het proces-verbaal van bevindingen, p. 136.

3 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 136.

4 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1], p. 78-79.

5 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.

6 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1], p. 78-79.

7 Het schriftelijk bescheid zijnde een brief van de huisarts d.d. 22 mei 2014, p. 95.

8 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.

9 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2], p. 143-144.

10 De verwijsbrief van de huisarts, p. 153.

11 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.

12 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2], p. 144-145.

13 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.

14 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 4], p. 257.

15 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 4], p. 258.

16 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.

17 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 5], p. 309-310.

18 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.

19 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 5], p. 309-310.

20 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 5], p. 311.

21 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 113.

22 Waarneming rechtbank camerabeelden ter terechtzitting.