Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:6417

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
01-09-2014
Datum publicatie
23-01-2015
Zaaknummer
266448
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Licentieovereenkomst; opzegging onderhoudsgedeelte daarvan; voldoende aannemlijk dat daarna onverschuldigd is betaald (geldvordering in kort geding toegewezen).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/266448 / KG ZA 14-320

Vonnis in kort geding van 1 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RIMA FASTENERS B.V.,

gevestigd te 's-Heerenberg, gemeente Montferland,

eiseres,

advocaat mr. A.H.J. Cornelissen te Huissen, gemeente Lingewaard,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KOMEXO B.V.,

gevestigd te Leerdam en kantoorhoudende te Geldermalsen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEX SOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Druten en kantoorhoudende te Leerdam,

gedaagden,

vertegenwoordigd door de heer [naam 1], indirect bestuurder van gedaagden.

Partijen zullen hierna Rima en Komexo en Mex genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding

  • -

    de mondelinge behandeling.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Rima is een groothandel in ijzer- en metaalwaren en gespecialiseerd in de vervaardiging van bouten, schroeven en moeren.

2.2.

Komexo en Mex leveren applicatiesoftware voor productieprocesbeheersing en logistiek management. Enig aandeelhouder en bestuurder van Komexo is Stichting Administratiekantoor Huki, waarvan de heer [naam 1] (hierna: [naam 1]) bestuurder is. Enig aandeelhouder en bestuurder van Mex is [naam 1], waarvan ook [naam 1] enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.3.

Rima en Mex hebben op 23 september 2004 een licentieovereenkomst getekend. Op grond van die overeenkomst verkreeg Rima van Mex de licentie tot het gebruik van de door Unit 4 Software B.V. (hierna: Unit 4) ontwikkelde programmatuur (software), derdenprogrammatuur en diverse omschreven materialen. De programmatuur bestaat uit twee onderdelen, te weten de Unit 4 Multivers Extended Productie en het Unit 4 Multivers financiële pakket. In de overeenkomst, genaamd Licentieovereenkomst standaardprogrammatuur en onderhoudsovereenkomst, is onder meer het volgende opgenomen:

De ondergetekenden:

1. MEX Solutions B.V., (…), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur [naam 1], verder te noemen de Dealer, namens Unit 4 Software B.V., verder te noemen Unit 4;

en

2. RIMA Fasteners B.V. (…), verder te noemen de Gebruiker;

in aanmerking nemende:

1. Unit 4 heeft softwarepakketten ontwikkeld, waaronder Multivers Extended Productie. Unit 4 heeft alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze pakketten, waaronder de auteursrechten en merkrechten.

2. Daarnaast brengt Unit 4 andere pakketten op de markt, die al dan niet in combinatie met Multivers Extended Productie kunnen worden gebruikt.

3. Gebruiker wenst deze pakketten, of onderdelen daarvan, aan te schaffen.

4. Partijen wensen de afspraken die zij hierover hebben gemaakt schriftelijk vast te leggen.

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

(…)

Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst

1. Unit 4 verleent hierbij de licentie tot het gebruik van de programmatuur.

2. Unit 4 verkoopt aan de Gebruiker de materialen als bedoeld in bijlage III. De koopprijs voor de materialen wordt geacht in de in artikel 9 genoemde licentievergoeding te zijn inbegrepen.

(…)

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

2. Het onderhoudsgedeelte van deze overeenkomst (GOK en evt. TOA) kan door de Gebruiker per aangetekende brief tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd, mits daarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt genomen, waarbij Gebruiker dit onderhoud evenwel niet eerder kan opzeggen dan tegen het eind van de kalendermaand, liggende 1 jaar na ondertekening van deze overeenkomst, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 11 sub b. Gebruiker blijft, ook na opzegging van het onderhoudsgedeelte, gerechtigd de software te gebruiken.

(…)

Artikel 9 Vergoedingen

1. a. Als vergoeding voor het gebruik van de standaardprogrammatuur zal de Gebruiker aan < Unit 4 via dealer > betalen een eenmalige licentievergoeding van € 14.500,-

(…)

2. Als vergoeding voor het onderhoud van de standaardprogrammatuur zal de Gebruiker aan Unit 4 via de Dealer betalen een jaarlijkse vergoeding van 13% over de totale bruto-aanschafwaarde van de software die op dat moment in gebruik is. Vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kunnen prijzen en tarieven door Unit 4 worden aangepast aan de ontwikkeling van lonen, conform het indexcijfer van CAO-lonen voor de zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, of een daarmee vergelijkbaar indexcijfer.

(…)

Artikel 14 Ontbinding c.a.

1. Onverlet hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven:

(…)

2. Na beëindiging van de overeenkomst, hetzij door opzegging hetzij middels ontbinding, of op welke andere wijze dan ook, is de Gebruiker niet gerechtigd de programmatuur nog langer te gebruiken. Gebruiker is na beëindiging van de overeenkomst gehouden de programmatuur en de materialen aan Unit 4 te retourneren zonder op enigerlei wijze kopieën, back-ups en dergelijke te behouden.

2.4.

Aanvankelijk ontving Rima de licentiecodes voor de programmatuur jaarlijks van Mex. Vanaf 2006 ontving Rima deze van Komexo, die op haar beurt de codes van Licenties Isah B.V. (die op dat moment onderdeel uitmaakte van de organisatie van Unit 4) ontving.

2.5.

Komexo heeft Rima op 25 november 2011 een factuur betreffende ‘gebruiksrecht Unit 4 Multivers 2012’ gestuurd ten bedrage van € 793,17. Rima heeft deze voldaan.

2.6.

Bij e-mailbericht van 21 december 2011 heeft de heer [naam 2], werkzaam bij Rima, de indirect bestuurder van Komexo, de heer [naam 1], als volgt bericht:

Wij tekenden 23.09.2004 met U een contract, waarbij voor het gebruik van de standaard apparatuur een eenmalige licentievergoeding overeenkwamen. (let U svp op het woord eenmalig).

In het contract wordt overigens licentie en gebruikersrecht naast elkaar genoemd, maar Artikel 1 laat aan duidelijkheid niets te wensen over dat Rima gebruikersrecht wordt verleend van het geleverde. Hier heeft Rima ook voor betaald.

Ook is in het contract een onderhoudsvergoeding van 13% van de aanschafwaarde overeengekomen. Deze onderhoudsvergoeding kan conform artikel 3 worden opgezegd, waarbij Rima gerechtigd blijft van de software gebruik te maken. (Vreemd om dit te noemen, want een eenmalige licentievergoeding regelt dit eigenlijk al)

U stuurt ons rekeningen en omschrijft de activiteit telkens anders:

-2007 Gebruikersrecht

-2008 Gebruikersrecht

-2009 Onderhoud

-2010 Onderhoud

-2011 Gebruikersrecht

Ook in Uw factuur [nummer] praat U over gebruikersrecht. In het contract is duidelijk gestipuleerd dat voor licentie/gebruikersrecht al betaald is.

Vanwaar dan deze rekening????

U ontvangt een dezer dagen een aangetekend schrijven waarin we het onderhoud opzeggen.

Dit betekent dat we voor 2012 nog 3 maanden onderhoud betalen. Van Gebruiksrecht kan geen sprake zijn. Vandaar het verzoek om rekening [nummer] te crediteren en te vervangen door een rekening voor 3 maanden onderhoud, gebaseerd op de afspraken uit het contract.

2.7.

Bij aangetekende brief van 21 december 2012 (klaarblijkelijk was bedoeld 21 december 2011, de voorzieningenrechter) aan Komexo heeft Rima het onderhoudsgedeelte van de overeenkomst per 1 april 2012 opgezegd. Tevens heeft Rima in deze brief vermeld dat zij na die datum onverminderd gebruik kan blijven maken van de software.

2.8.

[naam 1] heeft het onder 2.7. geciteerde bericht direct doorgestuurd naar Unit 4. In reactie hierop heeft Unit 4 [naam 1] diezelfde dag nog bericht:

We hebben de mail van de klant naast de overeenkomst gelegd maar de klant zal zich toch echt aan de inhoud van de overeenkomst moeten houden.

Opzeggen van een gebruiksrecht/onderhoudscontract kan met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden, liggende 1 jaar na ondertekening.

Wanneer de klant uiterlijk 1 oktober 2012 schriftelijk bij ons opzegt zal het contract per 31-12-2012 beëindigd worden. Ze ontvangen daar een schriftelijke bevestiging van.

2.9.

Komexo heeft Rima op 3 januari 2012 een factuur betreffende ‘Periodieke gebruiksrechtvergoeding 2012’ gestuurd ten bedrage van € 2.416,88. Rima heeft deze voldaan.

2.10.

Op 28 november 2012 heeft Komexo Rima een factuur betreffende ‘gebruiksrecht Unit 4 Multivers 2013’ gestuurd ten bedrage van € 831,51. Rima heeft deze voldaan.

2.11.

Komexo heeft Rima op 2 januari 2013 een factuur betreffende ‘Periodieke gebruiksrechtvergoeding 2013’ gestuurd ten bedrage van € 2.514,00. Rima heeft deze voldaan.

2.12.

Wickerhoff heeft [naam 1] bij e-mailbericht van 29 januari 2013 als volgt bericht:

We hebben vorig jaar al uitgebreid gesproken over onze samenwerking en per aangetekend schrijven is toen het onderhoudscontract opgezegd.

We krijgen van jullie geen up dates en in het geval we eens bellen voor een vraag krijgen we direct een offerte en geen enkele hulp.

We betalen voor iets waar we niets voor terug krijgen.

Vorig jaar vertelde je me dat het voordeel van het contract is dat in geval van een calamiteit we niet het volle pont hoeven te betalen voor het nieuwe programma met desbetreffende up dates.

Dit risico willen we best aangaan. We zien derhalve af van jullie diensten. We hebben ze nog nooit nodig gehad.

Bovendien wordt ieder jaar weer de prijs voor de licentie zonder overleg verhoogd.

2.13.

Rima heeft bij brief van 31 januari 2013 gericht aan Komexo het volgende medegedeeld:

We refereren aan onze aangetekende brief van 21.12.2011 waarin wij conform art. 3 lid 1 het onderhoudsgedeelte van de licentieovereenkomst met MEX van 23.09.2004 per 01.04.2012 hebben.

We hebben hier tijdens je bezoek aan Rima op 5.01.2012 nog over gesproken en toen bevestigde je dat opzegging mogelijk is maar dat in geval van een calamiteit geen enkele hulp van jullie kant te verwachten valt en dat eventuele aanschaf van nieuwe programmatuur duurder zou uitpakken dan wanneer het genoemde contract in tact gelaten zou worden.

Omdat jij aangaf dat, als wij het contract zouden opzeggen, wij de codes om het gebruiksrecht uit te oefenen niet zouden krijgen, hebben wij de rekeningen voor het gebruiksrecht 2012 betaald.

We hebben nu weer rekeningen ontvangen voor het periodieke gebruiksrecht Multivers, voor zowel het financiële als ook het ERP pakket voor 2013 en in het telefoongesprek van 28.01 jl. dat jij met [naam 3] van ons bedrijf voerde, gaf je wederom aan dat als wij deze rekening niet zouden betalen, wij geen voor gebruiksrecht code zouden verkrijgen. Deze rekeningen kunnen uitsluitend betrekking hebben op het onderhoudscontract.

Op grond van artikel 3 lid 2 van voormelde licentieovereenkomst zeggen wij wederom het onderhoudsgedeelte van deze overeenkomst met uw bedrijf per 01.2013 op.

Wij hebben reeds € 687,20 ex BTW aan u betaald. Over de periode 01.01 t/m 30.04.2013 dienen wij u € 921,63 ex BTW te betalen. We ontvangen graag een factuur over het verschil.

Wij wijzen U met nadruk op de laatste zin van artikel 3 lid 2 waarin is bepaald dat de gebruiker ook na opzegging van het onderhoudsgedeelte, gerechtigd is de software te gebruiken. U bent derhalve verplicht ons de code voor het gebruik te verstrekken, ook zonder onderhoudscontract. (…)

2.14.

Bij brief van 19 maart 2014 heeft de advocaat van Rima Komexo en Mex gesommeerd het betaalde bedrag van € 6.500,27 wegens onverschuldigde betaling terug te betalen aan Rima.

2.15.

Komexo heeft de licentiecode voor het jaar 2014 niet aan Rima verstrekt. De advocaat van Rima heeft Komexo en Mex bij brief van 22 april 2014 gesommeerd om dit alsnog te doen. Komexo en Mex zijn hier evenwel niet toe overgegaan.

3 Het geschil

3.1.

Rima vordert dat de voorzieningenrechter

I. Komexo en Mex hoofdelijk en des bepalende dat indien de één heeft voldaan de anderen zullen zijn gekweten, te veroordelen tot betaling van een bedrag van

€ 5.753,00 inclusief omzetbelasting, als voorschot op het onverschuldigd betaalde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf de respectievelijke betaaldata ten bedrage van € 900,47, berekend tot en met 13 juni 2014 en voorts met de wettelijke handelsrente vanaf 13 juni 2014 tot aan de dag van algehele voldoening,

II. Komexo en Mex hoofdelijk en des bepalende dat indien de één heeft voldaan de andere zullen zijn gekweten, te veroordelen op straffe van verbeurte van een dwangsom tot verstrekking van de licentiecodes voor onbepaalde tijd aan Rima welke benodigd zijn voor het gebruik van de programmatuur binnen veertien dagen na dit vonnis,

III. Komexo en Mex hoofdelijk en des bepalende dat indien de één heeft voldaan de andere zullen zijn gekweten, te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 662,65, en

IV. Komexo en Mex hoofdelijk en des bepalende dat indien de één heeft voldaan de andere zullen zijn gekweten, te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente, indien deze kosten niet binnen veertien dagen na dit vonnis zijn voldaan.

3.2.

Komexo en Mex voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang ten aanzien van de vordering sub II. vloeit in voldoende mate voort uit de stellingen van Rima. Rima heeft onder meer betoogd dat zij voor haar onderneming afhankelijk is van de programmatuur en de daarbij behorende jaarlijks te verstrekken licentiecodes. Zonder de licentiecodes kan Rima de programmatuur (software) niet raadplegen. Zo kan Rima de informatie over de aan haar klanten geleverde producten thans niet inzien, terwijl zij deze informatie nodig heeft om haar klanten opnieuw van dezelfde producten te voorzien. Het productieproces en de financiële gegevens kunnen evenmin worden bijgehouden. Daarnaast verslechtert de liquiditeitspositie van Rima door het jaarlijks onverplicht voldoen van een bedrag van ruim € 3.000,00.

4.2.

Rima heeft in 2004 een licentieovereenkomst gesloten, welke overeenkomst door Mex namens Unit 4 is ondertekend, en eenmalig een licentievergoeding betaald voor het gebruik van door Unit 4 ontwikkelde programmatuur (te weten Unit 4 Multivers productie en Unit 4 Multivers financiële pakket). Daarnaast dient Rima op grond van die overeenkomst jaarlijks een vergoeding van 13% van de bruto aanschafwaarde van de software te betalen voor het onderhoud. Op 21 december 2011 heeft Rima bij brief gericht aan Komexo (die vanaf 2006 in plaats van Mex jaarlijks het onderhoud factureerde) voor het onderhoudsgedeelte van de licentieovereenkomst opgezegd per 1 april 2012. Rima heeft evenwel facturen ontvangen voor het onderhoud gedurende de jaren 2012 en 2013 en deze ook betaald, omdat de licentiecodes anders niet aan haar werden verstrekt en zij (dus) geen gebruik kon maken van de software/licenties. Thans vordert Rima dat Komexo en Mex worden veroordeeld om deze bedragen terug te betalen op grond van onverschuldigde betaling en dat Komexo en Mex worden veroordeeld om de licentiecodes vanaf het jaar 2014 aan Rima te verstrekken. Volgens Rima zijn Komexo en Mex daartoe gehouden. In artikel 3 van de overeenkomst is bepaald dat het onderhoudsgedeelte kan worden opgezegd, hetgeen Rima eind december 2011 met inachtneming van de opzegtermijn ook heeft gedaan. Volgens Rima is de overeenkomst na deze partiële opzegging voor het overige in tact gebleven, zodat Rima de licenties mag blijven gebruiken en zodat Komexo en Mex haar jaarlijks de licentiecodes moeten verstrekken.

4.3.

Rima vordert voorts onder meer betaling van een bedrag van € 5.753,00. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

4.4.

Vastgesteld kan worden dat de licentieovereenkomst is gesloten door Mex (die in de overeenkomst als dealer wordt aangeduid) als vertegenwoordiger van Unit 4. Unit 4 heeft Rima (dus) het gebruiksrecht van de licentie verleend en haar via Mex, en later via Komexo, steeds de licentiecodes verstrekt. In artikel 9, tweede lid van de overeenkomst is bepaald dat Rima de vergoeding voor het onderhoud van de standaardprogrammatuur via de dealer aan Unit 4 dient te betalen. Mex en later Komexo stuurde Rima jaarlijks facturen voor het onderhoud. In artikel 3, tweede lid van diezelfde overeenkomst is opgenomen dat het onderhoudsgedeelte van de overeenkomst door de gebruiker kan worden opgezegd, mits een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt genomen, en dat gebruiker ook na opzegging van het onderhoudsgedeelte gerechtigd blijft de software te gebruiken. De voorzieningenrechter leest de overeenkomst zo dat Rima hieruit had mogen begrijpen dat zij, indien zij het onderhoudsgedeelte van de overeenkomst zou opzeggen, niet langer een vergoeding verschuldigd zou zijn voor het gebruik van de software, zij het dat zij dan verstoken zou blijven van updates en hulp bij technische storingen. Dit geldt temeer nu Rima bij aanvang van de overeenkomst reeds een vast bedrag van € 14.500,00 (eenmalige licentievergoeding) had betaald voor het gebruik van de standaardprogrammatuur, terwijl gesteld noch gebleken is dat Rima na haar opzeggingsbrief van 21 december 2011 (nog) updates heeft ontvangen en hulp bij storingen heeft gevraagd en gekregen.

4.5.

Dit betekent dat voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat aan Komexo in 2012 (vanaf 1 april) en in 2013 bedragen voor het onderhoud onverschuldigd zijn betaald, zodat Komexo en/of Mex (nu zij – zij het als vertegenwoordiger van Unit 4 – die bedragen in rekening in rekening hebben gebracht en hebben geïncasseerd) deze terug dienen te betalen aan Rima. In totaal heeft Rima in 2012

€ 3.210,05 (€ 793,17 + € 2.416,88) aan Komexo betaald en in 2013 € 3.345,51 (€ 831,51 +

€ 2.514,00). Rima heeft opgezegd tegen 1 april 2012, zodat ¾ x € 3.210,05 = € 2.407,54 over 2012 plus € 3.345,51 over 2013, zijnde in totaal € 5.753,05 aan haar dient te worden terugbetaald. De vordering onder I., inclusief de wettelijke handelsrente, ligt dan ook voor toewijzing gereed.

4.6.

Rima vordert onder II. dat Komexo en Mex de licentiecodes, die benodigd zijn voor het gebruik van de programmatuur, voor onbepaalde tijd aan Rima zullen verstrekken.

Zoals hiervoor reeds is overwogen is de overeenkomst gesloten namens Unit 4 en trad Mex slechts op als vertegenwoordiger van Unit 4. Unit 4 verleende het gebruiksrecht van de licentie en stelde tevens jaarlijks de licentiecodes ter beschikking, waarbij de licentiecode voor de productie module door Isah werd verstrekt (hetgeen overigens niet in de overeenkomst is vastgelegd). Komexo en Mex hebben ter zitting betoogd dat zij niet in staat zijn om de licentiecodes te verstrekken, omdat niet zij, maar Unit 4 als eigenaar van de software, hierover beschikt. Nu Komexo en Mex als voormalige dealer slechts fungeerden als tussenpersonen en zij zelf geen licentiecodes kunnen maken en/of afgeven, alsook nu Unit 4 de contractspartij van Rima is, kunnen Komexo en Mex niet tot afgifte hiervan worden veroordeeld. De vordering die hiertoe strekt zal dan ook worden afgewezen.

4.7.

Rima heeft gesteld buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben en heeft vergoeding daarvan gevorderd. Voldaan dient te worden aan het vereiste dat alleen redelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt kunnen worden toegewezen. In dit geval is niet gebleken dat niet aan dit vereiste is voldaan, zodat de voorzieningenrechter de gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal toewijzen.

4.8.

Komexo en Mex zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rima worden begroot op:

- dagvaarding € 177,54 (€ 85,02 + € 92,52)

- griffierecht 1.892,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 2.885,54

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Komexo en Mex hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Rima te betalen een bedrag van € 5.735,00 (vijfduizend zevenhonderdvijfendertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vanaf de respectievelijke betaaldata van de facturen en berekend t/m 13 juni 2014 ten bedrage van € 900,47, en vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het toegewezen bedrag vanaf 13 juni 2014 tot aan de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt Komexo en Mex hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling van de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 662,65,

5.3.

veroordeelt Komexo en Mex hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Rima tot op heden begroot op € 2.885,54, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW

over dit bedrag met ingang van veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 1 september 2014.