Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:268

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
21-01-2014
Datum publicatie
21-01-2014
Zaaknummer
05/701856-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Gelderland spreekt twee mannen van 24 en 25 jaar oud vrij van opzetheling en valsheid in geschriften. Ook verklaart de rechtbank een deel van de dagvaarding nietig doordat deze innerlijk tegenstrijdig is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/701856-12

Data zittingen : 28 januari 2013 (politierechterzitting) en 07 januari 2014

Datum uitspraak : 21 januari 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats :[woonplaats]

raadsman : mr. H.O. den Otter, advocaat te Arnhem.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 april 2011 tot en met 20 juli 2012 in na te noemen plaatsen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen de hierna te noemen goed(eren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbende(n), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en wel: - tussen 24 april 2011 en 25 april 2011 te Lathum, gemeente Zevenaar, een boot (Bayliner Classic 1750 met kenteken[kenteken] en/of nummer[nummer]) en/of een aanhanger (Sportgeraete Boottransport, type HM BT 1300, met kenteken[kenteken] en/of nummer [nummer]), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of - tussen 03 september 2011 en 10 september 2011 te Tolkamer, gemeente Rijnwaarden, een boot (Bayliner Capri 2052 CC met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer]), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking (open- en/of verbreken van een of meerdere slot(en)) en/of - tussen 6 oktober 2011 en 25 oktober 2011 te Tolkamer, gemeente Rijnwaarden, een boot (Bayliner Capri 185 BR met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer]), geheel of ten dele toebehorende aan[benadeelde 3], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking (het openknippen van een stalen oog) en/of - tussen 24 januari 2012 en 19 mei 2012 te Westervoort, een boot (Bayliner 175 Capri met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer]) en/of een aanhanger (Freewheel met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer]), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking (het open- en/of verbreken van sloten en/of ontzetten van hekwerk) en/of - tussen 23 juni 2012 en 04 juli 2012 te Doorneburg, gemeente Lingewaard, een boot (Bayliner met kenteken[kenteken] en/of nummer [nummer]), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking (het open- en/of verbreken van een of meerdere slot(en)) en/of - tussen 19 juli 2012 en 20 juli 2012 te Tolkamer, gemeente Rijnwaarden, een boot (Bayliner 702 Cuddy met kenteken [kenteken] en/of nummer US-[nummer]), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking (het open- en/of verbreken van een of meerdere slot(en));

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 april 2011 tot en met 07 november 2012 te Sinderen, gemeente Oude IJsselstreek, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen en/of een ander, althans alleen, een gewoonte heeft/hebben gemaakt van het plegen van opzetheling, hierin bestaande dat verdachte en/of zij mededader(s) op meerdere tijdstippen in voormelde periode telkens heeft/hebben verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft/hebben overgedragen een of meerdere bo(o)t(en), te weten: - Bayliner Classic 1750 met kenteken[kenteken] en/of nummer[nummer] en/of - Bayliner Capri 2052 CC met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer] en/of - Bayliner Capri 185 BR met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer] en/of - Bayliner 175 Capri met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer] en/of - Bayliner met kenteken[kenteken] en/of nummer [nummer] en/of - Bayliner 702 Cuddy met kenteken [kenteken] en/of nummer US-[nummer] en/of een of meerdere aanhanger(s), te weten: - Sportgeraete Boottransport, type HM BT 1300, met kenteken[kenteken] en/of nummer [nummer] en/of - Freewheel met kenteken [kenteken] en/of nummer [nummer], terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) telkens ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van voormelde goederen wist/wisten, althans redelijkerwijs had/hadden moeten vermoeden, dat deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf waren verkregen;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 april 2011

tot en met 07 november 2012 te Sinderen, gemeente Oude IJsselstreek, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meerdere aanvra(a)g(en) registratie snelle motorboot

van het RDW - zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was/waren om tot bewijs

van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid een of meerdere onjuiste en/of valse en/of veranderde en/of gewijzigde getal(len) en/of cijfer(s) van een of meerdere rompnummer(s) en/of CIN nummer(s) en/of (bijbehorende) kenteken(s) opgegeven en/of opgeschreven en/of doorgegeven en/of genoteerd en/of ondertekend, te weten: - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van[nummer] en/of kenteken[kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - US-[nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van US-[nummer] en/of kenteken [kenteken]) zulks (telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken; art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht ALTHANS, dat hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 april 2011 tot en met 07 november 2011 te Sinderen, gemeente Oude IJsselstreek, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meerdere valse en/of vervalste aanvra(a)g(en) registratie snelle motorboot van het RDW, - zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat/deze geschrift(en) (telkens) echt en/of onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij en/of zijn mededader(s) deze ter registratie heeft/hebben aangeboden en/of ingestuurd aan de RDW en bestaande die valsheid en/of vervalsing hierin dat een dat een of meerdere getal(len) en/of cijfer(s) van een of meerdere rompnummer(s) en/of CIN nummer(s) en/of (bijbehorende) kenteken(s)zijn gewijzigd en/of veranderd en/of

vervalst, te weten: - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van[nummer] en/of kenteken[kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - [nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van [nummer] en/of kenteken [kenteken]) en/of - US-[nummer] en/of kenteken [kenteken] (in plaats van US-[nummer] en/of kenteken [kenteken]);

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 07 januari 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. H.O. den Otter, advocaat te Arnhem.

Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd:

 [benadeelde 2]

 [benadeelde 1]

 [benadeelde 5]

Ter terechtzitting is onder meer als benadeelde partij verschenen dhr. [benadeelde 4]. Hij heeft ter terechtzitting zijn vordering als benadeelde partij mondeling kenbaar gemaakt.

De officier van justitie, mr. A. van Veen, heeft geëist dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldheling en ter zake van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot het verrichten van 80 uren werkstraf subsidiair 40 dagen hechtenis met aftrek van 4 uren ter zake van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 50 uren subsidiair 25 dagen hechtenis voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaren.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

2a. De geldigheid van de dagvaarding

De tenlastelegging onder 1 subsidiair behelst - kort gezegd - de beschuldiging dat verdachte in de periode van 24 april 2011 tot en met 7 november 2012 tezamen en in vereniging met een ander of anderen een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, hierin bestaande dat hij heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een of meerder bo(o)t(en), terwijl hij ten tijde van verwerving/voorhanden krijgen wist althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze van misdrijf afkomstig waren.

De rechtbank komt ambtshalve tot het oordeel dat deze tenlastelegging wat betreft de woorden “althans redelijkerwijs had moeten vermoeden” innerlijk tegenstrijdig is en overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding ten aanzien van feit 1 subsidiair toegeschreven is op het feit gewoonte maken van opzetheling. Dat is feitelijk uitgewerkt met de woorden: ‘hierin bestaande’ waarna de uitwerking van een aantal opzethelingen volgt. Aan het eind van de tenlastelegging zijn de woorden toegevoegd: ‘althans redelijkerwijs had moeten vermoeden’. De steller van de tenlastelegging spreekt dus kort samengevat van gewoonteheling bestaande uit opzetheling althans schuldheling. Dat is innerlijk tegenstrijdig en daarom is de tenlastelegging in zoverre nietig.

3 De beslissing inzake het bewijs

Vrijspraak van het onder 1 primair tenlastegelegde feit

De rechtbank is, met de officier van justitie en de verdediging, van oordeel dat de wederrechtelijke toe-eigening van de goederen niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Niet blijkt uit het dossier dat verdachte enige wegnemingshandeling heeft verricht. De rechtbank zal verdachte derhalve vrij spreken van het onder 1 primair tenlastegelegde feit.

Vrijspraak van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde feit

De rechtbank is, met de officier van justitie en de verdediging, van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van opzetheling. Niet blijkt uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting dat verdachte bij het verwerven van de boten wist dat deze van misdrijf afkomstig waren.

Vrijspraak van het onder 2 tenlastegelegde feit

De rechtbank is, met de officier van justitie en de verdediging, van oordeel dat niet is gebleken dat verdachte valsheid in geschrifte heeft gepleegd. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van het onder 2 tenlastegelegde feit.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen:

 • -

  Bayliner 2052 (goednummer: [nummer]) onder [betrokkene 1] in beslag genomen;

 • -

  Bayliner BR 185 (goednummer: [nummer]) onder [betrokkene 2] in beslag genomen;

 • -

  Bayliner 175 Br (goednummer: [nummer]) onder [betrokkene 3] in beslag genomen;


aan de rechthebbende moeten worden teruggegeven, zijnde de personen onder wie de goederen in beslag zijn genomen.

4. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [benadeelde 2] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het tenlastegelegde feit. Gevorderd wordt een bedrag van
€ 59.679,-.

De benadeelde partij [benadeelde 1] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het tenlastegelegde feit. Gevorderd wordt een bedrag van
€ 8.387,50-.

De benadeelde partij [benadeelde 5] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het tenlastegelegde feit. Gevorderd wordt een bedrag van
€ 750,-.

De benadeelde partij [benadeelde 4] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het tenlastegelegde feit. Gevorderd wordt een bedrag van
€ 500,-.

De officier van justitie heeft gepleit voor niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partijen gelet op het ontbreken van causaal verband.

De rechtbank zal de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in de vordering, nu aan verdachte geen straf of maatregel is opgelegd en geen toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

5. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart de dagvaarding nietig ten aanzien van feit 1 subsidiair voor zover inhoudende:

althans redelijkerwijs had/hadden moeten vermoeden, dat deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf waren verkregen;

Spreekt verdachte vrij van het onder 1 primair en subsidiair en onder 2 tenlastegelegde feit.

Beveelt de teruggave van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  Bayliner 2052 (goednummer: [nummer]) onder [betrokkene 1] in beslag genomen;

 • -

  Bayliner BR 185 (goednummer: [nummer]) onder [betrokkene 2] in beslag genomen;

 • -

  Bayliner 175 Br (goednummer: [nummer]) onder [betrokkene 3] in beslag genomen;

aan de rechthebbenden, zijnde de beslagenen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2].

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1].

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5].

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4].

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

Aldus gewezen door:

mr. J.M.J.M. Doon (voorzitter), mr. L.C.P. Goossens en mr. C. van Linschoten, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.L. Miedema, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 januari 2014.