Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:2346

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-04-2014
Datum publicatie
08-04-2014
Zaaknummer
05/720093-13 en 05/860148-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

52 maanden gevangenisstraf voor medeplegen uitvoer van 13 kg heroïne en medeplegen van oplichting van 4752 laptops. Strafvermindering in verband met medewerking aan het onderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummers : 05/720093-13 en 05/860148-13

Data zittingen : 7 mei 2013, 24 juli 2013, 9 oktober 2013, 11 december 2013, 18 maart 2014

: en 25 maart 2014

Datum uitspraak : 8 april 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1]

adres : [adres 1]

plaats : [woonplaats]

thans gedetineerd in P.I. [adres 2].

raadsman : mr. H.J.M. Nijenhuis, advocaat te Nijmegen.

1. De inhoud van de tenlastelegging1

Op 12 november 2012 zijn bij het bedrijf [benadeelde] te Tiel in totaal 84 pallets met laptops meegenomen door twee chauffeurs met twee vrachtwagens. De chauffeurs hebben zich voorgedaan alsof zij de beide ladingen met laptops mochten ophalen. Zij konden dit doen, doordat zij op onrechtmatige wijze de beschikking hadden gekregen over de unieke codes die bij de ladingen behoorden. De laptops werden daarna naar verschillende loodsen gebracht om te worden overgeladen. Verdachte wordt verweten dat hij aan dit alles een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder door chauffeurs en vrachtwagens te regelen.

Ook wordt verdachte verweten dat hij samen met anderen 13,3 kilo heroïne naar het buitenland heeft vervoerd (verder: export van heroïne).

Onder parketnummer 860148-13 is onder feit 2 het witwassen van één of meer laptops aan verdachte tenlastegelegd. In de tenlastelegging zijn geen feitelijke handelingen opgenomen en uit het dossier volgt dat de tenlastelegging op meerdere handelingen van verdachte zou kunnen slaan. Daarom is de tenlastegelegd onvoldoende feitelijk omschreven en heeft de rechtbank de dagvaarding ter terechtzitting van 18 maart 2014 in zoverre nietig verklaard.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 18 maart 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. H.J.M. Nijenhuis, advocaat te Nijmegen. Het op 18 maart 2014 onderbroken onderzoek is op 25 maart 2014 hervat en vervolgens gesloten. Verdachte en zijn raadsman waren hierbij niet aanwezig.

De officier van justitie, mr. L. Grooters, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs2

De export van heroïne

De verdediging heeft gesteld dat geen sprake is van nauwe en bewuste samenwerking bij de export van drugs. Verdachte wist immers niet welke contrabande er zouden worden vervoerd. Voorts is bepleit dat verdachte niet de initiator van het transport is, maar slechts opdrachten heeft uitgevoerd. Verdachte is slechts betrokken geweest bij het verstoppen van de drugs en hij heeft de auto van zijn vrouw uitgeleend voor het transport. Er is geen sprake van nauwe en bewuste samenwerking bij de uitvoer van drugs. Verdachte is daarbij slechts behulpzaam geweest. Ook zou verdachte geen opzet hebben gehad op de export van heroïne. Verder staat het niet vast dat representatieve monsters zijn genomen, zodat niet kan worden bewezen dat er 13,3 kg heroïne is uitgevoerd.

De rechtbank zal ingaan op de rol van verdachte bij het transport, zijn opzet en het bewijs voor de hoeveelheid heroïne:

De rol van verdachte:

Uit de in de bijlage opgenomen verklaringen van [verdachte] en [medeverdachte] leidt de rechtbank af dat verdachte:

 • -

  eerder contact heeft gehad met onder meer [betrokkene 1] over een drugstransport;

 • -

  op verzoek van [betrokkene 1] [medeverdachte] heeft benaderd voor een rit naar Basel in Zwitserland;

 • -

  een sporttas heeft opgehaald bij [betrokkene 1];

 • -

  in de sporttas zaten pakketjes, een soort broodjes, verpakt in plakband;

 • -

  in opdracht van [betrokkene 1] samen met onder meer [medeverdachte] een deel van de pakketten in het reservewiel van de auto heeft verstopt;

 • -

  de pakketten die niet in het reservewiel pasten, in de sporttas heeft laat zitten;

 • -

  de auto van zijn partner aan [medeverdachte] heeft uitgeleend voor deze rit;

 • -

  en [medeverdachte] wisten dat het om een drugstransport ging.

Hieruit volgt dat verdachte de chauffeur heeft geregeld voor het drugstransport naar Basel, Zwitserland, de drugs heeft opgehaald bij zijn opdrachtgever, samen met de chauffeur de drugs in de auto heeft verstopt en voor het transport de auto van zijn partner heeft uitgeleend. Door deze handelingen, in hun samenhang beschouwd, heeft verdachte zich opzettelijk schuldig gemaakt aan het medeplegen van export van drugs.

Had verdachte opzet op de export van Heroïne?

Onder de omstandigheden die hierboven zijn opgesomd, had verdachte moeten nagaan wat de inhoud van de pakketjes was. Nu hij dit heeft nagelaten, heeft hij tenminste bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij zijn medewerking verleende aan de export van harddrugs. Daarbij is het niet van belang of het om heroïne gaat of een ander middel dat is geplaatst op lijst 1 van de Opiumwet.

Was het 13,3 kg heroïne?

Uit de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen leidt de rechtbank het volgende af.

 • -

  Verdachten hebben negen pakketten uit de sporttas in het reservewiel verborgen. De pakketten die niet in het reservewiel pasten, zijn in de tas gebleven.

 • -

  In een sporttas in de auto werden vier pakketten aangetroffen, van elk van deze pakketten is één monster genomen dat een SIN-nummer heeft gekregen. Het totale gewicht van de vier pakketten bedroeg 4033 gram.

 • -

  Het NFI heeft deze vier monsters onderzocht, ieder monster bevatte heroïne.

 • -

  In het reservewiel zijn negen pakketten aangetroffen, totaal gewicht 9,36 kg.

 • -

  De verpakking is door de politie van de pakketten gehaald en de inhoud van deze pakketten is (opnieuw) afzonderlijk verpakt.

 • -

  Omdat ten aanzien van deze pakketten het proces-verbaal testen en wegen ontbreekt, blijkt uit het dossier niet van welke pakketten een monster is genomen en welk sin-nummer, deze monsters hebben gekregen.

 • -

  Wel volgt uit de “Aanvraag onderzoek NFI” dat in deze strafzaak, op naam van verdachte [medeverdachte], de chauffeur, vijf monsters zijn ingestuurd met elk een eigen SIN-nummer, andere SIN-nummers dan de eerder genoemde.

 • -

  Het NFI heeft deze vijf monsters onderzocht, ieder monster bevatte heroïne.

Op grond van het dossier Marmer, foto 7 op bladzijde 345.J en foto 17 op bladzijde 345.O komt de rechtbank tot de conclusie dat de pakketten op gelijke wijze zijn verpakt. Voorts blijkt uit de verklaring van [medeverdachte] dat de pakketten die niet in de band pasten, in de sporttas zijn blijven zitten. Er heeft bij het verstoppen van de pakketten dus geen selectie plaatsgevonden. De vier pakketten die niet in het reservewiel zijn verstopt, bevatten alle vier heroïne.

Weliswaar was het wenselijk geweest als het dossier ook over de pakketten die in het reservewiel zijn gevonden, een proces-verbaal testen en wegen had bevat. Maar op grond van bovenstaande opsomming kan wel worden vastgesteld dat van de totale hoeveelheid van ongeveer 13,3 kg, negen monsters zijn genomen die elk heroïne bevatten. Nu elk van de negen pakketten uit het reserve wiel, uit de oorspronkelijke verpakking is gehaald, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat er vijf monsters uit één pakket zijn genomen. Dit past niet bij de normale werkwijze van de politie en deze stelling is ook niet nader onderbouwd. Op grond van het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat ongeveer 13,3 heroïne is uitgevoerd. De rechtbank verwerpt de verweren.

De laptopoplichting

Namens [benadeelde] is aangifte gedaan van oplichting, waarbij een partij van 4752 laptops is ontvreemd.

De verdediging heeft gesteld dat slechts medeplichtigheid bij de oplichting kan worden bewezen.

Uit de aangifte en de (bekennende) verklaringen van verdachte en de medeverdachte [betrokkene 4] en [medeverdachte] volgt dat:

 • -

  verdachte van [alias medeverdachte 2] het verzoek kreeg om een tweetal vrachtwagens met chauffeur te regelen omdat [alias medeverdachte 2] een slag wilde slaan;

 • -

  daarvoor heeft verdachte [betrokkene 3] benaderd;

 • -

  deze [betrokkene 3] heeft voor de twee vrachtwagens gezorgd;

 • -

  verdachte heeft zelf de chauffeurs gevraagd en heeft met de chauffeurs de vrachtwagens opgehaald;

 • -

  de vrachtwagens zijn vanaf de truckwash van verdachte naar [benadeelde] vertrokken;

 • -

  in de truckwash van verdachte door [alias medeverdachte 2] (voor en na het ophalen van de laptops) de kentekenplaten zijn verwisseld;

 • -

  verdachte de T-nummers die hoorden bij de twee ladingen van [alias medeverdachte 2] heeft gekregen.

 • -

  hij deze T-nummers aan de twee chauffeurs heeft gegeven.

 • -

  met deze T-nummers, met een vrachtwagencombinatie, voorzien van valse kentekenplaten, de chauffeurs zich hebben voorgedaan als de chauffeurs die door [bedrijfsnaam 1]of [bedrijfsnaam 2] aangewezen waren om deze ladingen laptops op te halen;

 • -

  de vrachtwagens door personeel van [benadeelde] geladen zijn met 84 pallets met in totaal 4752 laptop;

 • -

  de beide vrachtwagens bij [benadeelde] zijn vertrokken en naar de truckwash zijn gereden, waar de kentekenplaten weer zijn verwisseld.

Gezien het voorgaande vindt de rechtbank bewezen dat verdachte in nauwe en bewuste samenwerking met anderen [benadeelde] heeft opgelicht. De rechtbank verwerpt het verweer.

Wat verder namens verdachte is aangevoerd ter ondersteuning van de verweren vindt weerlegging in de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor is overwogen of behoeft geen bespreking wegens onvoldoende onderbouwing.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 05/720093-13 primair en 05/860148-13 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

Ten aanzien van parketnummer 05/720093-13

hij omstreeks 1 februari 2013 te Nijmegen (A73, afrit 2, Dukenburg) en te Soest, tezamen en in vereniging met anderenopzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet (het met bestemming naar het buitenland vervoeren), ongeveer 13,3 kilogram (13.300 gram), van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte en/of zijn medeverdachte opzettelijk voornoemde hoeveelheid van genoemd middel in een auto met bestemming naar Basel (Zwitserland vervoerd;

De rechtbank heeft in de tweede regel van onderen de woorden “ en/of zijn medeverdachte” toegevoegd. Gezien de tekst van de tenlastelegging, inhoud van het dossier en de behandeling ter terechtzitting, beschouwd de rechtbank deze wijziging als een correctie van een kennelijke verschrijving. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

Ten aanzien van parketnummer 05/860148-13

hij op 12 november 2012 te Tiel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van 84 pallets met in totaal 4752 laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), hierin bestaande dat verdachte tezamen met verdachtes mededadermet voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- medeverdachte(n) [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] een wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt nummer T53886 en aan [bedrijfsnaam 1]te Uden T53904 hebben doorgegeven,

- waarna die [betrokkene 4] en [medeverdachte] zich hebben voorgedaan als chauffeur, in het bezit van da twederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden,

- waardoor die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte], bevoegd zou(den) zijn om bovengenoemde pallets met laptops in te laten laden en te vervoeren, waardoor [benadeelde] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

De rechtbank heeft in de tweede regel de woorden “ zich of

De rechtbank heeft in de tweede regel een ander” vervangen door de woorden “ zich

De rechtbank heeft in de tweede regel en een ander”. Gezien de tekst van andere tenlasteleggingen, beschouwd de rechtbank deze wijziging als een correctie van een kennelijke verschrijving. Voorts is “heeft doorgegeven” vervangen door “heeft/hebben doorgeven”. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen worden alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van parketnummer 05/720096-13, primair:

Het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod

Ten aanzien van pakketnummer 05/860148-13, feit 1, primair:

Het medeplegen van oplichting.

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte voor oplichting zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden. Voor de uitvoer van de heroïne heeft de officier van justitie een gevangenisstraf van 40 maanden geëist.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om bij de strafoplegging rekening te houden dat detentie voor verdachte extra zwaar is:

 • -

  door zijn gezondheid en het daarmee samenhangende dieet, dat hij in detentie moeilijk kan volgen,

 • -

  omdat zijn medegedetineerde hem een verrader vinden, nu hij heeft verklaard.

Verder heeft verdachte door de detentie zijn bedrijf verloren en waren de verhoren bij de rechter-commissaris voor hem zeer zwaar.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

 • -

  de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

 • -

  de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 31 januari 2014; en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland d.d. 14 april 2013, betreffende verdachte;

 een pro justitia rapport van drs. [psycholoog], psycholoog, gedateerd 28 januari 2014, betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft 13,3 kg heroïne geëxporteerd naar Zwitserland. Dit is een grote hoeveelheid, die verder had moeten worden verspreid. Heroïne is schadelijk voor de gezondheid van personen. Verdachte is voorbijgegaan aan de gezondheidsrisico’s voor gebruikers en de maatschappelijke problemen die de handel van (hard)drugs veroorzaken.

Voor de uitvoer van 10 tot 20 kg harddrugs geldt als uitgangspunt een gevangenisstraf van 48 tot 60 maanden. De rechtbank vindt bewezen dat verdachte een van de (mede)plegers is. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte de (mede)eigenaar van de partij heroïne was. Verder heeft verdachte bij de uitvoer van de heroïne slechts uitvoerende taken verricht. Ook blijkt niet uit het dossier dat verdachte veel aan deze transactie heeft of zou hebben verdiend. Daarom zal de rechtbank voor dit feit - evenals de officier van justitie - uitgaan van een gevangenisstraf van 40 maanden.

De oplichting bij [benadeelde], heeft voor ruim 2 miljoen Euro schade veroorzaakt. Het economisch verkeer berust op vertrouwen tussen zakenpartners. De koper, de verkoper en de transporteur moeten elkaar kunnen vertrouwen. Tenminste één werknemer van [benadeelde] heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van de zijn werkgever. Dankzij de door hem verstrekte gegevens kon de oplichting plaatsvinden. Ook kon daardoor een moment gekozen worden waarop veel laptops tegelijkertijd werden vervoerd (twee vrachtwagens vol). Voorts kan het niet anders dan dat na de oplichting de beveiliging bij [benadeelde] en soortgelijke bedrijven is verhoogd. Dit brengt extra kosten met zich. De omvang van de schade en de kosten van een betere beveiliging werken ontwrichtend op het economisch verkeer.

Voor het medeplegen van deze oplichting hanteert rechtbank als uitgangspunt een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden. Verdachte heeft meegewerkt aan het onderzoek hetgeen ertoe heeft geleid dat het opsporingsonderzoek in een versnelling is geraakt en ook andere verdachten in beeld raakten. Tevens heeft dit ertoe geleid dat zijn medegedetineerde hem als een verrader zien. Hierdoor is de voorlopige hechtenis van verdachte zwaarder geworden. Ook heeft verdachte langdurige en zeer intensieve verhoren bij de rechter-commissaris ondergaan waarbij hij opnieuw – in ieder geval over grote delen van de tenlastegelegde feiten – openheid van zaken heeft gegeven. Gezien het voorgaande zal de rechtbank de gevangenisstraf voor dit feit met 8 maanden verminderen.

Ook houdt de rechtbank - meer dan de officier van justitie - rekening met verdachtes gezondheidsproblemen en de depressieve stoornis die tijdens zijn detentie is ontstaan. Daarom zal de rechtbank de totale straf met nog 4 maanden verminderen.

De rechtbank vindt voor de afdoening van de onderhavige zaken een gevangenisstraf van 52 maanden passend en geboden.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 57, 91 en 326 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 13 van de Opiumwet.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 52 (tweeënvijftig) maanden.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door:

mr. J.J.H. van Laethem (voorzitter), mr. C. van Linschoten en mr. M.G.J. Post, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Y. Rikken, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 april 2014.

Bijlage I

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

Ten aanzien van parketnummer 05/720093-13 (export heroïne):

1 Primair

hij op of omstreeks met 1 februari 2013 te Nijmegen (A73, afrit 2, Dukenburg) en/of te Soest, in elke geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet (het met bestemming naar het buitenland vervoeren), althans heeft vervoerd, in ieder geval aanwezig heeft gehad, ongeveer 13,3 kilogram (13.300 gram), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde hoeveelheid van genoemd middel in een auto met bestemming naar Basel (Zwitserland), althans het buitenland vervoerd;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

1 Subsidiair

hij op of omstreeks 1 februari 2013 te Nijmegen (A73, afrit 2, Dukenburg) en/of Soest, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het

grondgebied van Nederland brengen van 13,3 kilogram (13.300 gram) heroïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), te weten [medeverdachte], bewogen voornoemde hoeveelheid heroïne met/in een auto naar Basel (Zwitserland), althans het buitenland, te vervoeren/uit te voeren;

Ten aanzien van parketnummer 05/860148-13 (oplichting Laptops):

1 Primair

hij op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat

verdachte en/of tezamen met verdachtes mededader(s), althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- medeverdachte(n) [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden (T53904) heeft doorgegeven,

- waarna die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] zich heeft/hebben voorgedaan als chauffeur, in het bezit van dat/een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden,

- waardoor/waarmee die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte], bevoegd zou(den) zijn om bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren,

waardoor [benadeelde] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

1 Subsidiair

hij op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] en/of Acer en/of Packard-Bell, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s);

1 Meer Subsidiair

[betrokkene 4] en/of [medeverdachte] op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, naam eigenaar/benadeelde heeft bewogen tot de afgifte van 84, althans één of meer

pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval van enig goed, hebbende die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] en/of zijn/haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven –

- die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] zich voorgedaan als chauffeur(s), in het bezit van een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer (oorspronkelijk) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden (nummer T53904),

- waardoor/waarmee die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte], bevoegd zou(den) zijn om bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren,

- waardoor [benadeelde], werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte en/of diens mededader(s) op/in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door

- het wederrechtelijk verkrijgen van referentienummers oorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden (nummer T53904) door verdachte en/of één of meer van diens mededader(s) en/of

- het (doen) doorgeven aan die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] en/of één of meer mededader(s) van voormeld(e)/een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer(s) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer chauffeurs en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer vrachtwagens en/of gesloten opleggers en/of

- het regelen/beschikbaar (laten stellen) van één of meer opslagruimte(s) en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer valse nummerplaten en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer personen om de laptops (verder) te vervoeren en/of over te laden;

1 Meest Subsidiair

[betrokkene 4] en/of [medeverdachte] op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] en/of Acer en/of Packard-Bell, in elk geval

aan een ander of anderen dan aan die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] en/of diens mededader(s) en/of aan verdachte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte en/of diens mededader(s) op/in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door

- het wederrechtelijk verkrijgen van referentienummers oorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden (nummer T53904) door verdachte en/of één of meer van diens mededader(s) en/of

- het (doen) doorgeven aan die [betrokkene 4] en/of [medeverdachte] en/of één of meer mededader(s) van voormeld(e)/een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer(s) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 1]te Uden en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer chauffeurs en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer vrachtwagens en/of gesloten opleggers en/of

- het regelen/beschikbaar (laten stellen) van één of meer opslagruimte(s) en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer valse nummerplaten en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer personen om de laptops (verder) te vervoeren en/of over te laden;

2.

hij in of omstreeks de periode van 12 november 2012 tot en met 01 december 2012, te Tiel en/of te Nieuwegein, althans in Nederland, van een voorwerp, te weten één of meer laptopcomputers (Acer en/of Pakard Bell), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de

rechthebbende op een voorwerp, te weten één of meer laptopcomputers (Acer en/of Pakard Bell), was of wie bovenomschreven voorwerp, te weten één of meer laptopcomputers (Acer en/of Pakard Bell), voorhanden had, terwijl hij wist dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit het misdrijf;

BIJLAGE II

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de volgende bewijsmiddelen zijn vervat.

Het bewijs terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van het projectteam ladingdiefstal, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, opgemaakte Relaas proces-verbaal 228C120341 (BRZ 341, voornamelijk laptops), gesloten op 27 juni 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld

Voorts is het bewijs terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van het projectteam ladingdiefstal, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, opgemaakte dossier 228C120341, zaaksdossier 13 D 007 GZ (Marmer, export heroïne), gesloten op 16 september 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld.

De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

De bewijsmiddelen zijn, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Marmer, de export Heroïne.

Stam PV Marmer, 6.

Op 01 februari 2013 werd de verdachte [medeverdachte] op de A73 ter hoogte van de afslag Nijmegen-Dukenburg aangehouden in de personenauto kenteken[kenteken 5]. Bij controle bleek in een sporttas in de auto en in de band van het reservewiel in totaal 13.3 kilogram heroïne te zijn verborgen. De heroïne en de personenauto werden in beslag genomen.

De verklaring van verdachte, dossier BRZ 341, pag. 640

[betrokkene 1] heeft mij benaderd of ik voor hem een chauffeur voor hem kon regelen. Dat was net voor de kerst 2012. [betrokkene 1], ouwe [medeverdachte], [betrokkene 5] en die[betrokkene 6] zijn toen bij mij op de wasstraat in Geldermalsen geweest. (...) Er is een tijdje over heengegaan en toen kwam dat ritje op de proppen dat jullie meegekregen hebben over de telefoontap.

De verklaring van verdachte, dossier Marmer, pag. 348-349

V: Wat wordt er bedoelt met "ondeugend" ritje?

A: Ja, [betrokkene 7] zit ook in die handel en dan wordt vaak bedoelt drugs. Hij is niet voor niks een paar auto's kwijt geraakt? (...) Er staat nu nog een auto van hem stil in Dover. De chauffeur daarvan is gepakt met een drugstransport. (...)

Ik kreeg de opdracht van [betrokkene 1] om een ouder iemand te zoeken die eenmaal in de week een transport wilde doen. Die persoon moest dan netjes in het pak zitten. (...) Ik werd op een donderdagavond laat gebeld door [betrokkene 1]. Dat was de 31/01/2013. Het was ongeveer half elf of elf uur. Ik weet het niet meer. [betrokkene 1] zei dat hij dringend een chauffeur nodig had voor een transport. Ik heb tegen [betrokkene 1] gezegd dat ik een chauffeur had. Ik had [medeverdachte] daarvoor. [medeverdachte] vroeg me vaak om ritjes en ook zijn vrouw[vrouw medeverdachte] belde me vaak hiervoor. (...) Vrijdagmorgen 01/02/2013 rond 09.00 uur half tien, ben ik Naar Amersfoort gegaan naar [betrokkene 1] op de zaak. Dat is op de [adres 3]. Daar kreeg ik van [betrokkene 1] een zwarte tas aangereikt die dicht zat. [betrokkene 1] zei dat de chauffeur zo snel mogelijk moest vertrekken want er was haast bij. Ik heb de tas bij mij in de auto gelegd en ben naar [medeverdachte] is Soest gereden. Daar aangekomen ben ik en [medeverdachte] naar een garagebedrijf gereden, op industrieterrein [naam industirterrein] te Soest. Ik weet de naam van dat garagebedrijf niet. Dit garagebedrijf was van een kennis van [medeverdachte]. De naam van die kennis weet ik niet. Ik had de

opdracht van [betrokkene 1] om de inhoud van de tas te verstoppen in het reservewiel. (...) Nadat [medeverdachte] zijn telefoon bij zich had zijn wij naar Geldermalsen gereden naar de wasstraat. Daar heb ik de auto volgetankt en [medeverdachte] is vervolgens vertrokken. (...) Ik kan zeggen dat wij alle drie geholpen hebben om de inhoud van de tas in het reservewiel te verstoppen. (...)

V; De inhoudt van die tas hoe zag die eruit?

A; Dat waren pakketjes. (...) Het waren een soort broodjes verpakt in plakband.

0: Oké en verder? Wij hebben begrepen dat er ook niet alles inpaste?

A: Nee dat klopt. Wat over was bleef in de tas zitten.(...)

V: Waarom heb jij jouw auto laten gebruiken?

A: Dat heb ik gedaan omdat er geen tijd meer was om een auto te huren. (...)

De verklaring van [medeverdachte], pag. 355

Ik ben toen door [verdachte] benadert. (...) [verdachte] zei tegen mij dat hij een ritje voor mij had en hij vroeg of ik wat weg wilde brengen. Ik vroeg aan hem van wat voor een ritje. Ik hoorde dat hij zei dat ik naar Basel moest. (...)

Wij zijn de garage gereden, de garage heet [naam industirterrein]. (...)

[verdachte] en ik hebben toen de pakjes in de band gedaan. Niet allemaal want ze konden er niet allemaal in. Er bleven er volgens mij vier of vijf van pakjes over die hebben we toen in de blauwe tas gedaan.

V: Was dit het moment dat je wist dat het om drugs ging en niet om iets anders bv

appelflappen of zo? A: Ja dat klopt.

Een proces-verbaal Forensische opsporing Marmer, 345a - 345d

Verdachten [medeverdachte] (05-860159-13), [verdachte] (05-860148-13) Op vrijdag 1 februari 2013 omstreeks 15.00 uur werd door mij, verbalisant [verbalisant 1], aangevangen met het onderzoek aan de grijze VW golf ([kenteken 1]). (...) In de kofferbak van het voertuig lag(...)

een sporttas met hierin een plastic tas van 'Albert Heijn. Onderzoek aan 4 aangetroffen blokken in plastic tas van de 'Albert Heijn' (...) Het bruto gewicht van deze 4 blokken samen was 4131 gram. De indicatieve test van deze 4 blokken reageerde allen positief op heroïne. De inhoud van de 4 blokken werd door [verbalisant 2] afzonderlijk verpakt en hiervan werden afzonderlijk monsters genomen voor identificatie onderzoek bij het NFI.

Samenvatting rechtbank: Vervolgens krijgen de verpakkingen van de blokken 1 t/m 4 de SIN-nummers AAFV9305nl t/m AAFV9308nl.

(...) Onderzoek aan reservewiel (...) in de band 9 blokken omwikkeld met bruin plakband met banen rood/wit plakband bevonden (foto 17). Het gewicht van deze 9 blokken + kartonnen plaat betrof 9,95 kilogram, de kartonnen plaat woog 0,59 kilogram. Het bruto gewicht van deze 9 blokken samen was hierdoor 9,36 kilogram (9,95 - 0,59). (...) De verpakkingen van deze 9 blokken bestonden uit een laag bruine plakband met hierover 1,2 of 3 banen rood/wit plakband. (...) De inhoud van de 9 blokken werden door mij, verbalisant [verbalisant 1], afzonderlijk verpakt en overgedragen aan de afdeling DruWa (Drugs en Wapens). Van de inbeslagname van deze drugs, het wegen en de bemonsteringen hiervan zal door [verbalisant 2], werkzaam bij de afdeling DruWa (Drugs en Wapens) van de forensische opsporing Oost-Nederland separaat proces-verbaal worden opgemaakt.

Een proces-verbaal Opiumwet (los bijgevoegd).

Verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3]. (...) 0p vrijdag 1 februari 2013 werd door de Unit forensische Opsporing een onderzoek ingesteld (...) aan een hoeveelheid verdovende middelen. Verdachte [medeverdachte].

De vier eenheden werden voorzien van volgende SIN-nummers: AAEJ6347NL, AAEJ6348NL, AAEJ6349NL, AAEJ6350NL. Totaal gewicht 4033,19 gram.

Een schriftelijk bescheid, rapport Nederlands Forensisch Instituut (los bijgevoegd).

Zaaknummer: 2013.05.14.100, Politieregistratienummer PLO84T 2013007570-16, Verdachte [medeverdachte]. (...) SIN-nummers: AAEJ6347NL, AAEJ6348NL, AAEJ6349NL en AAEJ6350NL bevatten heroïne.

Een schriftelijke bescheid, aanvraagformulier onderzoek NFI (los bijgevoegd).

Datum, 5 april 2013, PLO84T 2013007570-38, Verdachte [medeverdachte],

SIN-nummers: AAEJ6866NL, AAEJ6867NL, AAEJ6868NL, AAEJ6869NL en AAEJ6870NL.

Een schriftelijk bescheid, rapport Nederlands Forensisch Instituut (los bijgevoegd).

Zaaknummer: 2013.05.14.100, Politieregistratienummer PLO84T 2013007570-38, Verdachte [medeverdachte]. (...) SIN-nummers: AAEJ6866NL, AAEJ6867NL, AAEJ6868NL, AAEJ6869NL en AAEJ6870NL bevatten heroïne.

BRZ 341 onderzoek, oplichting Laptops

Een proces-verbaal inhoudende de aangifte [aangever], pag. 416

Afgelopen vrijdag 9 november 2012, om 12.45 uur hebben wij een opdrachtbevestiging verstuurd naar [bedrijfsnaam 1] te Uden. Hierin stond ook referentienummer T53904 en het VBS nummer 719. Afgelopen vrijdag 9 november 2012, om 12.39 uur hebben wij een opdrachtbevestiging verstuurd naar [bedrijfsnaam 2] in Echt. Hierin stond ook het referentienummer T53886 en het VES nummer 702. Gister, maandag 12 november 2012 omstreeks 08.11 uur, kwam er een vrachtauto bij ons het terrein opgereden. De chauffeur gaf aan dat hij een rit kwam doen met het ritnummer T53904. (...) De vrachtwagen werd tussen 08.35 en 09.05 uur geladen. Daarna is de vrachtwagen weggereden in de richting van de prinsenhof. Vervolgens kwam op dezelfde dag om 09.32 uur een andere vrachtauto het terrein op rijden. Ook deze chauffeur was te vroeg. Hij stond gemeld tussen 12.00 en 14.00 uur. Er is ook toen weer contact gezocht met het personeel in de loods. Ook toen is weer aangegeven dat de lading al geladen kon worden. Nadat hij zich had gemeld bij de chauffeursbalie meldde hij zich met het loading reference nummer: T53886. (...) De eigenaar van de gestolen goederen is officieel [bedrijfsnaam 3]. te Zwitserland. Diezelfde dag meldden zich aan het eind van de ochtend omstreeks 11.30 uur en 12.15 uur nog twee vrachtwagenchauffeurs om de eerder bedoelde ladingen op te halen.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 28-29, voor zover inhoudende:

Op 12 november 2012 werd (...) een voor verzending gereedstaande partij van 84 pallets (4752 laptops van Acer en Packard Bell waarde ongeveer € 2.000.000) verkregen bij het warehouse [benadeelde], Tiel. (...) Deze voertuigen waren respectievelijk voorzien van de kentekens[kenteken 2] (...) Als chauffeur van deze combinatie trad op: [betrokkene 4], geboren op [geboortedatum 2], wonende te [adres 4]. Deze chauffeur (...) schreef de kentekens van trekker en oplegger en zijn personalia in op een aldaar aanwezige intekenlijst. Hij legitimeerde zich hierbij met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer[nr], Verder werd door hem een formulier Drivers' Registration Form van [benadeelde] ingevuld waarop vermeld zijn naam, kenteken, bedrijfsnaam, ID-nummer en handtekening, (...) Tevens was hij voorzien van het verstrekte referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1](...)

Op maandag 12 november 2012 omstreeks 09,32 uur arriveerde te Tiel bij [benadeelde] een witte Mercedes trekker met het opschrift [naam 1] met daarachter gekoppeld een gesloten witte koeltrailer met het opschrift [bedrijfsnaam 4], Deze voertuigen waren respectievelijk voorzien van de kentekens [kenteken 3]. (...) Hij legitimeerde zich hierbij met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer [nr], Tevens was hij voorzien van het verstrekte referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Echt.

Een schriftelijk bescheid, zijnde een “Drivers Registration Form”, pag. 2576.

Naam: [naam 2]???, Kenteken: [kenteken 4], Bedrijfsnaam: Verhoeven Int.

Naam: [medeverdachte], Kenteken, [kenteken 3], Bedrijfsnaam, [bedrijfsnaam 2].

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van verdachte, pag. 3931

Eén of twee weken later komt [alias medeverdachte 2] naar mij toe en zei dat ze een slag wilden slaan. Ik zei oké. Hij zei dat hij twee auto's nodig had. (...) Hij zei dat ik er goed voor beloond zou worden. (...) Met dit ben ik naar [betrokkene 3] gegaan, die zat ook op zwart zaad, omdat ze zoveel auto's hadden gepakt. (...) Hij belde terug en zei dat hij een Daf had staan, een koeler, een Mercedes en nog een koeler, die ik kon gebruiken. (...) Toen is [alias medeverdachte 2] bij mij gekomen met de orders, met papiertjes met referentienummers over welke vracht het ging. Hij had intern iemand. (...) A: Bij [benadeelde].

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van verdachte, pag. 3933

's Morgens kwam [alias medeverdachte 2] er aan met die nummerplaten. (...) Ja, en die (Rechtbank: [alias medeverdachte 2]) heeft die nummerplaten bij mij erop gedaan.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte], pag. 3890

In de wasstraat de ochtend voordat ik ging laden, kreeg ik van [verdachte] te horen dat er twee wagens naar [benadeelde] moesten. Eentje met [betrokkene 4] als chauffeur en eentje met mij als chauffeur.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte], pag. 3897

V: En je weet ook niet, van wie heb je het referentienummer gekregen? V: Van [verdachte]? (Rechtbank: [verdachte]) (...) Ja.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [betrokkene 4], pag. 3741

[alias medeverdachte 2] heeft [verdachte] toen benaderd, [verdachte] (rechtbank: [verdachte]) [verdachte], en gevraagd of ik een transportje kon doen. (...) Hij zei mij dat hij het transport geregeld had en dat hij bij [medeverdachte] een vrachtwagen had geregeld.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [betrokkene 4], pag. 3742

Van [verdachte] kreeg ik toen ook het referentienummer waar ik de lading mee kon ophalen. Ik moest gaan laden in Tiel bij [benadeelde]. (...) Ik vulde mijn naam in bij de balie en gaf mijn identiteitskaart. De identiteitskaart is gekopieerd. Ze vroegen me het referentienummer. Ik noemde dit nummer en zij noemde vervolgens het docknummer. Ik ben naar het dock gereden en aldaar is de trailer geladen.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [betrokkene 4], pag. 3743

V; Welke naam heb je bij de balie ingevuld

A; [naam 3]. Want ik voelde natuurlijk ook wel nattigheid. Ze hadden mij verteld dat het geen zuivere koffie was. (...) [verdachte] heeft mij dat verteld. Er is mij 15.000 euro beloofd.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [betrokkene 4], pag. 3745

Ze trokken op een gegeven moment een verpakking open. Ik zag toen pas dat ik laptops geladen had.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [betrokkene 4], pag. 3748

[verdachte] heeft mij zondagavond nog verteld dat ik na [benadeelde] in Tiel naar de wasstraat in Geldermalsen moest komen om daar kentekenplaten te wisselen.

1 De tenlastelegging is als Bijlage I aan dit vonnis gehecht

2 De bewijsmiddelen zijn als Bijlage II aan dit vonnis gehecht.