Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:2341

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-04-2014
Datum publicatie
08-04-2014
Zaaknummer
05/720079-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

42 maanden gevangenisstraf voor het medeplegen van uitvoer van 13 kg heroïne en medeplichtigheid bij het medeplegen van oplichting van 4752 laptops.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/720079-13

Data zittingen : 7 mei 2013, 24 juli 2013, 8 oktober 2013, 11 december 2013, 5 februari 2014,

: 18 maart 2014 en 25 maart 2014

Datum uitspraak : 8 april 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1]

adres : [adres 1]

plaats : [woonplaats]

thans gedetineerd in PI [adres 2].

raadsvrouw : mr. B. Willemsen, advocaat te Nijmegen.

1. De inhoud van de tenlastelegging1

Op 12 november 2012 zijn bij het bedrijf [benadeelde] te Tiel in totaal 84 pallets met laptops meegenomen door twee chauffeurs met twee vrachtwagens. De chauffeurs hebben zich voorgedaan alsof zij de beide ladingen met laptops mochten ophalen. Zij konden dit doen, doordat zij op onrechtmatige wijze de beschikking hadden gekregen over de unieke codes die bij de ladingen behoorden. De laptops werden daarna naar verschillende loodsen gebracht om te worden overgeladen.

Verdachte wordt verweten dat hij aan dit alles een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder door als chauffeur van één van de twee vrachtwagens op te treden (verder: de laptopoplichting).

Ook wordt verdachte verweten dat hij samen met anderen 13,3 kilo heroïne naar het buitenland heeft vervoerd (verder: export van heroïne).

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 18 maart 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. B. Willemsen, advocaat te Nijmegen. Het op 18 maart 2014 onderbroken onderzoek is op 25 maart 2014 hervat en vervolgens gesloten. Verdachte en zijn raadsman waren hierbij niet aanwezig.

De officier van justitie, mr. L. Grooters, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs2

De export van heroïne

Verdachte heeft verklaard dat hij weliswaar de chauffeur was van de personenauto, die 13,3 kilo heroïne vervoerde, maar hij verklaarde daarbij dat hij niet wist dat de personenauto 13,3 kilogram heroïne bevatte. Hij dacht dat de pakketjes die hij zag, weed bevatten. De verdediging heeft zich daarom op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken van de uitvoer van de harddrugs.

De opzet van verdachte:

Uit de in de bijlage opgenomen verklaringen van [medeverdachte 1] en [verdachte] leidt de rechtbank af dat:

 • -

  [medeverdachte 1] op verzoek van [betrokkene 1] verdachte heeft benaderd voor een rit naar Basel in Zwitserland;

 • -

  [medeverdachte 1] een sporttas heeft opgehaald bij [betrokkene 1] en vervolgens [verdachte] heeft opgehaald;

 • -

  in de sporttas zaten pakketjes, een soort broodjes, verpakt in plakband;

 • -

  [medeverdachte 1] en verdachte hebben samen een deel van de pakketten in het reservewiel van de auto verstopt;

 • -

  [medeverdachte 1] en verdachte hebben de pakketten die niet in het reservewiel pasten, in de sporttas laten zitten;

 • -

  Verdachte wist dat het om een drugstransport ging.

Onder de omstandigheden die hierboven zijn opgesomd, had verdachte moeten nagaan wat de inhoud van de pakketjes was. Nu hij dit heeft nagelaten, heeft hij tenminste bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij zijn medewerking verleende aan de export van harddrugs. Daarbij is het niet van belang of het om heroïne gaat of een ander middel dat is geplaatst op lijst 1 van de Opiumwet.

De laptopoplichting

Namens [benadeelde] is aangifte gedaan van oplichting, waarbij een partij van 4752 laptops is ontvreemd.

Samen met de officier van justitie en de verdediging vindt de rechtbank dat verdachte van het onder parketnummer 05/860159-13 primair tenlastegelegde medeplegen van oplichting en subsidiair tenlastegelegde diefstal in vereniging moet worden vrijgesproken.

De verdediging heeft gesteld dat verdachte de chauffeur was die een deel van de partij laptops bij [benadeelde] heeft geladen. Maar hij wist niet beter dan dat hij een legaal transport voor een andere chauffeur ophaalde. Hij heeft voor deze rit € 90,- van [medeverdachte 1] ontvangen.

Verdachte heeft verklaard dat hij de lading zou ophalen voor een andere chauffeur, die er mee naar Frankrijk zou rijden. Dit scenario past niet bij de bewijsmiddelen omdat:

 verdachte wist dat [medeverdachte 2] met een andere vrachtwagen ook een lading bij [benadeelde] heeft opgehaald. De trailer die achter de vrachtwagen van verdachte was gekoppeld, is op een parkeerplaats achter de trekker van [medeverdachte 2] gekoppeld. Achter de trekker die door verdachte werd bestuurd, werd vervolgens de lege trailer van [medeverdachte 2] gekoppeld. Bij het ontkoppelen en aankoppelen van de trailers waren [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aanwezig. Beide personen heeft hij ’s morgens in de wasstraat al gezien. Als [medeverdachte 2] de chauffeur voor de rit naar Frankrijk zou zijn, dan had hij deze lading zelf bij [benadeelde] kunnen meenemen.

 • -

  verdachte verklaart voorts dat hij in opdracht van [medeverdachte 1] reed, maar bij [benadeelde] vult hij als bedrijfsnaam in: [bedrijfsnaam].

 • -

  als verdachte de Mercedes Actros ophaalt, zitten er Duitse kentekenplaten op de trekker, maar bij [benadeelde] vult hij een Nederlands kenteken in.

 • -

  de kenteken platen van de vrachtwagencombinatie zijn voor en na het laden bij [benadeelde] verwisseld. Verdachte is daarvoor twee keer langs de wasstraat van [medeverdachte 1] gereden.

Ook getuigenverklaringen passen niet bij het scenario van verdachte. [medeverdachte 1] verklaart, dat hij [verdachte] voor de rit € 5.000,- heeft betaald. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij wist “dat het geen zuivere koffie was” en dat hem voor de rit € 15.000 is beloofd. Tijdens zijn contacten met verdachte begreep hij dat verdachte ook wist dat het om een illegale rit ging.

Gelet op deze bewijsmiddelen, in hun samenhang bezien, vindt de rechtbank niet aannemelijk dat verdachte niet wist dat het om een illegale rit ging.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 05/720079-13 tenlastegelegde en het onder parketnummer 05/860159-13 meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

Ten aanzien van parketnummer

hij omstreeks 1 februari 2013 te Nijmegen (A73, afrit 2, Dukenburg) en te Soest, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet (het met bestemming naar het buitenland vervoeren), ongeveer 13,3 kilogram (13.300 gram), van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde hoeveelheid van genoemd middel in een auto met bestemming naar Basel (Zwitserland) vervoerd;

Ten aanzien van parketnummer 05/860159-13

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van 84, pallets met in totaal 4752 laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), hebbende die [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

- die [medeverdachte 2] zich voorgedaan als chauffeur, in het bezit van een wederrechtelijk verkregen referentienummer (oorspronkelijk) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904),

- waardoor/waarmee die [medeverdachte 2], bevoegd zou zijn om bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren,

- waardoor [benadeelde], werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door

- zich voor te doen als chauffeur, in het bezit van een wederrechtelijk verkegen referentienummer oorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam] te Echt (nummer T53886) en/of

- het rijden met/besturen van één of meer van die vrachtwagen(s)

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van parketnummer 05/720079-13

Het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod

Ten aanzien van parketnummer 05/860159-13

Medeplichtigheid bij het medeplegen van oplichting.

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte voor de heroïne export zal worden veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. Voor de medeplichtigheid bij de laptopoplichting eist de officier van justitie 20 maanden gevangenisstraf. De officier van justitie houdt deze eis in het voordeel van verdachte rekening met zijn beperkte rol bij de laptopoplichting en de heroïne export. In het nadeel van verdachte houdt zij rekening met zijn recidive.

Het standpunt van de verdediging

Voor de laptopoplichting heeft de verdediging vrijspraak bepleit. Voor het heroïnetransport vraagt de verdediging rekening te houden met de zeer beperkte rol van verdachte en de lange tijd die verdachte al in voorlopige hechtenis heeft gezeten zonder dat hij bezoek heeft ontvangen.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 31 januari 2014; en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland d.d. 28 november 2013, betreffende verdachte;

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte was onderweg naar Zwitserland met 13,3 kg heroïne. Dit is een grote hoeveelheid, die verder had moeten worden verspreid. Heroïne is schadelijk voor de gezondheid van personen. Verdachte is voorbijgegaan aan de gezondheidsrisico’s voor gebruikers en de maatschappelijke problemen die de handel van (hard)drugs veroorzaken.

Voor de uitvoer van 10 tot 20 kg harddrugs geldt als uitgangspunt een gevangenisstraf van 48 tot 60 maanden. De rechtbank vindt bewezen dat verdachte een van de (mede)plegers is. Uit het dossier blijkt dat de rol van verdachte beperkt was. Hij was de chauffeur van het transport, hij was geen (mede)eigenaar van de partij heroïne. Verdachte heeft bij de export van de heroïne slechts uitvoerende taken verricht, taken die zo door anderen konden worden overgenomen. Ook blijkt uit het dossier dat verdachte aan deze rit slechts € 2.000,- zou hebben verdiend. Daarom zal de rechtbank voor dit feit uitgaan van een gevangenisstraf van 30 maanden.

De oplichting van [benadeelde], heeft voor ruim 2 miljoen Euro schade veroorzaakt. Het economisch verkeer berust op vertrouwen tussen zakenpartners. De koper, de verkoper en de transporteur moeten elkaar kunnen vertrouwen. Tenminste één werknemer van [benadeelde] heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van de zijn werkgever. Dankzij de door hem verstrekte gegevens kon de oplichting plaatsvinden. Ook kon daardoor een moment gekozen worden waarop veel laptops tegelijkertijd werden vervoerd (twee vrachtwagens vol). Voorts kan het niet anders dan dat na de oplichting de beveiliging bij [benadeelde] en soortgelijke bedrijven is verhoogd. Dit brengt extra kosten met zich. De omvang van de schade en de kosten van een betere beveiliging werken ontwrichtend op het economisch verkeer.

Voor het medeplegen van deze oplichting hanteert de rechtbank als uitgangspunt een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden. Verdachte was medeplichtig bij de oplichting. Daarom zal de rechtbank het uitgangspunt met één derde verminderen. Ook bij de oplichting vervulde verdachte slechts een beperkte en inwisselbare rol. Verdachte heeft niet meegewerkt aan het verdere transport, de opslag en de verkoop van de laptops. Daarom zal de rechtbank de gevangenisstraf voor dit feit bepalen op 12 maanden.

De rechtbank vindt voor de afdoening van de onderhavige zaken een gevangenisstraf van in totaal 42 maanden passend en geboden.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 48, 57, 91 en 326 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 13 van de Opiumwet.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Spreekt verdachte vrij van het onder parketnummer 05/860159-13 primair en subsidiair tenlastegelegde.

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) maanden.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door:

mr. J.J.H. van Laethem (voorzitter), mr. C. van Linschoten en mr. M.G.J. Post, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Y. Rikken, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 april 2014.

Bijlage I

Aan verdachte is - na een vordering nadere omschrijving en een vordering wijziging telastelegging - ten laste gelegd dat:

Ten aanzien van parketnummer 05/720079-13:

hij op of omstreeks met 1 februari 2013 te Nijmegen (A73, afrit 2, Dukenburg) en/of te Soest, in elke geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet (het met bestemming naar het buitenland vervoeren), althans heeft vervoerd, in ieder geval aanwezig heeft gehad, ongeveer 13,3 kilogram (13.300 gram), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde hoeveelheid van genoemd middel in een auto met bestemming naar Basel (Zwitserland), althans het buitenland vervoerd;

Ten aanzien van parketnummer 05/860159-13:

primair

hij op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat

verdachte tezamen met verdachtes mededader(s), althans alleen, met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als chauffeur, in het bezit van een vals en/of wederrechtelijk

verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam] te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden, waardoor/waarmee hij, verdachte bevoegd zou zijn om bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren, waardoor [benadeelde] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

subsidiair

hij op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] en/of Acer en/of Packard-Bell, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s);

meer subsidiair

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met hetoogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval van enig goed, hebbende die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of zijn/haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven -

- die [medeverdachte 2] zich voorgedaan als chauffeur, in het bezit van een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer (oorspronkelijk) uitgegeven aan [bedrijfsnaam] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904),

- waardoor/waarmee die [medeverdachte 2], bevoegd zou zijn om bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren, - waardoor [benadeelde], werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte en/of diens mededader(s) op/in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door

- zich voor te doen als chauffeur, in het bezit van een vals en /of wederrechtelijk verrkegen referentienummeroorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904) door verdachte en/of één of meer van diens mededader(s) en/of

- het rijden met/besturen van één of meer van die vrachtwagen(s)

meest subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] en/of Acer en/of Packard-Bell, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 2] en/of [verdachte] en/of diens

mededader(s) en/of aan verdachte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte en/of diens mededader(s) op/in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door:

- zich voor te doen als chauffeur, in het bezit van een vals en /of wederrechtelijk verrkegen referentienummeroorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam] te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904) door verdachte en/of één of meer van diens mededader(s) en/of

- het rijden met/besturen van één of meer van die vrachtwagen(s)

meest meest subsidiair

hij op of omstreeks 12 november 2012, te Tiel, althans in Nederland, van (een) voorwerp(en), te weten een hoeveelheid laptopcomputers, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te weten een hoeveelheid laptopcomputers, was of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten een hoeveelheid laptopcomputers, voorhanden had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf; ·

BIJLAGE II

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de volgende bewijsmiddelen zijn vervat.

Het bewijs terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van het projectteam ladingdiefstal, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, opgemaakte Relaas proces-verbaal 228C120341 (BRZ 341, voornamelijk laptopoplichting), gesloten op 27 juni 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld

Voorts is het bewijs terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van het projectteam ladingdiefstal, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, opgemaakte dossier 228C120341, zaaksdossier 13 D 007 GZ (Marmer, export heroïne), gesloten op 16 september 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld.

De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

De bewijsmiddelen zijn, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De heroïne export.

Stam PV Marmer, 6.

Op 01 februari 2013 werd de verdachte[verdachte] op de A73 ter hoogte van de afslag Nijmegen-Dukenburg aangehouden in de personenauto kenteken [kenteken 1]. Bij controle bleek in een sporttas in de auto en in de band van het reservewiel in totaal 13.3 kilogram heroïne te zijn verborgen. De heroïne en de personenauto werden in beslag genomen.

De verklaring van [medeverdachte 1], dossier BRZ 341, pag. 640

[betrokkene 1] heeft mij benaderd of ik voor hem een chauffeur kon regelen. Dat was net voor de kerst 2012. [betrokkene 1], ouwe [verdachte], [betrokkene 2] en die [betrokkene 3] zijn toen bij mij op de wasstraat in Geldermalsen geweest. (...) Er is een tijdje over heengegaan en toen kwam dat ritje op de proppen dat jullie meegekregen hebben over de telefoontap.

De verklaring van [medeverdachte 1], dossier Marmer, pag. 348-349

V: Wat wordt er bedoelt met "ondeugend" ritje?

A: Ja, [betrokkene 4] zit ook in die handel en dan wordt vaak bedoelt drugs. (...)

Ik kreeg de opdracht van [betrokkene 1] om een ouder iemand te zoeken die eenmaal in de week een transport wilde doen. Die persoon moest dan netjes in het pak zitten. (...) Ik werd op een donderdagavond laat gebeld door [betrokkene 1]. Dat was de 31/01/2013. (...) [betrokkene 1] zei dat hij dringend een chauffeur nodig had voor een transport. Ik heb tegen [betrokkene 1] gezegd dat ik een chauffeur had. Ik had [verdachte] daarvoor. [verdachte] vroeg me vaak om ritjes en ook zijn vrouw [vrouw verdachte] belde me vaak hiervoor. (...) Vrijdagmorgen 01/02/2013 rond 09.00 uur half tien, ben ik naar Amersfoort gegaan naar [betrokkene 1] op de zaak. Dat is op de [adres 3]. Daar kreeg ik van [betrokkene 1] een zwarte tas aangereikt die dicht zat. [betrokkene 1] zei dat de chauffeur zo snel mogelijk moest vertrekken want er was haast bij. Ik heb de tas bij mij in de auto gelegd en ben naar [verdachte] is Soest gereden. Daar aangekomen ben ik en [verdachte] naar een garagebedrijf gereden, op [adres 4]te Soest. Ik weet de naam van dat garagebedrijf niet. Dit garagebedrijf was van een kennis van [verdachte]. De naam van die kennis weet ik niet. Ik had de opdracht van [betrokkene 1] om de inhoud van de tas te verstoppen in het reservewiel. (...) Nadat [verdachte] zijn telefoon bij zich had zijn wij naar Geldermalsen gereden naar de wasstraat. Daar heb ik de auto volgetankt en [verdachte] is vervolgens vertrokken. (...) Ik kan zeggen dat wij alle drie geholpen hebben om de inhoud van de tas in het reservewiel te verstoppen. (...)

V; De inhoudt van die tas hoe zag die eruit?

A; Dat waren pakketjes. (...) Het waren een soort broodjes verpakt in plakband.

0: Oké en verder? Wij hebben begrepen dat er ook niet alles inpaste?

A: Nee dat klopt. Wat over was bleef in de tas zitten.(...)

V: Waarom heb jij jouw auto laten gebruiken?

A: Dat heb ik gedaan omdat er geen tijd meer was om een auto te huren. (...)

De verklaring van [verdachte], pag. 355

Ik ben toen door [medeverdachte 1] benadert. (...) [medeverdachte 1] zei tegen mij dat hij een ritje voor mij had en hij vroeg of ik wat weg wilde brengen. Ik vroeg aan hem van wat voor een ritje. Ik hoorde dat hij zei dat ik naar Basel moest. (...)

Wij zijn de garage gereden, de garage heet [bedrijfsnaam 3]. (...)

[medeverdachte 1] en ik hebben toen de pakjes in de band gedaan. Niet allemaal want ze konden er niet allemaal in. Er bleven er volgens mij vier of vijf van pakjes over die hebben we toen in de blauwe tas gedaan.

V: Was dit het moment dat je wist dat het om drugs ging en niet om iets anders bv

appelflappen of zo? A: Ja dat klopt.

Een proces-verbaal Forensische opsporing Marmer, 345a - 345d

Verdachten [verdachte] (05-860159-13), [medeverdachte 1] (05-860148-13) Op vrijdag 1 februari 2013 omstreeks 15.00 uur werd door mij, verbalisant [verbalisant 1], aangevangen met het onderzoek aan de grijze VW golf ([kenteken 2]). (...) In de kofferbak van het voertuig lag(...)

een sporttas met hierin een plastic tas van 'Albert Heijn. Onderzoek aan 4 aangetroffen blokken in plastic tas van de 'Albert Heijn' (...) Het bruto gewicht van deze 4 blokken samen was 4131 gram. De indicatieve test van deze 4 blokken reageerde allen positief op heroïne. De inhoud van de 4 blokken werd door [verbalisant 2] afzonderlijk verpakt en hiervan werden afzonderlijk monsters genomen voor identificatie onderzoek bij het NFI. (...) Onderzoek aan reservewiel (...) in de band 9 blokken omwikkeld met bruin plakband met banen rood/wit plakband bevonden (foto 17). Het gewicht van deze 9 blokken + kartonnen plaat betrof 9,95 kilogram, de kartonnen plaat woog 0,59 kilogram. Het bruto gewicht van deze 9 blokken samen was hierdoor 9,36 kilogram (9,95 - 0,59). (...) De verpakkingen van deze 9 blokken bestonden uit een laag bruine plakband met hierover 1, 2 of 3 banen rood/wit plakband. (...)

Een proces-verbaal Opiumwet (los bijgevoegd).

Verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3]. (...) 0p vrijdag 1 februari 2013 werd door de Unit forensische Opsporing een onderzoek ingesteld (...) aan een hoeveelheid verdovende middelen. Verdachte [verdachte].

De vier eenheden werden voorzien van volgende SIN-nummers: AAEJ6347NL, AAEJ6348NL, AAEJ6349NL, AAEJ6350NL. Totaal gewicht 4033,19 gram.

Een schriftelijk bescheid, rapport Nederlands Forensisch Instituut (los bijgevoegd).

Zaaknummer: 2013.05.14.100, Politieregistratienummer PLO84T 2013007570-16, Verdachte [verdachte]. (...) SIN-nummers: AAEJ6347NL, AAEJ6348NL, AAEJ6349NL en AAEJ6350NL bevatten heroïne.

Een schriftelijke bescheid, aanvraagformulier onderzoek NFI (los bijgevoegd).

Datum, 5 april 2013, PLO84T 2013007570-38, Verdachte [verdachte],

SIN-nummers: AAEJ6866NL, AAEJ6867NL, AAEJ6868NL, AAEJ6869NL en AAEJ6870NL.

Een schriftelijk bescheid, rapport Nederlands Forensisch Instituut (los bijgevoegd).

Zaaknummer: 2013.05.14.100, Politieregistratienummer PLO84T 2013007570-38, Verdachte [verdachte]. (...) SIN-nummers: AAEJ6866NL, AAEJ6867NL, AAEJ6868NL, AAEJ6869NL en AAEJ6870NL bevatten heroïne.

Een Schriftelijk bescheid, zijnde de weergave van een tapgesprek, blz. 249:

Tijdstip 29-01-13 13:29:00 In/uit: U, Met nummer : 31-06-19653319

[verdachte] (Sth) belt uit naar [vrouw verdachte].

[verdachte] gaat vanavond met de luxe auto naar Basel. (...)[verdachte] gaat een boodschapje doen en is dan donderdag weer terug en dan hebben ze voorlopig genoeg om de rekeningen te betalen. (...) [verdachte] gaat met de luxe auto van [medeverdachte 1] want dat is een diesel want anders moeten ze een ander auto huren. [vrouw verdachte] zegt dat ze niet hoopt dat [verdachte] weer gewoon 1000 euro krijgt. [verdachte] zegt doe er maar 1 bij. [vrouw verdachte] zegt dan oh 2, daarna wordt het gesprek verbroken

Oplichting Laptops

Een proces-verbaal inhoudende de aangifte [aangever], pag. 416

Afgelopen vrijdag 9 november 2012, om 12.45 uur hebben wij een opdrachtbevestiging verstuurd naar [bedrijfsnaam 2]te Uden. Hierin stond ook referentienummer T53904 en het VBS nummer 719. Afgelopen vrijdag 9 november 2012, om 12.39 uur hebben wij een opdrachtbevestiging verstuurd naar [bedrijfsnaam] in Echt. Hierin stond ook het referentienummer T53886 en het VES nummer 702. Gisteren, maandag 12 november 2012 omstreeks 08.11 uur, kwam er een vrachtauto bij ons het terrein opgereden. De chauffeur gaf aan dat hij een rit kwam doen met het ritnummer T53904. (...) De vrachtwagen werd tussen 08.35 en 09.05 uur geladen. Daarna is de vrachtwagen weggereden in de richting van de Prinsenhof. Vervolgens kwam op dezelfde dag om 09.32 uur een andere vrachtauto het terrein op rijden. Ook deze chauffeur was te vroeg. Hij stond gemeld tussen 12.00 en 14.00 uur. Er is ook toen weer contact gezocht met het personeel in de loods. Ook toen is weer aangegeven dat de lading al geladen kon worden. Nadat hij zich had gemeld bij de chauffeursbalie meldde hij zich met het loading reference nummer: T53886. (...) Diezelfde dag meldden zich aan het eind van de ochtend omstreeks 11.30 uur en 12.15 uur nog twee vrachtwagenchauffeurs om de eerder bedoelde ladingen op te halen.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 28-29, voor zover inhoudende:

Op 12 november 2012 werd (...) een voor verzending gereedstaande partij van 84 pallets (4752 laptops van Acer en Packard Bell waarde ongeveer € 2.000.000) verkregen bij het warehouse [benadeelde], Tiel. (...) Deze voertuigen waren respectievelijk voorzien van de kentekens [kenteken 3] (...) Als chauffeur van deze combinatie trad op: [medeverdachte 2], geboren op [geboortedatum 2], wonende te [adres 5]. Deze chauffeur (...) schreef de kentekens van trekker en oplegger en zijn personalia in op een aldaar aanwezige intekenlijst. Hij legitimeerde zich hierbij met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer [nr 1], Verder werd door hem een formulier Drivers' Registration Form van [benadeelde] ingevuld waarop vermeld zijn naam, kenteken, bedrijfsnaam, ID-nummer en handtekening, (...) Tevens was hij voorzien van het verstrekte referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2](...)

Op maandag 12 november 2012 omstreeks 09,32 uur arriveerde te Tiel bij [bedrijfsnaam 4] een witte Mercedes trekker met het opschrift[bedrijfsnaam 5] met daarachter gekoppeld een gesloten witte koeltrailer met het opschrift [bedrijfsnaam 6], Deze voertuigen waren respectievelijk voorzien van de kentekens [kenteken 4]. (...) Deze chauffeur arriveerde op voornoemd tijdstip en schreef de kentekens van trekker en oplegger en zijn personalia in op een aldaar aanwezige intekenlijst. Hij legitimeerde zich hierbij met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer [nr 2], Tevens was hij voorzien van het verstrekte referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam] te Echt.

Een schriftelijk bescheid, zijnde een “Drivers Registration Form”, pag. 2576.

Naam: [naam]???, Kenteken: [kenteken 3], Bedrijfsnaam: [bedrijfsnaam 2] (...)

Naam: [verdachte], Kenteken, [kenteken 4], Bedrijfsnaam, [bedrijfsnaam]. (...)

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1], pag. 3931

Eén of twee weken later komt [alias medeverdachte 3] naar mij toe en zei dat ze een slag wilden slaan. Ik zei oké. Hij zei dat hij twee auto's nodig had. (...) Hij zei dat ik er goed voor beloond zou worden. (...) Met dit ben ik naar [betrokkene 7]gegaan, die zat ook op zwart zaad, omdat ze zoveel auto's hadden gepakt. (...) Hij belde terug en zei dat hij een Daf had staan, een koeler, een Mercedes en nog een koeler, die ik kon gebruiken. (...) Toen is [alias medeverdachte 3] bij mij gekomen met de orders, met papiertjes met referentienummers over welke vracht het ging. Hij had intern iemand. (...) Bij [benadeelde]. (...)

Blz. 3932

V: RTR, dus de wagen Mercedes Actros met de RTR koeltrailer, die heb jij opgehaald in Almere samen met [verdachte]. Die heb je zondagavond opgehaald. A: Ja.

Blz. 3933

Er zaten Duitse platen op.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [verdachte], pag. 3890

In de wasstraat de ochtend voordat ik ging laden, kreeg ik van [medeverdachte 1] te horen dat er twee wagens naar [benadeelde] moesten. Eentje met [medeverdachte 2] als chauffeur en eentje met mij als chauffeur.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [verdachte], pag. 3897

V: En je weet ook niet, van wie heb je het referentienummer gekregen? V: Van [medeverdachte 1]? (Rechtbank: [medeverdachte 1]) (...) Ja.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2], pag. 3741

[alias medeverdachte 3] heeft [medeverdachte 1] toen benaderd, [medeverdachte 1] (rechtbank: [medeverdachte 1]) [medeverdachte 1], en gevraagd of ik een transportje kon doen. (...) Hij zei mij dat hij het transport geregeld had en dat hij bij [verdachte] een vrachtwagen had geregeld.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2], pag. 3742

Van [medeverdachte 1] kreeg ik toen ook het referentienummer waar ik de lading mee kon ophalen. Ik moest gaan laden in Tiel bij [benadeelde]. (...) Ik vulde mijn naam in bij de balie en gaf mijn identiteitskaart. De identiteitskaart is gekopieerd. Ze vroegen me het referentienummer. Ik noemde dit nummer en zij noemde vervolgens het docknummer. Ik ben naar het dock gereden en aldaar is de trailer geladen.

Verdachte wetenschap van de oplichting Laptops

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2], pag. 3743

Ze hadden mij verteld dat het geen zuivere koffie was. (...) [medeverdachte 1] heeft mij dat verteld. Er is mij 15.000 euro beloofd. (...) Er is mij gezegd dat het vanuit binnen [benadeelde] werd georganiseerd en dat de map door het meisje die om 13.00 uur zou beginnen bij het aanmeldloket of hoe heet dat de chauffeursbalie verwijderd zouden worden.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2], pag. 3776

[verdachte] ([verdachte]) het doet voorkomen, verklaart hij eigenlijk dat hij dacht dat het een legaal transport was.

A: Ja, hij wist het.

V: Waaruit blijkt dat?

A: Nou dat weet ik niet, maar ik heb het gevoel dat hij dat gewoon geweten heeft. Ik ga niet met hem over de achterkant van de tong, maar hij, dat voelt hij vanzelf ook wel aan, zo simpel is het. Hetzelfde dat als ik dat weet, hij dat ook weet, dat is precies hetzelfde. Zo simpel is dat.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2], pag. 3648

[medeverdachte 1] heeft mij zondagavond nog verteld dat ik na [benadeelde] in Tiel naar de wasstraat in Geldermalsen moest komen om daar kentekenplaten te wisselen. (...) [medeverdachte 1] belde mij maandagochtend dat ik eerst nog even langs Geldermalsen moest komen. Dus voor het ophalen van de lading bij [benadeelde] ben ik ook nog bij de [bedrijfsnaam 7] geweest.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1], pag. 1115.

Jij hebt verklaard dat jij van[betrokkene 7] een bedrag van € 5000,- gekregen heb in coupures van € 10,-.

V: Hoe weet jij dat dit € 5000,- was?

A: Weet ik niet. Ik heb niet geteld. [betrokkene 7] vertelde dit tegen mij. Ik heb dit

voor waar aangenomen. Ik heb het geld aangepakt en naar [verdachte] gebracht.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1], pag. 931.

V: Je hebt op 25 februari 2013 (...) verklaard dat de vrachtwagen van het merk Mercedes, bestuurd door [verdachte], niet bij DGT in Loosdrecht mocht komen in verband met het track en trace systeem van die Mercedes. Van wie mocht dat niet?

A: Dat mocht niet van [betrokkene 8]. (...)

A: [betrokkene 8] belde mij op toen [verdachte] en ik onderweg waren naar de DGT-loods

in Loosdrecht. Ik reed toen in mijn personenauto en [verdachte] in de Mercedes-Actros. [betrokkene 8] zei tegen mij dat [verdachte] niet naar de DGT loods mocht rijden met die Mercedes Actros omdat daar een Track & Tracé-systeem in zat. [betrokkene 8] zei dat we daarom naar de parkeerplaats bij Maartensdijk moesten gaan.

Een proces-verbaal van bevindingen, Track en Trace-gegevens, blz. 497-503.

Op 11/1112012 omstreeks 23:35 uur staat de Mercedes trekker stil op de [adres 6] te Geldermalsen. (...) Volgens de openbare bron Google is aldaar gevestigd [bedrijfsnaam 7] Geldermalsen, (...) Op 12-12-2012 omstreeks 08:39 uur staat de Mercedes trekker stil hoekwei te Tiel. Op deze locatie is gevestigd het bedrijf [benadeelde]. (...) Op 12-12-12012 omstreeks 10:52 uur is de Mercedes trekker weer gearriveerd op de [adres 6] 36 te Geldermalsen bij het bedrijf [bedrijfsnaam 7]. De Mercedes trekker verblijft hier tussen de tijdstippen 10:52 uur en 11:03 uur. Op de locatie tankstation Nijpoort aan de A27 te Maartensdijk heeft de Mercedes trekker een aantal minuten stil gestaan. Uit de gegevens van Fleetboard blijkt dat de Mercedes trekker samen met de oplegger tot 11:51 uur ongeveer 30

ton gewogen hebben. Na het tijdstip 11:51 uur (...) woog de Mercedes trekker en oplegger nog 18 ton. De mogelijkheid bestaat dat er op de parkeerplaats aan de A27 bij Esso

Nijpoort te Maartensdijk (...) de oplegger om gekoppeld is op een andere trekker.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1], pag. 3933

's Morgens kwam [alias medeverdachte 3] er aan met die nummerplaten. (...) Ja, en die (Rechtbank: [alias medeverdachte 3]) heeft die nummerplaten bij mij erop gedaan.

1 De tenlastelegging is als Bijlage I aan dit vonnis gehecht

2 De bewijsmiddelen zijn als bijlage II aan dit vonnis gehecht.