Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:1295

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
26-02-2014
Datum publicatie
23-04-2014
Zaaknummer
2545398
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:1816
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident. Is de kantonrechter relatief bevoegd? De door partijen in de algemene voorwaarden overeengekomen forumkeuze heeft op grond van art. 108 lid 2 Rv geen gevolg, nu de vordering minder dan € 25.000,00. De in art. 108 lid 2 Rv genoemde uitzonderingsgevallen zijn niet aan de orde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 2545398 \ CV EXPL 13-17906 \ 353/PE

uitspraak van

vonnis in het bevoegdheidsincident

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon Universiteit Twente

gevestigd te Enschede

eisende partij in de hoofdzaak

verwerende partij in het incident

gemachtigde Vanhommerig & Vanhommerig gerechtsdeurwaarders en juristen

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exact Dynamics B.V.

gevestigd te Arnhem

gedaagde partij in de hoofdzaak

eisende partij in het incident

procederend in persoon

Partijen worden hierna Universiteit en Exact Dynamics genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 november 2013

- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring

- de conclusie van antwoord in het incident.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De geschil in de hoofdzaak en in het incident

2.1.

In hoofdzaak vordert de Universiteit – samengevat – de veroordeling van Exact Dynamics bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van:

- € 24.155,24 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 20.418,75 tot aan de dag van algehele voldoening;

- de kosten van deze procedure.

2.2.

De Universiteit stelt ter onderbouwing van de vorderingen het volgende. De Universiteit heeft met Exact Dynamics een onderzoeksovereenkomst gesloten op basis waarvan Exact Dynamics aan haar een bedrag van € 20.418,75 is verschuldigd.

2.3.

Exact Dynamics heeft in hoofdzaak nog niet voor antwoord geconcludeerd.

2.4.

Exact Dynamics vordert in het incident dat de kantonrechter zich onbevoegd verklaart, omdat op de tussen de Universiteit en haar bestaande overeenkomst de algemene voorwaarden van de Universiteit van toepassing zijn waarin is bepaald dat de rechtbank te Den Haag bevoegd is om van een geschil tussen de Universiteit en haar kennis te nemen. In de algemene voorwaarden staat, voor zover van belang:

Artikel 6 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en UT, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag. UT blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2.5.

Daarnaast vordert Dynamics dat de Universiteit wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure ad € 989,50 berekend aan de hand van de door Exact Dynamics bestede tijd.

2.6.

De Universiteit voert verweer. Zij stelt zich op het standpunt dat de kantonrechter op grond van art. 93 jo. art. 103 Rv bij uitsluiting bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen, nu de vordering op Exact Dynamics lager is dan € 25.000,00.

3 De beoordeling in het incident

3.1.

Ten aanzien van de bevoegdheid overweegt de kantonrechter als volgt. Door de Universiteit is niet betwist dat de algemene voorwaarden, waar Exact Dynamic naar verwijst, niet van toepassing zijn op de tussen partijen bestaande rechtsverhouding. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de door de Universiteit in het geding gebrachte algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze algemene voorwaarden is, in het in rechtsoverweging 2.4 geciteerde artikel 6, een forumkeuze opgenomen waardoor wordt afgeweken van de algemene regels betreffende de relatieve competentie. De kantonrechter begrijpt het verweer van de Universiteit als een beroep op artikel 108 lid 2 Rv. Artikel 108 lid 1 BW biedt partijen de mogelijkheid om bij overeenkomst een relatief bevoegde rechter aan te wijzen. In kantonzaken is de mogelijkheid van een forumkeuzebeding beperkt. Op grond van artikel 108 lid 2 Rv heeft een dergelijke forumkeuze geen gevolg, wanneer de vordering minder dan € 25.000,00 bedraagt, behoudens hier niet aan de orde zijnde uitzonderingsgevallen. De vordering in onderhavige zaak bedraagt slechts € 24.155,24. De kantonrechter verklaart zich daarom bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

3.2.

Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter de vordering in het incident afwijzen.

3.3.

Exact Dynamics zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Deze kosten worden aan de zijde van de Universiteit begroot op

€ 150,00.

4 De beoordeling in de hoofdzaak

4.1.

Gelet op de stand van de procedure zal de kantonrechter deze zaak verwijzen naar de rol van 26 maart 2014 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Exact Dynamics.

5 De beslissing

De kantonrechter

in het incident

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt Exact Dynamics. in de proceskosten van het incident, aan de zijde van de Universiteit tot op heden begroot op € 150,00.

in de hoofdzaak

5.3.

verwijst de zaak naar de rol van 26 maart 2014 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Exact Dynamics.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.P.C.J. van Bavel en in het openbaar uitgesproken op