Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:6469

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
04-12-2013
Datum publicatie
18-03-2014
Zaaknummer
244010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop onroerende zaken. Datum koopovereenkomst van belang voor vraag of met betrekking tot twee percelen voldaan had moeten worden aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/244010 / HA ZA 13-361

Vonnis van 4 december 2013

in de zaak van

1 [eiser sub 1],

wonende te [plaats],

2. [eiser sub 2],

wonende te [plaats],

eisers,

procesadvocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. S.J. van Susante te Arnhem.

Partijen zullen hierna [eiser sub 1] en [eiser sub 2] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 31 juli 2013;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 23 oktober 2013 en de daarin genoemde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] heeft op 18 november 2002 aan Engelsing Makelaars opdracht gegeven tot de verkoop van zijn woning met schuren, ondergrond, erf en tuin, gelegen aan [adres]. In de opdrachtbevestiging is de vraagprijs bepaald op

€ 647.500,00.

2.2.

In de verkoopbrochure staat, onder meer, het volgende:

(…)

Omschrijving

[adres]

Koopsom

€ 647.500,-- k.k.

Kadastrale gegevens

Gemeente : [gemeente] Sectie : C

Nummer : 5775 (ged.)

Inhoud : circa 300 m³

Bouwjaar : ca. 1960

Indeling:

(…) Perceelsoppervlakte ca. 2400 m²

(…)

Op een kadastrale tekening die onderdeel uitmaakt van de verkoopbrochure staan de volgende kadastrale percelen genoemd:

5775 GED

5776

5777

5779

5781

5783 GED

2.3.

In het door Engelsing opgemaakte ‘Opnameformulier Woonhuis’ staat, voor zover van belang het volgende:

(…)

Kadastrale gemeente: [gemeente] Kadastrale sectie nrs.: C 5777

Kad. opp. (in m2) 2400

(…)

Lengte/diepte 80 m

Breedte 30 m

(…)

In de handgeschreven aantekeningen staat, onder meer, het volgende:

(…)

Bijz: Kaveloppervlakte ± 2400 m² (30 x 80 mtr)

(…)

2.4.

In het door [gedaagde] op 19 januari 2003 ingevulde en ondertekende vragenformulier staat, onder meer, het volgende:

(…)

1. Andere overeenkomsten

Zijn er nadat u het huis in eigendom Ja

hebt gekregen nog andere, eventuele

aanvullende notariële of onderhandse

akten opgesteld van het pand?

(…)

[gedaagde] heeft daarbij de volgende handgeschreven tekst geplaatst:

Het grondstuk is in overleg met de buren ([gedaagde]) groter dan kadastraal is aangegeven.

2.5.

Uit de handgeschreven notities van Engelsing Makelaars blijkt, onder meer, nog het volgende:

(…)

Verkocht wordt:
5776 → zie kad.

5777 → ,,

5778 → ,,

5779 → ,,

5781 → ,,

5782 → ,,

…. ged

5775 ged

(…)

5780 wordt niet mee verkocht!

(…)

2.6.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben op 31 augustus 2003 de hypotheekofferte getekend.

2.7.

In de NVK Koopakte staat, voor zover van belang, het volgende:

(…)

verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

de vrijstaande woning met achterliggende schuur, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend [adres], kadastraal bekend [gemeente], sektie C., nummers 5777, groot 3 are en 85 ca., alsmede de omliggende percelen, allen kadastraal bekend [gemeente], sektie C, respectievelijk nummer 5776, groot 5 are en 85 ca., nummer 5778, groot 11 ca., nummer 5779, groot 1 are en 74 ca., nummer 5781, groot 55 ca., en nummer 5782, groot 2 ca., zoals aangegeven op bijgaande kadastrale tekeningen, één en ander aan partijen genoegzaam bekend, (…) tegen een koopsom van € 590.000,00 (…)

2.8.

Op 15 september 2003 is in opdracht van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] een taxatierapport uitgebracht. In dat rapport staat, onder meer, het volgende:

(…)

1. Geraadpleegde informatie

Door de taxateur is de volgende informatie geraadpleegd:

 • -

  Eigendomsbewijs : ja (…)

 • -

  Kadastraal plan : ja (…)

 • -

  Kadastraal uittreksel : ja (…)

 • -

  Overig : Mondelinge informatie door eigenaar/plaatsopname.

2 Kadastrale omschrijving object

a. Het perceel/perceel met opstal(len), kadastraal bekend:

(Gemeente Sectie Nummer Grootte)

Kadastraal [gemeente], sectie C, nummers 5776, 5777, 5778, 5781, 5782 geheel en 5775 en 5783 beide gedeeltelijk, tezamen groot circa 24 a 00 ca (2.400 m2). (zie ook situatieschets) (…)

2.9.

In de notariële akte van levering van 3 november 2003 staat onder meer het volgende:

(…)

Verkoper heeft blijkens een met koper op acht september twee duizend drie aangegane koopovereenkomst aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die blijkens voormelde overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij deze aanvaardt, ieder voor de helft:

het woonhuis met achterliggende schuur, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te [adres], kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummer 5777, groot drie aren en vijf en tachtig centiaren, sectie C, nummer 5776, groot vijf aren en vijf en tachtig centiaren, sectie C, nummer 5778, groot 11 centiaren, sectie C, nummer 5779, groot een are en vier en zeventig centiaren, sectie C, nummer 5781, groot vijf en vijftig centiaren, en sectie C, nummer 5782, groot twee centiaren (…)

2.10.

In augustus 2009 hebben [eiser sub 1] en [eiser sub 2] [gedaagde] aangeschreven. In de brief staat, voor zover van belang, het volgende:

(…)

Op 1 november 2003 hebben wij het woonhuis met kavel aan [adres] van jullie gekocht. Bij het woonhuis en de kavel is een gedeelte van de kavel in gebruik bij het bedrijventerrein. De afspraak welke destijds gemaakt is, is dat de totale kavel welke momenteel door het aangrenzende bedrijventerrein in gebruik is bij het woonhuis wordt bijgetrokken wanneer het bestemmingsplan welke momenteel nog geldt voor het bedrijventerrein wordt gewijzigd in “woonbestemming”. Volgens recente informatie zou dit medio 2009 gaan plaatsvinden.

Kavelgrootte

Op 2e Paasdag 2009 hebben wij jullie gevraagd om duidelijkheid inzake de grensbepaling aan de zijde van het bedrijventerrein. (…)

Wij hebben de huidige kavel opgemeten volgens de huidige gegevens welke wij op dit moment hebben. (…)

Uitgaande van bovenstaande maten komen wij uit op een huidige totale oppervlakte van slechts 1214,2 m2. Wij hebben volgens de koopadvertenties van jullie gekocht 2400 m2. De koopsom welke wij destijds zijn overeengekomen is ook gebaseerd op een totale kavelgrootte van 2400 m2 en niet van 1214,2 m2.

(…)

Ter info, de grenslijn van de punt van kavel [naam] tot aan [adres] heeft wel een grootte van 2400 m2, wij gaan er van uit dat dit de juiste grenslijn is. Detail is wel dat een gedeelte van deze kavel behoort aan Indalo Vastgoed B.V. en dat jullie niet in de boeken werden genoemd als eerdere eigenaars (!)

(…)

Wij betalen immers al bijna 6 jaar hypotheek voor een grondstuk waarover wij niet kunnen beschikken (…)

Wij manen jullie hierbij aan om tot het komen van een bevredigende oplossing op korte termijn voor zowel duidelijkheid omtrent de kavelgrens en grootte alsmede het gebruik van de kavel.

(…)

2.11.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben [gedaagde] op 12 juli 2012 opnieuw aangeschreven:

(…)

Medio 2003 heb jij aan ons verkocht de percelen 5776, 5777, 5778, 5779, 5781 en 5782 volledig en een gedeelte van de percelen 5775 en 5783 (de nieuwe kadastrale aanduiding is 5966 en 5964). Deze percelen hebben samen een omtrek van 30 x 80 meter met een oppervlakte van ca 2400 m². Voor deze percelen hebben wij € 590.000,-- (…) betaald.

De percelen met de kadastrale aanduiding 5776, 5777, 5778, 5779, 5781 en 5782 zijn op 3 november 2003 geleverd. Dit houdt in dat op 3 november 2003 slechts 1212 m² is geleverd. Wij spraken voor het sluiten van de koopovereenkomst af dat de resterende oppervlakte van 1188 m² (een gedeelte van de percelen met de aanduiding 5775 en 5783) zou worden nageleverd op het moment dat het bestemmingsplan van perceel 5783 zou zijn gewijzigd en een woonbestemming zou krijgen.

Aangezien [gedaagde] al een paar keer het perceel heeft opgemeten en de omvang van de nog na te leveren oppervlakte betwist, willen wij graag verwijzen naar de advertentietekst van “Engelsing Exclusief zomer 2003” en de verkoopbrochure waaruit blijkt dat jij een object van 30 x 80 meter met een totale oppervlakte van 2400 m² hebt aangeboden. Verder staat in de verkoopbrochure een kaart van het perceel waar duidelijk op staat aangegeven dat het perceel ook gedeeltelijk de percelen 5783 en 5775 omvat. Onder de tekening staat dan ook ter aanvulling vermeld dat gaat om de percelen 5775 (ged.), 5776 5777, 5779, 5781 en 5783 (ged.).

(…)

De taxateur heeft de opdracht gekregen om het perceel te taxeren zoals het werd aangeboden en wij het wilden kopen. Uit zowel de omschrijving als de situatieschets blijkt dat de taxateur ook is afgegaan op jouw informatie. De taxateur heeft in dit rapport aangegeven dat de waarde bij een onderhandse verkoop € 600.000,-- bedraagt. Dit bedrag hebben wij ook ongeveer betaald

(€ 590.000,--). Ook hieruit volgt dat wij een perceel van 2400 m² hebben gekocht.

(…)

Wij zien dan ook geen belemmering meer voor jou om de percelen 5775 en 5783 zodanig te leveren dat ons perceel –zoals toegezegd en is aangekocht- een omtrek krijgt van 30 x 80 meter met een oppervlakte van 2400 m². Om die reden zouden wij graag horen wanneer het jou gelegen komt om voor deze nalevering een afspraak te maken bij de notaris.

(…)

2.12.

In juli, september en oktober 2011 hebben [eiser sub 1] en [eiser sub 2] enerzijds en [gedaagde] anderzijds verder gecorrespondeerd.

2.13.

Op 11 november 2011 hebben [eiser sub 1] en [eiser sub 2] met [gedaagde] en zijn broer gesproken.

2.14.

De rechtsbijstandverlener van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] heeft [gedaagde] op 6 november 2012 verzocht, en voor zover nodig gesommeerd, mee te werken aan de nakoming van de koopovereenkomst (door het leveren van de gekochte maar nog niet geleverde percelen) dan wel tot schadevergoeding over te gaan.

2.15.

Bij brief van 27 november 2012 heeft [gedaagde] de rechtsbijstandverlener, onder meer, het volgende geschreven:

(…)

Het is extreem onaannemelijk dat, indien ook de percelen met de nummer 5783 en 5775 zouden zijn verkocht, met een uitgestelde leveringsverplichting zoals u stelt, dat niet in de koopakte en vervolgens in de leveringsakte zou zijn vermeld, temeer nu uw cliënten volgens uw schrijven een taxatierapport zouden hebben doen opstellen op basis van een aankoop die mede de nummers 5783 en 5775 zouden omvatten. Het is overigens niet juist dat ik een dergelijk taxatierapport zou hebben doen opstellen, zoals u ten onrechte stelt.

Ik begrijp niet op welke correspondentie u in dit verband doelt in de 4e alinea van uw genoemde brief en evenmin op welke “vragenlijst bij de Koopakte” in die alinea.

Het is voorts uitermate onaannemelijk dat uw cliënten onvoorwaardelijk de overeengekomen koopsom zouden hebben betaald, indien deze zou zijn gebaseerd en afhankelijk gesteld van een onzekere toekomstige gebeurtenis. Het ging daarbij niet om een ondergeschikte kwestie, niet om een gering oppervlakteverschil, maar om een verdubbeling van de hoeveelheid blijkens de akten verkochte en geleverde grond, waarvan noch in de koopakte noch in de akte van levering ook maar de geringste aantekening is gemaakt!

Het is, kortom, volstrekt evident dat ik geen percelen met de nummers 5783 en 5775 heb verkocht, ook niet onder enige (opschortende) voorwaarde.

(…)

Volledigheidshalve beroep ik mij tot slot op verjaring. Uw cliënten hadden behoren te klagen op het moment dat zij hadden behoren te ontdekken dat het door hen gekochte niet juist was omschreven. (…)

2.16.

Bij brief van 22 januari 2013 heeft de advocaat van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] [gedaagde] verzocht en gesommeerd over te gaan tot de levering van de gekochte percelen, althans hieraan zijn medewerking te verlenen.

2.17.

De rechtsbijstandverlener van [gedaagde] heeft bij brief van 6 februari 2013 laten weten dat [gedaagde] zijn medewerking niet zal verlenen.

2.18.

De percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5775 GED (thans 5996) en 5783 GED (nu onderdeel van 5964 GED) behoren in eigendom toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Indalo B.V., waarvan [gedaagde], een broer van [gedaagde], directeur-groot aandeelhouder is.

3 De vordering en het verweer.

3.1.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] vorderen, samengevat,

primair, subsidiair en meer subsidiair:

een verklaring voor recht dat a) medio augustus 2003 tussen [gedaagde] als verkoper en [eiser sub 1] en [eiser sub 2] als kopers een mondelinge koopovereenkomst is gesloten ten aanzien van de (toenmalige) kadastrale percelen [gemeente], sectie C, 5775 GED (thans 5966), 5776, 5777, 5778, 5779, 5781, 5782 en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED) met een gezamenlijke oppervlakte van circa 2.400 m², waarbij b) partijen zijn overeengekomen dat de percelen 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED, zoals ingetekend in productie 39) zouden worden nageleverd, zodra de betreffende percelen zouden zijn afgesplitst en de ter zake vigerende bestemming zou zijn gewijzigd in een woonbestemming.

Zij vorderen voorts, samengevat,

primair:

veroordeling van [gedaagde] tot levering (middels tussenkomst van een door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] aan te wijzen notaris) op zijn kosten van de kadastrale percelen [gemeente], sectie C 5996 en C 5964 GED binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag voor elke dag dat [gedaagde], na het verstrijken van acht dagen na betekening van dit vonnis hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 600.000,-;

subsidiair:

een verklaring voor recht dat [gedaagde] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de bedoelde naleveringsafspraak alsmede een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst partieel zal worden ontbonden en wel voor dat deel dat betrekking heeft op de bedoelde naleveringsafspraak alsmede dat [gedaagde] aansprakelijk is voor de door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] geleden schade als gevolg van de hiervoor bedoelde omstandigheden, met veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een (schade)vergoeding aan [eiser sub 1] en [eiser sub 2] van € 600.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, althans zulks nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

meer subsidiair:

een verklaring voor recht dat [gedaagde] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de bedoelde naleveringsafspraak alsmede gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst op grond van de artikelen 6:265 jo 6:270 BW, in die zin dat de door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] betaalde koopprijs ad € 590.000,- k.k. wordt verminderd met een bedrag gelijk aan de door hen geleden schade wegens de toerekenbare tekortkoming, zulks nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

uiterst subsidiair

dat de tussen partijen gesloten koopovereenkomst op de voet van de artikelen 6:228 jo 6:230 BW zodanig wordt gewijzigd, dat daarmee het door hen geleden nadeel wordt opgeheven, zulks door vermindering van de door hen voor de woning aan [gedaagde] betaalde koopprijs van € 590.000,- k.k. met een bedrag gelijk aan de waarde van de percelen/perceeldelen, zoals ingetekend op productie 39, die tot op heden niet aan hen in eigendom toebehoren, welk bedrag zal worden vastgesteld bij staat en vereffend volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover van 3 november 2003, althans vanaf 15 oktober 2013 (datum indiening akte vermeerdering van eis), althans vanaf een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum.

Daarnaast vorderen [eiser sub 1] en [eiser sub 2] (primair tot en met uiterst subsidiair) veroordeling van [gedaagde] in de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de vijftiende dag na dit vonnis, alsmede de nakosten.

3.2.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] leggen, zakelijk weergegeven, primair aan hun vordering ten grondslag dat medio augustus 2003 tussen partijen overeenstemming werd bereikt over de verkoop en de levering van de kadastrale percelen [gemeente], sectie C, 5776, 5777, 5778, 5779, 5781 en 5782 én 5775 GED (thans C 5996) en 5783 GED (thans onderdeel van C 5964 GED) (met een totale oppervlakte van 2.400 m²), waarbij werd overeengekomen dat die (twee laatstgenoemde) perceelsgedeelten zouden worden nageleverd op het moment dat het toepasselijke bestemmingsplan in “ wonen” zou zijn gewijzigd en de aanpassingen zouden zijn voltooid met betrekking tot de grondstukken. Nu de bestemming is aangepast, staat niets (meer) aan levering in de weg. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] vorderen dan ook nakoming van de koopovereenkomst wat betreft de leveringsverplichting van die beide (laatstgenoemde) percelen.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] leggen vervolgens (subsidiair) aan hun vordering ten grondslag dat de overeenkomst partieel ontbonden (ex artikel 6:270 BW) moet worden, nu [gedaagde] niet aan zijn leveringsverplichting voldoet. In dat geval vorderen zij ook aanvullende schadevergoeding op de voet van artikel 6:277 BW.

Voor zover nodig beroepen [eiser sub 1] en [eiser sub 2] zich op dwaling (artikel 6:228 BW) als gevolg van de handelswijze van [gedaagde], in het bijzonder door de mededelingen van (de zijde van) [gedaagde], alsmede op bedrog, de derogerende werking van de redelijkheid en de billijkheid, en onrechtmatigde daad.

3.3.

[gedaagde] voert verweer. Voor zover van belang zal hierna op dat verweer nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

In geschil is of [eiser sub 1] en [eiser sub 2] met [gedaagde] op het moment van de koop van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers , 5776, 5777, 5778, 5779, 5781, en 5782 tegelijkertijd de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED, zoals thans ingetekend op productie 39), hebben gekocht waarbij geleverd zou worden zodra de betreffende percelen (kadastraal) zouden zijn afgesplitst en de ter zake vigerende bestemming zou zijn gewijzigd in een woonbestemming, zoals [eiser sub 1] en [eiser sub 2] stellen en [gedaagde] gemotiveerd betwist.

4.2.

De rechtbank begrijpt de (primaire, subsidiaire en meer subsidiaire) vordering van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] tot het geven van een verklaring voor recht dat (onder b) partijen zijn overeengekomen dat de percelen 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED, zoals ingetekend in productie 39) zouden worden nageleverd, zodra de betreffende percelen zouden zijn afgesplitst en de ter zake vigerende bestemming zou zijn gewijzigd in een woonbestemming aldus dat de nog te leveren perceelsgedeelten zó aan de achterzijde en de zijkant van het perceel van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] moeten aansluiten dat zij, uiteindelijk, in totaal een grondoppervlakte van circa 2.400 m² geleverd zullen hebben gekregen. Daarbij kan in het midden blijven of tussen partijen is overeengekomen dat de levering van die perceelsgedeelten zou plaatsvinden op de in productie 39 bedoelde wijze.

4.3.

Uit de door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] overgelegde (en onder 2. De feiten deels geciteerde) stukken volgt dat partijen in ieder geval de verkoop en de levering van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5776, 5777, 5778, 5779, 5781 en 5782 zijn overeengekomen en dat deze percelen ook zijn geleverd. Blijkens de (notariële) akte van levering is de koopovereenkomst gesloten op 8 september 2013.

4.4.

Dat, zoals [eiser sub 1] en [eiser sub 2] stellen, uit deze stukken ook zou volgen dat tussen hen en [gedaagde] medio augustus 2003 overeenstemming zou zijn bereikt over de verkoop en de levering van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED, zoals thans ingetekend op productie 39) blijkt evenwel niet. Noch in de koopakte en de notariële akte noch in de gewisselde correspondentie blijkt dat partijen hebben gesproken over de verkoop van deze beide percelen. Gelet op het door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] gestelde onvoorwaardelijke karakter van de toekomstige levering van de beide percelen had dit voor de hand gelegen, zeker nu [eiser sub 1] en [eiser sub 2] (ook) stellen dat de koopsom is gerelateerd aan een perceelsoppervlakte van (circa) 2.400m², dus met inbegrip van de in geschil zijnde percelen, en niet op een perceelsoppervlakte van (circa) 1.200 m².

4.5.

[gedaagde] heeft voorts aangevoerd dat de overeenstemming over de verkoop eerst na 1 september 2003 is bereikt, zodat op de koopovereenkomst het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW van toepassing is. Nu de vermeende verkoop van de in het geschil zijnde percelen nimmer schriftelijk is vastgesteld, kan van een koopovereenkomst van artikel 7:2 lid 1 BW niet worden gesproken, aldus [gedaagde].

4.6.

De rechtbank is voorshands van oordeel dat de koop van de in geschil zijnde percelen, mede gelet op de ligging van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED) ten opzichte van de verkochte en geleverde percelen en de (kennelijke) bedoeling van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] om de in geschil zijnde percelen te betrekken bij het perceel waarop het woonhuis is gevestigd, valt onder het bereik van artikel 7:2 BW. De datum waarop de koopovereenkomst is gesloten is dan ook van belang voor de in deze procedure (nog) te nemen beslissingen.

4.7.

De rechtbank ziet in het voorgaande aanleiding om [eiser sub 1] en [eiser sub 2], overeenkomstig hun bewijsaanbod, toe te laten tot het bewijs van hun stelling(en) dat medio augustus 2003 overeenstemming is bereikt over de verkoop en de levering van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5776, 5777, 5778, 5779, 5781, 5782 én de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED), met een gezamenlijke oppervlakte van 2.400 m², en dat levering zou plaatsvinden zodra de beide laatstgenoemde percelen (kadastraal) zouden zijn afgesplitst en de ter zake vigerende bestemming zou zijn gewijzigd in een woonbestemming.

4.8.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

draagt [eiser sub 1] en [eiser sub 2] op te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit volgt dat tussen hen en [gedaagde] medio augustus 2003 overeenstemming is bereikt over de verkoop en de levering van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5776, 5777, 5778, 5779, 5781, 5782 én de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie C, nummers 5775 GED (thans 5966) en 5783 GED (thans onderdeel van 5964 GED), met een gezamenlijke oppervlakte van 2.400 m², en dat levering zou plaatsvinden zodra de beide laatstgenoemde percelen (kadastraal) zouden zijn afgesplitst en de ter zake vigerende bestemming zou zijn gewijzigd in een woonbestemming;

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 18 december 2013 voor uitlating door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] of zij bewijs willen leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel,

5.3.

bepaalt dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2], indien zij geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel bewijsstukken willen overleggen, die stukken direct in het geding moeten brengen,

5.4.

bepaalt dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2], indien zij getuigen willen laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden januari tot en met maart 2014 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. R.J.J. van Acht in het gerechtsgebouw te Arnhem aan Walburgstraat 2 - 4,

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.J. van Acht en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2013.

Coll. KvW