Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:6459

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
27-11-2013
Datum publicatie
14-03-2014
Zaaknummer
250686
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verklaringen voor recht. Tegen gedaagden is verstek verleend dan wel akte niet dienen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/250686 / HA ZA 13-629

Vonnis van 27 november 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

N.A.K. LEEGSTANDSBEHEER B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

advocaat mr. H.J. Hagemans te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WESTERMEIJER BELEGGINGEN B.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUTCH COMMERCIAL REAL ESTATE B.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

niet verschenen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BORCU-STENO B.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

niet verschenen,

4. [gedaagde sub 4],

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. G.J. Hollema te Almelo.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding

  • -

    het tegen gedaagden sub 1, 2 en 3 verleende verstek

  • -

    de aan de zijde van gedaagde sub 4 verleende akte niet dienen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1.

Ten aanzien van de gedaagden sub 1, 2 en 3 komt het gevorderde de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Ten aanzien van gedaagde sub 4 kunnen de stellingen van eiseres het gevorderde dragen en zijn zij door gedaagde sub 4 niet weersproken. De vorderingen zullen daarom als hieronder aangegeven worden toegewezen.

2.2.

Eiseres vordert onder meer betaling van de hoofdsom vermeerderd met wettelijke handelsrente. Niet gesteld of gebleken is dat sprake is van een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a BW, zodat de gevorderde handelsrente niet toewijsbaar is. In plaats daarvan zal de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW worden toegewezen.

2.3.

Gedaagden zullen hoofdelijk als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding € 76,71

- griffierecht € 1.836,00

- salaris advocaat € 894,00 (1,0 punt × tarief € 894,00)

Totaal € 2.806,71

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

verklaart voor recht dat Westermeijer Beleggingen B.V., Dutch Commercial Real Estate B.V. en Borcu-Steno B.V. toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst d.d. 21 mei 2012,

3.2.

verklaart voor recht dat [gedaagde sub 4] voor Borcu-Steno B.V. persoonlijk aansprakelijk is voor de zijdens eiseres geleden schade uit hoofde van de niet-nakoming van de overeenkomst d.d. 21 mei 2012, respectievelijk uit hoofde van de onrechtmatige daad,

3.3.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de anderen zullen zijn bevrijd, om aan eiseres te betalen een bedrag van € 52.888,49 (tweeënvijftigduizendachthonderdachtentachtig euro en negenenveertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW hierover vanaf de vervaldata van de facturen tot de dag van volledige betaling,

3.4.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de anderen zullen zijn bevrijd, om aan eiseres te betalen de buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op een bedrag van € 1.053,88 (eenduizenddrieënvijftig euro en achtentachtig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW hierover vanaf 9 september 2013 tot de dag van volledige betaling,

3.5.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de anderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 2.806,71, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de 15e dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

3.6.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de anderen zullen zijn bevrijd, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat gedaagden niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

3.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2013.

Coll.: MvG