Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:6032

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-12-2013
Datum publicatie
23-12-2013
Zaaknummer
521703 BB 13-2986
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dubbel ingesteld bewind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Locatie Zutphen

zaaknummer: 521703 BB 13-2986

BM dossier: 4893

Beschikking van de kantonrechter d.d. 20 december 2013

inzake het meerderjarigenbewind over de goederen toebehorende aan rechthebbende

[rechthebbende],

geboren te [plaats] op [1943],

wonende te [plaats], [adres].

1 De procedure

1.1

Het verloop daarvan blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift tot instelling van meerderjarigenbewind van 1 november 2012, ter griffie ingekomen op 12 november 2012;

 • -

  de beschikking van 21 februari 2013;

 • -

  de brief van [naam 1] van 1 maart 2013, ter griffie ingekomen op 4 maart 2013, met bijgevoegde bereidverklaring van [naam 2] van [naam A bewindvoering];

 • -

  de brief van [naam 1] van 7 maart 2013, ter griffie ingekomen op 11 maart 2013;

 • -

  de beschikking van 15 maart 2013;

 • -

  de brief van [naam 3] van [naam B bewindvoering].

1.2

Op 15 juli 2013 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig:

 • -

  de heer [naam 1];

 • -

  [naam 4] van [naam A bewindvoering].

1.3

Van het verhandelde ter terechtzitting is door de griffier aantekening gehouden.

2 De beoordeling

2.1

Bij beschikking van de rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Apeldoorn van

11 februari 1999 is een bewind ingesteld over alle goederen die (zullen) toebehoren aan de rechthebbende. Bij beschikking van 29 april 1999 is [naam B bewindvoering] benoemd als bewindvoerder.

2.2

Bij beschikking van de rechtbank Gelderland, team bewind en erfrecht, locatie Zutphen van 21 februari 2013 is abusievelijk op verzoek van de broer van rechthebbende wederom een bewind ingesteld over alle goederen die (zullen) toebehoren aan de rechthebbende. Bij beschikking van 15 maart 2013 is [naam A bewindvoering] tot bewindvoerder benoemd.

2.3

Uit bovenstaande concludeert de kantonrechter dat het ingestelde bewind in de beschikking van 21 februari 2013 geen rechtsgevolg kan hebben, omdat reeds een meerderjarigenbewind bestond en thans ook wordt voortgezet.

2.4

Het moet het meest in het belang van rechthebbende worden geacht dat [naam B bewindvoering], bij beschikking van 29 april 1999 benoemd, als bewindvoerder gehandhaafd blijft en dat [naam A bewindvoering] ambtshalve zal worden ontslagen.

2.5

Met betrekking tot de benoeming van bewindvoerder is op de mondelinge behandeling gebleken dat het verzoekschrift van 1 november 2012 op initiatief van[naam B bewindvoering] is ingediend, terwijl deze stichting reeds jaren bewindvoerder over rechthebbende was. De onnodig gemaakte kosten aan de zijde van [naam A bewindvoering] – ten bedrage van € 309,76 voor intakekosten, begeleiding en bijwonen mondelinge behandeling – dienen op grond van die omstandigheid voor rekening van[naam B bewindvoering] te komen, en niet zoals uit de brief van [naam A bewindvoering] van 15 augustus 2013 zou kunnen worden afgeleid, voor rekening van rechthebbende.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1

verstaat dat de beschikking van 21 februari 2013 geen rechtsgevolg heeft voor zover daarin opnieuw meerderjarigenbewind is ingesteld.

3.2

ontslaat ambtshalve [naam A bewindvoering] met ingang van heden.

3.3

bepaalt dat de nodeloos gemaakte kosten aan de zijde van [naam A bewindvoering] voor rekening van[naam B bewindvoering] dienen te komen.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Udo de Haes, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2013, in aanwezigheid van de griffier.(cl)

De griffier deelt mede dat van vorenstaande beschikking hoger beroep open staat bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

- voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen drie maanden na dagtekening van deze beschikking;

- voor andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of binnen drie maanden nadat deze beschikking op andere wijze hun bekend is geworden;

dit beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat.

-----------------------------------------------------------------------------

Verzonden d.d.