Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:5978

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-12-2013
Datum publicatie
20-12-2013
Zaaknummer
05/701880-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens het plegen van ontuchtige handelingen met iemand die de twaalf jaren nog niet had bereikt, begaan tegen zijn stiefdochter en het vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/701880-12

Datum zitting : 06 december 2013

Datum uitspraak : 20 december 2013

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

Primair

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort, met[slachtoffer] (zijnde de dochter van zijn partner), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die[slachtoffer], hebbende verdachte een thermometer in de anus van die[slachtoffer] ingebracht; art 248 lid 2 Wetboek van Strafrecht

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige[slachtoffer] (zijnde de dochter van verdachtes partner), geboren op [geboortedatum 2], immers heeft hij filmopnamen gemaakt van genoemde[slachtoffer] terwijl hij haar (naakte) billen en/of vagina vasthoudt/beweegt (om dit (beter) zichtbaar in beeld te brengen)

en/of (daarbij/vervolgens) een thermometer in haar anus inbrengt;

2.

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort, in elk geval in Nederland, één of meermalen, een of meerdere afbeelding(en) (te weten een (hoeveelheid) foto('s) en/of een (hoeveelheid) video('s)) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten één computer, bevattende een hoeveelheid (ongeveer 2) video's/filmpjes en/of een hoeveelheid (ongeveer 476) afbeeldingen en/of een hoeveelheid (ongeveer 1282) virtuele afbeeldingen)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd (te weten het filmen van [slachtoffer] (zijnde de dochter van zijn partner), terwijl hij bij haar een thermometer in haar anus inbrengt en/of het fotograferen van de billen van die [slachtoffer]) en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

het vaginaal en/of anaal penetreren door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in

(een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder meer[naam fotomappen]

;

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 06 december 2013 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen.

Namens het minderjarige slachtoffer,[slachtoffer], heeft zich als benadeelde partij de wettelijke vertegenwoordiger, mevrouw [moeder slachtoffer] (moeder) schriftelijk in het geding gevoegd. Mevrouw [moeder slachtoffer] is tevens ter terechtzitting aanwezig en wordt bijgestaan door raadsvrouw mr. L. Koers.

De officier van justitie, mr. P.A. de Boer, heeft gerekwireerd.

Verdachte heeft het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs 1

Ten aanzien van het onder 1 primair tenlastegelegde

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat het primair tenlastegelegde feit wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte heeft het feit bekend en zijn handelingen zijn te zien op het door hem gemaakte filmpje. Het temperaturen van een minderjarige is op zich zelf een zorgtaak van een vader of een moeder. Verdachte heeft het temperaturen echter gefilmd en heeft ingezoomd op de geslachtsdelen van het slachtoffer. Hiermee zijn het handelingen van seksuele aard in strijd met de sociaal-ethische norm.

De beoordeling van de rechtbank

De rechtbank dient vast te stellen of verdachte door het inbrengen van een thermometer in de anus van [slachtoffer] het lichaam seksueel is binnengedrongen. Het moet gaan om een handeling van seksuele aard die in strijd is met de sociaal-ethische norm.

De rechtbank is van oordeel dat de handeling zoals in de tenlastelegging omschreven in casu geen ontucht oplevert. Blijkens de stukken diende het slachtoffer daadwerkelijk getemperatuurd te worden omdat zij ziek was. Deze handeling op zich zelf kan als zorgtaak worden beschouwd. In de tenlastelegging is de seksuele strekking van die handeling niet nader omschreven, met als gevolg dat hetgeen de handeling seksueel van aard zou maken onvoldoende feitelijk is omschreven. Derhalve zal de rechtbank verdachte van feit 1 primair tenlastegelegde vrijspreken.

Ten aanzien van het onder 1 subsidiair en 2 tenlastegelegde

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [moeder slachtoffer], p. 37 t/m 42;

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia), p. 23 t/m 32;

- de waarneming van de rechtbank van de afbeeldingen op de terechtzitting van 6 december 2013;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 6 december 2013.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 subsidiair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

1.

subsidiair

hij in de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoort ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige[slachtoffer] (zijnde de dochter van verdachtes partner), geboren op [geboortedatum 2], immers heeft hij filmopnamen gemaakt van genoemde[slachtoffer] terwijl hij haar (naakte) billen en vagina vasthoudt/beweegt (om dit (beter) zichtbaar in beeld te brengen)

en (vervolgens) een thermometer in haar anus inbrengt;

2.

hij in de periode van de maand januari 2011 tot en met 24 december 2011 te Westervoorte een gegevensdrager te weten één computer, bevattende ongeveer 2 video's/filmpjes en ongeveer 296 afbeeldingen en ongeveer 1282 virtuele afbeeldingen in bezit heeft gehad en heeft verworven en

heeft vervaardigd (te weten het filmen van [slachtoffer], zijnde de dochter van zijn partner, terwijl hij bij haar een thermometer in haar anus inbrengt) verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

anaal penetreren door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en

het (laten) vasthouden en in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en opgemaakt zijn en poseren in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd pass en endoor het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van deze personen en nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling (namen bestanden fotomappen)

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Dit geldt eveneens voor de toevoeging ‘in het bezit heeft gehad’ van de rechtbank onder feit 2, eerste alinea.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Ontucht plegen met zijn stiefkind

Ten aanzien van feit 2:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, van welk misdrijf verdachte een gewoonte heeft gemaakt

De feiten zijn strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met daaraan bijzondere voorwaarden verbonden, te weten een meldplicht, een behandelverplichting en een contactverbod met[slachtoffer]. De officier van justitie is tot deze eis gekomen vanwege de ernst van de feiten, maar houdt ook rekening met het tijdsverloop tussen het plegen en de berechting van het feit, dat verdachte zelf zich bij Kairos heeft aangemeld en dat verdachte spijt heeft betuigd.

Het standpunt van verdachte

De verdachte heeft aangevoerd dat als hij tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld hij zijn zo goed als vaste baan zou verliezen. Hij zal dan ook zijn woning kwijtraken. Verdachte zal een contactverbod accepteren, maar dit is volgens hem niet nodig omdat hij zal respecteren dat hij geen contact met[slachtoffer] mag opnemen.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de meervoudige kamer rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 9 november 2013; en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, d.d. 28 november 2013, betreffende verdachte;

De rechtbank overweegt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Verdachte heeft het slachtoffer,[slachtoffer], seksueel misbruikt door een thermometer in haar anus in te brengen en dat te filmen. Daarbij heeft hij de billen en vagina vastgehouden en bewogen om de geslachtsdelen beter en zichtbaarder in beeld te brengen. Verdachte was de stiefvader van het slachtoffer waardoor zij in een kwetsbare en afhankelijke positie verkeerde. Verdachte heeft het vertrouwen van het slachtoffer en van zijn toenmalige partner ernstig beschaamd. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij door zijn handelen een ernstige inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Verdachte heeft geen rekening gehouden met de gevoelens van het slachtoffer en hiermee een normale en gezonde ontwikkeling van het slachtoffer in een kwetsbare periode van haar leven in gevaar gebracht.

Tevens heeft verdachte een hoeveelheid (virtuele) kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes, waaronder het filmpje van [slachtoffer] vervaardigd, verworven en in zijn bezit gehad. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor deze beelden en is hij indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik van kinderen, die worden gedwongen tot het poseren voor dergelijke afbeeldingen en die worden gedwongen handelingen te ondergaan die op ernstige wijze inbreuk maken op hun lichamelijke integriteit. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen hierdoor psychische schade kunnen oplopen.

De rechtbank heeft kennis genomen van het reclasseringsrapport d.d. 28 november 2013. Hieruit blijkt dat verdachte zich direct na onderhavige feiten zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en zich heeft aangemeld bij Kairos Arnhem. Geadviseerd wordt om verdachte een (gedeeltelijke) voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod bij de Reclassering en een behandelverplichting bij De Waag. De rechtbank zal bovengenoemd advies opvolgen en verdachte in ieder geval een voorwaardelijke gevangenisstraf met de genoemde bijzondere voorwaarden opleggen.

De rechtbank is van oordeel dat de aard van feiten waaraan verdachte zich heeft schuldig gemaakt op zich zelf een gevangenisstraf kunnen rechtvaardigen. De rechtbank ziet echter redenen om hiervan af te wijken. In de eerste plaats is de rechtbank voor wat betreft feit 1, anders dan de officier van justitie heeft geëist, tot bewezenverklaring gekomen van het subsidiaire feit. Daarnaast beoordeeld de rechtbank de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen in zijn soort als behorende tot een relatief lichte categorie.

Voorts heeft verdachte zich blijkens het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie nooit eerder aan een strafbaar feit schuldig gemaakt. In zijn voordeel laat de rechtbank tevens meewegen dat verdachte reeds op vrijwillige basis in behandeling is gegaan bij Kairos en dat sprake is van een onnodig groot tijdsverloop tussen het plegen van de feiten en de berechting van het feit.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, en het gegeven dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verdachte grote gevolgen zal hebben voor zijn baan en het behoud van zijn woning, oordeelt de rechtbank dat voor de afdoening van de onderhavige zaak een voorwaardelijke gevangenisstraf met de bijzondere voorwaarden en een werkstraf van de maximale duur passend en geboden is.

6a. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

Namens het minderjarige slachtoffer, [slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij de wettelijke vertegenwoordiger, mevrouw [moeder slachtoffer] (moeder), in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het tenlastegelegde. Gevorderd wordt een bedrag van € 2.000,- aan immateriële schade en € 600,- aan materiële schade. Mevrouw [moeder slachtoffer] heeft een nieuwe computer moeten aanschaffen omdat zij de computer waarop de pornografische afbeeldingen zijn aangetroffen niet kon terugkrijgen. Tevens heeft zij verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vordering van de benadeelde partij[slachtoffer] ten aanzien van de immateriële schade geheel toe te wijzen, waarbij tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 dagen hechtenis. Ten aanzien van de materiële schade heeft de officier van justitie zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Het standpunt van verdachte

Verdachte kan zich vinden in het bedrag dat aan immateriële schade is gevorderd en is dan ook bereid om dat te betalen. Ten aanzien van de immateriële schade merkt verdachte op dat de gevorderde kosten van de computer niet reëel zijn. Het zou gaan om zijn eigen computer die in beslag is genomen. Verdachte is dan ook niet bereid om dat deel van de vordering te betalen.

Beoordeling door de rechtbank

Ten aanzien van het door benadeelde partij[slachtoffer] gevorderde bedrag aan immateriële schade overweegt de rechtbank het volgende. Aan de benadeelde partij is door het bewezenverklaarde rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet uit vermogensschade bestaat. De rechtbank vindt voldoende aannemelijk geworden dat dit aan het handelen van verdachte is toe te rekenen. Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan.

De rechtbank zal de gevorderde materiële schade niet-ontvankelijk verklaren. Slechts rechtstreekse schade van het strafbare feit komt voor vergoeding in aanmerking. Van rechtstreekse schade kan alleen dan sprake zijn ten aanzien van diegenen die zijn getroffen in een belang dat door de overtreden strafbepaling wordt beschermd. Het beschermd belang van artikel 240b Wetboek van Strafrecht is gelegen in het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en van de exploitatie daarvan. Schade aan een computer is vermogensschade en kan niet gezien worden als een belang dat door artikel 240b Wetboek van Strafrecht wordt beschermd. Daarnaast beschermt de toepasselijke strafbepaling in zijn algemeenheid niet het belang van een derde belanghebbende. Schade van de moeder van de benadeelde partij kan ook om die reden niet als rechtstreekse schade van het strafbare feit worden beschouwd.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24c, 36f, 57, 240b, 248 en 249 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

A. een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 6 (zes) maanden niet tenuitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren navolgende (bijzondere) voorwaarde(n) niet is nagekomen:

Algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

 1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en

 3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

4. zich binnen vijf dagen na het onherroepelijk worden van het vonnis zal melden bij Reclassering Nederland te Den Haag op telefoonnummer 070-3119444 en zich gedurende de proeftijd van drie jaren zal blijven melden, zolang en zo frequent als Reclassering Nederland dit noodzakelijk acht;

5. zich gedurende de proeftijd van drie jaren onder behandeling zal stellen bij de forensische psychiatrische polikliniek De Waag te Den Haag op de tijden en plaatsen als door of namens die deskundige/zorginstelling aan te geven en zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de deskundige/zorginstelling worden gegeven, teneinde zich te laten behandelen voor zijn psychische problematiek.

het verrichten van een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren.

Bepaalt dat deze werkstraf binnen 1 (één) jaar na het onherroepelijk worden van dit vonnis moet worden voltooid.

De termijn binnen welke de werkstraf moet worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Stelt deze vervangende hechtenis vast op 120 (honderdtwintig) dagen.

Ten aanzien van de vordering benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tegen kwijting aan[slachtoffer], te betalen € 2.000,-(tweeduizend euro).

 • -

  Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

 • -

  Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Maatregel van schadevergoeding

- Legt op aan veroordeelde de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer[slachtoffer], te betalen € 2.000,- (tweeduizend euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen.

Aldus gewezen door:

mr. A.M. van Gorp (voorzitter), mr. N.K. van den Dungen-Dijkstra en mr. M.G.J. Post, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.S. Verhagen, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 december 2013.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant[verbalisant] van de regiopolitie Gelderland-Midden, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL07AH 2011147910, gesloten op 28 november 2012 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.