Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:4285

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
05-11-2013
Datum publicatie
05-11-2013
Zaaknummer
05/861712-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Gelderland veroordeelt 40 jarige vrouw uit Amersfoort en haar 36 jarige buurman voor een poging tot afpersing tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 60 dagen en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/861712-13

Datum zitting : 22 oktober 2013

Datum uitspraak : 5 november 2013

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [1972] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsman : mr. R. Vierhout, advocaat te Nijkerk.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

zij in of omstreeks de periode van 3 juli 2013 tot en met 7 juli 2013 te Ede,

in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich

en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 10.000 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), haar mededader telefonisch contact heeft laten zoeken met voornoemde[slachtoffer] en/of haar mededader zich heeft laten voordoen als[alias], waarbij haar mededader vervolgens/daarbij tegen die[slachtoffer] heeft gezegd dat hij een huurmoordenaar was, ingeschakeld door [verdachte] en/of dat die[slachtoffer] vandaag of morgen 10.000 euro moest betalen en of dit geldbedrag diende af te leveren op de[straatnaam] in Amsterdam en/of dat indien die[slachtoffer] niet zou betalen voornoemde[slachtoffer] en/of zijn familie zouden worden vermoord, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of per sms-bericht die[slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "[verdachte] heeft mij gebeld en je schijnt het geld nog steeds niet te hebben overgemaakt het geld moet voor de twintigste van de maand zijn overgemaakt [alias]", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

[medeverdachte] in of omstreeks de periode van 03 juli 2013 tot en met 07 juli 2013 te Ede, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voornemen en misdrijf, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 10.000 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), haar mededader telefonisch contact heeft laten zoeken met voornoemde[slachtoffer] en/of haar mededader zich heeft laten voordoen als[alias], waarbij haar mededader vervolgens/daarbij tegen die[slachtoffer] heeft gezegd dat hij een

huurmoordenaar was, ingeschakeld door [verdachte] en/of dat die[slachtoffer] vandaag of morgen 10.000 euro moest betalen en of dit geldbedrag diende af te leveren op de[straatnaam] in Amsterdam en/of dat indien die[slachtoffer] niet zou betalen voornoemde[slachtoffer] en/of zijn familie zouden worden vermoord, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of per sms-bericht die[slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "[verdachte] heeft mij gebeld en je schijnt het geld nog steeds niet te hebben overgemaakt het geld moet voor de twintigste van de maand zijn overgemaakt [alias]", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in voornoemde periode kort tevoren te Ede en/of Amersfoort en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door - die [medeverdachte] haar telefoon en/of het telefoonnummer van die[slachtoffer] ter

beschikking te stellen en/of - op verzoek van verdachte de (fictieve) naam,[alias] te gebruiken;

meer subsidiair

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 03 juli 2013 tot en met 07 juli 2013 te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s)

opzettelijk dreigend telefonisch contact gezocht met voornoemde[slachtoffer] en/of zich voorgedaan als[alias] en/of vervolgens/daarbij tegen die[slachtoffer] gezegd een huurmoordenaar te zijn, ingeschakeld door [verdachte] en/of dat die[slachtoffer] vandaag of morgen 10.000 euro moest betalen en/of dit geldbedrag diende af te leveren op de[straatnaam] in Amsterdam en/of dat indien die[slachtoffer] niet zou betalen voornoemde[slachtoffer] en/of zijn familie zouden worden vermoord, althans woorden van gelijke strekking of dreigende aard.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 22 oktober 2013 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. R. Vierhout, advocaat te Nijkerk.

De officier van justitie, mr. S.C.A.M. Janssen, heeft gerekwireerd.

Verdachte en haar raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs 1

Ten aanzien van het tenlastegelegde feit

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Verdachte [verdachte] is de ex-vrouw van [betrokkene]. [betrokkene] is de neef van aangever. [slachtoffer].2 [verdachte] is van mening dat zij recht heeft op €10.000,- van (de familie van)[slachtoffer]. Zij heeft al enige tijd geprobeerd dit geld van[slachtoffer] te krijgen.3

Op 3 juli 2013 was[slachtoffer] samen met zijn vrouw thuis in Ede. Omstreeks 19.49 uur ontving hij een sms-bericht in de Turkse taal, afkomstig van nummer [telefoonnummer], waarin stond (vertaald): ‘Broer wil jij ons bellen.[alias].’4 Het sms-bericht was afkomstig van een pre-paid telefoon van verdachte [verdachte].5 [verdachte] wilde dat[slachtoffer] € 10.000,- aan haar zou betalen.6 Hierbij had [verdachte] de hulp ingeroepen van haar buurman, medeverdachte [medeverdachte]. Dit, omdat ze dacht dat de stem van een man meer indruk zou maken.7[slachtoffer] belde naar het nummer waarvan het sms-bericht afkomstig was.8 Medeverdachte [medeverdachte] nam de telefoon op en zei tegen aangever dat hij, dus[slachtoffer], € 10.000,- moest geven aan [verdachte].9 Op 7 juli 2013 ontving[slachtoffer] opnieuw een sms bericht afkomstig van het nummer [telefoonnummer] waarin stond: ‘[verdachte] heeft mij gebeld, het geld is nog niet overgemaakt aan haar. Voor de 20e moet je het geld overmaken. [alias].’10 Dit sms-bericht was verstuurd door verdachte [verdachte].11 Verdachte wilde door deze actie nogmaals pogen om het bedrag van € 10.000,- van verdachte te krijgen.12

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gepleit voor vrijspraak van het primair, subsidiair en meer subsidiair tenlasteglegde feit omdat de bedreiging in het telefoongesprek niet bewezen kan worden. Niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [medeverdachte] zich in het telefoongesprek heeft voorgesteld als huurmoordenaar en dat hij[slachtoffer] heeft bedreigd. Zowel verdachte als medeverdachte [medeverdachte] ontkennen dit gedeelte van het gesprek. In een telefoongesprek met [betrokkene] zegt[slachtoffer] dat hij de helft niet had verstaan van het betreffende gesprek. Daar komt bij dat[slachtoffer] zelfs heeft gepoogd zijn aangifte in te trekken. De vrouw van[slachtoffer] verklaarde dat[slachtoffer] niet bang of onrustig was. Zij zelf was ook niet bang door de woorden van de vermeende [alias]. Ten aanzien van het sms-bericht dat is verzonden door verdachte, meent de verdediging dat dit betekenis in strafrechtelijke zin verliest omdat het overige niet bewezen kan worden. Dit is op zichzelf geen strafbaar feit zodat verdachte op dit punt moet worden ontslagen van rechtsvervolging.

Beoordeling door de rechtbank

De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of wettig en overtuigend bewezen kan worden dat in het telefoongesprek tussen [medeverdachte] en[slachtoffer] door [medeverdachte] is gezegd dat hij[alias] heette en dat hij een huurmoordenaar was. Ook moet de rechtbank de vraag beantwoorden of aangever bedreigd is tijdens dit telefoongesprek. De rechtbank acht hiertoe het volgende van belang.

Verdachte [verdachte] had aan medeverdachte [medeverdachte] gevraagd om het telefoongesprek met[slachtoffer] te voeren. [verdachte] gaf haar telefoon aan [medeverdachte] en bleef bij dit telefoongesprek aanwezig.13 Verdachte [verdachte] had (in haar SMS-bericht aan[slachtoffer]) de naam[alias] bedacht.14Zij is degene geweest die tegen [medeverdachte] zei dat hij de naam[alias] moest gebruiken.15

De rechtbank stelt vast dat [verdachte] dit deed als extra pressiemiddel. [verdachte] wilde[slachtoffer] immers bang maken, zodat hij het geld zou betalen.16

[slachtoffer] verklaarde in zijn aangifte: 'Ik begreep al snel dat het geen grap was, omdat hij ([alias]) zei: ‘Ik ben ingehuurd door [verdachte] en jullie zijn 10.000 euro schuldig aan haar.’ Het geld moest ik vandaag of morgen afgeven. Nadat ik aan hem had gevraagd hoe hij heette, noemde hij dus zijn naam en zei hij dat hij een beroemde moordenaar was in Amsterdam. Hij vertelde verder dat iedereen hem kende in Amsterdam. Ook moest ik het geld daar heen brengen. Ik vroeg waar het geld naartoe moest worden gebracht en [alias] noemde het adres [straatnaam]. (..) Door de toon en wat er was gezegd schrok ik ontzettend. Ik was helemaal onder de indruk. (..) De 10.000 euro moest ik naar Amsterdam brengen. (..) Als ik het geld niet zou brengen dan ‘vermoord ik jou’. ‘Daarna gaat het beginnen en ga ik ook jouw familie vermoorden.’17

Op 9 juli 2013 belde[slachtoffer] naar [betrokkene].18 In dit gesprek zegt[slachtoffer]:

(..) Dinges.. iemand heeft mij gebeld en zei van er schijnt een kwestie te zijn- heeft mij als huurmoordenaar ingehuurd, je moet het geld betalen binnen 1 à 2 dagen en anders kom ik naar je toe. (..) Zegt van een man in de arm genomen.. ene[alias] (..)

Hij gaf me zijn adres en zijn telefoon, zeggende van dat iedereen hem kent, dat hij aldaar bekend is bij een iedereen dat hij een beruchte moordenaar is. (..) Maar hij zei dus van [verdachte] heeft mij ingehuurd.19
De rechtbank stelt vast dat[slachtoffer] op dat moment niet op de hoogte was van het feit dat zijn telefoon werd getapt. Hij dacht dus vrijuit te kunnen spreken met zijn neef en vertelde hetzelfde als hetgeen hij bij zijn aangifte verklaard had.

De vrouw van[slachtoffer] was in de keuken bezig op het moment van het telefoongesprek. Zij verklaarde bij de politie dat zij hoorde dat er gesproken was over de[straatnaam] in Amsterdam. Meteen na het gesprek vertelde[slachtoffer] tegen haar dat de naam van [verdachte] was genoemd en dat er gesproken was over een bedrag van € 10.000,-.20

Uit vorenstaande blijkt dat verdachte en haar medeverdachte[slachtoffer] bang wilden maken om hem zo te bewegen om het bedrag van € 10.000,- te betalen. Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank de bedreigende woorden zoals verdachte tenlastegelegd bewezen. Met name de details uit het telefoongesprek tussen verdachte en[slachtoffer] die door de vrouw van[slachtoffer] zijn genoemd, maken aannemelijk dat het gesprek een inhoud heeft gehad als door[slachtoffer] is verklaard. Uit het feit dat[slachtoffer] naar de politie is gegaan blijkt dat hij bang was. Dit wordt ondersteund door het telefoongesprek dat hij vrij snel na het gesprek had met zijn neef [betrokkene]. Het feit dat[slachtoffer] op een later moment de aangifte in wil trekken en dat hij in een ander telefoongesprek niet zo specifiek op de bedreiging in gaat, doet hier niet aan af.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

zij in de periode van 3 juli 2013 tot en met 7 juli 2013 te Ede, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 10.000 euro, toebehorende aan [slachtoffer], haar mededader zich heeft laten voordoen als[alias], waarbij haar mededader daarbij tegen die[slachtoffer] heeft gezegd dat hij een

huurmoordenaar was, ingeschakeld door [verdachte] en dat die[slachtoffer] vandaag of morgen 10.000 euro moest betalen en of dit geldbedrag diende af te leveren op de[straatnaam] in Amsterdam en dat indien die[slachtoffer] niet zou betalen voornoemde[slachtoffer] en/of zijn familie zouden worden vermoord, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en per sms-bericht die[slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "[verdachte] heeft mij gebeld en je schijnt het geld nog steeds niet te hebben overgemaakt het geld moet voor de twintigste van de maand zijn overgemaakt [alias]", terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het primair tenlastegelegde feit:

‘Poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen’

Het feit is strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 77 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, en voorts tot het verrichten van 150 uren werkstraf subsidiair 75 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd
2 oktober 2013; en

 een voorlichtingsrapportage van Stichting Reclassering Nederland, d.d. 12 juli 2013,
betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft samen met medeverdachte [medeverdachte] geprobeerd om[slachtoffer] af te persen voor een bedrag van € 10.000,-.

Een dergelijk feit kan zeer beangstigend zijn voor het slachtoffer. Vaststaat dat dit een ernstig strafbaar feit is, echter de rechtbank neemt in overweging dat verdachte [verdachte] en medeverdachte [medeverdachte] dit feit ogenschijnlijk hebben gepleegd zonder over de gevolgen na te denken. Verdachte is gearresteerd en heeft 16 dagen in voorarrest gezeten. Dit heeft een behoorlijke impact gehad. Gelet op vorenstaande, in combinatie met het feit dat verdachte first offender is, maakt dat de rechtbank tot een lagere straf komt dan geëist door de officier van justitie. De rechtbank acht een (voorwaardelijke) gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 45, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 76 (zesenzeventig) dagen.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 60 (zestig) dagen niet tenuitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door:

mr. C. van Linschoten (voorzitter), mr. L.C.P. Goossens en mr. S. Brinkhoff, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.L. Miedema, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 november 2013.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant] van de regiopolitie Gelderland-Midden, district Arnhem Veluwezoom, opgemaakte proces-verbaal, registratienummer PL074L 2013070687, gesloten op 9 augustus 2012 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

3 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

4 Proces-verbaal van aangifte, p. 91 (2e en 3e alinea en 4e alinea, één na laatste en laatste regel).

5 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], p. 45, regel 13 t/m 25-26).

6 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

7 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

8 Proces-verbaal van aangifte, p. 91 (laatste alinea, p. 92, regel 1 t/m 3).

9 Proces-verbaal van aangifte, p. 92 (2e t/m 11e regel).

10 Proces-verbaal verhoor aangever, p. 94 (één na laatste alinea).

11 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

12 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

13 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

14 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

15 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting.

16 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], p. 45 (7e regel van onder).

17 Proces-verbaal van aangifte, p. 92, voor zover hiervoor weergegeven.

18 Een schriftelijk bescheid, zijnde een uitgewerkt tapgesprek, p. 109.

19 Een schriftelijk bescheid, zijnde een uitgewerkt tapgesprek, p. 109-110, voor zover hiervoor weergegeven.

20 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige], p. 114 (regel 6-7, regel 10, regel 14 en regel 17).