Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:4075

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22-10-2013
Datum publicatie
30-10-2013
Zaaknummer
05/801487-13 (voorheen 06/820724-12)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is veroordeeld voor mishandeling, meermalen.

Artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht is toegepast

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team jeugdstrafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Meervoudige kamer voor jeugdstrafzaken

Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/801487-13 (voorheen 06/820724-12)

Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende te[adres].

De raadsman: mr. C.A. Boeve, advocaat te Putten.Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het achter gesloten deuren gehouden onderzoek op de terechtzitting van 8 oktober 2013.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 20 augustus 2012 te West-Terschelling, gemeente Terschelling (telkens), opzettelijk mishandelend [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] meermalen, althans eenmaal (met kracht) (respectievelijk) op/tegen het gezicht, althans het hoofd heeft geslagen/gestompt, waardoor deze letsel heeft/hebben bekomen en/of pijn heeft/hebben ondervonden;

art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Aanleiding van het onderzoek

Op 20 augustus 2012 omstreeks 00:15 uur kregen de verbalisanten een melding van een mishandeling bij een bar/dancing [naam bar] in West Terschelling. Ter plaatse werd een persoon, naar later bleek verdachte, aangehouden.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde. Ter terechtzitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte het ten laste gelegde feit op de bewezenverklaarde wijze heeft begaan en baseert zich hierbij op de redengevende feiten en omstandigheden die zijn ontleend aan de volgende bewijsmiddelen:

- een proces-verbaal van aangifte door[slachtoffer 1]2;

- een proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 2]3;

- een proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 3]4;

- een proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 4]5;

- de bekennende verklaring van de verdachte bij de politie6 en ter terechtzitting7.

Gelet op de bekennende verklaring van verdachte wordt met deze opsomming volstaan.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op 20 augustus 2012 te West-Terschelling, gemeente Terschelling (telkens), opzettelijk mishandelend [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] meermalen, althans eenmaal (met kracht) (respectievelijk) op/tegen het gezicht, althans het hoofd heeft geslagen/gestompt, waardoor deze letsel hebben bekomen en pijn hebben ondervonden.

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Mishandeling, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna: PIJ-maatregel).

De raadsman heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

De rechtbank heeft de volgende omstandigheden in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van meerdere personen. Dit feit rechtvaardigt in beginsel oplegging van een (on)voorwaardelijke sanctie. In dit bijzondere geval zal de rechtbank evenwel geen straf opleggen. Immers, in de strafzaak tegen verdachte met parketnummer 05/720217-13 is bij vonnis van heden een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel voor de duur van drie jaren opgelegd. Dit betekent dat verdachte een langdurige en intensieve behandeling zal moeten ondergaan, reden waarom oplegging van een onvoorwaardelijke dan wel een voorwaardelijke sanctie in de onderhavige strafzaak niet opportuun wordt geacht.

De rechtbank zal, gelet op het voorgaande en gezien de persoon van verdachte zoals een en ander ter terechtzitting is gebleken, verdachte geen straf of maatregel opleggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 9a en 300 van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

Mishandeling, meermalen gepleegd;

 verklaart verdachte strafbaar;

 bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Aldus gewezen door mrs. Gerbranda, voorzitter, tevens kinderrechter, Van Apeldoorn en Troost, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Buitenhuis, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 oktober 2013.

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina’s, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal, nummer PL02HH 2012088958-4, Regiopolitie Fryslan, team Wad en Land, gesloten en ondertekend op 30 september 2012.

2 Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 1], p. 5-6.

3 Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 2], p. 7-8.

4 Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 3], p. 9-10.

5 Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 4], p. 12-13.

6 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, p. 16-17.

7 Proces-verbaal van de terechtzitting van 8 oktober 2013.