Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:3632

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-10-2013
Datum publicatie
03-10-2013
Zaaknummer
C/05/247546 / HA RK 13-134
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar in de nalatenschap van Negar Shayanfar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rekestnummer: C/05/247546 / HA RK 13-134

Beschikking van 2 oktober 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HYPOCASSO B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

woonplaats kiezende ten kantore van haar advocaat,

verzoekster,

advocaat mr. B.L. van Riel te Arnhem.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift

  • -

    de mondelinge behandeling van het verzoek ter zitting van 23 september 2013,
    waarbij zijn verschenen mr. B.L. van Riel (advocaat), vergezeld door mr. E. Linde (kandidaat-notaris).

2 Het verzoek

2.1

Het ingediende verzoek strekt tot benoeming van Ton Kornelis Lekkerkerker als vereffenaar van de nalatenschap van Negar Shayanfar, geboren te Abadan (Iran) op
11 april 1978, laatstelijk gewoond hebbende te Arnhem, overleden op 16 april 2012,
hierna te noemen: erflaatster.


3.De beoordeling

3.1

Verzoekster heeft ter onderbouwing van haar verzoek het volgende aangevoerd.
De bekende erfgenamen van erflaatster (zij heeft niet over haar nalatenschap beschikt bij testament) – als blijkt uit het uittreksel uit het Centraal Testamentenregister, de akte van de rechtbank van 18 september 2012 en het verhandelde ter zitting van 23 september 2013 – hebben haar nalatenschap verworpen, dan wel kenbaar gemaakt geen interesse te hebben als erfgenaam op te treden. De erflaatster heeft met de volmachtgever van verzoekster een hypothecaire geldlening gesloten. Nu de bekende erfgenamen van erflaatster haar nalatenschap hebben verworpen dan wel geheel of ten dele onbeheerd laten, resteert verzoekster thans slechts de mogelijkheid over te gaan tot de executoriale verkoop van de woning van erflaatster omdat er geen personen zijn die tot afwikkeling van de boedel kunnen overgaan. Daardoor wordt verzoekster geconfronteerd met een (omvangrijke) restschuld vanwege de verminderde marktwaarde van het onderpand. De gemachtigde van verzoekster heeft in dit verband ter zitting van de rechtbank afschriften overgelegd van de bestaande hypothecaire schuld en een taxatierapport met de marktwaarde en de executiewaarde van de woning van erflaatster.

3.2

De rechtbank acht zich op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting voldoende voorgelicht inzake het bepaalde in artikel 4:206 lid 1 Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW).

3.3

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal daarom worden toegewezen.

3.4

Tot slot is uit een oogpunt van kostenbesparing het verzoek gedaan om te bepalen dat de onderhavige beschikking tot benoeming van een vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op de website rechtspraak.nl.

De benoeming van een vereffenaar moet, voor zover thans van belang, bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206 lid 6 BW). Nu er – zoals thans bekend – geen geld is, vindt de rechtbank dat het in niemands belang is om daarvoor extra kosten te maken. De dwingende noodzaak voor de kostbare wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven, acht de rechtbank thans niet noodzakelijk. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd.

De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.
De bekendmaking van de beschikking zal plaats vinden op rechtspraak.nl/uitspraken.
Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen (jaren ’90 van de vorige eeuw), toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

4 De beslissing

De rechtbank

benoemt Ton Kornelis Lekkerkerker, als notaris werkzaam bij Dirkzwager
advocaten & notarissen te Arnhem,

correspondentieadres: Postbus 111, 6800 AC Arnhem,

tot vereffenaar van de nalatenschap van Negar Shayanfar voornoemd (erflaatster),

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

ontheft verzoekster van de publicatieplicht,

bepaalt dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.M. Eijkelestam en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2013.(sk)