Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:2759

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-05-2013
Datum publicatie
04-09-2013
Zaaknummer
856281
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rijn IJssel College heeft het door gedaagde partij gevoerde verweer niet voldoende weersproken. Uit de conclusie van repliek blijkt namelijk niet hoe en wanneer aan gedaagde partij is bericht dat de post “kleine algemene kosten” in mindering is gebracht op de vordering en dat hij in de gelegenheid is gesteld de hoofdsom van € 60,- te voldoen. Op basis van de conclusie van repliek en de overgelegde stukken moet het ervoor worden gehouden dat gedaagde partij na de creditnota van 22 maart 2012 (prijsverlaging van de boeken) pas met de sommatiebrief van 15 mei 2012 van de door Rijn IJssel ingeschakelde deurwaarder kon begrijpen dat de hoofdsom tot € 60,- was verlaagd. In die brief zijn (ten onrechte) echter direct buitengerechtelijke incassokosten ad € 44,03 aan gedaagde partij in rekening gebracht. Op grond van het voorgaande geldt dat gedaagde partij niet op juiste wijze is geïnformeerd over het vervallen van de post van € 35,- en dat hem ten onrechte direct € 44,03 in rekening is gebracht. Daarom wordt slechts de hoofdsom en de wettelijke rente toegewezen. De proceskosten worden gecompenseerd omdat partijen over en weer in het gelijk worden gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 856281 \ CV EXPL 13-217 \ 340 \ 40 GA

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de stichting Stichting Rijn IJssel College

gevestigd te Arnhem

eisende partij

gemachtigde Tempelman - De Niet Gerechtsdeurwaarders

tegen

[gedaagde partij]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Rijn IJssel College en [gedaagde partij]genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 december 2012 met producties

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek met producties.

2 Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1.

Rijn IJssel College vordert, na vermindering van eis, de veroordeling van [gedaagde partij]tot betaling van een bedrag van € 105,83 (€ 60,00 hoofdsom, € 1,06 wettelijke rente tot 6 december 2012 en € 44,77 buitengerechtelijke kosten), te vermeerderen met de wettelijke rente over € 60,00 vanaf 6 december 2012 tot de dag van volledige betaling, met veroordeling van [gedaagde partij]in de proceskosten.

2.2.

Rijn IJssel College legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde partij]gehouden is zijn betalingsverplichting na te komen wegens de leermiddelen die Rijn IJssel College uit hoofde van de cursus heeft verstrekt, welke door [gedaagde partij]zijn aanvaard, gebruikt en/of behouden.

2.3.

[gedaagde partij]voert als verweer aan dat hij de factuur niet heeft betaald omdat niemand hem kon uitleggen waar de in de factuur opgenomen post “kleine algemene kosten” voor stond. [gedaagde partij]stelt nu de vordering is overgedragen aan Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders zij de kleine algemene kosten op de vordering in mindering heeft gebracht. De vordering is nu echter vermeerderd met buitengerechtelijke kosten. [gedaagde partij]stelt dat deze kosten vele malen hoger zijn dan de voorheen gevorderde kleine algemene kosten en weigert deze uit principe te betalen. De geleverde boeken heeft [gedaagde partij]wel altijd willen betalen.

2.4.

Rijn IJssel College heeft het door [gedaagde partij]gevoerde verweer niet voldoende weersproken. Uit de conclusie van repliek blijkt namelijk niet hoe en wanneer aan [gedaagde partij]is bericht dat de post “kleine algemene kosten” in mindering is gebracht op de vordering en dat hij in de gelegenheid is gesteld de hoofdsom van € 60,- te voldoen. Op basis van de conclusie van repliek en de overgelegde stukken moet het ervoor worden gehouden dat [gedaagde partij]na de creditnota van 22 maart 2012 (prijsverlaging van de boeken) pas met de sommatiebrief van 15 mei 2012 van de door Rijn IJssel ingeschakelde deurwaarder kon begrijpen dat de hoofdsom tot € 60,- was verlaagd. In die brief zijn (ten onrechte) echter direct buitengerechtelijke incassokosten ad € 44,03 aan [gedaagde partij]in rekening gebracht. Op grond van het voorgaande geldt dat [gedaagde partij]niet op juiste wijze is geïnformeerd over het vervallen van de post van € 35,- en dat hem ten onrechte direct € 44,03 in rekening is gebracht. Daarom wordt slechts de hoofdsom en de wettelijke rente toegewezen. De proceskosten worden gecompenseerd omdat partijen over en weer in het gelijk worden gesteld.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt [gedaagde partij]om aan Rijn IJssel College te betalen een bedrag van € 61,06 (€ 60,00 hoofdsom, € 1,06 wettelijke rente tot 6 december 2012), te vermeerderen met de wettelijke rente over € 60,00 vanaf 6 december 2012 tot aan de dag van volledige betaling;

3.2.

compenseert de proceskosten in die zin dat partijen hun eigen kosten dragen;

3.3.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

3.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.J. Engberts en in het openbaar uitgesproken op