Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:1665

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
16-07-2013
Datum publicatie
16-07-2013
Zaaknummer
05-740034-13 en 05/900813-10 (tul)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2013:9938, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft een Arnhemse verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, voor het een gewoonte maken van bezit van kinderpornografisch materiaal.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Meervoudige kamer

Parketnummers: 05-740034-1305-740034-13

05/900813-10 (tul)

Uitspraak d.d.: 16 juli 2013

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te '[geboortedag],

wonende te[woonplaats],

thans gedetineerd in PI Overijssel, huis van bewaring Karelskamp, te Almelo.

Raadsman: mr. Bosman, advocaat te Arnhem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 2 juli 2013.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van de maand november 2011 tot en met 26 februari 2013 te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, en/of Zwolle en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten (ongeveer 170) foto('s) en/of (ongeveer 5) video('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een laptopcomputer (merk Packard Bell) en/of een Ipad (merk Apple) en/of (een)

USB-stick(s) (Achmea en/of Emtec)) heeft

ingevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma en/of gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Aanleiding van het onderzoek

In verband met de uitvoering van een bijzondere voorwaarde, opgelegd bij vonnis van de rechtbank te Arnhem van 13 september 2011, vond er steekproefsgewijs controle plaats van het computergebruik van [verdachte]. Daartoe zijn op 15 januari 2013 digitale gegevensdragers voor onderzoek meegenomen. Op één van die gegevensdragers bleken kinderpornografische afbeeldingen te staan. Er is vervolgens een verder onderzoek opgestart, hetgeen ertoe heeft geleid dat verdachte op 26 februari 2013 is aangehouden.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit, met uitzondering van 42 afbeeldingen die als tijdelijke bestanden op de laptop zijn aangetroffen. Van deze 42 tijdelijke bestanden is het de vraag of verdachte zich bewust was van zijn beschikkingsmacht over die tijdelijke bestanden. Ook van de 60 bestanden die op de usb-stick van het merk Emtec hebben gestaan, maar zijn verwijderd, dient verdachte vrijgesproken toe worden, nu deze bestanden alleen via speciale software benaderbaar waren.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting voor het overig tenlastegelegde bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte meent dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten.

Van de 175 aangetroffen bestanden die als kinderpornografisch materiaal zijn gekwalificeerd waren en 131 weggegooid zonder dat deze teruggehaald konden worden. Er kan dan bezwaarlijk van opzettelijk bezit worden gesproken. Voorts bestonden 42 bestanden uit automatisch opgeslagen tijdelijke internetbestanden. Er waren dus 2 bestanden over die normaal toegankelijk waren.

Beoordeling door de rechtbank

Verdachte is bij vonnis van de meervoudige kamer te Arnhem op 13 september 2011 wegens het verspreiden, invoeren, doorvoeren, uitvoeren en het in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal, terwijl er van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte is gemaakt, veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van 4 jaar. Daarbij was de bijzondere voorwaarde van reclasseringscontact opgelegd, dat mede inhoudt dat verdachte gedurende de proeftijd medewerking dient te verlenen aan controle van zijn computergebruik.

Uit het uittreksel justitiële documentatie blijkt dat de proeftijd is ingegaan op 28 september 2011.

Op 15 januari 2013 heeft een controle als hiervoor bedoeld plaatsgevonden2. Verdachte was op dat moment feitelijk woonachtig te Ulft. Tijdens de controle zijn er digitale gegevensdragers, waaronder een usb-stick, in beslag genomen. Uit controle bleek dat op deze usb-stick kinderpornografische afbeeldingen stonden. Ook tijdens de fouillering van verdachte op 27 februari 2013 is een usb-stick aangetroffen. Uit controle bleek dat ook op deze

usb-stick kinderpornografische afbeeldingen stonden.

De navolgende goederen zijn onder verdachte inbeslaggenomen3:

 • -

  een notebook, Apple iPad;

 • -

  een usb-stick Achmea;

 • -

  een laptop Packard Bell notebook;

 • -

  een rode usb-stick.

De verdachte heeft ter terechtzitting van 2 juli 2013 verklaard, zakelijk weergegeven, dat hij op 18 juli 2011 in vrijheid is gesteld. Na zijn vrijlating heeft hij via de computer en via de iPad op het internet gekeken naar kinderpornografische afbeeldingen. Hij heeft dat gedaan als een soort eigen afkickprogramma, om na te gaan of hij nog door die afbeeldingen geboeid werd. Verdachte heeft voorts verklaard dat hij via het internet heeft gekeken naar sites met kindermodellen. Dit waren sexy afbeeldingen. Hij heeft 2 afbeeldingen geplaatst op de
usb-stick Achmea. De rode usb-stick heeft hij na zijn vrijlating leeg gemaakt. Vervolgens heeft hij daar afbeeldingen op geplaatst, die hij op een later moment weer heeft verwijderd. De betreffende afbeeldingen waren volgens verdachte weliswaar sexy afbeeldingen, maar betroffen naar zijn opvatting geen kinderporno, enerzijds omdat de modellen gekleed waren en anderzijds omdat volgens de betreffende site voor het fotograferen toestemming door de ouders was gegeven, maar de afbeeldingen waren volgens verdachte wel “op het randje”.

Er is digitaal onderzoek4 gedaan naar de usb-stick Achmea en de laptop. Daaruit blijkt dat op de usb-stick op 7 februari 2012 een map is aangemaakt en dat daarin tegelijkertijd twee afbeeldingen zijn geplaatst. Deze afbeeldingen zijn het laatst benaderd op 15 januari 2013.

Op de laptop stonden gegevens die vanaf begin 2012 tot 8 januari 2013 aan verdachte zijn te koppelen. Op de laptop zijn 42 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen als ‘temporary files’, zijnde tijdelijke (internet-)bestanden. Deze tijdelijke bestanden zijn in de periode vanaf 30 november 2011 door internetbezoek op de laptop gekomen.

Er is digitaal onderzoek5 gedaan naar de usb-stick van het merk Emtec. Daarop werden 131 bestanden met kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Daarvan waren er 60 definitief verwijderd en overschreven. De overige verwijderde bestanden konden met speciale software door de digitaal rechercheur(s) worden teruggehaald. Uit onderzoek is gebleken dat de bestanden op deze usb-stick op verschillende momenten waren benaderd, het laatst op 22 februari 2013.

Er is digitaal onderzoek6 gedaan naar de iPad. In de browsergeschiedenis daarvan werden bestanden aangetroffen en de daarbij behorende pagina’s. Via een afgeschermde internetomgeving zijn dezelfde zoekslagen uitgevoerd, waardoor toegang werd verkregen tot sites met daarop kinderpornografische afbeeldingen.

De aangetroffen7 bestanden, foto’s en filmmateriaal, zijn beoordeeld. Deze beoordeling is verricht met gebruikmaking van de criteria zoals opgenomen in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, de op dit punt geldende jurisprudentie en de Aanwijzing kinderpornografie van het College van procureurs-generaal, waarin deze criteria zijn uitgewerkt. De bepaling van de kennelijke leeftijden van de afgebeelde personen is gebaseerd op de algemene bekende criteria en kenmerken betreffende lichaamskenmerken, lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkelingsstadia van uitwendige geslachtskenmerken. Indien noodzakelijk werd als referentie- en vergelijkingsmateriaal gebruik gemaakt van de “Tannercriteria”.

Van een aantal van deze bestanden is de beschrijving in de tenlastelegging opgenomen. Deze beschrijving komt overeen met de beschrijving op pagina 3, 4 en 5 van het
proces-verbaal. Daarin staan ook de niet in de tenlastelegging opgenomen bestanden beschreven, die soortgelijk zijn aan de omschreven bestanden.

De verdachte heeft aangevoerd dat de op de usb-stick aangetroffen bestanden en de inmiddels door hem ten dele verwijderde afbeeldingen wel sexy afbeeldingen, en “op het randje” waren, maar dat deze naar zijn opvatting geen kinderporno betreffen.

De rechtbank is echter van oordeel dat de beschreven bestanden kinderporno betreffen. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet het daarbij gaan om hetzij gedragingen van expliciet seksuele aard hetzij jeugdigen in een zodanige houding of omgeving dat de afbeelding daardoor een onmiskenbaar seksuele strekking heeft. Gelet op de gegeven omschrijvingen gaat het om jeugdigen in een zodanige houding dat de afbeeldingen daardoor een onmiskenbaar seksuele strekking hebben, terwijl de personen op die afbeeldingen jonger zijn dan 18 jaar.

De rechtbank acht het ten laste gelegde daarom wettig en overtuigend bewezen.

Zij zal de verdachte vrijspreken voor het in bezit hebben van de 60 afbeeldingen die al van de usb-stick van het merk Emtec waren verwijderd en overschreven. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het opzet van de verdachte - al dan niet in voorwaardelijke vorm - was gericht op het (nog) in bezit hebben van die afbeeldingen.

Ook zal de rechtbank verdachte vrijspreken voor de 42 temporary files die op de laptop zijn aangetroffen, nu het de vraag is of verdachte zich bewust is geweest van zijn beschikkingsmacht over die tijdelijke bestanden, zodat de rechtbank hier geen opzet kan aannemen.

De rechtbank is van oordeel dat ook het ten laste gelegde ‘een gewoonte maken van’ wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte is al kort na zijn vrijlating uit de gevangenis waar hij een aanmerkelijke straf uitzat voor het voorhanden hebben van kinderporno weer op zoek gegaan naar kinderporno en heeft ook een aanzienlijk aantal afbeeldingen en filmpjes gedownload. Uit het vorenstaande volgt, met name hetgeen is beschreven met de temporary files op de laptop en de browsergeschiedenis van de iPad, dat verdachte gedurende de ten laste gelegde periode ook bij herhaling bestanden heeft bekeken en ook bij herhaling bestanden heeft gedownload die kinderpornografie bevatten.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode van de maand november 2011 tot en met 26 februari 2013 te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, en/of Zwolle en/of Arnhem, meermalen telkens een aantal afbeelding(en), te weten (ongeveer 73) foto('s) en (ongeveer 5) video('s) en gegevensdragers bevattende afbeeldingen (te weten een laptopcomputer (merk Packard Bell) en een iPad (merk Apple) en USB-sticks (Achmea en/ Emtec)) heeft

ingevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma en/of gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, invoeren, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Over verdachte is een rapport van psychologisch onderzoek opgemaakt, gedateerd 30 mei 2013, door Drs.[psycholoog], klinisch psycholoog, en een rapport van psychiatrisch onderzoek gedateerd 11 juni 2013, door [psychiater], psychiater. De conclusie van deze rapporten is dat verdachte als volledig toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

De rechtbank neemt deze conclusie over.

Verdachte is strafbaar, nu ook overigens geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van vier jaren. De officier van justitie heeft gevorderd daaraan de bijzondere voorwaarde te verbinden dat verdachte zich dient te houden aan de aanwijzingen door of namens de reclassering gegeven, ook als dit inhoudt dat verdachte zich moet laten controleren op zijn computergebruik.

Ter toelichting op zijn eis heeft de officier aangevoerd dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno en het zich via een geautomatiseerd werk toegang daartoe verschaffen. Gelet op de eerdere veroordeling van verdachte voor soortgelijke feiten kan worden gesteld dat verdachte daar een gewoonte van heeft gemaakt. Er was sprake van recidive, terwijl verdachte nog in een proeftijd liep. Verdachte is al kort na zijn vrijlating weer naar kinderporno gaan kijken. De officier van justitie acht de bijzondere voorwaarde van belang zodat verdachte wederom gecontroleerd kan worden op het bezit en/of bekijken van kinderporno.

De raadsman heeft verzocht acht te slaan op de omstandigheden van het geval, de persoon van verdachte, de aard en de hoeveelheid van het aangetroffen materiaal en de strafoplegging in vergelijkbare zaken, alsmede de opgelegde straf in de vorige strafzaak van verdachte. De raadsman heeft aangevoerd dat hij, indien hij de eerder opgelegde veroordeling voor 3703 afbeeldingen omrekent naar het nu aangetroffen aantal plaatjes, uitkomt op een gevangenisstraf van ruim 2 weken. Voor zover de rechtbank tot een hogere strafoplegging zou komen, dient de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de huidige strafzaak gelijk gesteld te worden aan de reeds ondergane voorlopige hechtenis.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Door het bekijken van kinderporno via internet en het verzamelen daarvan heeft verdachte er aan meegewerkt dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte is vrij recent veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno. Hij is, ondanks dat hij wist dat hij in het kader van een bijzondere voorwaarde op zijn computergebruik gecontroleerd zou worden, al weer kort na zijn vrijlating op zoek gegaan naar kinderporno en heeft ook een aanzienlijk aantal afbeeldingen en filmpjes gedownload. Ondanks de eerdere veroordeling ziet verdachte het verwerpelijke van zijn handelen kennelijk niet in.

De raadsman heeft met betrekking tot de strafoplegging verwezen naar de eerder aan verdachte opgelegde straf voor het bezit van kinderporno en ook heeft hij verwezen naar straffen die zouden zijn opgelegd in naar zijns inziens vergelijkbare zaken.

De rechtbank is van oordeel dat in deze zaak, mede gelet op de oriëntatiepunten van het LOVS, niet met een gevangenisstraf van 2 weken of een straf van maximaal gelijk aan de duur van het voorarrest niet kan worden volstaan.

Alles overwegende acht de rechtbank de eis van de officier van justitie passend en geboden. Zij zal deze overnemen.

Beslag

De onder verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:, namelijk:

 • -

  een usb-stick Achmea;

 • -

  een laptop Packard Bell notebook;

 • -

  een rode usb-stick.

dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien deze voorwerpen kinderporno bevatten en daardoor van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Van het onder verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:,

- een notebook, Apple iPad;

zal de teruggave worden gelast aan de rechthebbende, te weten de Gemeente Arnhem.

Vordering tenuitvoerlegging

Nu is bewezen dat verdachte zich opnieuw heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, dient de bij vonnis van de rechtbank te Arnhem van 13 september 2011 (parketnummer 05/900813-10) voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden ten uitvoer gelegd te worden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36b, 36c, en 240b van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde zoals hiervoor omschreven heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging,

waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is

betrokken, invoeren, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een

geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van

dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

 verklaart verdachte strafbaar;

 veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) maanden;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 5 (vijf) maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 4 (vier) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel zich voor de navolgende voorwaarden niet heeft nageleefd;

 stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

1.

zich vóór het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2.

ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 stelt als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die hem zullen worden gegeven door of namens de reclassering, ook als dat inhoudt controle van het computergebruik van veroordeelde.

 beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 • -

  verklaart onttrokken aan het verkeer:

 • -

  een usb-stick Achmea;

 • -

  een laptop Packard Bell notebook;

 • -

  een rode usb-stick.

 • -

  gelast de teruggave aan de rechthebbende de Gemeente Arnhem van

 • -

  een notebook, Apple iPad;

gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de rechtbank te Arnhem van 13 september 2011 (parketnummer 05/900813-10), te weten

6 (

zes) maanden gevangenisstraf.

Aldus gewezen door mrs. Kleinrensink, voorzitter, Prisse en Welbergen, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van

16 juli 2013.

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina’s/processen-verbaal, betreffen dit in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal, nummer DOS-102, Politie Oost Nederland, gesloten en ondertekend op 5 maart 2013.

2 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, zaaksdossier 102, opgemaakt door Politie Oost, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, gesloten en ondertekend op 12 maart 2013.

3 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, persoonsdossier, opgemaakt door Politie Oost, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, gesloten en ondertekend op 12 maart 2013.

4 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van digitaal onderzoek, opgemaakt door Politie IJsselland, Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland, gesloten en ondertekend op 11 februari 2013.

5 De in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal bestandsanalyse (telkens met bijlage), opgemaakt door Politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, Team Forensische Opsporing Digitale Recherche, gesloten en ondertekend op 5 maart 2013 en op 6 maart 2013.

6 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goederen, opgemaakt door Politie IJsselland, Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland, gesloten en ondertekend op 5 maart 2013 en op 6 februari 2013.

7 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal onderzoek in beslaggenomen goederen, opgemaakt door Politie IJsselland, Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland, gesloten en ondertekend op 1 maart 2013.