Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BX7729

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
06-09-2012
Datum publicatie
19-09-2012
Zaaknummer
297962 AZ VERZ 12-16
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap en ontheffing wettelijke publicatieplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 297962 AZ VERZ 12-16

beschikking van de kantonrechter te Dordrecht van 6 september 2012

inzake het verzoek van:

Willem van Ringelesteijn,

notaris kantoorhoudende te Alblasserdam,

verzoeker,

handelend in zijn hoedanigheid van vereffenaar in de nalatenschap van:

Ionnias Zymarakis, erflater, geboren op 15 maart 1941 te Giannitsa (Griekenland) en overleden op 15 september 2010 te Alblasserdam, laatst wonende te Alblasserdam,

Verloop van de procedure

De kantonrechter beslist op het volgende processtuk:

1. het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 20 maart 2012;

2. de brief van 23 juli 2012.

Het verzoek

1. Verzoeker verzoekt om op grond van het bepaalde in artikel 4:209 BW de opheffing van de vereffening te bevelen van de nalatenschap van erflater, de vereffeningskosten vast te stellen op € 2.707,25 en te bevelen dat publicatie van de vereffening achterwege kan blijven indien deze bekend wordt gemaakt door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

2. Ter onderbouwing van het verzoek heeft verzoeker een beschrijving van de goederen en de schulden van de nalatenschap overgelegd alsmede een afrekening met rekening en verantwoording.

3. Verzoeker heeft schriftelijk afgezien van zijn recht om te worden gehoord.

Beoordeling

4. Door overlegging van een overzicht van baten en schulden is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de nalatenschap een geringe waarde aan baten betreft, welke baten bovendien worden overtroffen door de schulden. Gelet hierop belasten de kosten van een wettelijke vereffening de negatieve boedel onevenredig zwaar. Dit vormt voor de kantonrechter aanleiding de vereffenaar vrij te stellen van de verplichtingen die uit de wettelijke vereffening voortvloeien. De vereffening wordt daarom opgeheven.

5. De reeds gemaakte vereffeningskosten worden conform de opgave van verzoeker vastgesteld op € 2.707,25 en ten laste van de boedel gebracht.

6. Nu er vrijwel geen baten zijn, wordt geoordeeld dat het in niemands belang is om nog kosten voor de wettelijk voorgeschreven publicatie te maken, te meer nu eventuele belanghebbenden ook via internet kunnen worden geïnformeerd over de financiële situatie van de nalatenschap. Verzoeker wordt daarom ontheven van de wettelijke publicatieplicht. Deze beschikking zal bekend worden gemaakt door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Beslissing

De kantonrechter:

beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van erflater;

stelt de reeds gemaakte vereffeningkosten vast op € 2.707,25 en brengt deze kosten ten laste van de boedel;

bepaalt dat publicatie van deze beslissing achterwege kan blijven;

verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken;

draagt de griffier op de opheffing van de vereffening in het boedelregister te doen inschrijven.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.M. Lecluse-de Bruijn, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 september 2012, in aanwezigheid van de griffier.