Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BX6559

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
22-08-2012
Datum publicatie
05-09-2012
Zaaknummer
96706 / FA RK 12-7204 en 99582 / FA RK 12-8529
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Kinderen zijn het niet geheel eens met ouderschapsplan, nevenverzoek tot aanhechting van het ouderschapsplan aan de beschikking wordt aangehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 96706 / FA RK 12-7204 en 99582 / FA RK 12-8529

beschikking van de enkelvoudige kamer van 22 augustus 2012

in de zaak van

[verzoekster],

wonende te [adres verzoekster],

verzoekster,

advocaat mr. E.M. Putters-van Veen,

tegen

[verweerder],

wonende te [adres verweerder],

verweerder,

advocaat mr. C.E. Willemsen.

Partijen worden hieronder aangeduid als de vrouw respectievelijk de man.

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het verzoekschrift van de vrouw, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 03 februari 2012;

- het betekeningsexploit, ingekomen ter griffie op 21 februari 2012;

- het verweerschrift tevens zelfstandig verzoek van de man, met bijlagen, ingekomen

ter griffie op 24 mei 2012;

- de brief van de advocaat van de vrouw, met als bijlage een door beide partijen

ondertekend ouderschapsplan, ingekomen ter griffie op 17 juli 2012;

- het faxbericht van de advocaat van de man, ingekomen ter griffie op 20 juli 2012;

- het verslag van het verhoor van de na te noemen minderjarigen.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft van de stukken kennisgenomen.

2. De vaststaande feiten

Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken.

Partijen zijn op [huwelijksdatum+plaats] in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

Uit hun huwelijk zijn geboren de thans nog minderjarigen:

[minderjarige1] op [geboortedatum mj1];

[minderjarige2] op [geboortedatum mj2].

De kinderen verblijven thans bij de vrouw.

Beide partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.

3. Het verzoek en het verweer

Het verzoek

De vrouw verzoekt de echtscheiding uit te spreken.

Zij heeft daarbij de volgende nevenvoorzieningen verzocht:

a. toevertrouwing van de minderjarigen aan de vrouw;

b. verdeling van de tussen partijen bestaande gemeenschap met benoeming van een notaris en een onzijdig persoon.

Het verweer en het zelfstandig verzoek

De man heeft verzocht het verzoek strekkende tot echtscheiding toe te wijzen en de hierboven onder a. en b. vermelde verzoeken af te wijzen.

De man heeft daarbij de volgende nevenvoorziening verzocht:

A. het ouderschapsplan aanhechten;

B. de verdeling van de huwelijksgemeenschap vast te stellen cq toerekening van de schulden conform een nog nader in te dienen voorstel.

4. De beoordeling

De echtscheiding

Als gesteld en niet weersproken staat tussen de echtgenoten vast dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht.

Het verzoek tot echtscheiding kan derhalve worden toegewezen.

De nevenvoorzieningen

De toevertrouwing en ouderschapsplan

Deze verzoeken zal de rechtbank aanhouden. De minderjarigen hebben aan de kinderrechter te kennen gegeven zich niet geheel te kunnen vinden in het ouderschapsplan.

De verdeling

Het nevenverzoek, de verdeling van de gemeenschap, welke bij de rechtbank geregistreerd staat onder nummer 99582 / FA RK 12-8529, zal samen met de nevenvoorzieningen met betrekking tot de minderjarigen worden behandeld op een terechtzitting. In verband hiermee worden de zaken aangehouden.

Op de voet van art. 22 Rv. zal de rechtbank partijen bevelen, voor zover zij dit niet gedaan hebben, alsnog de navolgende gegevens over te leggen respectievelijk een standpunt in te nemen over het volgende:

- peildatum omvang huwelijksgemeenschap bij echtscheidingsverzoeken ingediend vanaf 1 januari 2012: in beginsel zal de rechtbank ter bepaling van hetgeen onderdeel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap, uitgaan van de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Dit tenzij partijen een andere datum overeenkomen.

- peildatum waarde bestanddelen huwelijksgemeenschap bij echtscheidingsverzoeken ingediend vanaf 1 januari 2012: in beginsel zal de rechtbank ter bepaling van de waarde van de bestanddelen van de huwelijksgemeenschap uitgaan van het moment van verdeling. Dit tenzij partijen een andere datum overeenkomen of tenzij de redelijkheid en billijkheid tot een andere datum nopen.

- partijen zullen een staat van verdeling moeten overleggen, waarin is opgenomen: elk bestanddeel van de huwelijksgemeenschap, het standpunt aan wie het desbetreffende goed moet worden toegedeeld, respectievelijk aan wie een eventuele schuld moet worden toegerekend. Van alle activa en passiva dienen verificatoire bescheiden te worden overgelegd waaruit de gestelde waardering per peildatum blijkt.

- een voorbeeld van een staat van verdeling treft u aan op

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Dordrecht/OverDeRechtbank/Publicaties/Documents/Voorbeeld%20Staat%20van%20Verdeling.pdf.

De rechtbank merkt op dat zij niet zelf de verdeling zal vaststellen, maar de verdeling ten overstaan van een notaris zal gelasten indien partijen niet (goed) aan dit bevel voldoen (vgl. Hoge Raad 10 juli 2009, nr08/02518, LJN:BI2036).

5. De beslissing

De rechtbank

spreekt de echtscheiding uit tussen partijen, gehuwd op [huwelijksdatum+plaats];

beveelt beide partijen om, voor zover niet reeds geschied, een standpunt in te nemen over de peildata voor de omvang en de waarde van de huwelijksgemeenschap en beveelt partijen voorts om een staat van verdeling over te leggen, voorzien van verificatoire bescheiden;

verwijst de zaken naar de schriftelijke rolzitting familiezaken van 4 september 2012 voor het overleggen van verhinderdata door partijen;

houdt iedere overige beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.F.A.J.M. Haerkens-Wouters, tevens kinderrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag 22 augustus 2012.