Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW5555

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
10-05-2012
Datum publicatie
11-05-2012
Zaaknummer
11-860662-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat het (later) door de medeverdachten gepleegde geweld voorzienbaar was voor verdachte toen hij de afspraak met het slachtoffer maakte. Aldus ontbreekt de voor medeplichtigheid vereiste opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank spreekt verdachte vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2012/156
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/860662-11 [Promis]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 10 mei 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1970],

wonende te [adres en woonplaats],

hierna: verdachte.

Raadsvrouw mr. A.M.G. Wolffs, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 26 april 2012, waarbij de officier van justitie mr. C. de Kimpe, de verdachte en zijn raadsvrouw hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er op neer dat verdachte:

Feit 1, primair (1a): op 25 oktober 2011 te Schelluinen (gemeente Giessenlanden) samen met anderen - al dan niet met voorbedachten rade - heeft geprobeerd [slachtoffer] te doden (primair), dan wel dat hij daartoe gelegenheid heeft gegeven door een ontmoeting met

[slachtoffer] te arrangeren (subsidiair);

Feit 1, subsidiair (1b): op 25 oktober 2011 te Schelluinen (gemeente Giessenlanden) samen met anderen - al dan niet met voorbedachten rade - [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht (primair), dan wel dat hij daartoe gelegenheid heeft gegeven door een ontmoeting met [slachtoffer] te arrangeren (subsidiair);

Feit 1, meer subsidair (1c): op 25 oktober 2011 te Schelluinen (gemeente Giessenlanden) samen met anderen - al dan niet met voorbedachten rade - heeft geprobeerd [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen (primair), dan wel dat hij daartoe gelegenheid heeft gegeven door een ontmoeting met [slachtoffer] te arrangeren (subsidiair);

Feit 2: op 25 oktober 2011 te Schelluinen (gemeente Giessenlanden) samen met anderen, [slachtoffer] van zijn vrijheid heeft beroofd (primair), dan wel dat hij daartoe gelegenheid heeft gegeven door een ontmoeting met [slachtoffer] te arrangeren (subsidiair).

3 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder feit 1b, subsidiair ten laste gelegde (medeplichtigheid aan zware mishandeling in vereniging met voorbedachten rade) wettig en overtuigend bewezen.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt vrijgesproken van het onder feit 1a (primair en subsidiair), feit 1b, primair en feit 2 (primair en subsidiair) ten laste gelegde.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat verdachte van alle ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken. De raadsvrouw heeft hiertoe - samengevat - gesteld dat verdachte slechts de ontmoeting met het latere slachtoffer ([slachtoffer]) heeft geregeld. Een ontmoeting waarbij - voor zover verdachte wist - medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zouden proberen de van [medeverdachte 1] ontvreemde personenauto terug te krijgen. Nu van enig tegen [slachtoffer] te plegen geweld vooraf geen sprake was en het opzet van verdachte derhalve niet gericht was op diens dood, dan wel op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, dan wel op het beroven van [slachtoffer] van diens vrijheid, dient verdachte integraal te worden vrijgesproken, aldus de raadsvrouw.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

4.3.1 Motivering vrijspraak

Feit 1a, feit 1b, primair en feit 2

Met de officier van justitie en de verdediging, is de rechtbank van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte het onder feit 1a (primair en subsidiar), feit 1b, primair en feit 2 (primair en subsidiar) ten laste gelegde heeft gepleegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het ten laste gelegde feit 1b, subsidiair overweegt de rechtbank het volgende.

Uit het dossier kan worden afgeleid dat verdachte twee dagen voor 25 oktober 2011 [medeverdachte 1] voor het eerst heeft ontmoet. Zij heeft hem verteld dat het latere slachtoffer ([slachtoffer]) een door haar gehuurde auto had verduisterd en tevens een aantal spullen uit haar woning had gestolen. Op 24 oktober 2011 is verdachte, samen met [medeverdachte 1] en een aantal andere personen naar Franeker gereden omdat [slachtoffer] (met de door hem verduisterde auto) aldaar gesignaleerd zou zijn. Blijkens de verklaringen van verdachte en een aantal medeverdachten (waaronder [medeverdachte 1]) hebben ze [slachtoffer] die dag niet gevonden in Franeker. Op 25 oktober 2011 heeft verdachte, op verzoek van [medeverdachte 1], telefonisch contact opgenomen met [slachtoffer] en een afspraak gemaakt om hem op de bewuste avond te Schelluinen te ontmoeten. Vast staat dat verdachte daar die avond niet aanwezig is geweest. Nadat verdachte de afgesproken locatie en het tijdstip had doorgegeven aan de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn deze - samen met een aantal andere personen - naar de betreffende locatie gereden. Aldaar is het slachtoffer door de medeverdachten onder meer zwaar mishandeld.

Anders dan de officier van justitie ziet de rechtbank in het dossier geen aanknopingspunten voor de conclusie dat de medeverdachten daarbij hebben gehandeld met voorbedachten rade en het later gepleegde geweld aldus voorzienbaar was voor verdachte. Op grond van het dossier kan slechts worden vastgesteld dat er, (in de dagen) voorafgaande aan de ontmoeting met het slachtoffer op de parkeerplaats, onderling herhaaldelijk is gesproken over het terughalen van de auto. Daarbij is volgens verdachte en de medeverdachten nimmer het toepassen van geweld ter sprake gekomen.

De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden de voor medeplichtigheid vereiste opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ontbreekt, zodat zij verdachte van dit feit (alsmede, op dezelfde gronden, van het tenlastegelegde feit 1c, primair en subsidiair) zal vrijspreken.

5 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte ten laste is gelegd en spreekt verdachte vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.M.R.M. Edelhauser-van Vlijmen, voorzitter,

mr. M. van Mourik en mr. M.A.C. Prins, rechters, in tegenwoordigheid van

mr. C.Y. de Lange, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 mei 2012.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

a)

hij op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

- die [slachtoffer] uit zijn auto hebben/heeft gesleurd en/of

- die [slachtoffer] tegen/op het hoofd en/of het lichaam hebben/heeft geschopt en/of getrapt en/of geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer] tegen de grond hebben/heeft gewerkt en/of (vervolgens) zijn/is doorgaan met schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen/op het hoofd en het lichaam en/of

- met een hard voorwerp op het hoofd van die [slachtoffer] hebben/heeft geslagen, terwiji de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden,

ter uitvoering van het door die voornoemde andere pers(o)o(nen) voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven te beroven,

met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

- die [slachtoffer] uit zijn auto hebben/heeft gesleurd en/of

- die [slachtoffer] tegen/op het hoofd en/of het lichaam hebben/heeft geschopt en/of getrapt en/of geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer] tegen de grond hebben/heeft gewerkt en/of (vervolgens) zijn/is doorgaan met schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen/op het hoofd en het lichaam en/of

- met een hard voorwerp op het hoofd van die [slachtoffer] hebben/heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op 25 oktober 2011

te Ossendrecht, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door (opzettelijk):

-telefonisch contact te leggen met die [slachtoffer] en/of (vervolgens) -die [slachtoffer] te sms-en en/of (vervolgens)

-een afspraak te maken met die [slachtoffer], teneinde die [slachtoffer] naar een zekere plaats te doen komen;

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 a) niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

b)

hij op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

[slachtoffer], opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk,

zwaar lichamelijk letsel (een gebroken bovenkaak en/of twee losse (voor)tanden, waarvan verwijdering noodzakelijk was en/of een kneuzing van de (rechter) long en/of een gebroken neus en/of een breukje van de wand van de kaakbijholte (links)), heeft toegebracht,

door deze opzettelijk, na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk

- uit zijn auto te sleuren en/of

- tegen/op het hoofd en/of het lichaam te schoppen en/of te trappen en/of te slaan en/of te stompen en/of

- tegen de grond te werken en/of (vervolgens) door te gaan met schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen/op het hoofd en het lichaam en/of

- met een hard voorwerp op het hoofd te slaan;

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 b) primair niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, tezamen en in vereniging, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel (een gebroken bovenkaak en/of twee losse (voor)tanden, waarvan verwijdering noodzakelijk was en/of een kneuzing van de (rechter) long en/of een gebroken neus en/of een breukje van de wand van de kaakbijholte (links)) heeft/hebben toegebracht aan [slachtoffer],

met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

- die [slachtoffer] uit zijn auto hebben/heeft gesleurd en/of

- die [slachtoffer] tegen/op het hoofd en/of het lichaam hebben/heeft geschopt en/of getrapt en/of geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer] tegen de grond hebben/heeft gewerkt en/of (vervolgens) zijn/is doorgaan met schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen/op het hoofd en het lichaam en/of

- met een hard voorwerp op het hoofd van die [slachtoffer] hebben/heeft geslagen;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op 25 oktober 2011

te Ossendrecht, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door (opzettelijk):

-telefonisch contact te leggen met die [slachtoffer] en/of (vervolgens) -die [slachtoffer] te sms-en en/of (vervolgens)

-een afspraak te maken met die [slachtoffer], teneinde die [slachtoffer] naar een zekere plaats te doen komen;

MEER SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 a) en b) niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

c)

hij op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer], opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

met dat opzet, na kalm beraad en rustig overleg, althans met dat opzet

- die [slachtoffer] uit zijn auto hebben/heeft gesleurd en/of

- die [slachtoffer] tegen/op het hoofd en/of het lichaam hebben/heeft geschopt en/of getrapt en/of geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer] tegen de grond hebben/heeft gewerkt en/of (vervolgens) zijn/is doorgaan met schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen/op het hoofd en het lichaam en/of

- met een hard voorwerp op het hoofd van die [slachtoffer] hebben/heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 c) primair niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, tezamen en in vereniging,

ter uitvoering van het door die voornoemde andere pers(o)o(nen) voorgenomen misdrijf om

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel (een gebroken bovenkaak en/of twee losse (voor)tanden, waarvan verwijdering noodzakelijk was en/of een kneuzing van de (rechter) long en/of een gebroken neus en/of een breukje van de wand van de kaakbijholte (links)) toe te brengen aan [slachtoffer],

met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

- die [slachtoffer] uit zijn auto hebben/heeft gesleurd en/of

- die [slachtoffer] tegen/op het hoofd en/of het lichaam hebben/heeft geschopt en/of getrapt en/of geslagen en/of gestompt en/of

- die [slachtoffer] tegen de grond hebben/heeft gewerkt en/of (vervolgens) zijn/is doorgaan met schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen/op het hoofd en het lichaam en/of

- met een hard voorwerp op het hoofd van die [slachtoffer] hebben/heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op 25 oktober 2011

te Ossendrecht, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door (opzettelijk):

-telefonisch contact te leggen met die [slachtoffer] en/of (vervolgens)

-die [slachtoffer] te sms-en en/of (vervolgens)

-een afspraak te maken met die [slachtoffer], teneinde die [slachtoffer] naar een zekere plaats te doen komen;

2.

hij op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden

immers heeft (hebben) zij verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) met dat opzet de handen en voeten van die [slachtoffer] vastgebonden met tape en/of elektriciteitsdraad en/of (vervolgens) die [slachtoffer] in (zwaar) gewonde toestand in een auto geplaatst en die auto (vervolgens) afgesloten;

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 c) primair niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 25 oktober 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft (hebben) hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) met dat opzet de handen en voeten van die [slachtoffer] vastgebonden met tape en/of elektriciteitsdraad en/of (vervolgens) die [slachtoffer] in (zwaar) gewonde toestand in een auto geplaatst en die auto (vervolgens) afgesloten;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op 25 oktober 2011

te Ossendrecht, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door (opzettelijk):

-telefonisch contact te leggen met die [slachtoffer] en/of (vervolgens)

-die [slachtoffer] te sms-en en/of (vervolgens)

-een afspraak te maken met die [slachtoffer], teneinde die [slachtoffer] naar een zekere plaats te doen komen.

Parketnummer: 11/860662-11

Vonnis d.d. 10 mei 2012