Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0716

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
03-04-2012
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
11-870297-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte wegend het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Ook komt de rechtbank tot een veroordeling wegens uitlokking van koppelarij en uitlokking van een poging tot mensenhandel met betrekking tot hun minderjarige dochter.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat het stel al voordat zij contact hadden met verdachte, bezig waren om hun dochter bij seksuele activiteiten te betrekken, wil niet zeggen dat verdachte het stel niet kan hebben uitgelokt. Gezien artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht is er sprake van uitlokking als iemand een ander aanzet tot het begaan van een strafbaar feit. Iemand die bijvoorbeeld al eerder hetzelfde soort delict heeft gepleegd, en daarmee al een zekere bereidheid heeft getoond, kan volgens rechtspraak wel degelijk opnieuw worden uitgelokt tot het plegen van het delict. Van belang is, dat verdachte degene is die over het verrichten van seksuele handelingen met de dochter begonnen is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/870297-11 [Promis]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 3 april 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaatsnaam] op [1978],

zonder bekende feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland,

domicilie kiezende te Zwijndrecht, ten kantore van de raadsman,

hierna: verdachte.

Raadsman mr. J.M.C. Wessels, advocaat te Zwijndrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 20 maart 2012. Verdachte is niet verschenen. Wel is verschenen zijn gemachtigde raadsman. De officier van justitie

mr. D.N.G. Woei-A-Tsoi en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is op een eerdere zitting, te weten die van 4 november 2011, gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1

in de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 juni 2011 te Hardinxveld-Giessendam en/of Heusden met een of meer anderen kinderporno heeft verspreid, aangeboden, gemaakt, gekregen of in zijn bezit heeft gehad;

feit 2

in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 mei 2011 te Hardinxveld-Giessendam en/of Heusden met iemand beneden de twaalf jaar handelingen heeft gepleegd die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

feit 3

in de periode van 1 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Hardinxveld-Giessendam anderen heeft uitgelokt om hun dochter van acht jaar aan te bieden voor betaalde seks met hem;

feit 4

in de periode van 1 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Hardinxveld-Giessendam anderen heeft uitgelokt om te proberen voordeel te trekken uit seksuele handelingen van hun dochter, die nog geen 16 jaar was, met hem tegen betaling.

3 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd om verdachte voor feit 2 vrij te spreken, nu er geen wettig en overtuigend bewijs is voor dit feit.

Ten aanzien van het eerste feit kan volgens de officier van justitie bewezen worden dat verdachte kinderporno heeft verworven, in zijn bezit heeft gehad en dit ook heeft verspreid en aangeboden. Tijdens de doorzoeking bij verdachte thuis zijn er gegevensdragers in beslag genomen waarop kinderpornografische afbeeldingen en films zijn aangetroffen. In ieder geval heeft verdachte bewust tien afbeeldingen in een map op zijn computer geplaatst en verdachte heeft ook afbeeldingen aan anderen verzonden en van anderen ontvangen.

Voor het derde en vierde feit is volgens de officier van justitie sprake van eendaadse samenloop. Er kan volgens haar bewezen worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van koppelarij en een poging tot uitlokking van seksuele uitbuiting van een minderjarige. Zij heeft zich daarvoor gebaseerd op de diverse e-mails die in het dossier zitten waaruit het contact tussen verdachte en [medeverdachte 1] (hierna [medeverdachte 1]) en [medeverdachte 2] (hierna [medeverdachte 2]) blijkt en de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] die het contact en de afspraken tussen hen en verdachte bevestigen.

4.2 Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van feit 1 heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Voor wat betreft feit 2 heeft de verdediging verzocht verdachte vrij te spreken wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs, nu niet is gebleken dat verdachte op de betreffende foto's staat.

Ook voor de feiten 3 en 4 heeft de verdediging verzocht om verdachte vrij te spreken. De verdenking voor deze feiten is volgens de raadsman gebaseerd op een e-mail van 6 mei 2011 die is aangetroffen op de laptop van [medeverdachte 1], die de broer van [medeverdachte 1] te leen had. Deze e-mail is alleen als een geforward bericht aangetroffen en niet als origineel e-mail bericht op een andere computer. Het is een feit van algemene bekendheid dat de inhoud van een geforward e-mail bericht kan worden gewijzigd en daarom kan het niet als bewijs worden gebruikt.

Daarnaast was het echtpaar [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] al voor verdachte in beeld kwam bezig met het betrekken van andere mannen bij seksuele activiteiten met hun dochter [slachtoffer]. Ook dit blijkt volgens de raadsman uit de verklaringen van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en verschillende e-mails. Verdachte is dus niet de eerste die [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op het idee hebben gebracht hun dochter voor seksuele handelingen aan te bieden. Voor zover dit is gebeurd, hebben anderen dat gedaan. Daarom kan niet bewezen worden dat verdachte [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft uitgelokt en is er ook geen sprake van mensenhandel.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

4.3.1 Motivering vrijspraak

De rechtbank is met de raadsman en de officier van justitie van oordeel dat er ten aanzien van feit 2 onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Er kan niet worden vastgesteld dat verdachte degene is die op de foto's staat die verdachte per e-mail naar [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] heeft verstuurd. Er is evenmin een ander bewijsmiddel voor het feit dat verdachte seksuele handelingen zou hebben verricht bij meisjes onder de twaalf jaar. De rechtbank zal verdachte daarom voor feit 2 vrijspreken.

4.3.2 Motivering bewezenverklaarde

De rechtbank heeft acht geslagen op de volgende bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal van politie wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Feit 1

- Het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1850 2011043713-94 opgenomen als pagina's 439 tot en met 443 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - relaas van verbalisanten of van één van hen:

Ik, verbalisant, [naam brigadier], brigadier (bevoegd zedenrechercheur), Unit Zedenpolitie, Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, verklaar het volgende:

Relevante acteurs verdachte:

[verdachte] (man), geboren op [1978], [adres en woonplaats].

Aanbieden gegevensdragers Digitale Opsporing: Goederen met mogelijke digitale gegevens zijn direct na de doorzoeking van de woning van [verdachte] voor nader onderzoek aangeboden aan de afdeling Digitale opsporing van de politie Zuid-Holland-Zuid. (...) de in deze gegevensdragers aanwezige bestanden ter beoordeling op 15 juni 2011 aan mij verbalisant aangeboden.

Beoordeling kinderpornografisch materiaal:

De beoordeling of een afbeelding al dan niet kinderpornografisch is, is door mij verricht met gebruikmaking van de criteria zoals opgenomen in art. 240b van het Wetboek van Strafrecht, de op dit punt geldende jurisprudentie en de Aanwijzing kinderpornografie van het College van procureurs-generaal, waarin deze criteria nader zijn uitgewerkt.

De bepaling van de kennelijke (zoals bedoeld in art. 240b Sr) leeftijden van de afgebeelde personen heb ik gebaseerd op de algemeen bekende criteria en kenmerken betreffende lichaamskenmerken, lichamelijke ontwikkeling en ontwikkelingsstadia van uitwendige geslachtskenmerken. Indien dat noodzakelijk was, heb ik als referentie- en vergelijkingsmateriaal gebruik gemaakt van de "Tannercriteria".

Alle door mij bepaalde leeftijden zijn derhalve een oordeel over de leeftijd die de afgebeelde persoon op die betreffende afbeelding lijkt te hebben.

Beschrijving van het aangetroffen kinderpornografisch materiaal (Bijlage II )

Alle in het onderzoek betrokken afbeeldingen heb ik, verbalisant, visueel gecontroleerd op de kennelijke aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal. Vervolgens heb ik, verbalisant:

Vastgesteld dat in totaal 1000 afbeeldingen voor kwamen die volgens de bovengenoemde criteria kinderpornografisch zijn. Deze afbeeldingen zijn bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in de bijgevoegde collectiescan.

- Een schriftelijk bescheid, houdende de collectiescan, genoemd in het vorige bewijsmiddel.

- Het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1850 2011043713-77 opgenomen als pagina's 333 tot en met 336 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - relaas van verbalisanten of van één van hen:

Op 8 juni 2011, vond er een doorzoeking ter inbeslagname plaats in de woning, [adres en woonplaats], van verdachte [verdachte], [1978] [geboorteplaats].

Hierbij werden diverse goederen inbeslaggenomen waaronder een laptop Lenova voorzien van inbeslagname nummer B.B11.13.

Deze laptop is voor onderzoek naar bureau digitale expertise van het politiekorps Zuid-Holland-Zuid gebracht.

Aan medewerker, [naam medewerker], van bovengenoemde afdeling werd de vraag gesteld of er foto's van [slachtoffer] op de computer aanwezig zijn. [naam medewerker] is als digitale expert betrokken bij het onderzoek Zirkoon.

Hij heeft de digitale bestanden van inbeslaggenomen computers van [familienaam medeverdachte 1 & 2] onderzocht. Hier heeft hij diverse familiefoto's op gezien. Hij heeft foto's van [slachtoffer] gezien tijdens het onderzoek van de computer van [familienaam medeverdachte 1 & 2].

Op 15 juni 2011, ontving ik, verbalisant [naam verbalisant], een cd-rom met daarop een aantal digitale fotobestanden uit handen van [naam medewerker]. Hij deelde mij mede dat er foto's van [slachtoffer] op stonden. Ik zag een mapje met de naam "Prive". Als je dit mapje opent kom je in de map "pics". Als je die map opent zie je een map "nieuwe map" en een map "prive".

(...)

In de map "[naam map]" zag ik 16 fotobestanden. Op drie van deze fotobestanden staat [slachtoffer] afgebeeld.

Foto 1 hierop zag ik [slachtoffer] gekleed in een nachtjapon op bed staan.

Foto 2 hierop zag ik [slachtoffer] naakt in de douche staan.

Foto 3 hierop zag ik [slachtoffer] naakt voor over gebukt staan in de douche.

- DSC00835.JPG / -DSC00837.jpg en -DSC00840.jpg:

Zijn foto's van de inmiddels bekende [slachtoffer]. Op de eerste foto staat zij frontaal naakt gefotografeerd in een badkamer voor een douchecabine. Op de 2de foto wordt zij in dezelfde ruimte voor dezelfde cabine gefotografeerd terwij1 zij gebukt met haar rug naar de camera staat waardoor haar billen en vagina duidelijk in beeld worden gebracht. Op de laatste foto staat [slachtoffer] in nachtkleding op een bed. Deze foto is op zichzelf niet kinderpornografisch maar hierbij is rekening gehouden met de jurisprudentie van de Hoge Raad (7 december 2010, LJN B06446). Hierin is door de Hoge Raad bepaald dat, indien sprake is van een reeks van afbeeldingen, waarbinnen een samenhang bestaat wat betreft inhoudelijke kenmerken en/of de wijze van totstandkoming en waarbinnen een aantal afbeeldingen een onmiskenbaar seksuele (kinderpornografische) strekking hebben, de gehele serie vanwege dit onderlinge verband als kinderpornografisch kan worden aangemerkt. Indien een dergelijke samenhang in dit onderzoek binnen een serie afbeeldingen is geconstateerd, is derhalve de gehele serie als kinderpornografisch aangemerkt.

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-65, opgenomen als pagina's 980 tot en met 1018 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van verdachte:

V: Je bent onder andere aangehouden voor het artikel dat betrekking heeft op kinderporno. Wat is je reactie daarop?

A: Die heeft in al die jaren..., de tijd dat wij films downloaden zat daar ook kinderporno tussen. Dus ja, die heb ik gezien ja.

V: Wat is voor jou kinderporno?

A: Alles tussen volwassenen en kinderen waar het kind en dat is per definitie onder de 18 (...).

(...)

V: In hoeverre ben je in het bezit van kinderporno of kinderpornografisch materiaal?

A: Er staat gegarandeerd ergens nog wat op een pc. Daar ga ik even vanuit.(...)

[medeverdachte 2] heeft mij een foto ooit doorgestuurd, dat was geen pornografische foto, maar wel een naaktfoto van een meisje. (...)

V: Waar zou die foto dan eventueel op staan?

A; In mijn mailbox denk ik.

V: Welk adres?

A: De [emailadres 1].

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-72, opgenomen als pagina's 980 tot en met 1018 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van verdachte:

(...)

A: De foto is gestuurd met de bewoording dat de slips van haar waren.

V: Wie is haar?

A: Het meisje op de foto (...).

V: Hoezo kreeg jij die foto?

A: Daar is dat is ter sprake gekomen, hoe weet ik niet en die foto is naar mij gezonden.

(...)

V: Hoe stond het meisje er naakt op, in het geheel, gedeeltelijk, was haar gezicht te zien, welke delen van haar lichaam waren te zien of anders?

A: Ze stond gewoon geheel naakt, rechtop.

V: Wat heb jij met die foto gedaan?

A: Die zou ik ongetwijfeld ergens opgeslagen hebben.

(...)

V; Hoe oud is dat meisje op de foto ongeveer?

A: Een jaar of negen a tien of zoiets.

(...)

V: [medeverdachte 2] heeft een foto naar jou gestuurd, wat heb jij naar [medeverdachte 2] gestuurd?

A: Ik heb denk ik, 1 of 2 foto's teruggestuurd. (...) En ik heb er eentje terug gestuurd om het zelfde te laten zien. Dat zijn er gewoon 2 ergens vandaan geplukt en verstuurd.

V: Wat voor foto's heb je naar [medeverdachte 2] gestuurd?

A: Dat waren ook kinderpornografische foto's, dat moet ongetwijfeld zo zijn.

(...) Dat is gegaan in de trant als ik die foto's stuur hoe kan ik jou dan vertrouwen en ik heb gezegd, dan stuur ik jou iets in dezelfde trant terug.

V: De foto die [medeverdachte 2] gestuurd heeft onder welke categorie valt die?

A: Dat was een naaktfoto. Werden verder geen handelingen of iets dergelijks op verricht.

(...)

V: Het is niet je bedoeling om het te doen kinderpornografisch materiaal te verspreiden, maar je doet het wel?

A: Daar heb ik niet ontkennend op geantwoord. Ik heb die foto's gestuurd aan [medeverdachte 2].

Feiten 3 en 4

- Het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1850 2011043713 -21 opgenomen als pagina's 112 en 113 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - relaas van verbalisanten of van één van hen:

Op 13 mei 2011 werd onderstaand goed voor onderzoek aangeboden aan het Bureau Digitale Recherche:

Omschrijving :Laptop

Merk & Type :Acer Aspire 5630

Serienummer :[serienummer]

Inbeslagname nummer :PL1850-2011043713-110279

Plaats inbeslagname :[adres en plaats]

Inbeslagname onder :[getuige 1]

Aanleiding

De laptop was in gebruik bij [getuige 1], welke aan hem gegeven was door [medeverdachte 1] ongeveer een jaar geleden. Op de laptop werd door [getuige 1] en [getuige 2] mogelijk kinderprostitutie ontdekt. De laptop is vervolgens in beslag genomen door [naam inspecteur], inspecteur van politie, Unit Zedenpolitie, in verband met mogelijke kinderprostitutie.

Vraagstelling

Het verzoek was om onderzoek te doen naar bestanden wat betrekking had op bovengenoemde feit. Hierbij kreeg ik door dat de volgende e-mailadressen van belang waren:

"[emailadres 2]" "[emailadres 3]" en "[emailadres 4]".

Tijdens onderzoek trof ik een e-mail aan van gebruiker [emailadres 2] naar gebruiker [emailadres 4] waarin een voorstel werd gedaan wat mogelijk betrekking zou kunnen hebben met bovengenoemd feit. Ik zag dat deze e-mail verstuurd was op vrijdag 6 mei 2011, 01:11:54.

Ik heb deze e-mail gevoegd bij dit proces-verbaal.

bijlage: e-mail

From: [emailadres 2]

To: [emailadres 4]

Subject: voorstel

Date: Fri, 6 May 2011 01:11:54 +0200

Hi [medeverdachte 2],

Hopelijk alles een beetje onder controle met de familie. Laat maar weten als ik kan helpen, ik sponsor een kickboxschool dus genoeg kracht om te helpen als het nodig is. Zoals je weet heb ik nog steeds interesse. Ik heb twee voorstellen waar jullie over na moeten denken. Als het goed gaat wil ik 15 duizend aan jullie geven + een VW golf.

We kunnen afspreken dat wij nog een date hebben, zoeken we samen de slipjes e.d. uit en gaan wij met elkaar bezig, jij zorgt ervoor dat ik ervan overtuigt ben dat jullie real zijn. Dus zonder teveel taboes praten en geilen over [slachtoffer] tijdens de date. Of ik kom bij jullie langs rond het eten, kennismaken, mee eten en voor [slachtoffer] een leuk cadeau als ze bijv. mijn rug wast onder de douche oid.

Eerste idee voor 250 en dan vervolg na lening etc. of tweede idee voor 400 en dan ook lening e.d.

Laat maar weten wat jullie ervan vinden. Ander voorstel ook goed.

Grt,

[alias verdachte]

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-2, opgenomen als pagina's 732 tot en met 746 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van [medeverdachte 2]:

A (...) Ik kwam er wel achter dat [alias verdachte] waarover ik eerder vertelde interesse in [slachtoffer] had

V: Hoe kwam je daarachter?

A: Tijdens MSN gesprekken. Hij vertelde openlijk op MSN dat hij weleens seks met kinderen had gehad.

V: Hoe heet die [ALIAS VERDACHTE] op MSN?

A:[alias verdachte].

(...) Dat was nadat ik die date met die slipjes had gehad met hem. Tijdens die date hebben we het er ook weleens over gehad dat als ik [slachtoffer] aan zou bieden voor seks dat ik daar geld voor zou verdienen.

V:Hoe werd zij dan aangeboden door jullie?

A: Dat kwam ter sprake met die [alias verdachte]. Tijdens MSN en met die date die we daarna hadden. Toen gaf hij aan dat hij seks met haar wilde (...) [alias verdachte] begon er toen over. (...) Hij wilde graag seks met haar.

(...)

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-45, opgenomen als pagina's 864 tot en met 881 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van [medeverdachte 2]:

V: Welke accounts heb jij allemaal?

A: [emailadres 4] en [emailadres 5].

V: Welke accounts hebben [medeverdachte 1] en jij gezamenlijk?

A: Die [emailadres 4] gebruiken wij allebei.

(...)

V: Nu hebben wij het erover gehad dat je ook op Speurders.n1 heb geadverteerd met [emailadres 6]. Van wie is die account?

A: Ook van ons allebei.

(...)

V: Die berichtjes naar [alias verdachte] hadden die te maken met het feit dat [naam] iets tegen jullie gezegd had over het gebruiken van [slachtoffer].

A: Ja. dat we er eventueel over na zouden denken.

(...)

V: Maar, en die vraag hebben wij al gesteld eerder, in hoeverre ging het al over [slachtoffer], werd die erbij betrokken in de gesprekken?

A: Het ging niet zozeer direct over [slachtoffer]. In die periode kwam ik erachter dat hij ook aan kinderporno deed. Rond die periode had hij ook de foto's gestuurd dat hij het met zijn kinderen deed. Daar gingen die gesprekken over.

(...)

V: Wat hadden jullie in principe voor afspraak gemaakt?

A: Dat hij zou bellen wanneer hij langs zou komen.

(...)

V: En wat zouden jullie nog meer gaan doen?

A: Alleen die date en dan zouden we verder afspreken hoe of wat, over die voorstellen van hem.

(...)

V: [medeverdachte 1] heeft het erover dat [alias verdachte] dan ook filmpjes en foto's mee zou brengen?

A: Ja, dat klopt wel, die zou hij dan eventueel laten zien van hoe of wat.

V; Hoe of wat, wat bedoel je daarmee?

A: Hoe dat hij filmpjes en foto's had van zichzelf of van anderen die het met kinderen deden, om dat te laten zien. Zodat wij konden zien, zodat ik kon zien hoe dat dat ging. (...) Omdat ik er eventueel over na kon denken of dat ik [slachtoffer] er ook aan mee wilde laten doen.

(...)

V: Wat vond [medeverdachte 1] ervan dat jij filmpjes zou bekijken?

A: Daar had hij geen problemen mee. Dat ik die filmpjes keek en dat ik erover na zou denken en dat wij het er dan over zouden hebben.

(...)

V: Waarover zouden hebben, wat zou het doel zijn?

A: Eventueel [slachtoffer] ervoor gebruiken en dat wij dan die 15.000 euro en die VW Golf zouden krijgen.

V; Wat hadden jij en [medeverdachte 1] daar vooraf over doorgesproken mbt het feit dat [alias verdachte] zou komen met filmpjes en foto's?

A; Dat we er eventueel over na zouden denken dat [alias verdachte] eventueel wat met [slachtoffer] mocht gaan doen. Maar omdat we niet wisten hoe dat in zijn werk ging zou [alias verdachte] die foto's en filmpjes meebrengen om dan te laten zien hoe dat ging.

V: Hoe dacht [medeverdachte 1] erover?

A: Volgens mij wilde hij dat ook wel, ik weet niet precies hoe hij erover dacht. Volgens mij wilde hij [slachtoffer] daarvoor wel gebruiken.

V; En jij?

A; Ik was erover aan het nadenken.

V: Dus [medeverdachte 1] voelde ervoor en jij moest erover nadenken?

A: [medeverdachte 1] moest er ook over nadenken. Ze moesten er beiden over nadenken.

V: Het is niet gebeurd met [slachtoffer], maar wat zou de drijfveer zijn om dat eventueel te laten gebeuren met [slachtoffer]

A; Dat er dan meer geld, dat ze daar meer geld voor geven als dat ze alleen met mij seks hebben.

(...)

A:Ik wist wel een beetje dat die kinderen verdoofd werden als er wat met ze gedaan zou worden.

V: Waar hebben we het dan over?

A: Iets met tabletten of met een drankje, daar had [alias verdachte] het over. Dat is het enige dat ik wist. Dat ze het zelf niet bewust mee zouden maken.

V: Wanneer heb je dit gehoord?

A: Net voor die laatste mail, net voor het laatste telefooncontact wat we gehad hebben.

V: Dat die kinderen verdoofd werden als er wat met ze gedaan zou worden. Wat zou er met die kinderen gedaan worden?

A: Dat ze geneukt zouden worden in hun kut of in hun kont om het maar plat te zeggen. (...) Door [alias verdachte]. Want die deed dat met de kinderen van zijn ex.

(...)

V: Nu hebben we het gehad over de naaktfoto's van [slachtoffer]. Jij hebt foto's van haar gemaakt en er zijn er naar [alias verdachte] gestuurd. Je vertelde dat dat toch ook wel was met het idee om ze te verkopen dat klopt he?

A: Ja.

V: Aan wie wilde je die verkopen?

A: Dat [alias verdachte] mensen wist die wel naaktfoto's wilde kopen van naakte kleine meisjes en dat die daar veel geld voor wilden betalen, dat hij niet wist hoeveel.

Dat we zulke foto's wel goed zouden kunnen verkopen, dat had [alias verdachte] gezegd, dat daar veel geld in omging in die foto's (...)

A: Het ging dan over hoe de meisjes eruit zagen en dat er mensen waren die daar best veel geld voor wilden geven.

V; Om hoeveel geld zou het gaan?

A: Daar hebben we het ook niet over gehad. [alias verdachte] dat zoiets van 25,- a 50,- per foto maar hij wist het niet precies.

V: Maar die bedragen noemt [alias verdachte] naar jullie toe?

A: Naar mij toe dan, tijdens de gesprekken op msn

V: Hoeveel foto's van [slachtoffer] hebben jullie gestuurd naar [alias verdachte]?

A: Twee of drie. (...) eentje in de douche naakt en of het nu eentje van d'r poes of d'r kont was dat weet ik niet zeker meer.

(...)

V: En de afspraak met die € 15.000,- en de VW Golf, hoe is die tot stand gekomen?

A: Dat was een voorstel van [alias verdachte]

V: Hoe is het tot die prijs gekomen?

A: Daar is [alias verdachte] zelf mee gekomen, daar hebben wij niet om gevraagd.

V; Wat heb je onderhandeld over de prijs?

A: Niet. Hij kwam met dat bedrag en wij vonden dat oke. Wij hebben er verder niet over onderhandeld.

V: Jullie hebben foto's ontvangen van [alias verdachte]. Dat weten wij ook. Hoeveel foto's hebben jullie ontvangen van [alias verdachte]?

A: Volgens mij maar twee. De ene dat hij in haar kutje zit en een dat hij klaargekomen is boven haar kutje, maar dat weet ik niet zeker.

(...)

V: je hebt contact gekregen op de leningen, wat vertelde jij dan?

A: Dat wij een stel waren met een dochter van 8 en dat er eventueel met mij in natura de lening terugbetaald kon worden en een maandelijks bedrag.

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-82, opgenomen als pagina's 885 tot en met 911 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van [medeverdachte 2]:

V: Hoe wist hij wel degelijk dat er een dochter was?

A: Via die msn gesprekken hebben wij het daarover gehad. Tijdens de msn gesprekken hebben wij het erover gehad dat wij een dochter van 7 hadden.

V: Wat vroeg [alias verdachte] daar nog meer

A: Voor zover ik weet een foto en toen heb ik de foto van [slachtoffer] in haar nachthemd gestuurd. Ik of [medeverdachte 1], een van de twee.

V: Wanneer is die foto van [slachtoffer] in haar nachthemd naar [alias verdachte] gestuurd?

A: Poeh voor of na de date, dat weet ik niet zeker meer.

V: Hoe kwam het dat die foto naar [alias verdachte] gestuurd werd?

A: Volgens mij dat hij een foto van haar wilde hoe ze eruit zag.

(...)

V: Waarom wilde hij weten hoe ze eruit zag?

A: Omdat hij misschien wel interesse in haar had.

V: Hoe weet je dat?

A: Omdat we het daar tijdens de msn-gesprekken over gehad hebben.

V: En wanneer is dat geweest

A: Ook rond die periode. Na de date denk ik. Ik denk vanaf begin 2011.

V: En waar wilden [medeverdachte 1] en jij dan uiteindelijk naartoe werken met dit contact met [alias verdachte]?

A: Ja eventueel een ontmoeting met [slachtoffer].

(...)

V: En waarom wilden [medeverdachte 1] en jij dat [alias verdachte] en [slachtoffer] elkaar zouden ontmoeten?

A: Omdat [alias verdachte] wat met [slachtoffer] wilde doen op porno gebied.

V: Wat wilde [alias verdachte] met [slachtoffer] doen op porno gebied?

A: Voor zover ik weet alles, vaginaal en oraal.

V: Hoe weet je dat?

A: Daar heeft hij het over gehad omdat hij dat ook met de kinderen van zijn ex deed. En eventueel over haar heen spuiten, dat wilde hij ook.

V: Waar zat bij jullie de overtuiging dat [alias verdachte] het werkelijk wilde?

A: Toen hij eenmaal met dat bedrag kwam en de mail van die Volkswagen.

V: Hoezo dan?

A: Dat hij ons wel wilde helpen daarmee, maar dat hij dan wel contact mocht hebben met [slachtoffer].

V: Wanneer zijn de foto's van [slachtoffer] naar [alias verdachte] gestuurd?

A: Tijdens msn gesprekken. Ik vanaf januari tot de laatste mail.

V: En de eerste foto in nachthemd vertelde je net dat is ergens in januari geweest, dat klopt?

A: ja.

V: Welke foto heb je daarna gestuurd?

A; Volgens mij een van de naaktfoto's dat ze in de douche stond.

(...)

V: Waarom is die tweede foto gestuurd?

A: Omdat [alias verdachte] wilde zien hoe ze er naakt uitzag voor zover ik weet.

V: Hoe kwam dat zo?

A: Ook via msn-gesprekken met hem.

V: En dan is er nog een derde foto waarop ze voorover gebukt staat, dus een foto van haar geslachtsdeel. Je weet over welke foto ik het heb?

A: Ja, ik kan het mij vaag herinneren.

V: Wanneer is die foto gemaakt?

A: Ook rond die periode.

V: Wanneer is die foto gestuurd naar [alias verdachte].

A: Later, na die blootfoto in ieder geval, maar wanneer.

V: Waarom is die foto gestuurd naar [alias verdachte]?

A: Omdat wij dachten dat hij interesse had om wat met haar te doen. Zo kwam het in de msn-gesprekken wel over op ons.

(...)

V: [alias verdachte] had gezegd dat daar mensen voor waren die veel ervoor over hadden om seks met een kleine meid te hebben. Wat heeft hij daarover nog meer gezegd, hoe ging dat?

A: Nou dat er mensen waren die veel geld wilden geven voor eventueel naaktfoto's, dat je daar veel geld voor kon vragen voor naaktfoto's. En dat er ook mensen zijn die er best veel geld voor over hebben om seks met een meisje te hebben.

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-23, opgenomen als pagina's 914 tot en met 931 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van [medeverdachte 1]:

V: Waar komt die [alias verdachte] in een keer vandaan dan?

A: Die heb ik leren kennen via chatgirl een site.

V: Wanneer was dat?

A: Dat durf ik niet te zeggen het is alweer een tijdje geleden.

V: Maar wat heb je dan gedaan dat niet goed is?

A: Ik had hem niet de berichten moeten sturen. Hij was op zoek naar iemand met kleine kinderen en wilde met slipjes van kinderen en vrouwen wilde hij spelen en met kinderen.

V: Kan je uitleggen wat je met dat spelen bedoelt?

A: Eerst wilde hij seks met mijn vrouw hebben met slipjes erbij. Dat is gebeurd. Toen gaf hij aan dat hij interesse had in seks met de kleine. Hij zou dan met geld komen en met een auto op zijn eigen naam.

V: Hij zou voor een aantal keer goed betalen, waarvoor dan, wat zou er gebeuren?

A: Dan zou hij seks hebben met de kleine.

(...)

V: Met de kleine?

A: Mijn dochter [slachtoffer].

V: Hoe oud is [slachtoffer]?

A: 8 jaar. [2003].

V: Die knul, hoe begint dat, dat hij daarover begint, hoe ontstaat dat?

A: Dat was via de chat. Dat schijnt bij hem al jaren aan de gang te zijn. Dat heeft hij gezegd op de chat, dat hij het doet met de kinderen van zijn ex-vrouw.

(...)

V: Hoeveel foto's heeft [alias verdachte] van zichzelf gestuurd?

A: Er staat er ook nog eentje op dat hij op het lijf van zijn kinderen is hij klaargekomen.

V: Wat zie je op die foto nog meer?

A: Of je zijn lul ziet dat durf ik niet te zeggen. Je ziet de sperma op het lijfje van het kind liggen. (...) Hij zegt dat hij ze eerst verdoofd met slaapmedicijnen.

(...)

V: Jij krijgt zo'n voorstel van die [alias verdachte], waarom krijg jij zo'n voorstel?

A: Wij zijn met msn in gesprek Via msn gesprekken en door die slipjes, ook kleine slipjes wilde hij graag, dat is geen probleem geweest voor mij. Hij is gekomen. Hij heeft met mijn vrouw [medeverdachte 2] een date gehad waarbij ze die slipjes hebben gebruikt. (...) [alias verdachte] gaf toen aan zouden we die kleine erbij kunnen betrekken.

(...)

V: Hoe gaf hij dat aan?

A: Via de msn. Hij zou er goed voor betalen. Hij wist dat wij slecht zaten financieel.

- Het proces-verbaal van verhoor, nummer PL1850 2011043713-72, opgenomen als pagina's 980 tot en met 1018 in het proces-verbaal met dossiernummer PL1850/2011043713, van politie regio Zuid-Holland-Zuid, doorgenummerd van 1 tot en met 1102, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van verdachte:

V: Hoe vaak heb je contact gehad met [medeverdachte 2]?

A: Ik heb haar een keer gezien.

V: En hoe vaak contact op andere manieren?

A: Daarna hebben we misschien nog eens een woordje gewisseld op de msn

(...)

V: Je hebt je niet als [naam 2] voorgesteld aan [medeverdachte 2], hoe wel?

A: (...) [alias verdachte]. Ja. (...) Ik weet ook zeker dat het email adres wat ik toen in gebruik had niet meer in gebruik is. (...) [emailadres 2] of com. (...) De foto is gestuurd met de bewoording dat dat de slips van haar waren.

V: Wie is haar?

A: Het meisje op de foto en dat weet ik dus niet wie dat is.

V: Hoezo kreeg jij die foto?

A: (...) dat is ter sprake gekomen, hoe weet ik niet en die foto is naar mij gezonden.

(...)

V: Hoe stond het meisje er naakt op, in het geheel, gedeeltelijk, was haar gezicht te zien, welke delen van haar lichaam waren te zien of anders?

A: Ze stond gewoon geheel naakt, rechtop.

V: Wat heb jij met die foto gedaan?

A: Die zou ik ongetwijfeld ergens opgeslagen hebben.

(...)

V; Hoe oud is dat meisje op de foto ongeveer?

A: Een jaar of negen a tien of zoiets.

(...)

V: [medeverdachte 2] heeft een foto naar jou gestuurd, wat heb jij naar [medeverdachte 2] gestuurd?

A: (...) Ik heb denk ik, 1 of 2 foto's teruggestuurd. Dat was meer om aan te tonen dat ik niet iemand was die haar zou opsporen of iets dergelijks. Eigenlijk om te laten zien dat ze veilig was. Ik heb haar een foto gestuurd die ongeveer gelijk was om zo aan te geven dat de foto dat die veilig was. En ik heb er eentje terug gestuurd om het zelfde te laten zien. Dat zijn er gewoon 2 ergens vandaan geplukt en verstuurd.

V: Wat voor foto's heb je naar [medeverdachte 2] gestuurd?

A: Dat waren ook kinderpornografische foto's, dat moet ongetwijfeld zo zijn. (...) Dat is gegaan in de trant als ik die foto's stuur hoe kan ik jou dan vertrouwen en ik heb gezegd, dan stuur ik jou iets in dezelfde trant terug.

V: De foto die [medeverdachte 2] gestuurd heeft onder welke categorie valt die?

A: Dat was een naaktfoto

- Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt, van verhoor bij de rechter-commissaris op 10 juni 2011, inhoudende als - zakelijk weergegeven - verklaring van verdachte:

Het klopt dat ik mij in mails "[alias verdachte]" noem. U houdt mij een mail voor (AH0.6) waarin ene [alias verdachte] een mail stuurt naar [medeverdachte 2]. De mail is van 6 mei 2011. U leest mij de inhoud van die mail voor en u vraagt mij of het kan dat ik die mail gestuurd heb. Dat zou kunnen (...).

Op grond van de in de bewijsmiddelen weergegeven feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel, dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno.

Tevens acht de rechtbank op basis van de in de bewijsmiddelen weergegeven feiten en omstandigheden wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], opdat zij hun dochter van acht jaar aan hem beschikbaar zouden stellen voor het hebben van seks met hem tegen betaling van een geldbedrag en het krijgen van een Volkswagen Golf.

Het verweer van de raadsman dat de e-mail die op 6 mei 2011 door verdachte zou zijn verstuurd een geforwarde e-mail is en dus bewerkt kan zijn door anderen, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan de echtheid van de e-mail. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben ieder afzonderlijk en zonder eerst geconfronteerd te worden met de inhoud daarvan, bij de politie over de e-mail en de inhoud daarvan verklaard. Die verklaringen sluiten aan bij de inhoud van de e-mail, zoals genoemd in voorgenoemd bewijsmiddel.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] al voordat zij contact hadden met verdachte, bezig waren om hun dochter bij seksuele activiteiten te betrekken, wil niet zeggen dat verdachte het stel niet kan hebben uitgelokt. Gezien artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht is er sprake van uitlokking als iemand een ander aanzet tot het begaan van een strafbaar feit. Iemand die bijvoorbeeld al eerder hetzelfde soort delict heeft gepleegd, en daarmee al een zekere bereidheid heeft getoond, kan volgens rechtspraak wel degelijk opnieuw worden uitgelokt tot het plegen van het delict.

Van belang is, dat verdachte degene is die over het verrichten van seksuele handelingen met de dochter van het echtpaar begonnen is. Er kwamen slipjes van de dochter tijdens zijn date met [medeverdachte 2] in het spel en na de date was er contact tussen verdachte en het echtpaar via MSN over het inzetten van de dochter tijdens een volgende date. Zoals uit de e-mail van 6 mei 2011 blijkt zou daar flink voor betaald worden was er sprake van een door verdachte aan de ouders van het meisje te verstrekken auto. Ook blijkt uit de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] dat er bij hen wel degelijk een bereidheid was om hun dochter in te zetten tijdens de date met verdachte. Om te laten zien dat alles "real" was hebben verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] naar elkaar kinderpornografische afbeeldingen verstuurd. Van de kant van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn er (naakt)foto's van hun dochter verstuurd, waaruit moest blijken dat zij werkelijk een dochter hadden, en hoe zij eruit zag, en van de kant van verdachte werden kinderpornografische afbeeldingen verstuurd, waaruit zou moeten blijken dat hij al eerder seks met minderjarige meisjes had gehad. Tevens heeft verdachte tegen het echtpaar verteld dat hij seks met de kinderen van zijn ex-vriendin heeft gehad en dat je de kinderen kan verdoven met drank en tabletten, zodat ze niet al teveel van de seksuele handelingen zouden merken. Al deze handelingen waren er naar het oordeel van de rechtbank op gericht de anderen over te halen hun dochter ter beschikking te stellen voor het plegen van ontuchtige handelingen door verdachte.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat op grond van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen eveneens het overtuigende bewijs uit dat verdachte het stel heeft uitgelokt tot het plegen van mensenhandel met betrekking tot hun dochtertje. Nu dit feit niet werkelijk is uitgevoerd, maar naar haar uiterlijke verschijningsvorm was gericht op de voltooiing van het misdrijf, is er sprake van een poging tot mensenhandel.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de hiervoor vermelde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 01 januari 2010 tot en met 08 juni 2011 in Nederland éénmaal afbeeldingen heeft verspreid ( door het verzenden van e-mail) en meermalen afbeeldingen in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en vaginaal en anaal penetreren (met de penis en de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt ((een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

waarna door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose enwaarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen boven/bij het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt terwijl op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

;

3.

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op tijdstippen in de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Hardinxveld-Giessendam, tezamen en in vereniging met een ander , het plegen van ontucht, te weten het laten wassen van de rug van een volwassen man en het hebben van geslachtsgemeenschap met een volwassen man door zijn/haar/hun minderjarig kind ([slachtoffer], geboren [2003]) met een derde opzettelijk heeft/hebben bevorderd,

- door met een volwassen man af te spreken en daarbij de

mogelijkheid open te laten dat die manook seks zou kunnen hebben

met zijn/haar/hun achtjarige dochter en

- door met die volwassen man te spreken over de prijs die door die

man betaald zou moeten worden om seks te mogen hebben met zijn/haar/hun

achtjarige dochter,

welk feit hij, verdachte, op tijdstippen in de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 in Nederland, door beloften, misleiding en inlichtingen opzettelijk heeft uitgelokt,

door daartoe

- (onder een valse naam, te weten: "[alias verdachte]") contact te zoeken en onderhouden met voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] een groot geldbedrag (te weten: 15.000 euro) en een personenauto (merk: Volkswagen, type: Golf) in het vooruitzicht te stellen wanneer die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] hun 8-jarige dochter beschikbaar zouden stellen voor het plegen van ontucht met hem, verdachte en

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] te laten weten dat hij, verdachte, eerdere ervaringen heeft met seksueel contact met minderjarigen;

4.

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Hardinxveld-Giessendam, tezamen en in vereniging met een ander ter uitvoering van het door verdachte(n) voorgenomen misdrijf om opzettelijk voordeel te trekken uit één of meer seksuele handeling(en) van haar/zijn/hun dochter [slachtoffer] (geboren [2003]), met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

- via internet heeft/hebben gecommuniceerd met een volwassen man die

interesse had getoond in seksueel contact met [medeverdachte 2] en/of

haar dochter en

- naaktfotos van haar/zijn/hun dochter aan deze volwassen

man heeft/hebben verstuurd en

- met deze volwassen man heeft/hebben gesproken over de prijs die

betaald zou moeten worden om seks te mogen hebben met haar/zijn/hun

achtjarige dochter

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

welk feit hij, verdachte, op tijdstippen in de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 in Nederland, door beloften, misleiding of door het verschaffen van inlichtingen opzettelijk heeft uitgelokt, door daartoe

- (onder een valse naam, te weten: "[alias verdachte]") contact te zoeken en onderhouden met voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] een groot geldbedrag (te weten: 15.000 euro) en een personenauto (merk: Volkswagen, type: Golf) in het vooruitzicht te stellen wanneer die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] hun 8-jarige dochter beschikbaar zouden stellen voor het plegen van ontucht met hem, verdachte en

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] te laten weten dat hij, verdachte, eerdere ervaringen heeft met seksueel contact met minderjarigen.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

EEN AFBEELDING VAN EEN SEKSUELE GEDRAGING, WAARBIJ IEMAND DIE KENNELIJK DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR NOG NIET HEEFT BEREIKT, IS BETROKKEN OF SCHIJNBAAR IS BETROKKEN, VERSPREIDEN;

EN

EEN AFBEELDING VAN EEN SEKSUELE GEDRAGING, WAARBIJ IEMAND DIE KENNELIJK DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR NOG NIET HEEFT BEREIKT, IS BETROKKEN OF SCHIJNBAAR IS BETROKKEN, IN HET BEZIT HEBBEN, MEERMALEN GEPLEEGD;

eendaadse samenloop van feit 3 en 4

MEDEPLEGEN VAN EEN POGING TOT MENSENHANDEL.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 De strafoplegging

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht, gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van twintig maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en aftrek van het voorarrest.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Daarbij heeft de raadsman in het bijzonder verzocht om rekening te houden met de omstandigheden dat verdachte door deze zaak ondergedoken zit, zijn goede baan kwijt is en het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft. Omdat de raadsman voor feiten 2, 3 en 4 vrijspraak heeft bepleit, heeft hij verzocht te volstaan met een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest en een werkstraf met aftrek van het voorarrest.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Verdachte kan mede-verantwoordelijk worden gehouden voor het seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te downloaden en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno in het bezit hebben en verspreiden.

Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op het aantal plaatjes dat verdachte in bezit had, de leeftijd van de kinderen op de plaatjes en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen.

Het feit dat verdachte niet alleen kinderporno in zijn bezit heeft gehad, maar ook heeft verspreid, zij het dat dit slechts twee afbeeldingen betrof, acht de rechtbank strafverzwarend.

Verdachte heeft voorts anderen uitgelokt seks te laten hebben met hun nog maar zeven/achtjarige dochter. Verdachte heeft in die context de kinderporno afbeeldingen verzonden, zodat hij aan kon tonen dat hij vaker seks heeft gehad met jongen kinderen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het niet aan verdachte te danken is dat het niet tot een afspraak is gekomen met de ouders van het jonge meisje en er gelukkig geen seksuele handelingen met haar hebben plaatsgevonden. Dat het niet tot een verwezenlijking van zijn voornemen is gekomen, ligt geheel buiten zijn handelen om.

De rechtbank rekent het verdachte voorts zwaar aan dat hij wist van de slechte financiële positie waarin het stel verkeerde en daarvan op een grove manier misbruik heeft gemaakt.

De poging tot mensenhandel is een ernstig strafbaar feit, vooral nu het gaat om een minderjarig meisje. Verdachte had door zijn handelen op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van het betrokken meisje kunnen schenden en een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, kunnen doorkruisen. Het is een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik bij jonge kinderen vaak langdurige en ernstige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Door zijn handelen geeft verdachte blijk van weinig inzicht in de gevolgen van zijn handelen ten opzichte van een eventueel slachtoffer.

Volgens de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Strafsectoren van rechtbanken en gerechtshoven (hierna: LOVS) wordt voor het bezit van kinderporno, in het geval meerdere afbeeldingen voorhanden zijn, een uitgangspunt gehanteerd van 6 maanden gevangenisstraf. Voor wat betreft de mensenhandel hanteert de rechtbank een uitgangspunt van 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Verdachte heeft blijkens het uittreksel justitiële documentatie van 22 februari 2012 geen eerdere veroordelingen op zijn naam staan, en kan daarom als een 'first offender' worden beschouwd. In verdachtes nadeel houdt de rechtbank er evenwel rekening mee, dat hij door zijn grotendeels ontkennende houding geen blijk heeft gegeven van enig inzicht in zijn handelen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van twintig maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar passend en geboden is. Met het voorwaardelijke deel wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden in de toekomst weer dergelijke feiten te begaan.

De persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals door de verdediging gesteld, zijn naar het oordeel van de rechtbank, gelet op de aard en de ernst van de feiten, niet zodanig zwaarwegend dat die een matiging van de op te leggen straf rechtvaardigen.

8 Het beslag

8.1 De onttrekking aan het verkeer

De officier van justitie heeft gevorderd om de in beslag genomen voorwerpen, zoals deze op de beslaglijst vermeld staan, verbeurd te verklaren.

De raadsman heeft verzocht om de in beslag genomen voorwerpen aan verdachte terug te geven.

De rechtbank acht de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.

Gebleken is dat de voorwerpen bij het onderzoek naar de tenlastegelegde feiten, zijn aangetroffen, terwijl met behulp van deze voorwerpen het feit is begaan.

De voorwerpen behoren aan verdachte toe en zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang, nu niet is gebleken dat de gegevensdragers compleet zijn opgeschoond.

9 De wettelijke voorschriften

De opgelegde straf en maatregel berusten op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 45, 47, 55, 57, 240b, 250 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder feit 2 ten laste is gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart het ten laste gelegde bewezen op de wijze als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van hetgeen meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 5 vermelde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 20 (twintig) maanden, waarvan 8 (acht) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

- verklaart onttrokken aan het verkeer de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst (bijlage III) genoemde in beslag genomen voorwerpen, genummerd: 1, 2, 3 114561 en 114581.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.C. van Walree, voorzitter, mr. J.A.M.J. Janssen en mr. G.J. Schiffers-Hanssen, rechters, in tegenwoordigheid van L. Koppenaal, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 april 2012.

@BuitenStaat

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 08 juni 2011

te Hardinxveld-Giessendam en/of Heusden, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en),

heeft verspreid (onder andere door het verzenden van e-mail) en/of

aangeboden en/of

vervaardigd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)

en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaren nog niet heeft bereikt ((een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)

en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met

(een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is)

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van

bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming

van strafbare feiten en verdere

verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en

ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal

deze collectie als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben

en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage

in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

01 januari 2010 tot en met 31 mei 2011 te Heusden, in elk geval in Nederland,

met (een) meisje(s), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had/hadden

bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en)

uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die

meisjes,

hebbende verdachte zijn penis in de vagina(s) van die/dat meisje(s) gebracht

en/of op het lichaam van die/dat meisje(s) geëjaculeerd en/of (vervolgens)

deze handeling(en) heeft gefotografeerd;

3.

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op één of meerdere tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011

te Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, het plegen

van ontucht, te weten het laten wassen van de rug van een of meerdere

volwassen man(nen) en/of het hebben van geslachtsgemeenschap met een of

meerdere volwassen man(nen) door zijn/haar/hun minderjarig kind ([slachtoffer]

, geboren [2003]) met (een) derde(n) opzettelijk heeft/hebben

teweeggebracht en/of bevorderd,

- door op internet (een) advertentie(s) te plaatsen en/of (vervolgens)

contacten te leggen waarbij verdachte en/of haar mededader(s), betaalde

seks aanbiedt/aanbieden en waarbij hij/zij vermeld(en) een achtjarige

dochter te hebben en/of (vervolgens)

- door met (een) volwassen man(nen) af te spreken en/of daarbij de

mogelijkheid open te laten dat die mannen (ook) seks zouden kunnen hebben

met zijn/haar/hun achtjarige dochter en/of

- door met die volwassen man(nen) te spreken over de prijs die door die

man(nen) betaald zou moeten om seks te mogen hebben met zijn/haar/hun

achtjarige dochter,

welk feit hij, verdachte, op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Heusden en/of

Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland,

door giften, beloften, misleiding of door het verschaffen van gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen opzettelijk heeft uitgelokt,

door daartoe

- (onder een valse naam, te weten: "[alias verdachte]") contact te zoeken en/of onderhouden

met voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- een ontmoeting te laten plaatsvinden met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] een (groot) geldbedrag (te weten: 15.000

euro) en/of een personenauto (merk: Volkswagen, type: Golf) in het

vooruitzicht te stellen wanneer die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] hun 8-jarige

dochter beschikbaar zouden stellen voor het plegen van ontucht met hem,

verdachte en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] te laten weten dat hij, verdachte, (eerdere)

ervaring(en) heeft met seksueel contact met (een) minderjarige(n);

art 47 Wetboek van Strafrecht

art 250 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

4.

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 01 december

2010 tot en met 13 mei 2011

te Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging

met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte(n) voorgenomen misdrijf om opzettelijk

voordeel te trekken uit één of meer seksuele handeling(en) van haar/zijn/hun

dochter [slachtoffer] (geboren [2003]), met of voor een derde

tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren

nog niet had bereikt,

- op internet (een) advertentie(s) heeft/hebben geplaatst en/of (vervolgens)

via internet contacten heeft/hebben gelegd waarbij seksuele handelingen

tegen betaling werden aangeboden en waarbij werd vermeld dat [medeverdachte 2]

moeder is van een achtjarige dochter en/of

- (via internet) heeft/hebben gecommuniceerd met (een) volwassen man(nen) die

interesse had(den) getoond in seksueel contact met [medeverdachte 2] en/of

haar dochter en/of

- (een) naaktfoto(s) van haar/zijn/hun achtjarige dochter aan deze (volwassen)

man(nen) heeft/hebben verstuurd en/of

- met deze (volwassen) man(nen) heeft/hebben gesproken over de prijs die

betaald zou moeten worden om seks te mogen hebben met haar/zijn/hun

achtjarige dochter

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

welk feit hij, verdachte, op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Heusden en/of

Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland,

door giften, beloften, misleiding of door het verschaffen van gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen opzettelijk heeft uitgelokt,

door daartoe

- (onder een valse naam, te weten: "[alias verdachte]") contact te zoeken en/of onderhouden

met voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- een ontmoeting te laten plaatsvinden met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] een (groot) geldbedrag (te weten: 15.000

euro) en/of een personenauto (merk: Volkswagen, type: Golf) in het

vooruitzicht te stellen wanneer die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] hun 8-jarige

dochter beschikbaar zouden stellen voor het plegen van ontucht met hem,

verdachte, en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] te laten weten dat hij, verdachte, (eerdere)

ervaring(en) heeft met seksueel contact met (een) minderjarige(n);

art 47 Wetboek van Strafrechtart

art 273f lid 3 ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht

Parketnummer: 11/870297-11

Vonnis d.d. 3 april 2012