Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0465

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
28-03-2012
Datum publicatie
30-03-2012
Zaaknummer
90847 - HA ZA 11-2024
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot nakoming. Gedaagde heeft betwisting dat hij gefactureerde goederen heeft besteld en ontvangen onvoldoende gemotiveerd. = toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 90847 / HA ZA 11-2024

Vonnis van 28 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] VISVERWERKING B.V.,

gevestigd te Katwijk,

eiseres,

advocaat mr. H. van Dijk te Utrecht,

tegen

[gedaagde] h.o.d.n. Zeevishandel [X]

wonende te Dordrecht,

gedaagde,

advocaat mr. W.T.M. Uilhoorn te Dordrecht.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 december 2011;

- de akte van [gedaagde];

- de antwoordakte van [eiseres].

2. De verdere beoordeling van het geschil

2.1. [gedaagde] betwist dat hij de bedragen van de facturen met de nummers F183289, F183745, F184193, F184497, F184651, F186875, F200087, F201418, F205950, F205952, F206941, F206942 en F206943 verschuldigd is, omdat hij de gefactureerde goederen niet heeft besteld en ontvangen. Bij tussenvonnis van 14 december 2011 is [gedaagde] in de gelegenheid gesteld nader te reageren op de door [eiseres] uiteengezette werkwijze met betrekking tot facturatie en leveringen.

2.2. [eiseres] stelt daarover het volgende.

Op de weekfacturen zijn tussen de factuurregels het pakbonnummer en de leverdatum vermeld, zodat klanten kunnen achterhalen welke bestelling wanneer is geleverd. De ritlijsten zijn interne documenten waarop chauffeurs kunnen zien welke orders bij welke klanten dienen te worden afgeleverd. Daarop worden tevens de aankomst- en vertrektijden geregistreerd, alsmede de temperaturen van het geleverde product en eventuele contante betalingen. Deze interne documenten worden nooit door de klant ondertekend. Binnen de vishandel is het niet gebruikelijk dat vishandelaren/detaillisten tekenen voor de ontvangst van goederen. De relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zo heeft [eiseres] in het verleden aan [gedaagde] geleverd via de nachtroute en ook dan werden er geen bonnen afgetekend.

2.3. [gedaagde] betwist de door [eiseres] gestelde werkwijze met betrekking tot facturatie en leveringen niet, zodat deze vast staat. Uit de omstandigheid dat [gedaagde] heeft geaccepteerd dat ook nachtelijke leveringen plaatsvonden blijkt dat de relatie tussen [gedaagde] en [eiseres] was gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit brengt mee dat [gedaagde] leveranties van (dagverse) visproducten diende te controleren en tijdig tegen omissies ten aanzien hiervan of ten aanzien van ontvangen facturen diende te protesteren. Gelet hierop is het protest door [gedaagde] bij brief van 18 januari 2010 tegen de facturen over de periode van 25 oktober 2008 tot en met 29 juni 2009 te laat. Bovendien heeft [gedaagde] zijn betwisting dat hij de gefactureerde goederen heeft besteld en ontvangen onvoldoende gemotiveerd, zodat deze wordt gepasseerd en hij de bedragen van de onder 2.1. genoemde facturen, in totaal € 15.008,01, verschuldigd is.

2.4. Gelet op hetgeen hierboven en in het vonnis d.d. 14 december 2011 onder 3.3. is overwogen, zal ten aanzien van de levering van visproducten in totaal een bedrag van

(€ 10.817,89 + € 15.008,01 =) € 25.825,90 worden toegewezen.

2.5. De door [eiseres] gevorderde contractuele rente ad 1% per maand zal als onvoldoende gemotiveerd betwist worden toegewezen. Ook de door [eiseres] gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden toegewezen, nu [gedaagde] de verschuldigdheid daarvan op grond van de tussen hen gesloten overeenkomst(en) niet heeft betwist en geen termen aanwezig zijn om (ambtshalve) tot matiging van de gevorderde vergoeding over te gaan.

2.6. [eiseres] heeft vergoeding van legeskosten gevorderd. Deze kosten zijn niet aan te merken als buitengerechtelijke incassokosten, maar vallen onder proceskosten als kosten waarvoor het liquidatietarief een vergoeding pleegt in te houden.

2.7. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding € 84,89

- griffierecht € 1.181,00

- salaris advocaat € 1.447,50 (2,5 punten × tarief € 579,00)

Totaal € 2.713,39

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] te betalen een bedrag van € 34.393,68 (vierendertigduizenddriehonderddrieënnegentig euro en achtenzestig eurocent), vermeerderd met de contractuele rente van 1% per maand over het bedrag van € 25.825,90 met ingang van 16 september 2010 tot de dag van volledige betaling,

3.2. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 2.713,39,

3.3. veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en [gedaagde] niet binnen 2 dagen na betekening aan het vonnis heeft voldaan, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat,

3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Gaertman en in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2012.?