Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2010:BL9516

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
30-03-2010
Datum publicatie
30-03-2010
Zaaknummer
11/500449-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft een minderjarige verdachte veroordeeld vanwege 9 straatroven en bezit van een namaakpistool tot een jeugddetentie van 720 dagen waarvan 644 dagen voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar) en een taakstraf van 200 uren. Als bijzondere voorwaarde is opgelegd toezicht van de jeugdreclassering.

Een medeverdachte heeft een jeugddetentie van 360 dagen waarvan 333 dagen voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar) en een taakstraf van 120 uren gekregen. Ook hij is onder toezicht van de jeugdreclassering gesteld. Hij is veroordeeld vanwege 5 straatroven en bezit van een namaakpistool.

Een andere medeverdachte is vanwege 2 straatroven veroordeeld tot een jeugddetentie van 150 dagen waarvan 105 dagen voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar) en een taakstraf van 40 uren, eveneens met toezicht van de jeugdreclassering.

Ten aanzien van deze 3 jeugdige verdachten heeft de rechtbank overwogen dat eigenlijk een terugkeer naar de jeugdgevangenis op zijn plaats zou zijn, maar dat de negatieve gevolgen daarvan niet opwegen tegen de ontwikkelingen die zij op dit moment doormaken.

Verder heeft de rechtbank een meerderjarige medeverdachte 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar) en 100 uur werkstraf opgelegd voor zijn aandeel in 2 straatroven. Hij komt onder toezicht van de reclassering.

Tenslotte heeft de rechtbank twee medeverdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij een straatroof, respectievelijk het helen van een gestolen mobiele telefoon.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/500449-09 [Promis]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 maart 2010

in de strafzaak tegen

[naam],

geboren in [1992],

wonende te [adres en woonplaats].

Raadsman mr. K. Wijnmalen, advocaat te Dordrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting (met gesloten deuren) van 16 maart 2010, waarbij de officier van justitie mr. D. van der Sluis, de verdachte en zijn raadsman hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. De rechtbank heeft kennis genomen van de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 1] (feit 6.) en [benadeelde partij 2] (feit 9.).

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. op 19 juli 2009 in Dordrecht en/of Zwijndrecht samen met anderen iemand op straat heeft beroofd van een mobiele telefoon;

2. op 6 september 2009 in Zwijndrecht samen met anderen iemand op straat heeft beroofd van een portemonnee en een mobiele telefoon;

3. op 20 september 2009 in Dordrecht samen met anderen iemand op straat heeft beroofd van een mobiele telefoon, een I-pod, een horloge en een jas;

4. op 20 september 2009 in Zwijndrecht samen met anderen iemand op straat heeft beroofd van een mobiele telefoon en een vest;

5. op 25 september 2009 in Papendrecht samen met anderen iemand op straat onder bedreiging van een vuurwapen heeft beroofd van een geldbedrag, een mobiele telefoon en een I-pod;

6. op 26 september 2009 in Zwijndrecht samen met anderen twee personen op straat onder bedreiging van een vuurwapen heeft beroofd van een portemonnees en mobiele telefoons;

7. op 26 september 2009 in Dordrecht samen met anderen iemand op straat onder bedreiging van een vuurwapen heeft beroofd van een portemonnee;

8. op 27 september 2009 in Zwijndrecht samen met anderen twee personen op straat onder bedreiging van een vuurwapen heeft beroofd van geldbedragen;

9. op 3 oktober 2009 in Zwijndrecht samen met anderen iemand op straat heeft beroofd van een portemonnee en een mobiele telefoon;

10. in de periode van 1 juli tot en met 4 oktober 2009 in Papendrecht een gasdrukwapen voorhanden heeft gehad.

3 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte alle feiten heeft gepleegd.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich voor wat betreft alle feiten gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van het bewijs en de bewezenverklaring.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft geconstateerd dat - nu verdachte de tenlastegelegde feiten heeft bekend - de situatie als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, zich voordoet. De rechtbank kan derhalve volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen.

De rechtbank acht het onder 1. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 3];

- de verklaring van [medeverdachte 1];

- de verklaring van verdachte.

De rechtbank acht het onder 2. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 4];

- de verklaring van [medeverdachte 2];

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 16 maart 2010.

De rechtbank acht het onder 3. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 5];

- de verklaring van [medeverdachte 2].

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 16 maart 2010;

De rechtbank acht het onder 4. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 6];

- de verklaring van [medeverdachte 3];

- de verklaring van [medeverdachte 4].

- de verklaring van verdachte;

De rechtbank acht het onder 5. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 7];

- de verklaring van [medeverdachte 4].

- de verklaring van verdachte;

De rechtbank acht het onder 6. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 1];

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 8];

- de verklaring van [medeverdachte 4];

- de verklaring van verdachte.

De rechtbank acht het onder 7. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 9];

- de verklaring van [medeverdachte 4];

- de verklaring van verdachte.

De rechtbank acht het onder 8. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 10];

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 11];

- de verklaring van [medeverdachte 4];

- de verklaring van verdachte.

De rechtbank acht het onder 9. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte/verklaring van [benadeelde partij 2];

- de verklaring van [medeverdachte 5] ;

- de verklaring van [medeverdachte 6];

- de verklaring van verdachte.

De rechtbank acht het onder 10. tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- het proces-verbaal van bevindingen van de politie;

- de verklaring van verdachte.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

(zaak 9.)

op 19 juli 2009 te Dordrecht en/of Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten: de Hugo de Grootlaan en/of de Brugweg, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [benadeelde partij 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een mobiele telefoon (merk Nokia), toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 3], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 3] hebben geblokkeerd en

- bij en/of rond die [benadeelde partij 3] zijn gaan staan en daarbij die [benadeelde partij 3] om zijn telefoon hebben gevraagd en

- bevestigend hebben geantwoord op de (in het Engels gestelde) vraag van die [benadeelde partij 3] of die [benadeelde partij 3] zou worden vermoord om de telefoon en

- nadat die [benadeelde partij 3] was weggefietst (waarbij die [benadeelde partij 3] ten val kwam) die [benadeelde partij 3] zijn achternagelopen en vervolgens (wederom) bij en/of rond die [benadeelde partij 3] zijn gaan staan en daarbij (wederom) die [benadeelde partij 3] om zijn telefoon hebben gevraagd;

2.

(zaak 7.)

op 06 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met anderen, op de openbare weg, te weten de Molenvliet, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee (onder andere inhoudende meerdere bankpassen en een identiteitskaart en een bromfietscertificaat) en een mobiele telefoon (merk Samsung, type SGH-F480), toebehorende aan [benadeelde partij 4], welke diefstal werd voorafgegaan en

vergezeld van geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , welk geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en diens mededaders,

- die [benadeelde partij 4] van zijn fiets hebben (af)getrokken waardoor die [benadeelde partij 4] op de grond viel en

- tegen die [benadeelde partij 4] hebben gezegd:"Geef je portemonnee en je telefoon" en

- (terwijl die [benadeelde partij 4] op de grond lag) tegen de (rechter)knie van die [benadeelde partij 4] hebben geschopt en

- (vervolgens) die [benadeelde partij 4] hebben vastgepakt en vastgehouden en

- een mobiele telefoon en een portemonnee (uit de broekzakken) van die [benadeelde partij 4] hebben gepakt.

3.

(zaak 6.)

op 20 september 2009 te Dordrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten de Diepenbrockweg, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [benadeelde partij 5] heeft gedwongen tot de afgifte van een mobiele telefoon (merk Google, type G1) en een I-pod, toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 5], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- naast die [benadeelde partij 5] zijn gaan fietsen en daarbij hebben gezegd:"Stoppen, stoppen" en

- (vervolgens) met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 5] hebben geblokkeerd en

- tegen die [benadeelde partij 5] hebben gezegd:"Maak je zakken leeg" en "Je wordt beroofd" en

- (dicht) bij en/of rond die [benadeelde partij 5] zijn gaan staan en daarbij die [benadeelde partij 5] meermalen, hebben gezegd zijn zakken leeg te halen en zijn telefoon en I-pod af te geven;

en

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een horloge (merk Casio) en een jas (merk Rocawear), toebehorende aan [benadeelde partij 5], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , welk geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- die [benadeelde partij 5] bij de arm hebben vastgepakt en (vervolgens) het horloge van die [benadeelde partij 5] hebben afgedaan en

- de jas van die [benadeelde partij 5] hebben uitgetrokken.

4.

(zaak 4.)

op 20 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten: de Karel Doormanlaan, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon (merk Samsung) en een vest (merk Björn Borg), toebehorende aan [benadeelde partij 6], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte, en diens mededader,

- hard achter die [benadeelde partij 6] zijn aangefietst en

- (vervolgens) met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 6] hebben belemmerd en

- een graaiende beweging naar een mobiele telefoon, die voornoemde [benadeelde partij 6] in zijn hand had, hebben gemaakt en deze (daarbij/daarna) (dreigend) hebben toegevoegd "laten gaan" en "telefoon" en

- tegen die [benadeelde partij 6] hebben gezegd:"Geef me je vest" en

- een mobiele telefoon en een vest uit de handen van die [benadeelde partij 6] hebben getrokken;

5.

(zaak 1.)

op 25 september 2009 te Papendrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg te weten: de Beltmolen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [benadeelde partij 7] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag (ongeveer 23 euro) en een mobiele telefoon (merk LG, type Viewty) en een I-pod, toebehorende aan voornoemde benadeelde partij 7], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben getoond aan die [benadeelde partij 7] en dat wapen hebben doorgeladen en dat wapen hebben gericht op die [benadeelde partij 7] en deze (daarbij) (dreigend) hebben toegevoegd "Ik moet geld hebben" en "Geef je spullen af" en "Geef je I-pod af", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

6.

(zaak 2.)

op 26 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten: de Kerkstraat en/of de Rotterdamseweg, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 8] heeft gedwongen tot de afgifte van meerdere portemonnees (onder andere inhoudende een bankpas en meerdere identiteitskaarten en geldbedragen) en een mobiele telefoon (merk Nokia, type N 95), toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 1] en voornoemde [benadeelde partij 8], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben gericht op en gedrukt/gehouden tegen de borst van die [benadeelde partij 1] en deze (daarbij) (dreigend) hebben toegevoegd "Ik zou nu maar beter je spullen geven" en "Geef hier je spullen", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking en

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben gericht op en gedrukt/gehouden tegen de borst van die [benadeelde partij 8] en deze (daarbij) (dreigend) hebben toegevoegd "Ik wil je GSM, je portemonnee en je geld" en "Opschieten!", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

7.

(zaak 10.)

op 26 september 2009 te Dordrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten: de Aert de Gelderstraat, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [benadeelde partij 9] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee (inhoudende een geldbedrag van ongeveer 70 euro), toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 9], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte, en zijn mededader,

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben gericht op en gedrukt/gehouden tegen het hoofd en het lichaam van die [benadeelde partij 9] en deze (daarbij) (dreigend) hebben toegevoegd "Portemonnee", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

8.

(zaak 3.)

op 27 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten: de Rotterdamseweg, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 11] heeft gedwongen tot de afgifte van geld (ongeveer 150 euro), toebehorende aan [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 11], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben gericht op die [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 11] en deze (daarbij) meermalen, althans eenmaal (telkens) (dreigend) hebben toegevoegd "Geef je geld, ik wil je geld nu" en "Geld! Snel! Nu alles geven. Mobieltjes, kettingen, horloges" en "Ik wil jullie mobieltjes", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

en

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld (ongeveer 20 euro), toebehorende aan [benadeelde partij 11], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 11], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededader,

- tegen die [benadeelde partij 11] hebben gezegd:"Hé er zit nog meer in!" en (vervolgens) in de portemonnee van die [benadeelde partij 11] hebben gegraaid;

9.

(zaak 8.)

op 03 oktober 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander , op de openbare weg, te weten de Parklaan, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee (inhoudende een geldbedrag van ongeveer 90 euro) en een mobiele telefoon (merk Sony Ericsson, type W890), toebehorende aan [benadeelde partij 2], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen genoemde [benadeelde partij 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en diens mededader,

- (terwijl die [benadeelde partij 2] langs fietste) die [benadeelde partij 2] (met kracht) op/tegen de borst hebben geslagen waardoor die [benadeelde partij 2] op de grond viel en

- (terwijl die [benadeelde partij 2] op de grond lag) bovenop die [benadeelde partij 2] zijn gesprongen en

- aan en/of in de jas- en broekzakken van die [benadeelde partij 2] hebben gevoeld en

- tegen die [benadeelde partij 2] hebben gezegd:"Geef me je geld en je telefoon" en

- een portemonnee uit een jaszak en mobiele telefoon uit een broekzak van die [benadeelde partij 2] hebben gepakt;

10.

(zaak 5.)

in de periode van 24 september 2009 tot en met 04 oktober 2009 te Papendrecht, een wapen van categorie I onder 7°, te weten een gasdrukwapen (merk Umarex, model Colt Special Combat, kaliber 4,5 mm), zijnde een voorwerp dat voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde met een vuurwapen (een pistool, merk Colt, type Ace, kaliber .22LR), voorhanden heeft gehad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

1. AFPERSING, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN.

2. DIEFSTAL, VOORAFGEGAAN EN VERGEZELD VAN GEWELD TEGEN PERSONEN GEPLEEGD MET OOGMERK OM DIE DIEFSTAL VOOR TE BEREIDEN EN GEMAKKELIJK TE MAKEN, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN.

3. AFPERSING, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN.

en

DIEFSTAL, VOORAFGEGAAN EN VERGEZELD VAN GEWELD TEGEN PERSONEN GEPLEEGD MET OOGMERK OM DIE DIEFSTAL VOOR TE BEREIDEN EN GEMAKKELIJK TE MAKEN, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN.

4. en 9., telkens:

DIEFSTAL, VOORAFGEGAAN EN VERGEZELD VAN GEWELD EN BEDREIGING MET GEWELD TEGEN PERSONEN GEPLEEGD MET OOGMERK OM DIE DIEFSTAL VOOR TE BEREIDEN EN GEMAKKELIJK TE MAKEN, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE VERENIGDE PERSONEN.

5. en 7., telkens:

AFPERSING, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE VERENIGDE PERSONEN.

6. AFPERSING, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE VERENIGDE PERSONEN, MEERMALEN GEPLEEGD.

8. AFPERSING, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE VERENIGDE PERSONEN, MEERMALEN GEPLEEGD

en

DIEFSTAL, VOORAFGEGAAN EN VERGEZELD VAN BEDREIGING MET GEWELD TEGEN PERSONEN GEPLEEGD MET OOGMERK OM DIE DIEFSTAL VOOR TE BEREIDEN EN GEMAKKELIJK TE MAKEN, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD OP DE OPENBARE WEG DOOR TWEE VERENIGDE PERSONEN.

10. HANDELEN IN STRIJD MET ARTIKEL 13, EERSTE LID, VAN DE WET WAPENS EN MUNITIE.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Uit het door J.S.H. Stolk, GZ-psycholoog, over verdachte uitgebracht rapport van 21 januari 2010 komt onder meer het navolgende naar voren.

Er is bij betrokkene geen sprake van een ziekelijke stoornis en/of een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens. Tijdens het plegen van de strafbare feiten was er wel sprake van depressieve gevoelens voortvloeiend uit boosheid en frustratie. Dit was zo tijdens het plegen van het ten laste gelegde.

Betrokkenes moeder heeft onvoldoende zicht op de gedragingen en belevingswereld van betrokkene. Betrokkene voelde zich buitengesloten en te streng bejegend. Betrokkene kan als volledig toerekeningsvatbaar worden beschouwd.

6.2 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank volgt de conclusie van voormeld rapport op grond van de onderbouwing ervan en legt deze ten grondslag aan haar beslissing. Zij is van oordeel dat op grond van het strafdossier, het verhandelde ter terechtzitting en het rapport van voornoemde deskundige, voldoende vast is komen te staan dat de ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten volledig aan verdachte kunnen worden toegerekend.

Nu ook overigens uit het onderzoek ter terechtzitting geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten, is verdachte strafbaar voor de door hem gepleegde strafbare feiten.

7 De strafoplegging

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vindt dat op grond van de leeftijd van verdachte tijdens het plegen van de feiten, de vastgestelde volledige toerekeningsvatbaarheid van verdachte en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd, dat het minderjarigenstrafrecht onvoldoende toereikend is om de bewezenverklaarde feiten te kunnen bestraffen. Zij vindt dan ook dat op basis van artikel 77b van het Wetboek van Strafrecht het meerderjarigenstrafrecht moet worden toegepast. De officier van justitie heeft vervolgens op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht, gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met aftrek van voorarrest en met daaraan verbonden de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich verzet tegen toepassing van het volwassenstrafrecht. De raadsman heeft gewezen op de korte periode waarin de feiten zijn gepleegd, het feit dat verdachte geen fysiek geweld heeft gebruikt, de zeer beperkte justitiële documentatie en het feit dat verdachte volledig heeft meegewerkt tijdens het politieonderzoek. Verder geven de geringe kans op herhaling, de verbeterde gezinsstructuur, de huidige schoolgang en schoolresultaten van verdachte naar de mening van de raadsman aanleiding om geen vrijheidsstraf maar een deels voorwaardelijke taakstraf met de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact op te leggen overeenkomstig de uitgebrachte adviezen van de psycholoog, de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Jeugdzorg.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, en rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met zijn mededader(s) in groepjes van wisselende samenstelling schuldig gemaakt aan negen straatroven waarbij met name mobiele telefoons, portemonnees/geld en I-pods werden meegenomen. Bij deze straatroven hebben verdachten telkens geweld gebruikt en/of daarmee gedreigd. Bij vier van deze straatroven hebben zij bovendien gebruik gemaakt van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Dit wapen heeft verdachte ook nog bijna twee weken voorhanden gehad.

Hoewel verdachten telkens op min of meer impulsieve wijze de beroving hebben gepleegd, was er ook sprake van een geraffineerde en berekenende werkwijze. Volgens (stilzwijgende) afspraak werden alleen kwetsbare jongeren beroofd en vonden de berovingen plaats tijdens de avond- en nachtelijke uren.

Verdachte heeft bij alle feiten een leidende rol gespeeld. Bovendien nam hij vrijwel telkens het initiatief tot de beroving. Het was ook verdachte die in alle gevallen het wapen hanteerde en daarmee de slachtoffers bedreigde.

Straatroven hebben niet alleen een enorme impact op de slachtoffers maar versterken ook in hoge mate de heersende gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Dit geldt zeker als er gebruik wordt gemaakt van een (namaak)vuurwapen. Bovendien kunnen zij voor de direct betrokkenen bijzonder traumatiserend zijn, hetgeen tot langdurige psychische schade kan leiden. Verdachte en zijn mededaders hebben zich aan dit alles weinig gelegen laten liggen. Zij hebben geen enkel oog gehad voor de slachtoffers en waren slechts uit op financieel gewin om zodoende hun directe (financiële) behoefte te bevredigen. Zeer verontrustend vindt de rechtbank het gemak waarmee de verdachten tot het plegen van de feiten zijn overgegaan.

Waarom het voorhanden hebben van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp verboden is, hebben de gebeurtenissen zoals hiervoor geschetst helder gemaakt.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de aard, de ernst en de hoeveelheid strafbare feiten alsmede de omstandigheden waaronder zij zijn gepleegd, in beginsel niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een vrijheidsbenemende straf van langere duur.

Met betrekking tot het toepassen van het volwassenenstrafrecht overweegt de rechtbank dat daartoe beslist kan worden als de ernst van de feiten, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de feiten gepleegd zijn daar aanleiding voor geven. Anders dan de officier van justitie zal de rechtbank, vooral rekening houden met de persoonlijkheid van de dader en de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de verdachte ernstige feiten heeft gepleegd. De verdachte heeft dit gedaan met een aantal jongens van ongeveer zijn leeftijd. Uit het rapport van de psycholoog volgt dat de verdachte weliswaar ouder oogt dan zijn kalenderleeftijd, maar dat hij verstandelijk op beneden-gemiddeld niveau functioneert en gebaat is bij een duidelijk begrensde opvoedingssituatie. De rechtbank zal daarom de verdachte berechten met toepassing van de bepalingen van het jeugdstrafrecht.

Voor de persoon van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op het Uittreksel Justitiële Documentatie van 6 januari 2010 - waaruit blijkt dat verdachte niet eerder door de strafrechter is veroordeeld ter zake van dit soort strafbare feiten -, het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 22 januari 2010 en het rapport van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland van 24 februari 2010. Ook heeft de rechtbank in dit kader gelet op het eerder genoemde rapport van de psycholoog. Ter terechtzitting hebben de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg aangegeven dat verdachte de in de rapporten geschetste positieve ontwikkeling heeft voortgezet.

De rechtbank heeft het opleggen van een vrijheidsbenemende straf die met zich brengt dat verdachte weer vast zou komen te zitten, grondig overwogen omdat de aard, de ernst en de hoeveelheid gepleegde strafbare feiten daartoe voldoende aanleiding geven. De rechtbank is echter uiteindelijk tot het oordeel gekomen dat de welhaast voorspelbare negatieve gevolgen van het opnieuw vastzetten van verdachte niet opwegen tegen zijn huidige, positieve ontwikkelingen. In haar overwegingen in dit kader heeft de rechtbank ook nadrukkelijk laten meewegen de jeugdige leeftijd van verdachte en zijn zeer beperkte strafrechtelijke verleden.

De rechtbank acht dan ook het meest passend het opleggen van de maximale jeugddetentie waarvan het grootste deel voorwaardelijk in combinatie met de maximale taakstraf. De rechtbank wil verdachte er hiermee van doordringen dat hem hiermee een kans wordt geboden om uit de (jeugd)gevangenis te blijven en dat hij die kans moet grijpen.

Door de psycholoog, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg is geadviseerd om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat verdachte zich zal houden aan en gedragen naar de aanwijzingen van de jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg). Dit zou ook moeten inhouden dat verdachte eerst het reeds opgestarte project ITB-Harde Kern zal afronden om zodoende structuur aan te brengen in zijn dagelijkse gang van zaken en eventueel na afloop daarvan de Multi System Therapy (MST) zal gaan volgen in het kader van een behandeling gericht op het gezinssysteem.

De rechtbank kan zich vinden in de adviezen en is van oordeel dat de geadviseerde bijzondere voorwaarde in combinatie met de op te leggen straffen verdachte het beste kan afhouden van het plegen van nieuwe strafbare feiten.

De rechtbank zal overeenkomstig de adviezen beslissen.

7.4 De inbeslaggenomen voorwerpen

Onder verdachte zijn inbeslaggenomen de volgende voorwerpen die nog niet zijn teruggegeven:

- een mobiele telefoon, merk Nokia, kleur metaal;

- een MP3-speler, merk Apple, kleur blauw;

- een mobiele telefoon, merk Sony Ericsson, kleur zwart;

- een portemonnee, kleur bruin (inhoud: donorcodicil), eigenaar [benadeelde partij 9];

- een ID-kaart, op naam van [benadeelde partij 8];

- een portemonnee inhoudende pasjes, kleur zwart, eigenaar [benadeelde partij 8];

- een portemonnee inhoudende pasjes, kleur zwart, eigenaar [benadeelde partij 1];

- een jas, merk Rocawear, kleur zwart.

De officier van justitie heeft gevorderd dat alle voorwerpen zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

De verdediging heeft hierover niets opgemerkt.

De rechtbank zal gelasten dat voornoemde voorwerpen zullen worden teruggegeven aan degenen die redelijkerwijs als rechthebbende kunnen worden aangemerkt, te weten degenen van wie zij zijn afgedwongen of degenen die zijn bestolen.

7.5 De vorderingen van de benadeelde partijen

7.5.1

De benadeelde partij [benadeelde partij 1] is ontvankelijk in haar vordering, nu aan verdachte een straf of maatregel wordt opgelegd en aan de benadeelde partij rechtstreeks schade is toegebracht door het onder 6. bewezenverklaarde strafbare feit.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vordering alsmede tot oplegging van de maatregel tot schadevergoeding.

De raadsman heeft medegedeeld dat verdachte de schade wil vergoeden.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de door het bewezen verklaarde strafbare feit toegebrachte schade.

De rechtbank zal de vordering van de benadeelde partij toewijzen, omdat de vordering voldoende onderbouwd is en juist voorkomt voor wat betreft de opgevoerde posten 'nieuwe giropas' (à € 7,50), 'nieuwe portemonnee' (à € 45,00), 'andere telefoon' (à € 55,00) en 'foto's maken' (à € 10,00) .

Voor wat betreft de posten 'nieuwe simkaart' en 'nieuwe ID-pas' vermelden de bijgevoegde betalingsbewijzen bedragen van € 5,00 (in plaats van de opgevoerde € 10,00) en € 71,75 (in plaats van de opgevoerde € 75,00). De rechtbank zal de op de betalingsbewijzen vermelde bedragen toewijzen.

Daarnaast heeft de benadeelde partij met betrekking tot de post 'geld vanuit portemonnee' geen bedrag vermeld doch wel een afschrift van de bankrekening bijgevoegd waaruit blijkt dat de benadeelde partij kort voor de beroving € 50,00 had opgenomen van deze rekening.

De rechtbank zal dit bedrag toewijzen.

De rechtbank zal de gevorderde immateriële schade (à € 100,00) geheel toewijzen nu deze schade haar redelijk en billijk voorkomt.

De rechtbank zal de benadeelde partij voor wat betreft de niet toegewezen gedeelten van de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat deze gedeelten van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kunnen worden aangebracht.

Naast toewijzing van de civiele vordering zal de rechtbank als extra waarborg voor de schadevergoeding tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen.

7.5.2

De benadeelde partij [benadeelde partij 2] is ontvankelijk in haar vordering, nu aan verdachte een straf of maatregel wordt opgelegd en aan de benadeelde partij rechtstreeks schade is toegebracht door het onder 9. bewezenverklaarde strafbare feit.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vordering alsmede tot oplegging van de maatregel tot schadevergoeding.

De raadsman heeft medegedeeld dat verdachte de schade te willen vergoeden.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de door het bewezen verklaarde strafbare feit toegebrachte schade.

De rechtbank zal de vordering van de benadeelde partij toewijzen, omdat de vordering voldoende onderbouwd is en juist voorkomt.

Naast toewijzing van de civiele vordering zal de rechtbank als extra waarborg voor de schadevergoeding tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen.

8 De wettelijke voorschriften

De opgelegde straffen en maatregelen berusten op de artikelen 36f, 77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77n, 77o, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 310, 312, 317 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13, 55 en 56 van de Wet wapens en munitie, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 5 vermelde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot:

JEUGDDETENTIE voor de duur van zevenhonderdtwintig (720) dagen waarvan zeshonderdvierenveertig (644) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee (2) jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijk deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens het Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid, Kromhout 120 te Dordrecht, zolang deze instelling dit noodzakelijk acht, ook indien dit inhoudt het deelnemen aan ITB-Harde Kern en eventueel na afloop daarvan aan de Multi System Therapy (MST), zoals geadviseerd door de psycholoog in zijn rapport;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarde;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde jeugddetentie;

- heft op het (geschorste) bevel tot gevangenhouding van verdachte;

een TAAKSTRAF voor de duur van tweehonderd (200) uren, bestaande uit een werkstraf, bij het niet naar behoren verrichten te vervangen door honderd (100)

dagen jeugddetentie;

gelast de teruggave van het na te noemen voorwerp aan de na te noemen rechthebbende:

- een mobiele telefoon, merk Nokia, kleur metaal: aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt;

- een MP3-speler, merk Apple, kleur blauw: aan [benadeelde partij 7], [adres en woonplaats];

- een mobiele telefoon, merk Sony Ericsson, kleur zwart; aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt;

- een portemonnee, kleur bruin (inhoud: donorcodicil), eigenaar [benadeelde partij 9]; aan [benadeelde partij 9], [adres en woonplaats];

- een ID-kaart, op naam van [benadeelde partij 8]; en

- een portemonnee inhoudende pasjes, kleur zwart, eigenaar [benadeelde partij 8]: aan [benadeelde partij 8], [adres en woonplaats];

- een portemonnee inhoudende pasjes, kleur zwart, eigenaar [benadeelde partij 1]: aan [benadeelde partij 1], [adres en woonplaats];

- een jas, merk Rocawear, kleur zwart: aan [benadeelde partij 5], [adres en woonplaats];

Benadeelde partijen:

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde partij 1], [adres en woonplaats] van € 344,25 waarvan € 244,25 ter zake van materiële schade en € 100,00 ter zake van immateriële schade;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1], [adres en woonplaats] te betalen een bedrag van € 344,25 bij niet betaling te vervangen door zes (6) dagen hechtenis:

- met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

- bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 1], [adres en woonplaats], niet-ontvankelijk is in de resterende gedeelten van de vordering en dat de benadeelde partij deze gedeelten slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde partij 2], [adres en woonplaats] van € 271,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 3 oktober 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 2], [adres en woonplaats] te betalen een bedrag van € 271,00, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 3 oktober 2009 tot aan de dag der algehele voldoening, bij niet betaling te vervangen door vijf (5) dagen hechtenis:

- met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.F.M. Wouters, voorzitter, mr. M.A. Waals en mr. J.J. Klomp, rechters, in tegenwoordigheid van A. Gaal, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 30 maart 2010.

BIJLAGE 1: De tenlastelegging

1.

(zaak 9.)

hij op of omstreeks 19 juli 2009 te Dordrecht en/of Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg(en),

te weten: de Hugo de Grootlaan en/of de Brugweg, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging

met geweld [benadeelde partij 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een mobiele telefoon (merk Nokia), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

- met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 3] heeft/hebben geblokkeerd en/of

- bij en/of rond die [benadeelde partij 3] is/zijn gaan staan en/of daarbij die [benadeelde partij 3] om zijn telefoon heeft/hebben gevraagd en/of

- bevestigend heeft/hebben geantwoord op de (in het Engels gestelde) vraag van die [benadeelde partij 3] of die [benadeelde partij 3] zou worden vermoord om de telefoon en/of

- nadat die [benadeelde partij 3] was weggerend (waarbij die [benadeelde partij 3] ten val kwam) die [benadeelde partij 3] is/zijn achternagelopen en/of vervolgens (wederom) bij en/of rond die [benadeelde partij 3] is/zijn gaan staan en/of daarbij (wederom) die [benadeelde partij 3] om zijn telefoon heeft/hebben gevraagd;

2.

(zaak 7.)

hij op of omstreeks 06 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten de

Molenvliet, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee (onder andere inhoudende een of meerdere bankpas(sen) en/of een identiteitskaart en/of een bromfietscertificaat) en/of een mobiele telefoon (merk Samsung, type SGH-F480), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of diens mededader(s),

- die [benadeelde partij 4] van zijn fiets heeft/hebben (af)getrokken waardoor die [benadeelde partij 4] op de grond viel en/of

- tegen die [benadeelde partij 4] heeft/hebben gezegd:"Geef je portemonnee en je telefoon" en/of

- (terwijl die [benadeelde partij 4] op de grond lag) tegen de (rechter)knie van die [benadeelde partij 4] heeft/hebben geschopt en/of

- (vervolgens) die [benadeelde partij 4] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- een mobiele telefoon en/of een portemonnee uit de broekzakken van die [benadeelde partij 4] heeft/hebben gepakt;

3.

(zaak 6.)

hij op of omstreeks 20 september 2009 te Dordrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten de

Diepenbrockweg,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 5] heeft gedwongen tot de afgifte van een mobiele telefoon (merk Google, type G1) en/of een I-pod en/of een horloge (merk Casio), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

- naast die [benadeelde partij 5] is/zijn gaan fietsen en/of daarbij heeft/hebben gezegd:"Stoppen, stoppen" en/of

- (vervolgens) met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 5] heeft/hebben geblokkeerd en/of

- tegen die [benadeelde partij 5] heeft/hebben gezegd:"Maak je zakken leeg" en/of "Je wordt beroofd" en/of

- (dicht) bij en/of rond die [benadeelde partij 5] is/zijn gaan staan en/of daarbij die [benadeelde partij 5] meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben gevraagd en/of gezegd zijn zakken leeg te halen en/of zijn telefoon en/of I-pod en/of horloge af te geven;

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een horloge (merk Casio) en/of een jas (merk Rocawear), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

- die [benadeelde partij 5] bij de arm heeft/hebben vastgepakt en/of (vervolgens) het horloge van die [benadeelde partij 5] heeft/hebben afgedaan en/of

- de jas van die [benadeelde partij 5] heeft/hebben uitgetrokken;

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

4.

(zaak 4.)

hij op of omstreeks 20 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten: de Karel Doormanlaan, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon (merk Samsung) en/of een vest (merk Björn Borg), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte, en/of diens mededader,

- hard achter die [benadeelde partij 6] is/zijn aangefietst en/of

- (vervolgens) met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 6] heeft/hebben belemmerd en/of

- een graaiende beweging naar een mobiele telefoon, die voornoemde [benadeelde partij 6] in zijn hand had, heeft/hebben gemaakt en/of deze (daarbij/daarna) (dreigend) heeft/hebben toegevoegd "laten gaan" en/of "telefoon" en/of

- tegen die [benadeelde partij 6] heeft/hebben gezegd:"Geef me je vest" en/of

- een mobiele telefoon en/of een vest uit de handen van die [benadeelde partij 6] heeft/hebben getrokken;

en/of

hij op of omstreeks 20 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten: de Karel Doormanlaan, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 6] heeft gedwongen tot afgifte van een mobiele telefoon (merk Samsung) en/of een vest (merk Björn Borg), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader,

- hard achter die [benadeelde partij 6] is/zijn aangefietst en/of

- (vervolgens) met een fiets de doorgang voor die (fietsende) [benadeelde partij 6] heeft/hebben belemmerd en/of

- een graaiende beweging naar een mobiele telefoon, die voornoemde [benadeelde partij 6] in zijn hand had, heeft/hebben gemaakt en/of deze (daarbij/daarna) (dreigend) heeft/hebben toegevoegd "laten gaan" en/of "telefoon" en/of

- tegen die [benadeelde partij 6] heeft/hebben gezegd:"Geef me je vest";

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

5.

(zaak 1.)

hij op of omstreeks 25 september 2009 te Papendrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg te weten: de Beltmolen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 7] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag (ongeveer 23 euro) en/of een mobiele telefoon (merk LG, type Vieuwty) en/of een I-pod, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader,

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond aan die [benadeelde partij 7] en/of dat wapen heeft/hebben doorgeladen en/of dat wapen heeft/hebben gericht op die [benadeelde partij 7] en deze (daarbij)(dreigend) heeft/hebben toegevoegd "Ik moet geld hebben" en/of "Geef je spullen af" en/of "Geef je I-pod af", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

6.

(zaak 2.)

hij op of omstreeks 26 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten: de Kerkstraat en/of de Rotterdamseweg, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 8] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van een of meerdere portemonnee(s) (onder andere inhoudende(n) een bankpas en/of een of meerdere identiteitskaart(en) en/of (een) geldbedrag(en)) en/of een mobiele telefoon (merk Nokia, type N 95), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 1] en/of voornoemde [benadeelde partij 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader,

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond aan die [benadeelde partij 1] en/of dat wapen heeft/hebben gericht op en/of gedrukt/gehouden tegen de borst, althans het lichaam van die [benadeelde partij 1] en/of deze (daarbij) (dreigend) heeft/hebben toegevoegd "Ik zou nu maar beter je spullen geven" en/of "Geef hier je spullen", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond aan die [benadeelde partij 8] en/of dat wapen heeft/hebben gericht op en/of gedrukt/gehouden tegen de borst, althans het lichaam van die [benadeelde partij 8] en/of deze (daarbij) (dreigend) heeft/hebben toegevoegd "Ik wil je GSM, je portemonnee en je geld" en/of "Opschieten!", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

7.

(zaak 10.)

hij op of omstreeks 26 september 2009 te Dordrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten: de Aert de Gelderstraat, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 9] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee (inhoudende een geldbedrag van ongeveer 70 euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte, en/of zijn mededader,

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond aan die [benadeelde partij 9] en/of dat wapen heeft/hebben gericht op en/of gedrukt/gehouden tegen (de rechterzijde van) het hoofd en/of het lichaam van die [benadeelde partij 9] en/of deze (daarbij) (dreigend) heeft/hebben toegevoegd "Portemonnee", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

8.

(zaak 3.)

hij op of omstreeks 27 september 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten: de Rotterdamseweg, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 11] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van geld (ongeveer 150 euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader,

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond aan die [benadeelde partij 10] en/of die [benadeelde partij 11] en/of dat wapen heeft/hebben gericht op die [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 11] en/of deze (daarbij) meermalen, althans eenmaal (telkens) (dreigend) heeft/hebben toegevoegd "Geef je geld, ik wil je geld nu" en/of "Geld! Snel! Nu alles geven. Mobieltjes, kettingen, horloges" en/of "Ik wil jullie mobieltjes", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard en/of strekking;

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld (ongeveer 20 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij 11], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader,

- tegen die [benadeelde partij 11] heeft/hebben gezegd:"Hé er zit nog meer in!" en/of (vervolgens) in de portemonnee van die [benadeelde partij 11] heeft/hebben gegraaid;

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

9.

(zaak 8.)

hij op of omstreeks 03 oktober 2009 te Zwijndrecht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg, te weten de Parklaan, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee (inhoudende een geldbedrag van ongeveer 90 euro) en/of een mobiele telefoon (merk Sony Ericsson, type W890), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 2], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [benadeelde partij 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk

geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of diens mededader(s),

- (terwijl die [benadeelde partij 2] langs fietste) die [benadeelde partij 2] (met kracht) op/tegen de borst, althans het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt waardoor die [benadeelde partij 2] op de grond viel en/of

- (terwijl die [benadeelde partij 2] op de grond lag) (boven)op die [benadeelde partij 2] is/zijn gesprongen en/of

- aan en/of in de jas- en broekzak(ken) van die [benadeelde partij 2] heeft/hebben gevoeld en/of

- tegen die [benadeelde partij 2] heeft/hebben gezegd:"Geef me je geld en je telefoon" en/of

- een portemonnee uit een jaszak en/of mobiele telefoon uit een broekzak van die [benadeelde partij 2] heeft/hebben gepakt;

10.

(zaak 5.)

hij in of omstreeks de periode van 01 juli 2009 tot en met 04 oktober 2009 te Papendrecht, in elk geval in Nederland een wapen van categorie I onder 7°, te weten een gasdrukwapen (merk Umarex, model Colt Special Combat, kaliber 4,5 mm), zijnde een voorwerp dat voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde met een vuurwapen (een pistool, merk Colt, type Ace, kaliber .22LR) voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd.

Parketnummer: 11/500449-09

Vonnis d.d. 30 maart 2010