Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BK4876

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
03-12-2009
Datum publicatie
03-12-2009
Zaaknummer
82959 / KG ZA 09-214
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

KG ZA aantasting in eer en goede naam vrijheid van meningsuiting dierenasiel louterbloemen dierenambulance

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 82959 / KG ZA 09-214

Vonnis in kort geding van 3 december 2009

in de zaak van

1. [eiseres 1]

wonende te Dordrecht,

2. [eiseres 2]

wonende te Dordrecht,

eiseressen,

advocaat mr. A. Bonder,

tegen

[gedaagde]

wonende te Papendrecht,

gedaagde,

advocaat mr. A. Apistola.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk [eiseressen c.s.] worden genoemd en afzonderlijk [eiseres 1] en [eiseres 2]. Gedaagde zal [gedaagde] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 22 oktober 2009

- de pleitnota van [eiseressen c.s.]

- de pleitnota van [gedaagde].

- de door partijen overgelegde producties.

1.2. Na de zitting is de uitspraak aangehouden in afwachting van schikkingsonderhandelingen tussen partijen. Partijen zijn niet tot een schikking gekomen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres 1] is voorzitter van de Stichting Herplaatsing Zwerfkatten te Dordrecht. [eiseres 2] is coördinator van de dierenambulance te Dordrecht.

2.2. In Dordrecht is gevestigd Dierenasiel Louterbloemen. Beheerder van dit dierenasiel is [betrokkene]. [gedaagde] is een familielid van [betrokkene].

2.3. Dierenasiel Louterbloemen heeft een eigen website. Daarnaast bestaat er nog een aparte website genaamd www. asielvriendenlouterbloemen.info.

2.4. De gemeente Dordrecht betaalt een vergoeding voor de opvang van zwerfdieren aan de organisatie die het desbetreffende zwerfdier opvangt.

2.5. Voorheen bracht de dierenambulance zwerfkatten voor opvang naar Dierenasiel Louterbloemen. Thans brengt de dierenambulance zwerfkatten naar Stichting WEBA in Dordrecht.

3. Het geschil

3.1. [eiseressen c.s.] vordert samengevat - veroordeling van [gedaagde]:

-tot verwijdering van grievende passages op de website

www. asielvriendenlouterbloemen.info.

-om zich voortaan te onthouden van het publiceren van grievende passages

-tot rectificatie.

-tot betaling van een voorschot op schadegoeding van € 5.000, alsmede € 904 aan gemaakte buitengerechtelijke kosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [gedaagde] heeft ter zitting desgevraagd erkend dat hij teksten pleegt te publiceren op de website www. asielvriendenlouterbloemen.info, zij het dat [gedaagde] aanvoert dat ook anderen in zijn vriendenkring teksten op die website plegen te plaatsen.

4.2. Ter discussie staat de vrijheid van meningsuiting van [gedaagde] tegenover het recht van [eiseressen c.s.] om niet aangetast te worden in eer en goede naam.

4.3. Art. 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden waarborgt in lid 1 de uitingsvrijheid en geeft in lid 2 aan onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden de uitingsvrijheid mag worden beperkt. De vrijheid kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

4.4. Toewijzing van de vordering leidt tot een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Aantasting in eer en goede naam kan een onrechtmatige daad opleveren. Bij wet is voorzien dat niet onrechtmatig mag worden gehandeld. In zoverre is een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting bij wet voorzien.

4.5. Blijkens de door [eiseressen c.s.] overgelegde screenprints daarvan werd op de website www. asielvriendenlouterbloemen.info aan [eiseressen c.s.] onder meer het verwijt gemaakt:

-dat commercieel wordt gehandeld door dieren via Marktplaats te verkopen, in plaats van de goede zorg voor dieren in acht te nemen.

-dat zij veelvuldig gechipte katten van straat halen, terwijl dat geen zwerfkatten zijn maar huisdieren die door hun eigenaren even buiten zijn gelaten.

-dat konijnen en (andere) knaagdieren worden opgevangen op een illegale wijze en met negatieve effecten voor het welzijn van de dieren.

Verwijten als deze gaan vergezeld van woorden van groot formaat die in de kantlijn zijn bijgeplaatst, als “amateurisme,” “chaos,” “ziek” en “scheve ego.”

4.6. Daartegenover staat dat [eiseressen c.s.] zelf ook verwijten maken aan Dierenasiel Louterbloemen, of althans toestaan dat zodanige verwijten worden gemaakt, en wel op een website waarover zij zeggenschap hebben. In ieder geval is de inhoud van die website toerekenbaar aan zowel [eiseres 1] als [eiseres 2], gelet op hun onderlinge vriendschap en hun nauwe samenwerking op onderhavig terrein. Op het bezoekersforum van die website valt, of viel, te lezen “Dierenasiel Louterbloemen (of Klein Auschwitz zoals het in de volksmond genoemd wordt).” Ter zitting is aan [eiseressen c.s.] de vraag voorgelegd waarom die tekst daar stond. Het antwoord was dat [eiseressen c.s.] geen verantwoordelijkheid dragen voor de tekst die door een bezoeker van hun website daarop is geplaatst. Geconfronteerd met de vraag of het verweer van [gedaagde] klopte dat die tekst anderhalf jaar op de website heeft gestaan was het antwoord dat niet elke dag werd gelezen wat er op de website staat. Deze antwoorden overtuigen niet. [eiseressen c.s.] hebben in de beschreven omstandigheden een eigen verantwoordelijkheid om te bezien of de berichten op hun website aan minimaal aanvaarbare normen voldoen en om minst genomen duidelijk te maken dat de beheerder van de website zich distantieert van een zodanige uitlating. Als zonder meer wordt geduld dat op een eigen (kleine) website anderhalf jaar lang een vergelijking wordt gemaakt tussen enerzijds de kwaliteit van een dierenasiel waarmee die websitebeheerder in onmin leeft en anderzijds de jodenvervolging, dan valt in ieder geval nog niet in te zien dat een spoedeisend belang bestaat bij een voorziening in kort geding ter bestrijding van aantasting van eer en goede naam. Anders gezegd: hier verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.

4.7. [eiseressen c.s.] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.078,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseressen c.s.] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.078,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. T. Zuidema en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2009.?