Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BD5578

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
26-06-2008
Datum publicatie
26-06-2008
Zaaknummer
11/993007-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Fiscale fraude en valsheid in geschrift gepleegd door verdachte als natuurlijk persoon en als aandeelhouder van een besloten vennootschap vanuit welke hoedanigheid hij feitelijk leiding gaf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 225
Wetboek van Strafrecht 351
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen 68
Algemene wet inzake rijksbelastingen 69
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2008/327
NBSTRAF 2008/328
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

MEERVOUDIGE STRAFKAMER

Parketnummer : 11/993007-06

Zittingsdata : 16 oktober 2007, 15 januari 2008, 29 april 2008 en 12 juni 2008

Uitspraak : 26 juni 2008

VERKORT STRAFVONNIS

De rechtbank Dordrecht heeft op grondslag van de gewijzigde tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting vonnis gewezen in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren in 1968,

[woonplaats]

De rechtbank heeft de processtukken gezien en kennis genomen van de vordering van de officier van justitie.

1. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

[naam besloten vennootschap] op een of meerder tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 26

april 2004 tot en met 16 juli 2004 te Gorinchem en/of Heerlen en/of 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten één of meer van de volgende aangifte(n) voor de omzetbelasting ten name van de rechtspersoon

[naam besloten vennootschap]

aangifte (tijdvak) 1e kwartaal 2004 (bijlage nr. D-001) en/of

aangifte (tijdvak) 2e kwartaal 2004 (bijlage nr. D-002),

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan en/althans heeft doen of doen doen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben voornoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) (telkens) opzettelijk op die/dat bij/naar de/een Inspecteur der Belastingen te Gorinchem en/of Heerlen en/of 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland

ingeleverde/gezonden aangifte(n) voor de Omzetbelasting (over genoemd(e) aangiftetijdvak(ken))

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan voorbelasting en/of (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven, en/althans door die/een ander(en) doen opgeven en/of vermelden,

terwijl dat/die feit(en) (telkens) er toe heeft/hebben gestrekt, dat te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

2.

[naam besloten vennootschap]

op of omstreeks 21 oktober 2005 te Gorinchem en/of Apeldoorn, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de vennootschapsbelasting ten name van [naam besloten vennootschap] over het (boek)jaar 2004 (D-006),

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, en/althans heeft doen of doen doen door (een) ander(en),

immers heeft voornoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) opzettelijk op die/dat bij de Inspecteur der belastingen te Gorinchem en/of Apeldoorn en/of elders in Nederland electronisch ingeleverde/gezonden aangiftebiljet vennootschapsbelasting (over genoemd (boek)jaar) een te lage belastbare winst, althans een te laag belastbaar bedrag, althans een te laag bedrag aan belasting opgegeven, en/althans door die/een ander(en) doen opgeven en/of vermelden,

terwijl dat/die feit(en) er toe heeft/hebben gestrekt, dat te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heef/hebben gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijke

leiding heeft/hebben gegeven;

3.

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 29 oktober 2005 te Cuijk en/of Hoofddorp en/of Uden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) een bedrijfsadministratie, zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen (telkens) opzettelijk valselijk heeft opgemaakt, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), toen daar telkens opzettelijk in de bedrijfsadministratie van [naam besloten vennootschap], zijnde telkens een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse

(afschrift(en) van) facturen/declaraties, te weten (ondermeer)

1.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2001, factuurdatum 31-01-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-007) en/ of D-027) en/of

2.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2002, factuurdatum 29-02-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-008) en/of D-028) en/of

3.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2003, factuurdatum 31-03-2004 gericht aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-009) en/of D-029) en/of

4.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2004, factuurdatum 30-04-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-010) en/of D-030) en/of

5.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2005, factuurdatum 31-05-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-011) en/of D-031) en/of

6.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2006, factuurdatum 30-06-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-012) en/of D-032) en/of

7.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2007, factuurdatum 31-07-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-013) en/of D-033) en/of

8.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2008, factuurdatum 31-08-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-014) en/of D-034) en/of

9.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2009, factuurdatum 30-09-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-015) en/of D-035) en/of

10.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2010, factuurdatum 29-10-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-016) en/of D-036) en/of

11.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2011, factuurdatum 30-11-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-017) en/of D-037) en/of

12.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2012, factuurdatum 31-12-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-018) en/of D-038),

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt bestaande die valsheid (telkens) hierin - zakelijk weergegeven - dat (telkens)

valselijk in strijd met de waarheid op die voornoemd(e) factu(u)r(en)/declaratie(s)

- (een) bedrag(en) staat/staan/waren vermeld, dat/welke in werkelijkheid niet in rekening is/zijn gebracht en/of is/zijn gefactureerd aan [naam besloten vennootschap] en/of niet door [naam besloten vennootschap] is/zijn betaald aan [betrokkene] en/of

- als afzender [betrokkene] staat vermeld terwijl de factu(u)r(en)/declaratie(s) niet afkomstig is/zijn van en/of is/zijn

opgemaakt door [betrokkene],

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) ander(en) te doen gebruiken;

4.

[naam besloten vennootschap] op of omstreeks 13 oktober 2005 te Cuijk en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

- een aanvullende aangifte omzetbelasting 2004, een zogenoemde suppletie-aangifte, met kenmerk 136 GJ/AvA, gedateerd de datum 13 oktober 2005

ten name van de rechtspersoon [naam besloten vennootschap] (D-005),

- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft voornoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) valselijk -immers opzettelijk in strijd met de waarheid - (zakelijk weergegeven)

op voornoemd geschrift

- een te hoog bedrag aan aftrek van voorbelasting en/of

- een te hoog bedrag aan te weinig ontvangen omzetbelasting,

opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen opgeven en/of vermelden,

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door (een) ander(en) te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en) verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijke leiding

heeft/hebben gegeven.

2. De voorvragen

2.1 De geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

2.2 De bevoegdheid van de rechtbank

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

2.3 De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten en/of omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

2.4 De schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing van de vervolging gebleken.

3. Het onderzoek ter terechtzitting

3.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft -het onder feit 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde bewezen achtend gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

3.2 De verdediging

Op 11 juni 2008 heeft de rechtbank een faxbericht ontvangen van mr. dr. H.K. ter Brake, advocaat te Hoorn. Hij deelt daarin mede dat hij niet langer bereid is als raadsman voor verdachte op te treden, en dat hij zich daarom niet als opvolgend raadsman van mr. J.H.L.C.M. Kuijpers stelt.

Tevens op 11 juni 2008 heeft de rechtbank een faxbericht ontvangen van verdachte. De rechtbank begrijpt uit dat bericht dat verdachte om hem moverende redenen niet zal verschijnen op de terechtzitting.

De rechtbank heeft vastgesteld dat het onderzoek in de zaak tegen verdachte al meerdere malen is geschorst. Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat in het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 april 2008 het volgende is opgenomen: “De voorzitter deelt verdachte mede dat een volgend verzoek om aanhouding niet nogmaals zal worden gehonoreerd in het geval dat deze aanhouding te wijten is aan het niet betalen van een voorschotnota dan wel aan het handelen van verdachte te wijten is”. Voor zover verdachte in zijn faxbericht heeft bedoeld de rechtbank te verzoeken het onderzoek te schorsen, wijst de rechtbank dat verzoek, gelet op het voorgaande, af. De rechtbank heeft de onderhavige zaak daarom op 12 juni 2008 in afwezigheid van verdachte behandeld.

4. De bewijsbeslissingen

4.1 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte

1.

[naam besloten vennootschap] op meerdere tijdstippen gelegen in de periode van 26 april 2004 tot en met 16 juli 2004 te Gorinchem en/of Heerlen en/of 's-Hertogenbosch, telkens meermalen, telkens opzettelijk een bij de Belastingwet

voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten meer van de volgende aangiften voor de omzetbelasting ten name van de rechtspersoon

[naam besloten vennootschap] aangifte (tijdvak) 1e kwartaal 2004 (bijlage nr. D-001) en aangifte (tijdvak) 2e kwartaal 2004 (bijlage nr. D-002),

telkens onjuist heeft gedaan, immers heeft voornoemde rechtspersoon telkens opzettelijk op die naar de Inspecteur der Belastingen te Gorinchem en/of Heerlen en/of 's-Hertogenbosch gezonden aangiften voor de Omzetbelasting (over genoemde aangiftetijdvakken) telkens een te hoog bedrag aan voorbelasting en een te hoog bedrag aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven,

terwijl die feiten telkens er toe hebben gestrekt, dat te weinig belasting werd geheven,

aan welke bovenomschreven gedragingen verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

2.

[naam besloten vennootschap] op 21 oktober 2005 te Gorinchem en/of Apeldoorn, opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de vennootschapsbelasting ten name van [naam besloten vennootschap] over het (boek)jaar 2004 (D-006),

onjuist en/of onvolledig heeft doen doen door een ander,

immers heeft voornoemde rechtspersoon opzettelijk op dat bij de Inspecteur der belastingen te Gorinchem en/of

Apeldoorn elektronisch gezonden aangiftebiljet vennootschapsbelasting (over genoemd (boek)jaar) een te lage

belastbare winst opgegeven, en door die ander doen opgeven en/of vermelden,

terwijl dat feit er toe heeft gestrekt, dat te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk bovenomschreven strafbare feit verdachte opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke

bovenomschreven gedragingverdachte feitelijke leiding heeft gegeven;

3.

op meer tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 29 oktober 2005 te Cuijk en/of Hoofddorp en/of Uden

meermalen, telkens een bedrijfsadministratie, zijnde geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen telkens opzettelijk valselijk heeft opgemaakt, hebbende hij, verdachte, toen daar telkens opzettelijk in de

bedrijfsadministratie van [naam besloten vennootschap], zijnde telkens een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse afschriften van facturen/declaraties, te weten

1.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2001, factuurdatum 31-01-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-007 en/ of D-027) en

2.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2002, factuurdatum 29-02-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-008 en/of D-028) en

3.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2003, factuurdatum 31-03-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-009 en/of D-029) en

4.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2004, factuurdatum 30-04-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-010 en/of D-030) en

5.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2005, factuurdatum 31-05-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-011 en/of D-031) en

6.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2006, factuurdatum 30-06-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-012 en/of D-032) en

7.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2007, factuurdatum 31-07-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-013 en/of D-033) en

8.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2008, factuurdatum 31-08-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-014 en/of D-034) en

9.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2009, factuurdatum 30-09-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-015 en/of D-035) en

10.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2010, factuurdatum 29-10-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-016 en/of D-036) en

11.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2011, factuurdatum 30-11-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-017 en/of D-037) en

12.

een (afschrift van) een factuur/declaratie met opschrift [betrokkene], factuurnummer 04W2012, factuurdatum 31-12-2004 gericht

aan [naam besloten vennootschap] (bijlage nr. D-018 en/of D-038),

opgenomen

bestaande die valsheid telkens hierin - zakelijk weergegeven - dat telkens valselijk in strijd met de waarheid op die voornoemde facturen/declaraties

- bedragen staan vermeld, welke in werkelijkheid niet in rekening zijn gebracht en/of zijn gefactureerd aan [naam besloten vennootschap] en/of niet door [naam besloten vennootschap]zijn betaald aan [betrokkene] en

- als afzender [betrokkene] staat vermeld terwijl de facturen/declaraties niet afkomstig zijn van en/of zijn opgemaakt

door [betrokkene],

zulks telkens met het oogmerk om dat samenstel van geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en door een ander te doen gebruiken;

4.

[naam besloten vennootschap] op 13 oktober 2005 te Cuijk

- een aanvullende aangifte omzetbelasting 2004, een zogenoemde suppletie-aangifte, met kenmerk 136 GJ/AvA, gedateerd de datum 13 oktober 2005

ten name van de rechtspersoon [naam besloten vennootschap] (D-005),

- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft doen opmaken

immers heeft voornoemde rechtspersoon valselijk

-immers opzettelijk in strijd met de waarheid - (zakelijk weergegeven)

op voornoemd geschrift

- een te hoog bedrag aan aftrek van voorbelasting en/of

- een te hoog bedrag aan te weinig ontvangen omzetbelasting,

door die ander doen opgeven en/of vermelden, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een ander te doen gebruiken,

tot het plegen van welke bovenomschreven feiten verdachte opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven

gedragingen verdachte feitelijke leiding heeft gegeven.

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4.2 De bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De rechtbank bezigt ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De rechtbank bezigt de inhoud van de geschriften als bedoeld in artikel 344, lid 1 sub 5° van het Wetboek van Strafvordering alleen in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis met de bewijsmiddelen vereist, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen.

5. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

Het bewezen verklaarde levert op:

1. OPZETTELIJK EEN BIJ DE BELASTINGWET VOORZIENE AANGIFTE ONJUIST DOEN, TERWIJL HET FEIT ERTOE STREKT DAT TE WEINIG BELASTING WORDT GEHEVEN, BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON, TERWIJL HIJ FEITELIJKE LEIDING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERBODEN GEDRAGING, MEERMALEN GEPLEEGD;

2. OPZETTELIJK EEN BIJ DE BELASTINGWET VOORZIENE AANGIFTE ONJUIST OF ONVOLLEDIG DOEN, TERWIJL HET FEIT ERTOE STREKT DAT TE WEINIG BELASTING WORDT GEHEVEN, BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON, TERWIJL HIJ TOT HET FEIT OPDRACHT HEEFT GEGEVEN OF FEITELIJKE LEIDING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERBODEN GEDRAGING;

3. VALSHEID IN GESCHRIFT, MEERMALEN GEPLEEGD;

4. VALSHEID IN GESCHRIFT, BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON, TERWIJL HIJ TOT HET FEIT OPDRACHT HEEFT GEGEVEN OF FEITELIJKE LEIDING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERBODEN GEDRAGING.

6. De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7. De redenen, die de straf hebben bepaald

7.1 Strafmotivering

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder die zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, voor zover daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op meerdere tijdstippen in 2004 en 2005 als natuurlijk persoon en/of als aandeelhouder van [naam besloten vennootschap] (vanuit welke hoedanigheid hij feitelijk leiding gaf aan die besloten vennootschap) schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en fiscale fraude.

Verdachte heeft in 2003 [betrokkene] benaderd om voor zijn project [naam project] financiers en partners aan te trekken. Met [betrokkene] werd afgesproken dat hij pas zou worden betaald voor zijn werkzaamheden als [naam project] rendabel zou zijn en winst zou maken. Ondanks deze afspraak – en zonder grond – heeft verdachte in 2004 en 2005 twaalf facturen van [betrokkene] opgemaakt. Verdachte heeft vervolgens deze valse facturen door zijn boekhouder laten opnemen in de bedrijfsadministratie van [naam besloten vennootschap], die daardoor ook vals werd. Daarna zijn de verschillende stukken gebruikt om fiscale fraude mee te plegen.

Als gevolg van deze door verdachte gepleegde strafbare feiten is de Staat der Nederlanden voor een niet onaanzienlijk bedrag benadeeld. Zoals blijkt uit door de Belastingdienst opgestelde nadeelberekeningen omzetbelasting en vennootschapsbelasting (respectievelijk stukken AH-009 en AH-011 uit het strafdossier) gaat het om een bedrag van meer dan EUR 130.000,-.

Verdachte heeft gebruik gemaakt van valse facturen. In het handelsverkeer wordt een grote waarde toegekend aan onder meer facturen. Het vertrouwen dat aan dergelijke stukken door zakenpartners en de overheid wordt toegekend, is op grove wijze door verdachte beschaamd.

Voor wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 22 april 2008, waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

De rechtbank houdt voorts rekening met het feit dat voornoemde feiten, die in 2004 en 2005 zijn gepleegd, aanvankelijk bij de politierechter aanhangig zijn gemaakt.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden passend en geboden. De rechtbank zal een gedeelte van de gevangenisstraf, groot zes maanden, voorwaardelijk opleggen om te bevorderen dat de verdachte in de toekomst geen strafbare feiten meer pleegt.

8. De toepasselijke wettelijke voorschriften

De opgelegde straf is gegrond op de volgende wettelijke voorschriften:

artikelen 14a, 14b, 14c, 51, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht en de

artikelen 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank

verklaart bewezen dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals vermeld onder 4.1 van dit vonnis;

verklaart niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart dat het bewezen verklaarde de onder 5. vermelde strafbare feiten oplevert;

verklaart de verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte wegens die feiten tot:

een GEVANGENISSTRAF voor de duur van 12 MAANDEN;

bepaalt dat een gedeelte van deze straf, te weten 6 MAANDEN, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd die wordt bepaald op TWEE JAREN, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A. Hello, voorzitter.

mr. B.M.R.M. Edelhauser-van Vlijmen en mr. D. Bogaert, in tegenwoordigheid van

mr. T.H.J. van Beek, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 juni 2008.