Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BD1437

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
07-05-2008
Datum publicatie
14-05-2008
Zaaknummer
74895 / HA ZA 08-2225
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis onteigening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 74895 / HA ZA 08-2225

vonnis van de enkelvoudige kamer van 7 mei 2008

in de zaak van

de openbare rechtspersoon De Provincie Zuid-Holland,

zetelende te ‘s-Gravenhage,

eiser,

procureur: mr. V.J. Groot,

tegen

[Gedaagde],

wonende te Oud-Beijerland,

gedaagde,

niet verschenen.

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- akte van depot van 18 maart 2008;

- dagvaarding van 1 april 2008;

- vier exploten van overbetekening van de dagvaarding, één van 1 april 2008 en drie van 4

april 2008;

- akte overlegging producties van 9 april 2008;

Tegen de gedaagde is verstek verleend.

2. Het geschil

Bij dagvaarding heeft eiser gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

a. ten behoeve en ten name van eiser vervroegd de onteigening zal uitspreken, vrij van alle met betrekking tot de zaak bestaande lasten en rechten, van het in de dagvaarding omschreven te onteigenen perceelsgedeelte, kadastraal bekend gemeente Mijnsheerenland, sectie E nr. 802, voor zover groot 00.02.60 (grondplannummer 1), onder bepaling van het bedrag van het voorschot op 100% van de aangeboden schadeloosstelling;

b. het bedrag der uiteindelijke schadeloosstelling vast te stellen op hetgeen bij dagvaarding is aangeboden;

c. de nieuws- of advertentiebladen aan te wijzen, waarin het vonnis bij uittreksel door de griffier der rechtbank zal worden geplaatst;

alles met kostenveroordeling rechtens.

Ter voldoening aan artikel 23 van de Onteigeningswet (Ow) heeft eiser de vereiste bescheiden ter griffie gedeponeerd.

3. De beoordeling

Daar aan de wettelijke termijnen en formaliteiten is voldaan zal de vordering tot vervroegde onteigening worden toegewezen.

Nu door het verstek de aangeboden schadeloosstelling geacht moet worden te zijn verworpen en de derde belanghebbenden niet zijn tussen gekomen, zal de rechtbank een rechter-commissaris benoemen en een deskundigenonderzoek bevelen met benoeming van deskundigen ter begroting van de schadeloosstelling ten behoeve van gedaagde.

Tevens zal de rechtbank het ingevolge artikel 54i Ow toe te kennen voorschot op de schadeloosstelling bepalen op 100% van de aangeboden schadeloosstelling, of wel € 3.050,-- ten behoeve van gedaagde. Dientengevolge bestaat geen aanleiding voor bepaling van zekerheid.

Omtrent de proceskosten zal eerst bij eindvonnis worden beslist.

3. De beslissing

De rechtbank:

spreekt vervroegd uit ten name van eiser de onteigening van de in de dagvaarding omschreven onroerende zaak, te weten:

een perceelsgedeelte, groot 00.02.60 ha (grondplannummer 1), van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mijnsheerenland, sectie E nr. 802 (totale grootte 08.10.63 ha, bekend als terrein-akkerbouw );

bepaalt dat eiser aan gedaagde een voorschot op de schadeloosstelling zal uitkeren ter grootte van € 3.050,--;

bepaalt dat door inschrijving van dit vonnis in de openbare registers de eigendom van de onteigende onroerende zaak overgaat op eiser vrij van alle met betrekking tot die zaak bestaande lasten en rechten;

beveelt een onderzoek door deskundigen ter begroting van de door gedaagde als gevolg van de onteigening te lijden schade;

benoemt tot deskundigen:

1. mr. J. Berkvens

Jonker c.s. Advocaten

De Lairessestraat 73

1071 NV Amsterdam

2. A.C. Rommelse

Liebau Adviesbureau

Willem Alexanderhof 19

3331 AS Zwijndrecht

3. Ing. L.L.M. de Lorijn

Geerstraat 8

Postbus 145

6650 AC Druten

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. P.W. van Baal om

- vergezeld van de griffier - bij de opneming van de ligging en gesteldheid van het onteigende aanwezig te zijn, welke opneming door de rechter-commissaris is bepaald op donderdag 3 juli te 11.30 uur, ter plaatse van het onteigende, plaats van samenkomst in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. v. Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland , waar voorafgaande aan de opneming de toelichting ten behoeve van de deskundigen zal kunnen plaatsvinden;

bepaalt dat bij ontstentenis van voornoemde rechter-commissaris deze wordt vervangen door een door de rechtbank aan te wijzen rechter-commissaris;

wijst het dagblad ‘AD De Dordtenaar’ aan als het nieuwsblad waarin de tijd en plaats van de opneming door de deskundigen, alsmede de plaats van samenkomst zullen worden gepubliceerd en als het nieuwsblad waarin dit vonnis bij uittreksel zal worden geplaatst binnen acht dagen nadat het in kracht van gewijsde is gegaan;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

houdt elke nadere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Baal en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 mei 2008.