Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BD0545

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
23-04-2008
Datum publicatie
25-04-2008
Zaaknummer
74718 / HA ZA 08-2210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vervroegde onteigening; tussenvonnis;voorschot schadeloosstelling;benoeming desk.+ descente

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 74718 / HA ZA 08-2210

vonnis van de enkelvoudige kamer van 23 april 2008

in de zaak van

de openbare rechtspersoon De Provincie Zuid-Holland,

zetelende te ‘s-Gravenhage,

eiser,

procureur: mr. V.J. Groot,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te Abbenbroek, gemeente Bernisse,

2. [gedaagde 2],

wonende te Oosteind, gemeente Oosterhout,

3. [gedaagde 3],

wonende te Abbenbroek, gemeente Bernisse,

gedaagden,

niet verschenen.

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

dagvaarding van 17 maart 2008;

dagvaarding van 18 maart 2008;

drie exploten van 25 maart 2008 van overbetekening van de dagvaardingen van 17 maart 2008 en 18 maart 2008;

akte overlegging producties van 26 maart 2008;

akte van depot van 18 maart 2008.

Tegen de gedaagden sub 1, 2 en 3 is verstek verleend.

2. Het geschil

Bij dagvaardingen heeft eiser gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

a. ten behoeve en ten name van eiser vervroegd de onteigening zal uitspreken, vrij van alle met betrekking tot de zaak bestaande lasten en rechten, van de in de dagvaardingen omschreven te onteigenen perceelsgedeelten, kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie K nr. 1235, voor zover groot (in totaal) 00.01.90 ha (00.01.85 + 00.00.05, grondplannummers 22 en 23), met uitzondering van het op het perceel gevestigde zakelijk recht ten behoeve van de gemeente Oud-Beijerland, en onder bepaling van het bedrag van het voorschot op 100% van de aangeboden schadeloosstelling, met bepaling dat elk van gedaagden voor eenderde aanspraak kan maken op het voorschot en de uiteindelijke schadeloosstelling;

b. het bedrag der uiteindelijke schadeloosstelling vast te stellen op hetgeen bij dagvaardingen is aangeboden;

c. de nieuws- of advertentiebladen aan te wijzen, waarin het vonnis bij uittreksel door de griffier der rechtbank zal worden geplaatst;

alles met kostenveroordeling rechtens.

Ter voldoening aan artikel 23 van de Onteigeningswet (Ow) heeft eiser de vereiste bescheiden ter griffie gedeponeerd.

3. De beoordeling

Daar aan de wettelijke termijnen en formaliteiten is voldaan zal de vordering tot vervroegde onteigening worden toegewezen.

Nu door het verstek de aangeboden schadeloosstelling geacht moet worden te zijn verworpen en de derde belanghebbenden niet zijn tussen gekomen, zal de rechtbank een deskundigenonderzoek bevelen ter begroting van de schadeloosstelling ten behoeve van gedaagden sub 1, 2 en 3, met benoeming van deskundigen, een rechter-commissaris en met bepaling van een door de rechter-commissaris bepaalde datum en tijdstip voor de opneming door de deskundigen.

Tevens zal de rechtbank het ingevolge artikel 54i Ow toe te kennen voorschot op de schadeloosstelling bepalen op 100% van de aangeboden schadeloosstelling, of wel eenderde van de totaal aangeboden schadeloosstelling ad € 6.715,-- voor ieder van gedaagden sub 1, 2 en 3. Dientengevolge bestaat geen aanleiding voor bepaling van zekerheid.

Omtrent de proceskosten zal eerst bij eindvonnis worden beslist.

3. De beslissing

De rechtbank:

spreekt vervroegd uit ten name van eiser de onteigening van de in de dagvaardingen omschreven onroerende zaak, te weten:

een gedeelte, groot 00.01.85 ha (grondplannummer 22), en een gedeelte groot 00.00.05 ha (grondplannummer 23), van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie K nummer 1235 (totaal groot 00.01.90 ha, bekend als bedrijfspand met bijbehorende woning omliggende grond);

bepaalt dat eiser aan ieder van gedaagden sub 1, 2 en 3 een voorschot op de schadeloosstelling zal uitkeren ter grootte van eenderde van € 6.715,--;

bepaalt dat door inschrijving van dit vonnis in de openbare registers de eigendom van de onteigende onroerende zaak overgaat op eiser vrij van alle met betrekking tot die zaak bestaande lasten en rechten, met uitzondering van het op die zaak gevestigde zakelijk recht ten behoeve van de gemeente Oud-Beijerland;

beveelt een onderzoek door deskundigen ter begroting van de door gedaagden sub 1, 2 en 3 als gevolg van de onteigening te lijden schade;

benoemt tot deskundigen:

1. mr. J. Berkvens

Jonker c.s. Advocaten

De Lairessestraat 73

1071 NV Amsterdam

2. A.C. Rommelse

Liebau Adviesbureau

Willem Alexanderhof 19

3331 AS Zwijndrecht

3. Ing. L.L.M. de Lorijn

Geerstraat 8

Postbus 145

6650 AC Druten

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. P.W. van Baal om

- vergezeld van de griffier - bij de opneming van de ligging en gesteldheid van het onteigende aanwezig te zijn, welke opneming door de rechter-commissaris is bepaald op donderdag 3 juli te 10.30 uur, ter plaatse van het onteigende, plaats van samenkomst in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. v. Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland, waar voorafgaande aan de opneming de toelichting ten behoeve van de deskundigen zal kunnen plaatsvinden;

bepaalt dat bij ontstentenis van voornoemde rechter-commissaris deze wordt vervangen door een door de rechtbank aan te wijzen rechter-commissaris;

wijst het dagblad ‘AD De Dordtenaar’ aan als het nieuwsblad waarin de tijd en plaats van de opneming door de deskundigen, alsmede de plaats van samenkomst zullen worden gepubliceerd en als het nieuwsblad waarin dit vonnis bij uittreksel zal worden geplaatst binnen acht dagen nadat het in kracht van gewijsde is gegaan;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

houdt elke nadere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Baal en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 april 2008.