Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BC3254

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
30-01-2008
Datum publicatie
01-02-2008
Zaaknummer
71873 HAZA 07-2541
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incident (bevoegdheid)

Is ogv. algemene voorwaarden arbitrage overeengekomen?

Nee, want arbitrage staat in UAV en die zijn niet overeengekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 71873 / HA ZA 07-2541

Vonnis in bevoegdheidincident van 30 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VB CONSTRUCTIE B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Hellevoetsluis,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. C.F.W.A. Hamm,

advocaat mr. M.V. Ammerdorffer te Schiedam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GN BOUW B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. J.A. Visser,

advocaat mr. P.J.P. Severijn te Rotterdam.

Partijen zullen hierna VB Constructie en GN Bouw genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 juli 2007,

- de beslagstukken,

- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring,

- de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Het geschil

2.1. GN Bouw heeft als hoofdaannemer aangenomen van Maasoevers Hoogvliet de bouw van 48 woningen aan de Haifaweg Noord te Hoogvliet volgens bestek en voorwaarden van 10 september 2004 met als projectnummer 0228.

2.2. GN Bouw heeft voor het leveren en aanbrengen van trappen en hekwerken VB Constructie als onderaannemer aangetrokken.

2.3. In de hoofdzaak vordert VB Constructie veroordeling van GN Bouw tot betaling van openstaande facturen ten bedrage van € 231.404,92 te vermeerderen met wettelijke rente, betaling van € 30.000,- voor niet afgenomen materialen alsmede veroordeling van GN Bouw tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

2.4. GN Bouw vordert in het incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland (hierna: de Raad van Arbitrage) op grond van paragraaf 49 van de U.A.V. bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

2.5. GN Bouw stelt daartoe het volgende.

2.5.1. Tussen partijen is op 9 juni 2006 een overeenkomst tot onderaanneming gesloten. In deze overeenkomst zijn hoofdstuk 00 en 01 (administratieve voorwaarden) en hoofdstuk 32 (technische voorwaarden) van het bestek van toepassing verklaard, zoals gebruikelijk is.

2.5.2. Hoofdstuk 01 houdt onder andere in: “van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2001, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.” Dit betekent dat de U.A.V. 1989 automatisch van toepassing is. Voorts staat in hoofdstuk 01.02 van het bestek vermeld: “Administratieve bepalingen aansluitend op de U.A.V.”.

2.5.3. Paragraaf 49, eerste lid, U.A.V. 1989 bevat een arbitragebeding.

2.5.4. In de op 29 september 2006 gesloten nadere overeenkomst is verwezen naar de hoofdopdracht.

2.5.5. VB Constructie heeft tevens een procedure aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage, deze procedure ligt thans stil in afwachting van de onderhavige bevoegdheids-kwestie.

2.6. VB Constructie voert verweer. Haar conclusie strekt tot het niet ontvankelijk verklaren van GN Bouw in haar incidentele vordering tot onbevoegdverklaring, althans ontzegging van die vordering, met veroordeling van GN Bouw in de kosten van het incident.

2.7. VB Constructie stelt daartoe het volgende.

2.7.1. De U.A.V. 1989 zijn te beschouwen als gebruikelijke bedingen, zodat zij vallen onder de reikwijdte van boek 6 BW titel 5 afdeling 3.

2.7.2. VB Constructie betwist dat de U.A.V. 1989 overeengekomen zijn. In de overeenkomst van 9 juni 2006 wordt verwezen naar de uitgangspunten Bestek en Voorwaarden H:00, 01 en 32, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Maasoevers Hoogvliet en Architect Atelier Zijnstra van de Pol B.V. VB Constructie heeft deze uitgangspunten ter kennisneming aangenomen. Niet is overeengekomen dat de daarin opgenomen condities en bepalingen van toepassing zijn op de overeenkomst tussen GN Bouw en VB Constructie.

2.7.3. Uit de in hoofdstuk 01.02 genoemde zinsnede “Administratieve bepalingen aansluitend op de U.A.V.” kan niet worden afgeleid dat de U.A.V. 1989 van toepassing zijn. Dat geldt ook voor paragraaf 49. Bovendien lijkt die paragraaf betrekking te hebben op een facultatieve bevoegdheid.

2.7.4. De U.A.V. 1989 zijn vernietigbaar omdat deze niet aan VB Constructie ter hand zijn gesteld. Voor het Bestek en de Voorwaarden alsmede de STABU Standaard 2001 geldt eveneens dat deze als algemene voorwaarden zijn aan te merken. Ook deze zijn bij het sluiten van de overeenkomst niet ter hand gesteld. Voor zover daarin bepalingen voorkomen waaruit een exclusieve bevoegdheid van de Raad van Arbitrage is af te leiden, zijn deze bepalingen eveneens vernietigbaar.

3. De beoordeling

3.1. Uit artikel 6:232 BW vloeit voort dat voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden voldoende is dat de wederpartij weet dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst en dat zij, zonder tegen die gelding te protesteren, tot het sluiten van de overeenkomst overgaat.

3.2. Beide partijen nemen de brief van 9 juni 2006 als uitgangspunt voor de overeenkomst. Op basis van deze brief heeft VB Constructie het aanbod van GN Bouw geaccepteerd en is de overeenkomst tot onderaanneming tot stand gekomen.

3.3. In deze brief wordt onder “uitgangspunten” verwezen naar CALZP 0228 Bestek en voorwaarden h. 00, 01 en 32 10/09/04, waarmee bedoeld is het Bestek en voorwaarden projectnummer 0228 van 10 september 2004 van opdrachtgever Maasoevers Hoogvliet en architect Atelier Zeinstra van der Pol B.V.

3.4. Onweersproken is dat het voornoemde bestek een hoofdstuk “voor het werk geldende voorwaarden” bevat, waarvan paragraaf 01.10 luidt: “Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2001, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede”. Paragraaf 01.0.01 van die STABU Standaard 2001 verwijst voor de van toepassing zijnde voorwaarden, voorschriften en bepalingen naar de U.A.V. 1989. In paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 is een arbitragebeding opgenomen.

3.5. In de door GN Bouw opgestelde brief wordt echter niets gesteld over de toepasselijkheid van de U.A.V. 1989, terwijl aan de toepasselijke (algemene) voorwaarden wel een aparte passage is gewijd. Onderaan pagina 4 van voormelde brief staat immers vermeld dat de opdracht geschiedt “onder toepasselijkheid van de door GN Bouw gehanteerde Algemene Voorwaarden in de volgorde als aangegeven in artikel 17.1 van de Algemene Aanvullende Voorwaarden”.

3.6. VB Constructie voert terecht aan dat zij niet via de in rechtsoverwegingen 3.3 en 3.4 vermelde verwijzingen er op bedacht had moeten zijn dat naast de door GN Bouw toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden nog meer algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op de overeenkomst. Dit betekent dat er geen arbitrage is overeengekomen.

3.7. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering in het incident moet worden afgewezen.

3.8. Als de in het ongelijk gestelde partij zal GN Bouw worden veroordeeld in de proceskosten.

De kosten aan de zijde van VB Constructie worden tot op heden begroot op EUR 2.000,-

(1 punt voor de conclusie van antwoord in het incident).

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1. wijst het gevorderde af,

4.2. veroordeelt GN Bouw in de kosten van het incident, aan de zijde van VB Constructie tot op heden begroot op EUR 2.000,- (tweeduizend euro),

in de hoofdzaak

4.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 12 maart 2008 voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 30 januari 2008.?