Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BC2651

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
09-01-2008
Datum publicatie
24-01-2008
Zaaknummer
71608 / HA ZA 07-2510
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident.

Er is geen sprake van de exclusieve bevoegdheid van artikel 23 EEX Vo nu niet is gebleken dat er in de tender naar de algemene inkoopvoorwaarden en de daarin opgenomen forumkeuze in verwezen.

De NL rechter is o.g.v. art 5 EEX Vo bevoegd nu de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in NL moet worden uitgevoerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 71608 / HA ZA 07-2510

Vonnis in incident van 9 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd en kantoorhoudende te Hendrik-Ido-Ambacht,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. V.J. Groot,

advocaat mr. A. van Veen te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de rechtspersoon naar Frans recht

[gedaagde1],

gevestigd en kantoorhoudende te Trappes (Frankrijk),

2. de rechtspersoon naar Frans recht

[gedaagde2],

gevestigd en kantoorhoudende te Montrouge (Frankrijk),

gedaagden in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

procureur mr. C.F.W.A. Hamm,

advocaat mr. N.E. Bobbert te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagden] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 juli 2007,

- de akte overlegging producties,

- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring,

- de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Het geschil

2.1. In de hoofdzaak vordert [eiseres] hoofdelijke veroordeling van [gedaagden] tot betaling van € 230.295,51 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, alsmede hoofdelijke veroordeling in de buitengerechtelijke kosten en de kosten van de procedure.

[eiseres] stelt dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, aangezien de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt (het drukken van brochures door [eiseres]) in Nederland moet worden uitgevoerd.

2.2. In het incident vordert [gedaagden] dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het geschil met veroordeling van [eiseres] in de kosten van de procedure. Daartoe stelt [gedaagden] het volgende.

2.2.1. Aan [eiseres] is een tender-document uitgegaan waarmee zij is uitgenodigd op basis van een e-auction mee te dingen naar de opdracht om een groot aantal brochures te drukken. Dit tender-document bevat informatie over de procedure en de precieze voorwaarden die van toepassing zijn op de opdracht waarop wordt geboden. Op pagina 7 staat vermeld dat de algemene inkoopvoorwaarden van Nissan van toepassing zijn.

2.2.2. De e-auction procedure is in de grafische branche een gangbare manier om opdrachten te vergunnen. Het is gebruikelijk dat daarbij de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing worden verklaard.

2.2.3. In artikel 17.2 van de algemene inkoopvoorwaarden van Nissan is bepaald dat de rechter in Parijs (Frankrijk) exclusief bevoegd is. Deze voorwaarden maken deel uit van het aanbod zoals dat door [eiseres] is geaccepteerd, zodat de forumkeuze geldt. Op grond van artikel 23 EEX-Vo. dient niet de Nederlandse rechter te worden aangezocht, maar de rechter te Parijs.

2.3. [eiseres] voert verweer. Haar verweer strekt tot afwijzing van de incidentele vordering, met veroordeling van [gedaagden] in de kosten van het incident.

2.3.1. Primair betwist [eiseres] dat in de tender naar de inkoopvoorwaarden van Nissan wordt verwezen. In dit verband worden door [gedaagden] geen feiten en omstandigheden aangedragen, noch worden er stukken overgelegd, waaruit de juistheid van haar stelling volgt.

2.3.2. Subsidiair geldt dat [eiseres] in haar inschrijvingen op de tender telkens uitdrukkelijk naar haar eigen voorwaarden, namelijk de “Dutch Graphical Industry”, heeft verwezen. Deze voorwaarden zijn door [gedaagden] aanvaard. De inkoopvoorwaarden van Nissan zijn dan niet van toepassing.

2.3.3. Meer subsidiair is geen van de omstandigheden genoemd in artikel 23 EEX-Vo. aanwezig. Er is geen sprake van een overeenkomst of bevestiging waarin de inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. Voorts is er geen sprake van een tussen partijen gebruikelijke handelwijze en evenmin is het binnen de grafische branche gebruikelijk om de algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing te verklaren.

3. De beoordeling

3.1. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen.

3.2. [gedaagden] stelt dat het geschil op grond van artikel 23 EEX-Vo voor de rechter te Parijs, Frankrijk, dient te worden gebracht in plaats van voor de Nederlandse rechter.

3.3. In het eerste lid van artikel 23 EEX-Vo. wordt het volgende bepaald:

“Wanneer de partijen van wie er ten minste één woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, een gerecht of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd. Deze bevoegdheid is exclusief, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Deze overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht wordt gesloten:

a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst;

b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn;

c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen.”

3.4. [gedaagden] stelt dat de algemene inkoopvoorwaarden van Nissan met voormelde forumkeuze onderdeel uitmaken van het aanbod zoals dat door [eiseres] is aanvaard omdat in het tender-document naar die voorwaarden wordt verwezen.

In de tot op heden overgelegde producties kan geen aanwijzing worden gevonden voor de juistheid van het standpunt van [gedaagden], dat door [eiseres] uitdrukkelijk wordt betwist. [gedaagden] heeft geen stukken overgelegd die haar standpunt onderbouwen, zodat voorshands niet is gebleken dat er in de tender naar de algemene inkoopvoorwaarden en voormelde forumkeuze is verwezen.

3.5. Van de in artikel 23 EEX-Vo bedoelde exclusieve bevoegdheid is geen sprake. [gedaagden] heeft niet betwist dat de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in Nederland moet worden uitgevoerd, zodat de Nederlandse rechter op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 EEX-Vo rechtsmacht heeft.

3.6. [gedaagden] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

De kosten aan de zijde van [eiseres] worden tot op heden begroot op EUR 2.000,- (1 punt voor de conclusie van antwoord in het incident).

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1. wijst het gevorderde af,

4.2. veroordeelt [gedaagden] in de kosten van het incident, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 2.000,- (tweeduizend euro),

in de hoofdzaak

4.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 20 februari 2008 voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2008.?