Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:BB7346

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
31-10-2007
Datum publicatie
07-11-2007
Zaaknummer
69318 / HA ZA 07-2183
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis na comparitie van partijen

Geschil over de oorzaak van problemen met geleverde onderdelen voor motoropstelling in een watertaxi. Verweer dat niet voor de uitgevoerde reparaties en de vervangen onderdelen hoeft te worden betaald omdat dit niet is overeengekomen, wordt gepasseerd.

Eiseres wenst deskundigenonderzoek. Voorstel daartoe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 69318 / HA ZA 07-2183

Vonnis van 31 oktober 2007

in de zaak van

de vennootschap onder firma

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

procureur mr. V.J. Groot,

advocaat mr. J. Gepken te Roermond,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te [vestigingsplaats],

gedaagde,

procureur mr. J. Wijnja,

advocaat mr. M.H.L. Weststrate te Rotterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid met [eiseres] en [gedaagde].

1. De procedure

1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het tussenvonnis van 20 juni 2007 en de daarin genoemde processtukken;

- het proces-verbaal van de op 13 september 2007 gehouden comparitie van partijen;

- de brief van de advocaat van [eiseres], met bijlagen, ingekomen op 18 september 2007;

- de brief van de advocaat van [gedaagde], met bijlagen, ingekomen op 21 september 2007.

2. De feiten

2.1. Omstreeks maart 2005 heeft [eiseres] aan [gedaagde] onderdelen, te weten keerkoppelingen en homokinetische assen, geleverd. De door [eiseres] geleverde onderdelen zijn gemonteerd in een watertaxi waarin twee identieke motoropstellingen zijn geplaatst, één aan bakboord en één aan stuurboord.

2.2. Bij het in de vaart nemen van de watertaxi hebben zich problemen voorgedaan met de motoropstelling aan stuurboord. Partijen hebben hierover diverse keren overleg gehad. [eiseres] heeft twee keer één nieuwe en twee keer twee nieuwe assen geleverd. De keerkoppeling is één keer aangepast, één keer is er een nieuwe geplaatst, daarna zijn er nog twee reparaties uitgevoerd.

3. Het geschil

De vordering

3.1. [eiseres] vordert [gedaagde] bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot betaling van € 13.790,19, te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom van € 11.504,45 vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2. [eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht en voor rekening van [gedaagde] onderdelen heeft geleverd en werkzaamheden heeft uitgevoerd en dat zij dit op 5 september 2006 heeft gefactureerd voor een bedrag van € 11.504,45. [eiseres] stelt dat [gedaagde] daarnaast aan rente € 487,02 (1% per maand) en aan buitengerechtelijke incassokosten € 1.789,72 (15%) verschuldigd is.

3.3. [eiseres] stelt voorts dat de problemen die zich hebben voorgedaan zijn veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak, zodat de kosten niet onder de door haar gegeven garantie vallen.

Het verweer

3.4. [gedaagde] voert het volgende verweer tegen de vordering. De problemen zijn veroorzaakt door gebrekkigheid van de onderdelen die [eiseres] heeft geleverd. De kosten vallen dan ook onder de door [eiseres] gegeven garantie. Bovendien is niet overeengekomen dat betaald zou moeten worden. Dit is eerst ter sprake gekomen toen bleek dat de leverancier van [eiseres] zich er op beriep dat de problemen niet onder garantie vielen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de problemen niet, zoals [eiseres] stelt, door torsietrillingen zijn ontstaan. Dat blijkt uit door het bedrijf Centa uitgevoerde torsieberekeningen.

4. De beoordeling

4.1. [gedaagde] dient het rapport van Centa in het geding te brengen zoals reeds ter comparitie is verzocht en neergelegd in het pv - zodat de deskundige daar te zijner tijd kennis van kan nemen.

4.2. Het verweer van [gedaagde] dat zij niet gehouden is tot betaling omdat dit niet is besproken of overeengekomen, is door [eiseres] gemotiveerd weersproken. [eiseres] stelt dat het gebruikelijk is dat eerst naar een oplossing wordt gezocht en dat vervolgens, afhankelijk van de oorzaak, de kosten al dan niet in rekening worden gebracht. Tegenover de gemotiveerde betwisting van [eiseres] heeft [gedaagde] haar verweer onvoldoende onderbouwd zodat dit verweer zal worden gepasseerd.

4.3. Partijen zijn het er over eens dat indien de oorzaak van de problemen met de motoropstelling is gelegen in ondeugdelijkheid van de geleverde onderdelen, zoals [gedaagde] aanvoert, dit onder de door [eiseres] gegeven garantie valt. [eiseres] stelt echter dat de problemen zijn veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak, namelijk overbelasting bijvoorbeeld als gevolg van torsietrillingen. Tussen partijen is in geschil wat de oorzaak van de ontstane problemen is en dus of deze onder de garantie vallen.

4.4. Nu [eiseres] zich erop beroept dat de kosten niet onder de garantie vallen omdat de problemen zijn veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak, draagt zij daarvan de bewijslast. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft [eiseres] aangegeven een deskundigenonderzoek te wensen. [gedaagde] heeft aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

4.5. De rechtbank is voornemens de heer B. Verweij, expert en directeur van Verweij Hoebee Groep maritiem experts en taxateurs, te benoemen en stelt voor dat de navolgende vragen zullen worden voorgelegd:

1. Is vast te stellen wat de oorzaak van de problemen met de motoropstelling aan stuurboord van de watertaxi was?

2. Zo ja, wat was de oorzaak van de problemen?

3. Houden de problemen verband met (de kwaliteit van) de keerkoppeling of de assen?

4. Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen zijn?

4.6. [eiseres] zal het voorschot voor de kosten van het onderzoek voldoen, een en ander zoals ter comparitie met partijen besproken. De deskundige heeft het voorschot begroot op € 4.800,- inclusief btw. Eventueel te maken berekeningen van torsietrillingen maken geen deel uit van het voorschot, dat wil zeggen dat het voorschot exclusief de kosten van eventueel te maken berekeningen van torsietrillingen is.

4.7. Voordat tot benoeming van een deskundige zal worden overgegaan, zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de aan de deskundige voor te leggen vragen en het voorschot. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 14 november 2007 voor het nemen van een akte door beide partijen waarin zij zich uitlaten over de aan de deskundige voor te leggen vragen en over het voorschot;

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2007.