Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA6841

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
04-06-2007
Datum publicatie
11-06-2007
Zaaknummer
190416 BM VERZ 06-257
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoekster heeft verzocht tot instelling van een mentorschap ten behoeve van haar zoon,

waarbij zij verzoekt zichzelf en haar nieuwe partner tot mentor te benoemen.

Tussen verzoekster en vader rechthebbende wordt niet rechtstreeks gecommuniceerd en

beiden zijn ook nauwelijks bereid daarin verandering te brengen, zodat het niet in het belang

van rechthebbende wordt geacht verzoekster aldan niet tezamen met nieuwe partner te benoemen tot mentor.

Nu geen andere onafhankelijke mentor is voorgesteld en rechthebbende op dit moment in zijn

woongroep goede steun en begeleiding heeft, hetgeen door vader rechthebbende en verzoekster

wordt onderschreven, wordt geen mentor benoemd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Oud-Beijerland

kenmerk: 190416 BM VERZ 06-257

beschikking van de kantonrechter te Oud-Beijerland van 4 juni 2007

inzake het verzoek van:

[naam],

wonende te [adres],

gemachtigde: mr. A.C. Turner,

tot instelling van een mentorschap ten behoeve van:

[naam],

geboren te [plaats] op [datum] 1989,

wonende te [adres].

Verloop van de procedure

De kantonrechter beslist op de volgende processtukken:

1. het verzoekschrift dat ter griffie is binnengekomen op 27 december 2006;

2. de aantekeningen van de griffier van de terechtzitting van 16 april 2007;

3. het verweerschrift van de heer [vader rechthebbende];

4. de aantekeningen van de griffier van de terechtzitting van 4 juni 2007;

5. de overgelegde producties.

De kantonrechter heeft de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld en heeft verzoekster, [rechthebbende] en [vader rechthebbende] gehoord.

Omschrijving en beoordeling van het verzoek

Verzoekster heeft verzocht tot instelling van een mentorschap ten behoeve van haar zoon [rechthebbende], hierna te noemen ‘[rechthebbende]’ en voorts zichzelf en haar nieuwe partner de heer [nieuwe partner verzoekster] tot mentor te benoemen. Zij heeft daartoe aangevoerd dat [rechthebbende] als gevolg van zijn geestelijke toestand duurzaam niet in staat is ten volle zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat er geen andere belanghebbenden zijn die omtrent dit verzoek kunnen worden gehoord.

Na de terechtzitting van 16 april 2007 is aan de heer [vader rechthebbende], vader van [rechthebbende], een kopie van het verzoekschrift toegestuurd en hem verzocht of hij zich met de benoeming kan verenigen. [vader rechthebbende] heeft tegen de benoeming van verzoekster tot mentor bezwaar gemaakt en heeft verzocht een onafhankelijke mentor te benoemen. Hij heeft daartoe aangevoerd dat tussen hem en verzoekster geen contact is, verzoekster de afspraken met betrekking tot de omgangsregeling moeizaam nakomt en zij hem niet op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en het welzijn van [rechthebbende].

Gelet op hetgeen dat ter terechtzitting is aangevoerd moet worden afgeleid dat tussen verzoekster en [vader rechthebbende] niet rechtstreeks wordt gecommuniceerd en beiden ook nauwelijks bereid zijn daarin verandering te brengen, zodat het niet in het belang van [rechthebbende] is om verzoekster en [nieuwe partner verzoekster] samen te benoemen tot mentor en het evenmin in het belang van [rechthebbende] is om alleen verzoekster als mentor te benoemen. Nu geen andere onafhankelijke mentor is voorgesteld en [rechthebbende] op dit moment in zijn woongroep goede steun en begeleiding heeft, hetgeen door [vader rechthebbende] en verzoekster wordt onderschreven, zal de kantonrechter vooralsnog het verzoek tot benoeming van een mentor afwijzen.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af,

Deze beschikking is gegeven door mw. mr. C.H. Kemp-Randewijk kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 juni 2007 in aanwezigheid van de griffier.

Verzonden op: